Latest News

Monday, December 24, 2018

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဘာေတြလုပ္ႏိုင္ခဲ႕ပါသလဲ

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဘာေတြလုပ္ႏိုင္ခဲ႕ပါသလဲ

အခ်ိန္ကုန္ဆံုးမႈသည္ ျမန္ဆန္လြန္းလွသည္။ မၾကာမီ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္   အသက္တစ္ႏွစ္ႀကီးသြားျခင္းႏွင့္အတူ  အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈ၊ ဇရာ၏ ဖိစီးမႈကိုလည္း ပိုမိုခံစား လာရၿပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္စကတည္းက ခိုင္မာေသာ သႏၷိ႒ာန္မ်ားခ်မွတ္ ကာ   အခ်ိန္ကိုစနစ္တက်အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့သူမ်ားသည္ နယ္ပယ္တစ္ခုခုမွာ  သိသာထင္ရွားသည့္  ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုခုေတာ့ ရရွိခဲ့ၾကမည္ျဖစ္သည္။ တိက်ေရရာသည့္ စိတ္ကူးအိပ္မက္မရွိဘဲ တစ္ႏွစ္ဆိုေသာ အခ်ိန္ကာလကို ျဖတ္သန္းခဲ့သူမ်ားကေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈဆိုေသာအရာ ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနၾကဦးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးသူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား   တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအေနျဖင့္  လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း မည္သည့္အရာေတြ မ်ားလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသလဲလို႔      တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ ျပန္လည္စဥ္းစား သံုးသပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

က်န္းမာေရး

လူတစ္ဦးတြင္ က်န္းမာေရးထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးေသာ အရာမရွိေခ်။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာေနမွသာလွ်င္ အရာရာကို   စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  ေငြေၾကး ဘီလီယံမ်ားစြာ ခ်မ္းသာေနသည့္တိုင္ေအာင္ က်န္းမာေရး တစ္ခုခုခ်ဳိ႕ယြင္းေနမည္ဆိုလွ်င္  စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါႏိုင္ မည္မဟုတ္ေခ်။ အိမ္ေထာင္ေရးသုခႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မိသားစုဘဝကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ အေဆြ စာ႐ႈသူအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုခု လုပ္ခဲ့ပါသလား။ သာဓကအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး သန္႔ရွင္း လတ္ဆတ္ေသာေလကို ႐ွဴ႐ႈိက္ျခင္းမ်ဳိးပါ။

စင္စစ္အားျဖင့္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ႀကီးသည္  အသက္ ၃ဝ ေက်ာ္လြန္လာသည္ႏွင့္ ယိုယြင္းလာသည္ဟုဆုိပါသည္။ ထိုသို႔ယိုယြင္းေနမႈမ်ားကို  ပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔ အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ  က်န္းမာေရး ႏွင့္ ညီၫြတ္စြာေနထိုင္စားေသာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ လူတစ္ဦး က်န္းမာသက္ရွည္ျခင္းသည္ အစား အေသာက္ႏွင့္   ေနထုိင္မႈပံုစံအေပၚတြင္  မ်ားစြာမူတည္ လ်က္ရွိသည္။ အဆီအအိမ့္ႏွင့္ အငန္၊ အစပ္ စားသံုးသူ မ်ားသည္ ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ႏွလံုးႏွင့္ အသည္းေရာဂါတို႔ျဖစ္ဖို႔ အလားအလာ မ်ားလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကြမ္းယာ၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္မွီဝဲသူမ်ားသည္လည္း ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားလ်က္ရွိသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွာ ဓာတု ကင္းစင္သည့္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အသီးအရြက္မ်ား ကိုသာ   စားသံုးၿပီး  ေန႔စဥ္က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုခုကိုသာ  လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုလွ်င္ က်န္းမာ သက္ရွည္ေနမည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

ဘာသာေရး

ကမၻာေပၚရွိလူမ်ဳိးတိုင္းသည္    မ်ားေသာအားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာတရား၏   အဆံုးအမအတိုင္းသာ က်င့္ႀကံေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။  မည္သည့္ဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊  ေတြးေတာႀကံဆေျပာဆို ျပဳမူမႈမွန္သမွ်ကို ကိုယ္ခ်င္းစာတရား  လက္ကိုင္ထား၍သာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုလွ်င္  ဘာသာတရား၏အဆံုး အမကို လိုက္နာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။  မည္သည့္ဘာသာက ေတာ့ ျမင့္ျမတ္ၿပီး မည္သည့္ဘာသာကေတာ့ နိမ့္က်သည္ ဟူ၍ အပုပ္ခ်ေျပာဆိုေနမည့္အစား မိမိကိုယ္တိုင္ ျမင့္ျမတ္ သူျဖစ္ေအာင္ က်င့္ႀကံသြားဖို႔သာလိုပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီဖို႔လိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း   မရည္ရြယ္ဘဲ  က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ကာယကံ၊  ဝစီကံ၊   မေနာကံ ျပစ္မႈမ်ားရွိခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ လာမည့္ ၂ဝ၁၉  ခုႏွစ္မွာ    ထိုသို႔မျဖစ္ရေလေအာင္         ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေတြးေတာႀကံစည္ ေျပာဆိုျပဳမူသြား ေစခ်င္ပါသည္။

