Latest News

Saturday, November 10, 2018

အက ်ဥ္းေထာင္တြင္းက က ်ေနာ္ဖတ္ဖူးခဲ့ေသာ ကဗ ်ာတပုဒ္ ။ (၇)

အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ရဲ့ သာသာယာယာရိွတဲ့အခ ် ိန္ေတြကို ၁၉၉၅ႏွစ္ဦးပိုင္းေလာက္ကစၿပီး ေထာင္ေၿပာင္းမပါၾကပဲ က ်န္ရစ္ၾကသူေတြ အကုန္လံုးခံစားရပါေတာ့သည္။ ပထမဦးဆံုးေထာင္ေၿပာင္းရသူေတြက သရက္ေထာင္နဲ ့ေတာင္ငူ၊ သယာ၀တီေထာင္ေတြကို ေၿပာင္းေရြ ့ခံလိုက္ရတာၿဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီအသုတ္ထဲမွာ ဘိုးဘိုးၾကီး(ထြန္းၿမင့္ေထြး)၊ နိုင္နိုင္၊စိန္ေက ်ာ္ဦး၊ စိုၿမင့္(ဒုတ္ၾကီး)၊ ကိုဆန္နီ(သီဟသူ)၊ မင္းမင္းစိုး(ကုလား)တို ့က သရက္ေထာင္၊ ဦးေလးဦးေစာ၀င္း၊ ဦးဇင္းဇ၀နတို ့က သာယာ၀တီေထာင္၊ ထြန္းထြန္းဦး ၊ ကိုေအာင္ခိုင္း၊ကိုသန္လြင္ဦး၊ ကိုသန္းၿမင့္တို ့က ေတာင္ငူေထာင္သို ့ေရာက္သြားခဲ့ၾကၿပီး ဒုတိယအသုတ္ေထာင္ေၿပာင္းမွာ ကိုတင္ထြန္း၊ ကိုၿမတ္လိႈင္း၊ ကိုသက္ထြန္း၊ သားေလး၊ ေအာင္မ ်ဳ ိးေက ်ာ္၊ ကိုလိႈင္မိုးသန္း၊ ကိုေရႊကို၊ ဦးၾကည္ၿမင့္တို ့က ၿမင္းၿခံေထာင္သို ့ေၿပာင္းေရြ ့ခံလိုက္ၾကရေတာ့သည္။ သူတို ့ႏွင့္အတူ အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးဖက္မွ ေၿပာင္းေရြးထားခံရေသာ ရာဇ၀တ္ႏွစ္ၾကီးက ် အက ်ဥ္းသားႏွင့္ အေရးအခင္မႈမ ်ားပါ တပါတည္းေၿပာင္းေရြ ့သြားသၿဖင့္ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲ လူအေတာ္ကို ရွင္းသြားခဲ့သည္။ တိုက္ေဆာင္မ ်ားမွာ လူနည္းလာသၿဖင့္ အေနေခ ်ာင္လာခဲ့သည္။

ထိုအေတာအတြင္း ၁၉၈၉ေလာက္ကတည္းက ေထာင္က ်ေနခဲ့ၾကသူေတြလဲ ၿပန္လြတ္သြားၾကၿပီး၊ ရိုဟင္ဂ ်ာပါတီတခုၿဖစ္တဲ့ အမ ်ဳ ိးသားပါတီက ဗိုလ္မႈဳးထြန္းေက ်ာ္ဦး၊ ဦးေက ်ာ္စိုး၊ ဦေက ်ာ္တင့္၊ ဦးေက ်ာ္တင့္ (ဗလီဆရာ)၊ဦးေက ်ာ္လွတို ့ကို ၄၀၁ ပုဒ္မၿဖင့္ၿပန္လြတ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္လဲ လူကပိုနည္းသြားရသည္။ ဗိုလ္ေအာင္ၾကီးပါတီမွ ဗိုလ္ေအာင္ၾကီး မယားညီအကို ဦးေမာင္ေမာင္၊ ဦးၿမင့္သိန္းတို ့လဲ ၄၀၁ ပုဒ္မႏွင့္ၿပန္လြတ္သြားၾကသလို အမ ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ ်ဳပ္မွ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စလွယ္ ဗိုလ္မႈဳးၾကီး ေက ်ာ္ဆန္းလဲ လြတ္သြားခဲ့ၿပန္သည္။ တိုက္ေဆာင္(၂)မွ လူအေတာ္နည္းသြားသၿဖင့္ တိုက္ေဆာင္(၁)ဖက္မွ ဦးေအးခိုင္(ကံေဆာင္သပိတ္)၊ ကိုစံ၀င္း၊ကိုေဇယ ်(ကုလာမ)၊ ဦးဘၿမင့္၊ ကိုၿမတ္သူရ တို ့က တိုက္ေဆာင္(၂)ဖက္သို ့ေၿပာင္းေရြ ့ၿခင္ခံရသၿဖင့္ လူၿပန္မ ်ားခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ တိုက္ေဆာင္(၂)ဖက္ၿခမ္းတြင္ လူေပါင္း(၅၀)ခန္ ့သာ က ်န္ရစ္ေတာ့သည္။ ထိုအေတာအတြင္း အခ ် ိန္ပို (၁)နာရီနီးပါး ေအာက္ဆင္းခြင့္ရသၿဖင့္ ေတာင္ယာစိုက္ပ ်ဳ ိး၊ ၿခင္ခတ္၊ ဟင္ခိုးခ ်က္ၾကသည့္အၿပင္ အေဆာင္တြင္ ပန္းပုပညာကို တဖက္ကမ္းေလာက္ စီးပြားၿဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ကိုၿမတ္သူရလဲ ရွိသၿဖင့္ လူငယ္ေက ်ာင္းသာမ ်ားက သူထံတြင္ ပန္းပုပညာအေၿခခံမ ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။ သူကလဲ တကယ္ပညာရွင္တေယာက္ၿဖစ္တာေၾကာင့္ သင္ယူစိတ္ရွိသူမ ်ားကို ဘယ္လို သင္ၾကာေပးရမလဲကိုပင္ နားလည္သူတေယာက္ၿဖစ္သည္။ အေဆာင္ေဘးတြင္ရွိေသာ သဲမ ်ားႏွင့္ ပန္းပုရုပ္အခ ်ဳ ိးအဆစ္မ ်ားကို ပံုေဆာင္ခဲလုပ္ၿပီး စသင္ေပးသည္။

ထိုမွတဆင့္ ေရႊ၀ါဆပ္ၿပာခဲမ ်ားၿဖင့္ အခ ်ဳ ိးအဆစ္ အထုအထြင္း အနွုိတ္အေကာ္ လိုအပ္သည့္ အခ ်ဳ ိးအဆစ္မ ်ားကို လွီးထုတ္ၿခင္းမ ်ားကို သင္ၾကားေပးသည္။ ေရႊ၀ါဆပ္ၿပာခဲမ ်ားၿဖင့္ သင္ၾကားသၿဖင့္ အခဲတံုးမ ်ား ပံုပ ်က္သြားေသာ္လည္း ၿပန္လံုးယူက အ၀တ္ေလ ်ာ္၊ ကိုယ္တိုက္ၿပန္လုပ္ရသၿဖင့္ သင္ၾကားသူမ ်ားအတြက္ အေတာ္ေလး အဆင္ေၿပရသည္။ ထိုေရႊ၀ါဆပ္ၿပာအား ေကာင္းေကာင္းကိုင္တြယ္တက္သူအား ေနာက္တဆင့္ အေမႊးတံုး ကိုယ္တိုက္ဆပ္ၿပာတို ့ၿဖစ္ တဆင့္တိုး သင္ၾကားေပးၿပန္သည္။ သူ၏သင္ၾကားေပးေသာ ပညာရပ္ေၾကာင့္ အေဆာင္တြင္ ဆပ္ၿပာပန္ပုဘုရားဆင္းတုမ ်ား ထုတက္သူ ၃- ၄ေယာက္ၿဖစ္လာေတာ့သည္။ ထိုဘုရားဆင္းတု ပန္းပုထုဆစ္တက္ၾကသူမ ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုက္ဆပ္ၿပာမရွာေတာ့၊ မိမိတို ့ေထာင္၀င္စာတြင္ မိသာစုအား ထိုဆပ္ၿပာပန္းပုဘုရားဆင္းတုမ ်ားလက္ေဆာင္ေပးလိုသူမ ်ားက အပ္ထည္မ ်ားအခ ်င္းခ ်င္းအပ္လာၾကသည္။ ပန္းပုဆင္းတုရုပ္ၿဖစ္ရင္ လွီးၿဖတ္ေကာ္ထုတ္ရေသာ ဆပ္ၿပာအစမ ်ားက ဆပ္ၿပာတံုး၏ ၃ပံု၁ပံုခန္ ့ရွိသည္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုအစမ ်ားကို ၿပန္လံုးကာ ကိုယ္တိုက္ဆပ္ၿပာအၿဖစ္အသံုးၿပဳၾကသည့္အတြက္ ပန္းပုပညာတက္သြားေသာသူမ ်ားအလုပ္ၿဖစ္လာၾကသည္။ ဆင္းတုအပ္သူကလဲ လက္ခအၿဖစ္ ေထာင္၀င္စာမွပါလာေသာ မုန္ ့ႏွင့္ဟင္း၊ေကာ္ဖီမစ္တို ့ေပးၾကသၿဖင့္ အစားအေသာက္လဲ အဆင္ေၿပၾကသည္။ ကိုၿမတ္သူရ၏ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ အေဆာင္းတြင္အေတာ္မ ်ားမ ်ား အုန္းသီးအခံြမာေပၚတြင္ အရုပ္ေလးမ ်ား၊ နာမည္စာလံုးေလးမ ်ား၊ အုန္မႈတ္ခံြဆဲြၾကိဳးေလးမ ်ားကို ထြင္းတက္လာၾကၿပီး အမွတ္တရ ပစၥည္းေလးမ ်ားလုပ္တက္လာၾကသည္။

