Latest News

Saturday, November 10, 2018

အက ်ဥ္းေထာင္တြင္းက က ်ေနာ္ဖတ္ဖူးခဲ့ေသာ ကဗ ်ာတပုဒ္ ။ (၆)


ဦးေလးဦးၾကည္တင္ဦး(ကဗ ်ာဆရာဘဲဥ)တို ့ဟာ ၁၉၉၄ မတ္လကုန္ေလာက္မွာ ေထာင္ခ ်ခံလိုက္ရၿပီး ေနာက္တလေလာက္မွာေတာ့ ေန ့ခင္းဖက္ တိုက္ေဆာင္ေတြပိတ္ထားၿပီးခ ် ိန္မွာ သူအခန္းဖက္ဆီကေန ေထာင္၀င္စာဧည္ေတြ ့ရက္မဟုတ္ပဲ တိုက္ခန္းတံခါးဖြင့္သံကို ၾကားလိုက္ရၿပီး ေနာက္ထပ္ ၂မိနစ္ေလာက္မွာေတာ့ သူကို က ်ေနာ္အခန္းေရွ ့ကေန ေစာင္ကို ေခါင္းမွာ အုပ္ၿပီး အၿပင္ထုတ္ေခၚသြားတာကို ေတြ ့လိုက္ရသည္။ ေထာင္၀င္စာေတြ ့ရက္ေတြ မဟုတ္ပဲ ေခၚထုတ္သြာတဲ့အတြက္ ေဘးခန္းေတြက လူေတြကလဲ မၿမင္လိုက္ၾကရသၿဖင့္ တခန္းနဲ ့တခန္း ဘယ္သူကို ေခၚ္ထုတ္သြားတာလဲဟု ေအာ္ဟစ္ေမးၿမန္းေနၾကသည့္အတြက္ ၿမင္လိုက္ရတဲ့ က ်ေနာ္က ဦးဘဲဥကို ေခၚထုတ္သြားတာၿဖစ္သည္ဟု ဟိုဖက္အစြန္ဆံုးခန္းေတြဆီကို လွမ္းသတင္းပို ့ေပးခဲ့ရသည္။

ေထာင္ဆိုသည္က မ ်က္စီပိတ္နားပိတ္ သတင္းအေမွာင္ခ ်ၿပီး လူအဆင့္ေတြကို ႏွိပ္ခ ်ထားရာအရပ္ၿဖစ္သည္အတြက္ လူေတြဟာ ဘာၾကီးၾကီးမားမားကိုမွ မေမ ်ာ္လင့္တက္ၾကတဲ ့ အေလ့အဓၿဖစ္ေနၾကသလို ကိုယ္ကိုကိုယ္ေသလူအၿဖစ္သာ သတ္မွတ္ေနထိုင္ေနၾကရၿခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္အထဲမွ လူတေယာက္ေယာက္ကို အခုလို ဘာအေၾကာင္မွန္မသိ ေခါင္းစြပ္ေခၚထုတ္သြားၿပီဆိုရင္ ဘယ္ကိုေခၚထုတ္သြားတာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ေခၚထုတ္သြားတာလဲ။ ေထာင္အာဏာပိုင္ကပဲ ေခၚေတြ ့တာလား။ ေထာက္လွမ္းေရးက ေခၚေတြ ့တာလား။ မ ်ားေသာအားၿဖင့္ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြက ေထာင္နဲ ့ပတ္သက္တဲ့ ေထာင္တြင္းၿပစ္မႈမွလဲြ၍ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္သားမ ်ားကို လက္လြတ္စပယ္ ေခၚုထုတ္ ေတြ ့ဆံုးၾကၿခင္းမ ်ဳ ိးမလုပ္ၾက။ ေထာင္လွမ္းေရးကေတာ့ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားကို သူတို ့လိုရင္လိုတဲ့အခ ် ိန္ ေခၚထုတ္ေတြ ့ဆံုဆက္ၾကသည္။ ေထာင္က ်ၿပီးသာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြကို ေခၚထုတ္ေတြ ့ဆံုသည့္အေၾကာင္းအရင္းက (၂)မ ်ဳ ိးသာရွိသည္။ တမ ်ဳ ိးက သူတို ့ၿပန္လြတ္ေပးခ ်င္သူမ ်ားကို ေမးၿမန္းေတြ ့ဆံု သေဘာထားေမးကာ ၄၀၁ ဥပေဒအရ ၿပန္မလြတ္ခင္ ေမးၿမန္းတာမ ်ဳ ိးႏွင့္ ေနာက္တမ ်ဳ ိးက သူတို ့ေထာက္လွမ္းေရးက သိလိုေသာ အၿပင္ဖက္နိုင္ငံေရးေလာကထဲမွ အေၾကာင္းအရာ၊ လူပုဂၢိဳလ္တေယာက္အေၾကာင္း စသၿဖင့္ သိလို၍ ထုတ္ေမးၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုသို ့ေမးၿမန္းရာတြင္ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသာက ေထာင္ၿပစ္ဒဏ္က ်ခံထားၿပီးသူၿဖစ္သၿဖင့္ ညင္ညင္သာသာကိုင္တြယ္ေမးၿမန္းၿခင္း၊ မက္လံုးေပ၍ ေမးၿမန္းၿခင္းၿဖင့္ သူတို ့နဲ ့ပူေပါင္းရန္သာ ဆြယ္ၾကသည္။ အၾကမ္းပရမ္ကိုင္တြယ္ၿခင္းမ ်ဳ ိးကို အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ၾကီးအတြင္း တခါမ ွ် မေတြ ့ရဖူးခဲ့ေခ ်။