စာဖတ္ျခင္း

တိုးတက္လိုေသာ လူတိုင္းသည္  စာဖတ္ၾကသည္။ စာဖတ္ၾကေသာ   လူတိုင္းသည္  ေအာင္ျမင္တိုးတက္       ႀကီးပြားၾကသည္။ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ မည္ဆိုလွ်င္  ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ စာဖတ္အားေကာင္း ၾကသည္။  စာဖတ္သူသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိး၊ အေကာင္း အဆိုး  ေဝဖန္္ခြဲျခားဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ စာဖတ္သူ သည္   စိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္သည္။  စာဖတ္သူသည္ စိတ္သေဘာထားႀကီးသည္။ စာဖတ္သူသည္ ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားရွိသည္။ စာဖတ္သူသည္ အတၱနည္းသည္။ စာဖတ္ သူသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေကာင္းက်ဳိးျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးသည္ ေန႔စဥ္စာဖတ္ေနဖို႔လိုေပသည္။  စာအုပ္ မဖတ္ႏိုင္လွ်င္ေတာင္ သတင္းစာတစ္ေစာင္ေလာက္ေတာ့ ၿပီးေအာင္ဖတ္သြားသင့္သည္။   ထိုသို႔  သတင္းစာပံုမွန္ ဖတ္သြားမယ္ဆိုလွ်င္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ၾကြယ္ဝေန မည္ျဖစ္သည္။ အေဆြစာ႐ႈသူအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း စာအုပ္မည္မွ်  ဖတ္ခဲ့ပါသလဲ။  မည္သည့္စာေပကို မွ် မဖတ္ခဲ့ဖူးဆိုလွ်င္ေတာ့  ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွာ စာဖတ္ျဖစ္ ေအာင္ဖတ္ပါလို႔   ေစတနာျဖင့္   တိုက္တြန္းခ်င္ပါ  သည္။

ပညာေရး

လူတစ္ဦးသည္ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီးေနာက္ ေလ့လာသင္ ယူမႈ ရပ္တန္႔လိုက္မည္ဆိုလွ်င္  မူလကသင္ယူမွတ္သား ထားသည့္ အရာမ်ားကိုပင္လွ်င္ ေမ့ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ ဆိုရလွ်င္ဦးေႏွာက္သည္ ေလ့လာသင္ယူမွတ္သား စဥ္းစားေတြးေခၚမႈမ်ား    ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနမွသာလွ်င္ မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္းတို႔ တိုးတက္ေန မည္ျဖစ္သည္။  ထို႔အျပင္  ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္ေသာ မ်က္ ေမွာက္ကာလတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ယူေနေသာ သူမ်ားအတြက္သာလွ်င္ ေနရာရွိပါသည္။ မည္သည့္အရာ ကိုမွ်  ထဲထဲဝင္ဝင္ သင္ယူေလ့လာထားျခင္း   မရွိလွ်င္ ေရရွည္ရပ္တည္၍ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ သာဓကအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကိုသာ အားကိုးေလ့ ရွိၾကသည္။ အေဆြစာ႐ႈသူအေနျဖင့္လည္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာ မိသားစုဝင္မ်ား၊  လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အထက္အႀကီး အကဲမ်ား၏ အားထားရသူအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါသလား။

ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္သည္  ဌာနတစ္ခုမွာ 'ပစ္ဖဲ' ျဖစ္ေနၿပီဆိုလွ်င္၊ မိသားစုတစ္စုမွာ   ဖခင္ျဖစ္ေနၿပီး        အိမ္ေထာင့္တာဝန္မယူႏိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ ျမင့္မားေသာရာထူး ႏွင့္ အဆင့္မ်ားယူထားၿပီး    ဏမသျနခအ  တစ္ခု၊  စာတမ္း တစ္ခုေလာက္မွ် ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုလွ်င္ တာဝန္မဲ့သူအျဖစ္သာ  ႐ႈျမင္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွာ မိသားစုဝင္မ်ား၊      လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္    အထက္အႀကီးအကဲမ်ား၏ အားကိုးရ သည့္ 'သူ'  အျဖစ္   မရပ္တည္ႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ရေလေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးပမ္းသြားေစခ်င္ပါသည္။