ေနာက္တေယာက္က ပန္းခ ် ီဆရာဦးဘၿမင့္ၿဖစ္သည္။ သူက ပန္းခ ် ီစိတ္၀င္စားသူမ ်ားကို ပန္းခ ်ီသင္ၾကားေပးသည္။ သို့ေသာ္ ပန္းခ ် ီပညာကို စိတ္၀င္စားသူက နည္းပါးၿပီး က ်ေနာ္တေယာက္သာလ ွ်င္ သူ၏ သင္တန္သားၿဖစ္ခဲ့ရသည္။ သူက ပန္းခ ်ီအေၿခခံတို ့အား က ်ေနာ္အားသင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ တခန္းတည္းအတူေနၾကသူေတြၿဖစ္တာေၾကာင့္ သူ၏ပန္းခ ် ီပညာနဲ ့ပတ္သတ္သမ ွ် နားရည္၀ခဲ့ရသည္။ ေနာက္တခု ရီစရာတခုက သူပန္ခ ်ီပညာကို အမွန္တကယ္အားေပးသူ တေယာက္ရွိေသးသည္။ သူက ကိုစိုးၿမင့္ၿဖစ္သည္။ သူသည္ ကပ္စီးနည္းၿပီး သူေထာင္၀င္စာအား သူတေယာက္တည္း စားသူၿဖစ္သည္။ တခါတေလး သူသဒၵါစိတ္ရွိသူကို ေကြ ်းေမြတက္ပါသည္။ သူက မဂၢဇင္စာအုပ္ထဲမွာပါေသာ ေကာင္းမေလးပံုေတြကို သိမ္းထားတက္သူၿဖစ္ၿပီး ထိုအတြက္ေၾကာင့္ က ်ေနာ္တို ့အခန္း ေထာင္၀င္စာပ ်က္လတ္ေသာအခါ ပန္းခ ် ီဆရာဦးဘၿမင့္က ထိုပံုေလးမ ်ားကို ပလိပ္ဓါးနဲ ့အေပၚယံ အ၀တ္အစားမ ်ားခြ ်တ္ၿပီး ခဲတံႏွင့္ ေရကူး၀တ္စံု မလံုတလံုၿပန္ဆဲြထားၿပီး ရုပ္ရွင္မင္းသမီးေလးမ ်ား ေရကူး၀တ္စံု၊ မလံုတလံုအ၀တ္အစားနဲ ့မခိုတရို ့အလွတရားမ ်ားၿဖင့္ စိတ္ၾကြစရာ စိတ္၀င္စားစရာပံုေလးမ ်ားဖန္တီၿဖစ္သည္အခါ စိုးၿမင့္ၾကီးအား ၿပလိုက္ပါက စိုးၿမင့္ၾကီးဆီမွ ငပိေၾကာ္တခြတ္ ၊ ဒါမွမဟုတ္ ၀က္ဆီဖက္ေၾကာ္တို ့ရတက္ပါသည္။ ပဲြစား က ်ေနာ္အတြက္က စိုးၿမင့္ၾကီး တိတ္တိတ္ေကြ ်းေသာ မုန္ ့တို ့ကိုစားရတက္သည္။ စိုးၿမင္းၾကီးသရက္ေထာင္သို ့မေၿပာင္းခင္က တလကို (၂)ေလာက္ ပန္းခ ် ီဦးဘၿမင့္၏လက္ရာ ခြ ်တ္ခြာမင္းသမီးေလးမ ်ား၏ ပံုေလးမ ်ားၿဖင့္ အေပ ်ာ္တမ္း ဟင္းစားရွာရသည္။

ေနာက္တေယာက္က စာၾကည့္တိုက္မႈဳးၾကီး ဦး၀င္းၾကည္(ပုဆီုတို၀င္းၾကည္)၊ သူက ဘ၀ေပါင္းမ ်ားစြာကို က ်င္လည္ခဲ့ဖူးသူၿဖစ္ၿပီး ပညာအရည္အခ ်င္းက သူတိုေခတ္(၁၀)တန္းေက ်ာင္းသားဘ၀ၿဖင့္ အိမ္ေထာင္က ်ခဲ့သူၿဖစ္သည္။ က ်ဴရွင္ေလာကတြင္ သခ ်ၤာဆရာ ဦးသာ၏ စာေရးဘ၀မွ ဦးသာေအာင္ၿမင္လာေသာအခါ က ်ဴရွင္ေလာကတြင္ သူကပါ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရး စီမံခန္ ့ခဲြေရးတြင္ လုပ္ကိုင္ရေသာမန္ေနဂ ်ာတေယာက္ၿဖစ္လာခဲ့သည္။ ဦးသာကြယ္လြန္ၿပီေနာက္မွာ သူက စာအုပ္အေဟာင္း ၀ယ္ေရာင္ေလာကထဲ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး စာအေတာ္မ ်ားမ ်ားဖတ္လာသူၿဖစ္ကာ စာအုပ္မ ်ားအေၾကာင္းႏွင္ ့ စာေရးဆရာမ ်ားအေၾကာင္းကို အေတာ္ေၿပာနိုင္၊ မွတ္နိုင္အားေကာင္းခဲ့သူၿဖစ္သည္။ ဘယ္စာေရးဆရာ ဘယ္စာအုပ္ ဘာအေၾကာင္းေရးထားတာ စသၿဖင့္ အတိအက ်ကို ေၿပာၿပနိုင္သူၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာနိုင္ငံေရးသမိုင္ကို သရုပ္သ႑န္ခြဲၿပီး နိုင္ငံေရးေခါင္ေဆာင္ဆိုသူမ ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာလုပ္ေဆာင္မႈေတြအၿပင္ သူတို ့၏စရိုက္လဏၡာမ ်ားကိုပါ ေၿပာၿပတက္သူၿဖစ္သည္။

စာအုပ္အေရာင္သမားသတ္သတ္မဟုတ္ သူက က ်ေနာ္တို ့အတြက္ စာၾကည့္တိုက္ၾကီးတတိုက္ၿဖစ္ေတာ့သည္။ ေထာင္ထဲတြင္ စာဖတ္ခြင့္က တရား၀င္မရၾကသၿဖင့္ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွတ္ဖတ္ၾကရေသာ စာအုပ္မ ်ားက ေခတ္ေပၚမဂၢဇင္း၊ စီးပြားေရးမဂၢဇင္၊ သတင္းမဂၢဇင္၊ မ ်ားသာၿဖစ္ၾကသည္။ ေစ ်းၾကီးေပး၀ယ္ရသၿဖင့္ မ ်ားမ ်ားစားစားလဲ မ၀ယ္နိုင္ၾက။ စာအုပ္တအုပ္ရလ ွ်င္ တခန္းခ ်င္း လက္ဆင့္ကမ္းဖတ္ၾကရသည္။ ကိုယ္အခန္းထဲတြင္ လူၾကီးေတြပါၿပီး ၊ ေၾကာက္တက္သူမ ်ားပါပါက အခန္းတြင္း ယူဖတ္၍မရသၿဖင့္ မဖတ္ၾကရသူေတြလဲရွိသည္။ လူၾကီးေတြ ေၾကာက္မယ္ဆိုလဲေၾကာက္စရာၿဖစ္သည္။ ေထာင္ရွာေဖြေရးတြင္ စာအုပ္မိသြားပါက တိုက္ပိတ္ အေရးယူ ေထာင္၀င္စာပါပိတ္ခံၾကရမည့္အၿပင္ ေထာင္ေၿပာင္းရာသီေရာက္ပါက ေထာင္ေၿပာင္းေရြ ့ခံရမည္။ နယ္ေထာင္မ ်ားသို ့ေရာက္သြားလဲ မိသာစုမ ်ာ လိုက္လာဖို ့ပိုမိုခတ္ခဲကာ ဒုကေရာက္ၾကရမည္ကို တခ ်ဳ ိ ့ကလဲ စိုးရိမ္ၾကသည္။ ရန္ကုန္သားမ ်ားၿဖစ္ၾကသည္အတြက္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္းသာ ႏွစ္ေစ့ေထာင္က ်ၿပီးၿပန္လြတ္သြားပါက မိသာစုေရာ ကိုယ္အတြက္ပါ အဆင္ေၿပမည္ဟုတြက္ကာ တခ ်ဳ ိ ့လဲ ေထာင္ဥပေဒအတိုင္းလိုက္နာေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေတြးအေခၚက အရာမထင္ပါ။ ေထာင္ေၿပာင္းခ ် ိန္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးက သူတို ့ေၿပာင္းေရြ ့ေစလိုေသာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားစာရင္းကို