သတင္းငတ္မြတ္လွေသာ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ၾကီးထဲတြင္ ဦးၾကည္တင္ဦးအား ေခၚထုတ္သြားၿခင္းက အထူးသတင္းတခုၿဖစ္ေနသလို ေထာင္တြင္း မၾကာခဏ က ်ေနာ္တို ့ၾကံဳေနၾကရေသာ အၿဖစ္အပ ်က္ကေလးမ ွ်သာၿဖစ္သည္။ သူကို သူအခန္းၿပန္မပို ့မၿခင္း က ်ေနာ္တုိ ့အားလံုးက သူအားၿပန္အပိုကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကမည္။ သူၿပန္လာရင္ သူကို အခန္းတြင္းကေန စပ္စုေမးၿမန္းၾကမည္။ သူကလဲ သူေတြ ့ခဲ့ၿဖစ္ပ ်က္လာသမ ွ် ၿပန္ေၿပာၾကမည္။ သူေၿပာၿပေသာ စကားေတြထဲက စကားလံုးေတြကို ကိုယ္အခန္းအတြင္းမွ လူမ ်ားနဲ ့ အခ ်ိန္ကုန္ခံၿပီးပြားၾကမည္။ တခ ်ဳိ ့က နိုင္ငံေရးအရ တြက္ခ ်က္ၿပီး နိုင္ငံေရးနဲ ့ပတ္သက္တာေတြကို တြက္ေနလိုက္မည္။ တခ ်ဳိ ့ကလဲ လြတ္ေၿမာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာေတြးေခၚကာ လြတ္ေၾကာင္သတင္းမ ်ားကို ေၿပာေနၾကလိုက္မည္။ တခ ်ဳ ိ ့ကလဲ ဒါဟာ ၿဖစ္ေနၾက ၿဖစ္ဏဥ္တခုပါပဲ ဘာမွ မထူးၿခားဘူး။ ေထာက္လွမ္းေရးက ကစားတာၿဖစ္တယ္ စသၿဖင့္ အခန္းတိုင္းရွိ အခန္းတြင္းရဲေဘာ္မ ်ားက ေဆြးေႏြးၾကလိုက္မည္။ ဒီလိုအေၿခအေနမ ်ဳ ိးက အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ၾကီးထဲ ၿဖစ္ေနၾကၿဖစ္သည္။ တေန ့က ၁၅ မိနစ္ ၊ ၃၀ မိနစ္သာ အၿပန္ထြက္ခြင့္ရေသာ ၾကက္ၿခင္းထဲက လူသားနိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအဖို ့ေထာင္က ၿပန္မလြတ္မၿခင္ ဤကဲ့သို ့သာ မိမိတို ့၏ အခ ် ိန္ကို နွိပ္စက္ခံၾကရင္း ကုန္ဆံုးရၿခင္းၿဖစ္ေတာ့သည္။ ဦးၾကည္တင္ဦးအား ေထာင္မၾကီးဗူးတံခါးဆီသို ့ေခၚထုတ္သြားၿခင္းၿဖစ္သည့္ဆိုေသာ သတင္းမွလႊဲ၍ ေနာက္ထပ္ ၄ နာရီေလာက္ၾကားသည့္အထိ ဘာသတင္းမွ အေရွ ့ဖက္ၿခမ္းတိုက္ခန္းမ ်ားဆီမွ အုတ္နံရံ လ ွ်ဳ ိ၀ွတ္အေပ ါက္ သတင္းဆက္သြယ္မႈေနရမ ်ားမွ ထပ္မ၀င္လာေတာ့ေခ ်။