စီးပြားေရး

လူတိုင္းသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလိုၾကသည္။ သန္းၾကြယ္ သူေဌးမ်ား ျဖစ္လိုၾကသည္။  သို႔ေသာ္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ အစာငတ္ေသဆံုးရသူမ်ားစြာရွိေနသည္။ ေရခံ၊ေျမခံ ေကာင္းသည့္ေနရာတြင္  ေမြးဖြားႀကီးျပင္းသူမ်ားသည္       ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေလ့ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကာမူ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဆိုလွ်င္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ႀကီးပြားတိုးတက္ႏိုင္ေပသည္။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ မႈ၏ အေျခခံသည္    ဝင္ေငြႏွင့္  ထြက္ေငြမွ်တေအာင္ ေခြၽတာသံုးစြဲၿပီး    တတ္ႏိုင္သမွ်  ေငြေၾကးစုေဆာင္း၍ တိုးပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ ေငြစုစာအုပ္ဖြင့္ထားသင့္ေပသည္။   သာဓကအေနျဖင့္ အလွဴအတန္းျပဳလုပ္ရန္၊  သား သမီးမ်ား၏ပညာေရး အတြက္အသံုးျပဳရန္၊ ပစၥည္းတစ္ခုခုဝယ္ရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္၊ ၿခံဝယ္ရန္၊ အိမ္ေဆာက္ရန္ စသည့္ေခါင္းစဥ္ ေပါင္းစံု ျဖင့္ ဖြင့္ထားသင့္ေပသည္။ ေငြစုစာအုပ္တြင္ တိုးပြားလာ သည့္   ဂဏန္းအေရအတြက္ကို   ၾကည့္ရသည့္အခါ စုေဆာင္းေငြပိုမိုတိုးပြားေအာင္   ေဆာင္ရြက္လိုသည့္စိတ္ တဖြားဖြားျဖစ္လာေစပါသည္။     သို႔ေသာ္ အဂတိ လိုက္စားထားသည့္  ေငြေၾကးမျဖစ္ဖို႔ေတာ့လိုပါသည္။ မိမိ၏      ကာယ၊  ဥာဏ စိုက္ထုတ္ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြမႈျဖင့္ ရရွိေသာ ျဖဴစင္သည့္ ေငြေၾကးသည္သာလွ်င္ တည္ၿမဲ တိုးပြားေလ့ရွိပါသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ လူတစ္ဦးသည္ လိုခ်င္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္မႈမ်ားကိုသာ ခြဲျခားဆန္းစစ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေငြကို အလြယ္တကူ သံုးစြဲမိေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။ အသံုးႏွင့္ အျဖဳန္း မခြဲႏိုင္သည့္မိသားစုမ်ားရွိၾကသည္။ ဆိုရလွ်င္ ေပၚသမွ်ပိတ္စကို  ခါးေပၚတင္လိုေသာ အိမ္ရွင္မမ်ား၊ အေသာက္အစားမက္ေသာ  အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ အေပ်ာ္အပါးမက္ေသာ     သားသမီးမ်ားႏွင့္သာ တည္ေဆာက္ထားေသာ မိသားစုတစ္စုသည္ ဝင္ေငြမည္မွ် ပင္ ရွိေနေစကာမူ   ႀကီးပြားတိုးတက္မည္မဟုတ္ေခ်။အေဆြစာ႐ႈသူအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေငြပိုေငြလွ်ံ မစုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့ဘူးဆိုလွ်င္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွာ မလိုအပ္ သည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ကာ  အို၊ နာ၊ ေသ ေဘးအတြက္   ေခြၽတာစုေဆာင္းတတ္သည့္  အေလ့ အက်င့္ကို  စတင္ေမြးျမဴသြားေစခ်င္ပါသည္။

လူသားပီသေစခ်င္

လူသည္တစ္ဦးတည္း ရပ္တည္၍မရေပ။ အသိုက္ အဝန္းႏွင့္ ေနရသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ တိုးတက္မႈေအာင္ ျမင္မႈကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။  လူတစ္ဦးသည္ လူ႔အသိုက္ အဝန္းကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္မွသာလွ်င္ လူသားပီသေပမည္။  မည္သို႔အက်ဳိးျပဳသြားမည္နည္း။   နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ သာဓကအေနျဖင့္   မိမိေနထိုင္ရာ လမ္း၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခုမွာ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္   လူသားတာဝန္ ေက်ပြန္မႈပင္ျဖစ္သည္။     ထုိ႔အျပင္ တတ္ႏိုင္ပါက သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ သာေရး၊ နာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း    လူသားတာဝန္ ေက်ပြန္သည့္  ပရဟိတလုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။ အေဆြ စာ႐ႈသူအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အမိႈက္တစ္စ မွ်မေကာက္ဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား၊ ေရမ်ား၊ ဘ႑ာ ေငြမ်ားကို ျဖဳန္းတီးခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ စာရိတၱတာဝန္မဲ့ ေသာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအျဖစ္သာ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွာ လူ႔အသိုက္အဝန္းကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည့္ လူသားပီသေသာႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အျဖစ္ ရပ္တည္သြားေစခ်င္ပါသည္။       ။

ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း)

No comments:

Post a Comment