ေထာင္အာဏာပိုင္မ ်ားလက္ထဲသို ့ ထည့္ေပးလိုက္ၿပီး ထိုစာရင္းအတိုင္း ေထာင္အာဏာပိုင္မ ်ားက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ ေထာင္ေၿပာင္းဖို ့တံခါးဖြင့္ လူထုတ္ၿပီဆိုရင္ ထိုသူမ ်ားက အရင္ဆံုးထုတ္ခံၾကရသည္။ ဘာပဲေၿပာေၿပာ အေဆာင္ရွိသူ အခ ်င္းခ ်င္းေတာ့ ရိုင္းပင္းကူညီၾက။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကနဲ ့အခ ်ိန္ေတြကုန္ေစခဲ့ၾကရသည္။ ထိုအခ ် ိန္ထိုကာလ ေထာင္တြင္ၿဖတ္သန္းမႈ အခ ် ိန္ကာလမ ်ားက ေပ ်ာ္စရာလိုေတာင္ၿဖစ္ခဲ့ရဖူးၾကသည္။ ပုဆိုးတို ဦး၀င္းၾကည္အေၾကာင္း ၿပန္ဆက္ရရင္ သူက က ်ေနာ္တို ့မဖတ္ဖူးေသာ စာေရးဆရားမ ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ဆရာၾကီးတာဂုန္တာရာ၊ ဆရာၾကီးဗန္ေမာ္တင္ေအာင္၊ သခင္ၿမသန္း၊ ဆရာၾကီးၿမသန္းတင့္၊ ဆရာၾကီးပါရဂူ၊ တကသိုလ္ဘုန္းနိုင္ စသၿဖင့္ စာေရးဆရာၾကီးမ ်ား၏ လက္ရာေကာင္းစာအုပ္မ ်ား၏ အၿမည္အစမ္းေလးမ ်ားကို ဦး၀င္ၾကည့္ဆီမွ နားေထာင္ခြင့္ရလိုက္ခဲ့သည္။

တခါတေလ ဆရာနိုင္၀င္ေဆြ၏ ေရဆန္လမ္း၊ မဟူရာေမတၱာ၊ မသိန္းရွင္ပါ မက ်န္ စာေရးဆရားမ ်ား၏ နိုင္ငံေရးၿဖတ္သန္မႈမ ်ားပါ ပါလိုက္ေသးသည္။ သမိုင္းဆိုင္ရာ၊ နိုင္ငံေရဆိုင္ရာ စာအုပ္မ ်ားအေၾကာင္းေၿပာသည္အခါ သူေမႊေႏွာက္ဖတ္ထားေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာစာအုပ္မ ်ားအေၾကာင္းတို ့ကို ေၿပာၾကားရာမွာလဲ သူကို အေတာ္ကေလးေတာ့ သီခံရၿပီး စိတ္ရွည္ရွည္နာေထာင္ရသည္။ ထိုအခါမ ်ဳ ိးတြင္ သူမ ်က္နာက ခ ်က္ခ ်င္းေၿပာင္းသြားသည္။ နိုင္ငံေရးသင္တန္းေက ်ာင္အုပ္ၾကီးပမာ ခပ္တည္တည္ရုပ္ၾကီးၿဖစ္သြားကာ သင္တန္းပို ့ခ ်ေနေသာ နိုင္ငံေရးေက ်ာင္အုပ္ၾကီးမ ်က္နာမ ်ဳ ိးၿဖစ္သြားကာ တခါတေလ အေၿခာက္တိုက္ ေဟာက္ငန္းပါေတာ့သည္။ တခါတေလမွာ ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ဆိုင္ရာ နိုင္ငေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ အေၾကာင္းေၿပာသည္အခါ သူကိုယ္သူ ေၿမေပၚေပၚလစ္ၿဗဴတို တေယာက္အလာ ထင္လာေအာင္ပင္ ေၿပာတက္ပါေသးသည္။ တကယ္ေတာ့ သူေၿပာၿပသည့္အေၾကာင္းအရာမ ်ားက တကယ္အၿဖစ္မ ်ားသာၿဖစ္သည္။ ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ၏ ၿမစ္၀ကြ ်န္ေပၚစစ္ဆင္ေတြ၊ တပ္မေတာ္ရဲ့ ထိုးစစ္ေတြ၊ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီဖက္က ခံစစ္ေတြ ၊ တန္ၿပန္ၿပန္ထိုးစစ္ေတြအေၾကာင္းအၿပင္ ပဲခူးရိုးမအတြင္းက ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဳနစ္ပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ ်ားအေၾကာင္း၊ သခင္သန္းထြန္းကို လုပ္ၾကံသတ္ၿဖတ္ခံေနရခ ် ိန္တြင္ သူမ ်က္စီေရွ ့တြင္ ၿဖစ္ပ ်က္သကဲ့သို ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သခင္ဇင္ႏွင္ ့သခင္ခ ်စ္တို ့၏ ေနာက္ဆံုၿဖတ္ေလးၿဖတ္နဲ ့ပိတ္ဆို ့၀ိုင္ခံထားရခ ် ိန္တြင္ ထိုအရပ္ေဒသတ၀ိုက္ သူပဲေရာက္ေနသကဲ့သို စိတ္၀င္တစားၿဖစ္ေအာင္ သိုင္း၀ိုင္းေၿပာဆိုတက္သူၿဖစ္သည္။ သူက သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန ့မ ်ား၊ ဇင္ခ ်စ္၏ ေနာက္ဆံုးေန ့မ ်ားကို ဖတ္ထားသည့္အၿပင့္ သက္ဆိုင္သူမ ်ားမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ ်က္အလတ္ အမွန္အကန္တို ့ကို အေၿခခံကာ ထိုစာအုပ္မ ်ားထဲမွ ဘယ္အခ ်က္မ ်ားက မဟုတ္ပဲ ခ ်ဲကားလြန္သည္။ အၿဖစ္အပ ်က္အမွန္က ဒီလို စသၿဖင့္ ေ၀ဖန္သရုပ္ခဲြၿပတက္သူၿဖစ္သည္။ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ ပဲခူးရိုးမေခတ္မွစ၍ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီေၿမေအာက္ယူဂ ် ီမ ်ားအေၾကာင္း ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္၊ ဘယ္သူေတြ ဖမ္းဆီးခံၾကရၿပီး ေနာက္ဆံုး၄၈၂၈ ယူဂ ်ီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ ်ား အထိ သူနဲ့ ့ရင္းႏွီၾကသေယာင္း ရုပ္တိရွိရွိေၿပာဆိုတက္သူၿဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးသူေၿပာသမ ွ် အခ ်က္အလတ္အေတာ္မ ်ားမ ်ားက အတြင္းက ်က ် ေလ့လာထားၿခင္းၿဖစ္ၿပီး အခန္းတြင္း တခန္းထဲအတူေနထိုင္သူ ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီယူဂ ် ီကေတာင္ ၾသခ ်ေလာက္ေအာင္ကို ေၿပာၿပနိုင္သူၿဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ သူက ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီႏွင့္ လံုး၀ပတ္သတ္ခဲ့ၿခင္းမရွိသူ တေယာက္သာၿဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာေတာ္ေတာ္မ ်ားမ ်ားက သူေလ့လာထားေသာ စာအုပ္မ ်ားသာၿဖစ္ေတာ့သည္။

ထိုစာၾကည့္တိုက္ၾကီးက ေနာက္ဆံုးတြင္ က ်ေနာ္ႏွင့္တခန္းထဲအတူေနရသၿဖင့္ က ်ေနာ္သည္လဲ ေန ့စဥ္စာအုပ္ဖတ္ေနရသူ ၿဖစ္မွန္မသိ ၿဖစ္ခဲ့ရေတာ့သည္။ သူနဲ ့အတူေနထိုင္ခဲ့ရေသာ အခ ်ိန္ကာလမ ်ားကို အၾကိဳးရွိရွိအသံုးခ ်က ေန ့စဥ္ စာေပဗဟုသုတကို ထိုစာၾကည့္တိုက္ၾကီးမွ စိတ္ရွည္သီခံစြာ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါသည္။