ေနာက္ထပ္(၄) နာရီအၾကာမွေတာ့ ဦးၾကည္တင္ဦးအား ေထာင္ဗူး၀မွ ၿပန္ေခၚလာၿပီးဆိုေသာ သတင္းက နံရံလ ွ်ိဳ၀ွတ္ဆက္သြယ္ေရးအေပါက္မ ်ားမွ သတင္းပို ့လာၾကသည္။ သိပ္မၾကာခင္းမွာပဲ ဦးေလး ဦးၾကည္တင္ဦးကို ေစာင္အုပ္ၿပီး က ်ေနာ္အခန္ေရွ ့မွ ဆဲြေခၚသြားသည္ကို ၿမင့္ရၿပီးေနာက္ သူ၏အခန္းသံတံခါးေပါက္ဖြင့္သံကို ၾကားရလိုက္ၿပီး သူကိုေခၚလာေသာ ေထာင္၀န္ထမ္းလဲ ၿပန္ထြက္သြားခဲ့သည္ကို ၿမင္လိုက္ရသည္။ ထိုေနာက္ အခန္းတိုင္းတိုင္းရွိ က ်န္နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားက သူအားလွန္းေအာ္ ေမးၿမန္းေနၾကသည့္အသံမ ်ားတခန္းၿပီးတခန္းေအာ္သံမ ်ားကို ၾကားရသည္။ ပုလိပ္ေထာက္လွမ္းေရးက ေခၚထုတ္စစ္ေဆးၿခင္းၿဖစ္သည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ေခၚယူစစ္ေဆးၿခင္းမဟုတ္ဟုသာ သိရၿပီး ဘာအေၾကာင္းနဲ ့ေခၚစစ္ေဆးသည္။ ဘာေတြစစ္ေဆးသည္ဟူ၍ အေသးစိတ္မသိရပါ။ သူလဲ ပင္ပန္းလာပံုရသည္ အသံပင္ ေကာင္းေကာင္းမထြက္နိုင္ေခ ်။ နဂိုမူလကတည္းက သူအသံမ ်ားက တိုးတိုးညင္ညင္သာသာေၿပာတက္သူၿဖစ္ၿပီး အခုလိုပင္ပန္းလာခ ်ိန္မွာေတာ့ အသံမ ်ားပင္မထြက္နိုင္ေတာ့ေခ ်။ အေရွဖက္ၿခမ္းအခန္းမ ်ားကလဲ သိခ ်င္ေနၾကသၿဖင့္လွမ္းေမးေနၾကသည္။ က ်ေနာ္က သိသေလာက္သာၿပန္ေၿပာနိုင္ၿပီး မိမိထင္ေၾကး မွတ္ခ ်က္မ ်ားမေပးေတာ့ပဲ ေနခဲ့လိမ့္သည္။ အခန္းက တခန္း ႏွစ္ခန္းသာၿခားေသာ္လည္း သူအားေမးၿမန္းရန္က မလြယ္ကူးသၿဖင့္ ေနာက္တေန ့ ေရခ ်ဳ ိးဆင္းခ ် ိန္မွ သူအားေမးၿမန္ၾကရေတာ့သည္။

သူေၿပာၿပခ ်က္မ ်ားက သူကို လာေခၚထုတ္စစ္ေဆးၾကသူမ ်ားက ရဲေထာက္လွမ္းေရးမ ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး ရဲေထာက္လွမ္းေရး (၃)ပြင့္ သန္းၿမင့္ဆိုေသာ လူယုတ္မာၿဖစ္သည္။ ထိုသူက ရဲေထာက္လွမ္းေရးတြင္ ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ပတ္သတ္မည္ထင္ထားရသူတိုင္၏ ေနာက္တြင္ အၿမဲ အနံခံလိုက္ေနရသူၿဖစ္ၿပီး သူတို ့စာအုပ္အေဟာင္းေလာကသားမ ်ားကို အၿမဲေစာင္ၾကည္ေနသူလဲၿဖစ္သည္။ ထိုသူက သူအားသိသလို သူကလဲ သန္ၿမင့္ဆိုေသာ ရဲေထာက္လွမ္းေရးကို သိေနၾကသည္။ အၿပင္ေလာကတြင္ ရံဖန္ရံခါ စာအုပ္ေဟာင္းမ ်ား လာေရာက္ရွာေဖြသလို ့နဲ ့ စာအုပ္ေဟာင္းေလာကသားေတြဆီက သတင္းလာေရာက္ႏႈိပ္တက္သည္။ မထင္ရင္မထင္သလို စာအုပ္အေဟာင္းေလာကသားေတြကို သူ၏ ရဲေထာက္လွမ္းေရးသတင္းတပ္ဖဲြ ့ရံုးသို ့ေခၚယူၿခိမ္ေၿခာက္ဖမ္းဆီးၿပီးမွ ၿပန္လြတ္ေပးၿပီး ၾကိဳးရွည္ရွည္နဲ ့ကစားသူတေယာက္ၿဖစ္သည္။ အခုသူကို လာေရာက္ေခၚယူစစ္ေဆးရၿခင္းက သူတို ့အမႈတခုလံုးကို ရဲေထာက္လွမ္ေးရးကမသိလိုက္ရပဲ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္းဆီးေထာက္ခ ်ခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ ထိုအခ ်က္ကို မခံမရပ္ၿဖစ္ေနသူက ရဲေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ သန္းၿမင့္ၿဖစ္သည္။