ထိုကဲသို ့အေဆာင္တြင္စာၾကည့္တိုက္တခုရွိယံု မကေသး ရုပ္ရွင္ရံုတရံုလဲရွိခဲ့ၿပန္ေသးသည္။ သူက ကိုစည္သူၿမသန္းၿဖစ္သည္။ အထက္မွာေၿပာခဲ့သည့္အတိုင္း သူတို ့အမႈၿဖစ္စဥ္နဲ ့ သူတို ့၏ဘ၀တစိတ္တေဒသကို ေဖၚၿပခဲ့ၿပီးသားၿဖစ္ေသာ္လည္း သူသည္ အေဆာင္ရွိ က ်ေနာ္တို ့အတြက္ေတာ့ ရုပ္ရွင္ရံုတရံုၿဖစ္ေတာ့သည္။ သူတို ့၏ မိသာစု ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းေတြကို ရုပ္ရွင္တကားၾကည္ေနရသလို ဇာတ္ညြန္သရုပ္ခဲြကာ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေပၚလာေအာင္ေၿပာၿပတက္သူၿဖစ္သည္။ သူဖခင္ဆရာၾကီး သခင္ၿမသန္း၏ စာေပအေမြကို ဆက္ခံကာ စာေရးဆရာ ၊ ဗီြဒီယိုရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာအၿဖစ္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းၿပဳေနသူလဲၿဖစ္သည္။ အေအာင္ၿမင္ၾကီး မဟုတ္ေသာ္လည္း သူဖခင္ေရးသားခ ်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ၀တၱဳဇာတ္လမ္းမ ်ားကို သူကိုယ္တိုင္ ဇာတ္ညြန္းၿပန္ေရးကာ ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးၿခင္း၊ ဗီြဒီယိုရိုက္ကူးဒါရိုက္တာလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ သူဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းတို ့ကို ၿပန္ေၿပာၿပတက္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အခန္းဖြင့္ခ ် ိန္မ ်ား ၊ ေန ့ခင္းအိပ္ေဆာင္ပိတ္ခ ် ိန္မ ်ားတြင္း သူအခန္းသို ့ က ်ေနာ္တို ့လူငယ္ေတြက သြားလည္ၿပီး ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းေတြ နားေထာင္ၾကသည္။ သူထံ၌ ဇာတ္ညြန္းေရးနည္းတို ့ကို ေလ့လာၾကသည္။ က ်ေနာ္တို ့ထဲတြင္ အတက္ၾကြဆံုးလူငယ္က ဘိုးဘိုးၾကီး(ထြန္းၿမင့္ေထြး)ၿဖစ္သည္။ သူေထာင္မေၿပာင္းခင္းအခ ် ိန္မ ်ားတြင္ သူက အေသအခ ်ာ စာရြတ္တို ့ၿဖစ္ ဇာတ္ညြန္ေရးနည္းတို ့ကို ေလ့လာခဲ့သည္။ သူက ေထာင္ၿပန္လြတ္ပါက စာေရးဆရာအၿဖစ္ရပ္တည္ရွင္သန္ရန္ပင္ စိတ္ဆံုးၿဖတ္ၿပီးသားသူလဲၿဖစ္သည္။ ကိုစည္သူေၿပာၿပေသာ သူဖခင္၏ ၀တၱဳဇာတ္လမ္းေတြထဲက အညတရ ၾကက္ေတာ ၀တၱုဳကို သူကိုယ္တိုင္ ဇာတ္ညြန္းေရးသား သရုပ္ခြဲၿပၿပီး ထိုဇာတ္လမ္းထဲတြင္ ပါ၀င္ၾကေသာ ဇာတ္ေကာင္းစရိုက္မ ်ား၊ ဒိုင္ယာေလာ့ ေခၚ ဇာတ္ေကာင္းတို ့ေၿပာၾကားရမည့္ စကားလံုမ ်ားကို သူကိုတိုင္း သရုပ္ေဆာင္ေၿပာၿပေနၿခင္းတို ့သည္ကလဲ က ်ေနာ္တို ့အဖို ့ၿပဇတ္တပုဒ္ကို ၾကည့္ေနရသည္ႏွယ္ မာန္၊ ဟန္ပါလွေသာ ဇာတ္လမ္းမ ်ားၿဖစ္ေတာ့သည္။