သူမ ်က္စီေအာက္တြင္ရွိေနသူတေယာက္က ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ ယူဂ ် ီတာ၀န္ခံ ကိုၿငိမ္းၿမင့္နဲ ့အဆက္အသြယ္ရွိေနၿပီး ဖမ္းခံလိုက္ရသၿဖင့္ သူမသိရေကာင္းလာဆိုကာ သူအထက္မွ သူအား ေမးၿမန္းစံုစမ္းလာသၿဖင့္ သူက ယမ္းပံုေပၚ မီးပြားက ်သလို ေဒါသအိုးေပါက္ကဲြေတာ့သည္။ လူေပၚၿပာက ် ေခြးေပၚခါခ ် အၿဖစ္မ ်ဳ ိးၿဖစ္သည္။ ေခြးေပၚၿပာက ်သည့္အခါမွေတာ့ ထိုေခြးက နွီးစပ္ရာလူကို မဲကိုက္ပါေလေတာ့သည္။ အခုေတာ့ ဦးၾကည္တင္ဦးက ေခြးကိုက္ခံရေသာ အၿဖစ္မ ်ဳ ိးၾကံုေနရၿပီးၿဖစ္သည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ကိုၿငိမ္းၿမင့္ကိုမမိပဲ သူတို ့(၅)ဦးကိုသာ ေထာင္ခ ်ၿပီး ၿဖတ္ထားခဲေသာ အမႈကို ရဲေထာက္လွမ္းေရးက အစၿပန္ေဖၚကာ သူအားအစမွၿပန္စစ္ေဆးေတာ့သည္။ ဗကပတာ၀န္ခံကိုၿငိမ္းၿမင့္ကို အနံခံဖိုအေရး မိထားသူမ ်ားကို အရည္ညစ္ေတာ့သည္။ သူသည္ထိုအမႈနဲ့ေထာင္က ်ၿပီးသာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားၿဖစ္သည္။ သိုေသာ္လည္း သူအားၿပန္စစ္ေဆးရာတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနသို ့ ၿပန္ေခၚစစ္ေဆးၿခင္းမ ်ဳ ိးမဟုတ္ေတာ့ပဲ အင္းစိန္ေထာင္ဗူး၀ရွိ အခန္းတခန္းထဲမွာ စစ္ေဆးခဲ့ၿခင္ၿဖစ္သည္။ ေထာင္ဗူး၀တြင္စစ္ေဆးေသာ္လည္း ေထာက္လွမ္းေရးစခန္မွာ စစ္ေၾကာေရးလုပ္သကဲသို ့ နွိပ္စက္ညွင္းပန္းခဲ့သည္။ နာရီေပါင္းမ ်ားစြာဒဏ္ေပးသည့္အေနၿဖင့္ ဆိုင္ကယ္စီးခိုင္း ၊ ေလယာဥ္ပ ်ံစီးခိုင္း၊ ၀ါးၿခမ္းၿပားတုတ္ၿဖင့္ရိုက္၊ ေၿခသလံုးရိုးေတြကိုရိုက္ စသၿဖင့္ ႏွိပ္စက္မႈေပါင္းစံုၿဖင့္စစ္ေဆးခဲရာ အဆိုးဆံုးက ေပါင္းႏွစ္ေခ ်ာင္းကားခိုင္းၿပီး ေဂြးဥကို ၀ါးၿခမ္းၿပားနဲ ့ ရိုက္ရိုက္ၿပီးစစ္ေဆးခံရၿခင္းၿဖစ္သည္။

၀ါးၿခမ္းၿပားထိပ္နဲ ့ ေဂြးဥကို ေစာင့္ထိုးသၿဖင့္ ၀ါးၿခမ္းၿပား အစမ ်ား ေဂြးဥအိမ္ထဲ ထိုးစိုက္က ်န္ခဲ့သည္။ ေပါင္းၾကားနဲ ့ေဂြးဥၾကားကို ၀ါးၿခမ္းၿပားထည့္ၿပီး ပြတ္ဆဲြသၿဖင့္ ေဂြးဥေရာ ေပါင္းဂ ်ဳ ိင္မ ်ားပါ ဆုတ္ၿပတ္သြားခဲ့ရသည္။ ထိုေၾကာင့္ စစ္ေၾကာေရးထုတ္ခံရၿပီး ၿပန္လားေသာအခါ ထိုႏွပ္စက္မႈ ဒဏ္ရာမ ်ားေၾကာင့္ အသံပင္ ေကာင္းေကာင္းမထြက္နိုင္ခဲ့ေတာ့ပါ။ ေနာက္ေန ့မွေတာ့ ေဂြးဥတဥလံုး ေယာင္ရမ္းလာသၿဖင့္ ေထာင္တြင္းေဆးခန္းၿပရေတာ့သည္။ ေထာင္က ် ေဆးမႈဳးအက ်ဥ္းသားက ထို၀ါးၿခမ္းစမ ်ားကို အေသအခ ်ာ ထုတ္ယူေပးခဲ့ရၿပီး သူ့ေပါင္ဂ ်ဳိင္တခုလံုးကို ေဆးထည့္ေပးရေတာ့သည္။ က ်ေနာ္တို ့အားလံုးစိတ္မေကာင္းၿဖစ္ရသည္။ ထိုအၿပင္ ထို ့ရဲေထာက္လွမ္းေရး၏ ႏွိပ္စက္မႈမ ် ဳ ိးကို ၿပန္စဥ္းစာေနမိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္မ ်ား ေယာက ၤ ်ာတေယာက္၏အဂၤါအားဤကဲသို ့ ရိုက္နွပ္ဆုတ္ၿပဲေအာင္လုပါခဲ့ရပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ ၀ါးၿခမ္ၿပာဒုတ္အား ႏွိပ္စက္ေရးကိရိယာအၿဖစ္ ေထာင္ထဲအထိေရာက္ေအာင္ ယူေဆာင္ခဲ့ရပါသနည္း။ စသၿဖင့္ ထိုလူယုတ္မာအေၾကာင္းအားေၿပာၿဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း ရက္ အနည္းငယ္ၾကားသည့္အခါ ေနာက္တေခါက္ ဦးၾကည္တင္ဦးအား ေခါထုတ္စစ္ေဆးကာ အရင္တေခါက္အတိုင္ ထပ္မံႏွိပ္စက္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပန္ပါသည္။ ၀ါးၿခမ္းၿပားနဲ ့ေဂြးဥကို ရိုက္ရိုက္စစ္ေဆးခဲၿပန္သည္။ ေနာက္တေခါက္၊ ေနာက္တေခါက္နဲ ့ ထိုကဲ့သို ့ညွင္းပန္မွိပ္စက္ စစ္ေဆးၿခင္းကို (၅)ၾကိမ္မက ေခၚထုတ္စစ္ေဆးၿခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ ် ိန္အထိ ဗကပ အလယ္ပိုင္ဗ ်ဴဒိုတာ၀န္ခံ ကိုၿငိမ္းၿမင့္အားမမိခဲ့ၾကပါ။ ကြ ်န္ပ္တို ့အားလံုးသည္ ေထာင္ခ ်ခံထားၾကရေသာ္လည္း ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အာဏာပိုင္အဖဲြ ့အစည္းတို ့၏ မတရာသၿဖင့္ၿပဳမႈ မဖြယ္မရာေဆာင္ရြက္ၾကၿခင္းကို လူတိုင္း တနည္းမဟုတ္တနည္းခံခဲ့ၾကရသည္။