မွတ္မွတ္ရရ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ သီတင္းကြ ်တ္ တန္ေဆာင္တိုင္ကာလတြင္ ဒါရိုက္တာၾကီးက သူ၏ အနုပညာလက္ယာကို ထုတ္ၿပသည္အေနၿဖင့္ အေဆာင္တြင္ ေရခ ်ဳ ိး၊မိလႅာခ ်ခ ်ိန္း ၁ နာရီအခ ် ိန္တိုေလးအတြင္ ဘိုကေလးတင္ေအာင္၏ ငယ္ကြ ်တ္ေဆြ ဇာတ္လမ္းကို တိုက္ေဆာင္ေရွ ့ဖက္ၿခမ္း ေကာ္ရစ္တာတြင္ တင္ဆက္ၿပသပေတာ့သည္။ သူ၏သရုပ္ေဆာင္မ ်ားက အင္းစိန္ ေထာင္မၾကီး ဖက္မွ ေၿပာင္းေရြ့ၿပီး တိုက္ေဆာင္(၂) ေနာက္ဖက္ၿခမ္းသို ့ ေရာက္ေနၾကေသာ မိမနိုင္၊ဖမနိုင္ ၊ ေထာင္ပိုင္မနိုင္၊ ေထာင္ဆူ အေၿခာက္မ ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ ထိုအေၿခာက္မ ်ားကို ေထာင္မၾကီးတြင္ထားရာမွာ ၿပႆနာမ ်ားလြန္သၿဖင့္ သီးသန္ေထာင္ဖက္သို ့ေရြ့ထားရၿခင္ၿဖစ္ၿပီး လူဦေရး (၃၀)ခန္ ့ရွိသည္။ သူတို ့က အေဆာင္သန္ ့ရွင္ေရး ၊ စိုက္ပ ်ဳ ိးေရ အလုပ္မ ်ားကိုလုပ္ၾကရသည္။ ထိုႏွစ္သီသင္ကြ ်တ္တြင္ က ်ေနာ္တို ့၏ဒါရိုက္တာ ကိုစည္းသူၿမသန္းက အေၿခာက္မ ်ားကို စည္းရံုးကာ ငယ္ကြ ်မ္ေဆြ ဇာတ္လမ္းကို ၿပဇာတ္ဖန္တီကာ ကၿပပါေတာ့သည္။ အနုပညာႏွင့္သိပ္မေ၀းလွေသာ ဆံပင္ညွပ္၊မိတ္ကပ္၊ အလွဖန္တီရွင္ေတြထဲက အေၿခာက္ေတြၿဖစ္ၾကသည့္ ငယ္ငယ္၊ လွဦး၊ဂ ်မ္ေတာ၊ တိုဂ ်ဳ ိသန္းေအး စသည္ အေၿခာက္မ ်ားကို ထုတ္ယူဇာတ္တိုက္သင္ေပးၿပီး အေဆာင္ရွိလူအမ ်ားေရွ ့တြင္ ေဖ ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္ၿပေတာ့သည္။ သိပ္ေတာ့မဆိုလွေခ ်။ ေပ ်ာ္စရာမရွိေသာအရပ္တြင္ ကိုစည္သူၿမသန္း၏ ငယ္ကြ ်မ္းေဆြၿပဇာတ္ေလးက ေကာင္းလြန္းေနခဲ့သည္။ သရုပ္ေဆာင္ၾကေသာ အေၿခာက္မ ်ားကလဲ နဂိုကတည္းက ေရွာက္သီးေဆးၿပာသည္၊ မိတ္ကပ္၊ဆံပင္ အလွဖန္တီးရွင္မ ်ားၿဖစ္ၾကေလရာ ဒါရိုက္တာ၏ပညာႏွင့္ သူတို့၏ၾကိုးစာသရုပ္ေဆာင္မႈမ ်ားက ေပ ်ာ္စရာ ေဖ ်ာ္ေၿဖပဲြေလး မွတ္မွတ္ရရၿဖစ္သြားေတာ့သည္။ ေဆြးမ ်ဳ ိးမရွိေသာအရပ္တြင္ အဖိႏွိပ္ခံေနရာေသာအခ ် ိန္မ ်ားမွာပင္ က ်ေနာ္တို ့က ေပ ်ာ္ေအာင္ေနလာၾကသူေတြၿဖစ္ေတာ့သည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၁၀-၁၁-၁၈

No comments:

Post a Comment