ေထာင္ထဲမွ က ်ေနာ္တို ့အသဲအေပါက္ဆံုး ခံစားမႈက ေထာင္က ်ၿပီးမွ အမႈေဟာင္းအတြက္ ေနာက္တၾကိမ္ ေထာက္လွမ္းေရးက ေခၚၿပီး သူတို ့ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေတြအတြက္ သင္တန္းသေဘာမ ်ဳ ိးကို ေထာင္က ်ၿပီးသာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြကို အက ်ဥ္းေထာင္တိုက္ခန္ေတြထဲကေန အရင္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့သလို မ ်ဳ ိး ေခါင္းစြပ္ စြပ္ၿပီး အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ ေထာင္လွမ္းေရး ဘားတိုက္မွာ ေခၚထုတ္ၿပီး သင္တန္းသားအရာရွိေတြကို စစ္ခ ်က္အေဟာင္းေတြကို ဖတ္ခိုင္းၿပီး နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေဟာင္းေတြကို ေခၚထုတ္စစ္ေဆး ေလ့က ်င့္ခန္း သင္ခန္းစာ ပို ့ခ ်တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး သင္တန္းေတြပဲၿဖစ္သည္။ ထိုသင္တန္းမ ်ဳ ိးလုပ္တိုင္း အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္မွ ေထာင္က ်ေနေသာ ေက ်ာင္းသားနိုင္ငံေရးမႈေတြနဲ ့ ထိုသင္တန္းသားအရာရွိငယ္တို ့ စကားမ ်ားၾကရသည္။ သူတို ့က က ်ေနာ္တို ့ စစ္ခ်က္ ထြက္ခ ်က္အေယာင္းမ ်ားကို ဖတ္ၿပီး က ်ေနာ္တို ့ကို စစ္ေဆး ေလ့က ်င္ၾကသည္။ စစ္ေၾကာေရးစစ္ခ ်က္ေဟာင္းမ ်ားက ၿပန္လည္စစ္ေဆးခံရေသာအခါ အလႊဲလႊဲအေခ ်ာ္ေခ ်ာ္ၿဖစ္ေနတက္ၾကသည္။ ေထာင္လွမ္းေရးစစ္ေၾကာေရး စခန္းမ ်ားတြင္ အတင္းအဓၵမ ထုႏွပ္ႏွိပ္စက္လြန္သည့္ဒဏ္ကို မခံနိုင္ၾက၍ ထိုအခ ် ိန္က ထြက္မိထြက္ရာ စစ္ေဆးခံခဲ့ၾကသည္။

ယခုၿပန္စစ္ေၾကာေရးလုပ္ခ ် ိန္ႏွင္က အခ ် ိန္ကာလအားၿဖင့္ ၃ႏွစ္ ၄ႏွစ္ကြာၿခားေနၿပီးၿဖစ္သည္။ ေထာင္ထဲတြင္ ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္၊ ေသာက၊ အေနအထိုင္ဆင္းရဲ၊ အစားအေသာက္ခ ်ဳ ိ့ယြင္းကာ အဟာရမၿပည့္၀သည့္ဒဏ္၊ စာကို တရား၀င္မဖတ္ရၿခင္း၊ လူပီသစြာေနထိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ ်ား ဆံုးရံႈးေနခဲ့ၾကရသၿဖင့္ တခ ်ဳ ိ့တေလ စိတ္က ်မ္းမာေရးထိခိုက္သူက ထိခိုက္ေနခဲ့ၾကၿပီး အမ ်ားစုက မွတ္ဥာဏ္မေကာင္းၿဖစ္တက္ၾကသည္။ အရင္စစ္ခ ်က္တို ့ၿဖင့္လႊဲေနတက္ၾကသည္။ ထိုအခါအထူးအပါကို နားမလည္နိုင္ၾကေသာ စစ္ေၾကေရးသင္တန္းသား စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိတို ့က ေဟာက္လား ငမ္းလားလုပ္ၾကေသာအခါ ေခါင္းငုံမခံတက္ၾကသူေတြနဲ ့တိုက္တိုက္ေတြ ့ၾကရသည္။ က ်ေနာ္တို့မွာ ထိုစစ္ေၾကာေရးရလဒ္အေနၿဖင့္ ေထာင္က ်ၿပစ္ဒဏ္မ ်ားပင္ ခံစားေနၾကရဆဲအခ ် ိန္တြင္ ထိုသူတို ့က ထိုစစ္ခ ်က္မ ်ားကို ဖတ္ၿပီး တဖန္ၿပန္စစ္ေၾကာေရးလုပ္ေနၾကသၿဖင့္ ေဒါသၿဖစ္မိၾကသည္။ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအားလံုးက ဖမ္းဆီေထာင္ခ ်ခံရၿပီး အက ်ဥ္းေထာင္တိုက္ခန္းမ ်ားထဲတြင္ ေနထိုင္ေနရသည္က ၾကက္ၿခင္းထဲမွ အသတ္ခံရေတာ့မည့္ ၾကက္မ ်ားဘ၀ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မ ွ် ဘ၀သာသာၿဖစ္ေတာ့သည္။ မိမိတိုက္ခန္းေရွ ့ ေထာင္၀န္ထမ္းက ေခါင္းစြပ္တခု ဒါမွမဟုတ္ ေခါင္းအပ္ေခၚရင္ ေစာင္ပါးတထည္ႏွင့္ မိမိတို ့နာမည္ေခၚၿပီး တိုက္ခန္းတံခါးဖြင့္ၿပီဆိုပါက ထလိုက္ၾကယံုသာၿဖစ္သည္။ ဘယ္သို ့ေခၚမွာလဲ၊။ ဘယ္သူနဲ ့ေတြ ့ရမွာလဲ။ ေမးပိုင္ခြင့္မရွိေခ ်။

ေမးခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမ ွ် အေၾကာင္းမထူး လာေခၚရသည့္ ေထာင္၀န္ထမ္းကိုယ္တိုင္လဲမသိေသာေၾကာင့္ ဘာအေၿဖမွ ၿပန္ရလိမ့္မည္လဲမဟုတ္ပါ။ ထိုသို ့အေၿခအေနမ ်ဳ ိးမွာ ထိုသင္တန္းသားအရာရွိက မေခ ်မငံဆက္ဆံပါက က ်ေနာ္တို ့လဲ ဘုကလန္ ့ၿပန္ေၿဖ၊ ၿပန္ဘုေတာၾကတက္သည္။ သူတို ့က မိႈင္မိေနၾကေသာ စကာလံုးမ ်ားနဲ ့ က ်ေနာ္တို့အား ၾသ၀ါဒေၿခြခ ်င္ၾကသည္။ အထက္စီးမွ စကားမ ်ားေၿပာသည္ ။ စစ္ေၾကာေရးစခန္းေတြကလို မ ်က္နာစည္းမထားေသာ္လည္း တရားခံနဲ ့စစ္ေၾကာေရးအရာရွိလိုက္ဆက္ဆံတက္သည္။ တရားခံကို ဒဏ္ေပးသလို မတ္တပ္ရပ္ခိုင္ၿပီး သူတို ့ဖတ္မွတ္ေလ့လာထားေသာ က ်ေနာ္တို ့ထြက္ခ ်က္ေဟာင္မ ်ာကို ထပ္တူမၾကမၿခင္း စစ္ေဆးခ ်င္ၾကေသးသည္။ က ်ေနာ္တို့ဖက္ကလဲ အဘယ္သို ့မ ွ် ေခါင္းငံုခံေနၾကသူမ ်ားမဟုတ္ ထိုသို ့လုပ္လာပါက ၿငင္းဆန္ကန္ ့ကြက္ၾကသည့္အခါ ထိုစစ္ေၾကာေရးသင္တန္းကို ဦးစီသူမ ်ားက ၾကား၀င္ၿဖန္ ့ေၿဖကာ ထိုသင္တန္းသားအရာရွိတို ့ကို ထိုသို ့မလုပ္ရန္တားၿမစ္ၾကသည္။ သူတို ့၏အသက္အရြယ္မ ်ားကလဲ က ်ေနာ္တို ့ ေထာင္က ်နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား ေက ်ာင္းသားမ ်ားနဲ ့သက္တူရြယ္သူမ ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ ထို ့အခ ် ိန္က သူတို ့၏ မ ်က္စီထဲ အေတြးထဲတြင္ က ်ေနာ္တို ့က သနားစရာသတၱ၀ါမ ်ားလို ့ၿမင္ေနၾကပံုရသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ ၁၀ႏွစ္ေလာက္ ေနထိုင္ၿပီးသကာလ အၿပင္ၿပန္ေရာက္ေသာအခါ ဘ၀ပ ်က္ကာ ဘ၀ဆံုးရံႈးၾကေတာ့မဲ့လူေတြလို ့ၿမင္ေနပံုရသည္။ သူတို ့၏ ေထာက္လွမ္းေရးကြန္ယတ္ထဲတြင္ အၿမဲတမ္းအက ်ဥ္းသားမ ်ား ၿဖစ္ေနၾကမည့္သူမ ်ားလို ့ သူတို ့က ယံုၾကည္ေနၾကသူေတြၿဖစ္သည္။ အမွန္လဲ တကယ္အၿပင္ၿပန္ေရာက္သြားၾကေသာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားဒဘ၀ကလဲ သူတို ့၏ ထိန္းခ ်ဳပ္မႈေအာက္နဲ ့ သူတို ့အေတြးထဲကအတိုင္းၿဖစ္ေနၾကရသည္ပဲ မဟုတ္လား။ သူတို ့က သူတို ့ကိုသူတို ရႈၿမင္ၾကပံုကလဲ သူတို့ဘ၀က ေကာင္းစာေနၾကၿပီးၿဖစ္သည္။

နိုင္ငံ၏ အာဏာပိုင္ေတြထဲက အၿမင့္ဆံုးၿဖစ္သည့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ ့အစည္းထဲတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနနိုင္ၿပီး သြားေလရာ ေရာက္ေလရာအရပ္ေဒသ၌ တန္ခိုးထြားနိုင္ၾကၿပီးၿဖစ္သည္။ သူတို ့၏ ငယ္ဇာတိအရပ္မ ်ားက ေတာၿမိဳ ့လို ေနရာမ ်ာမွ ေမြးဖြားၾကီးၿပင္းလာၾကသူေတြက အမ ်ားစုၿဖစ္ၾကသလို ယခုကဲ့သို ့ရာထူး၊ စည္းစိမ္းတက္လမ္းမ ်ားကို ဘ၀ံခိုက္ေနၾကေသာ ေလသံတို ့ၿဖင့္ေၿပာဆို လာတက္ၾကေသးသည္။ တခါ စစ္ေၾကာေရးတြင္ စစ္ေၾကာေရးသင္တန္းသား အရာရွိငယ္က က ်ေနာ္တို ့အုပ္စုထဲမွ ဗကသက ကိုညီညီထြန္းအား

''''''''မင္းတို ့နိုင္ငံေရးလုပ္တာ ဘာထူးလို ့လဲ မင္တို ့ေတြ ေထာင္ထဲေရာက္ၿပီး ဘဲြ ့လဲမရ ၊ ဘ၀ပ ်က္ မိသာစုေတြ ဒုကၡေရာက္ၾကတာပဲ အဖတ္တင္တယ္။ အၿပင္ၿပန္ေရာက္ရင္ နိုင္ငံေရးမလုပ္နဲ ့ကြာ။ ငါတို ့လဲ အလုပ္ရႈပ္ရတယ္။''''''''

ထိုကဲ့သို ့ေၿပာလာခဲ့သည့္အခါ ကိုညီညီထြန္းက စိတ္ခ ်ဥ္ေပါက္စြာၿဖင့္ ၿပန္လည္ထိုႏွပ္ေတာ့သည္။

'''''''တတိုင္ၿပည္လံုး ဒုကၡေရာက္ၿပီးဆင္းရဲေနၾကခ ်ိန္မွာ က ်ဳပ္သာ အၿပင္ေလာကမွာရွိၿပီး အဆင္ေၿပေနမဲ့ဘ၀ကို က ်ဳပ္ေတာ့ရြံထယ္။ ဘယ္သူေသေသ အေတ မာရင္ၿပီးေရာဆိုသူေတြကို မုန္းတယ္ဗ ်ာ။'''''''

ထိုကဲ့သို ့ၿပန္ေၿပာခဲ့သည္။ ဤသို ့တုန္ ့ၿပန္ေၿပာဆိုေသာ္လည္း ထိုစစ္ေၾကာေရးအရာရွိက အေလ ်ာ့မေပးေသးပဲ အထက္စီးက ထပ္ေၿပာလာၿပန္သည္။

''''''အခုဆိုရင္ တို ့တပ္မေတာ္အစိုးရက လမ္းေတြေဖာက္တယ္ကြ၊ တံတားေတြလဲ အမ ်ားၾကီးေဆာက္ေနၿပီး မင္းတို ့အၿပင္ၿပန္ေရာက္ရင္ အရမ္းကို အံၾသေနလိုက္မယ္။''''''''

ထိုအခါ ကိုညီညီထြန္းက ဟက္ဟက္ပတ္ပတ္ ေလွာင္ေၿပာင္ရယ္ေမာကာ ----

''''''''ခင္ဗ ်ာတို ့စစ္တပ္သာ ကတိတည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြအနိုင္ရတဲ့ အမ ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ ်ဳပ္ပါတီလက္ထဲ အာဏာလႊဲေၿပာင္းေပခဲ့ရင္ ဒီထက္ေတာင္ တိုင္းၿပည္က တိုးတက္ေနဦးမွာ'''''''''

ထိုကဲ့သို ့ထိုစစ္ေၾကာေရးအရာရွိအားၿပန္ေလွာင္ေၿပာင္ခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသူတို ့က သူတို ့ေၿပာတိုင္း ေထာင္က ် နိုင္ငံေရးသမားမ ်ားက လက္ခံေနၾကလိမ့္မည္ဟု အထင္ေရာက္ေနၾကပံုရသည္။ ထိုကဲ့သို ့အထင္ေရာက္ေအာင္ကလဲ သူတို ့နဲ ့ထိေတြ ့စစ္ေၾကာခံရသူမ ်ားက သူတို ့ေၿပာသမ ွ် စကားလံုးမ ်ာေနာက္ကာ ေထာက္ခံေနၾကသူေတြလဲရွိေနၿခင္းေၾကာင့္လဲၿဖစ္သည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၁၀-၁၁-၁၈

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post