Latest News

Tuesday, October 2, 2018

နွလံုးလွတဲ့ အိမ္မက္ပိုင္ရွင္(ေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္)


၁၉၉၃ ႏွစ္ ႏွစ္လည္မေရာက္ခင္ က ်ေတာ္တို ့ရြာကေလးၿဖစ္တဲ ့ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲကို NLD ပါတီရဲ့အတြင္းလူေတြၿဖစ္ၾကတဲ့ သံုေရာင္ၿခယ္ေက ်ာင္းသားအဖဲြ ့၀င္ ကိုသက္ဦး၊ ကိုဘိုေလး၊ ကိုေနတင္ၿမင့္တို ့နဲ ့အတူ NLD ရဲ ၁၉၉၀ ၿပည္သူလြတ္ေတာ္ကိုယ္စလွယ္အၿဖစ္ ေရြးခ ်ယ္ခံတာၾကရတဲ့ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္( မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ၿမိဳ ့နယ္)၊ ဦးၾကီးၿမင့္ (လသာ)၊ NLD ၿမိဳ ့နယ္စည္းေတြၿဖစ္ၾကတဲ့ ကိုသန္းမင္း(မဂၤလာေတာင္ညြန့္)၊ ဦးေက ်ာ္သန္း(ၾကည့္ၿမင္တိုင္)၊ ဦလြင္ဦး(ေက ်ာက္တံတား)၊ ဦးခင္ေမာင္(ေက ်ာက္တံတား)၊ ဦတင္ထြန္း (Former Boxing selection )၊ ဦးဟန္စိန္ (လသာ စီပြာေရးလုပ္ငန္ရွင္) စုစုေပါင္း ၁၁ ေယာက္ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ သူတို ့ထဲက ကိုသက္ဦး၊ ကိုဘိုေလး၊ ကိုသန္းမင္းႏွင့္ ဦးတင္ထြန္းတို ့ကို တိုက္ေဆာင္ ၁ ဖက္သို ့ပို ့လိုက္ၿပီး က ်န္လူအားလံုးက က ်ေနာ္ေနထိုင္ရာ တိုက္ေဆာင္ ၂ သို ့ေရာက္လာခဲ့ၾကၿခင္ၿဖစ္သည္။ သူတို ့အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္သို ့မေရာက္ခင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေထာက္လွမ္းေရး စစ္ေၾကာေရးကို ေရာက္ရွိေနၾကစဥ္ကတည္းက သူတို ့ထဲက အေတာ္မ ်ားမ ်ားကို ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္းသြားၿပီးဟု အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္အတြင္းသို ့ သတင္းက ၾကိဳ ေရာက္ေနၿပီးသာၿဖစ္ေနသည္။ အဖမ္းခံထားရသူေတြထဲက ဦးတင္ထြန္း၏ သားၿဖစ္သူ သံုးေရာင္ၿခယ္ေက ်ာင္းသားအဖဲြ ့၀င္ ကိုဘုန္းက တိုက္ေဆာင္ ၁ ဖက္တြင္ ၁၉၉၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္ကတည္းက ေထာင္ခ ်ခံထားခဲ့ရၿပီး သူ ့ေထာင္၀င္စာမွ တဆင့္ အိမ္သားမ ်ား ေထာင္၀င္စာလာေတြစဥ္က ေၿပာသြာခဲ့ခ ်င္းၿဖစ္သည္။

လူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ဖမ္းခံထားရၿပီလည္းမသိေသးေပမဲ့ ဖမ္းခံထားရသူေတြ နာမည္ကို သိၿပီးေနၿပီၿဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို ့ဘယ္ေန ့ေရာက္လာၾကမလဲ။ ကိုယ္သိသူေတြ ဘယ္သူေတြ ပါလာၾကမလဲဆိုတာကို ရင္ခုန္စြာေစာင့္ေနခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ က ်ေတာ္တို ့တိုက္ေဆာင္ ၂ သို ့ ဦးၾကီၿမင့္၊ ဦၤးေက ်ာ္သန္း၊ ဦးလြင္ဦၤး၊ ဦးခင္ေမာင္၊ ဦၤးဟန္စိန္၊ ကိုေနတင္ၿမင့္ တို ့ေရာက္ၿပီး ေနာက္ေန ့မွာ ေရာက္လာခဲ့သူက ဆရာၾကီး ေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္ၿဖစ္သည္။ သူကို တိုက္ေဆာင္ ေနာက္ဖက္ က ်ေနာ္ေနထိုင္ရာ အခန္း ၁၃ ႏွင့္ တခန္ေက ်ာ္ အခန္း ၁၅ ထဲမွာ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြက ထည့္ထားလိုက္ၿပီး က ်ေနာ္တို ့ေရခ ်ဳိးဆင္းခ ် ိန္တိုင္း သူ ့အခန္း တံခါး၀ကို ၀ါးၾကမ္းဖ ်ာနဲ ့ပိတ္ကာ ထားခိုင္သည္။ ထိုသို ဖ ်ာကာထားေသာ္ၿငာလည္း သူေရခ ်ဳ ိးခ ်ိန္မ ်ားတြင္ သူကို ေရခ ်ဳ ိးကန္တြင္ေရခ ်ဳ ိးခ ်ိန္ေတြမွာေတြ ့ရသည္။ သူက အေဆာင္ဖက္လွည္ၾကည့္ၿပီး ေလ့က ်င္ခန္း လုပ္ေနသလို ့မ ်ဳ ိး ေၿခေၿမာက္၊ လက္ေၿမာက္လုပ္ၿပၤီး တိုက္ေဆာင္ အခန္းေပါက္၀ေတြအတြင္းက သူကို ၾကည့္ေနၾကသူေတြကို လက္ၿပ နဳတ္ဆက္တက္ပါသည္။ သူကို က ်ေနာ္က အေရးေတာ္ပံုကာလက တခါေတြ ့ဖူးထားခဲ့သည္။ ဒီအရင္မတိုင္ခင္ကေတာ့ သူေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ က ်န္းမာေရး ပညာေပး စာအုပ္မ ်ားကို ဖတ္ဖူးထားသၿဖင့္ သူ့၏နာမည္ကို အေတာ္ရင္ႏွီးၿပီးသားၿဖစ္သည္။ အေရးေတာ္ပံုအၾကိဳကာလကလည္း ၿမန္မာနိုင္ငံ ဆရာ၀န္မ ်ားအသင္း၏ အတြင္းေရးမႈဳးတေယာက္ၿဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး။ အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္းမွာလည္း သူအားေဆးဖက္ဆိုင္ရာ သမဂၢတခု၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္အၿဖစ္ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနသည္ကိုေတြ ့ဖူးခဲ့ေသးသည္။ ေနာက္ပိုင္ဆရာၾကီးက အမ ်ဳ ိးသားဒၤီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ ်ဳပ္၏ တက္သိပညာရွင္မ ်ားအဖဲြ ့တြင္ပါလာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ေမ ၂၇ ေရြးေကာက္ပဲြကာလမွေတာ့ သူဓါတ္ပံုႏွင္ အမတ္ေလာင္း၀င္ေရာက္ေရြးၿပီးအန္ုင္ရသြားခဲ့ၿခင္းကိုလည္း ၾကားမိသၿဖင့္၀မ္းသာမိခဲ့ပါသည္။ သို ့ေသာ္ လူခ ်င္းရင္ႏွီးစြာ တခါမ ွ် မဆက္ဆံဖူးခဲ့ပါ။ အခု အင္စိန္သီးသန္ေထာင္အတြင္း အဖဲြ ့ခ ်ဳပ္မွ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စလွယ္ေတြကို ဖမ္းဆီးခ ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿခင္းက အလြန္ရွားသည္။ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စလွယ္ေတြကို ေထာင္မၾကီးတိုက္ဖက္တြင္သား ထားသည္က မ ်ားသည္။ ဆရာၾကီးက မ ်က္စီလွည္၍ေရာက္လာၿခင္းၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ္တို ့ေထာင္က ် လူေဟာင္းမ ်ားက ေရာက္လာေသာ အခ ်ဳပ္လူသစ္မ ်ားကို ကူညီေနၾကက သူတို ့အိမ္ေတြနဲ ့ အဆက္အသြယ္လုပ္ေပးရသည္။ မိမိတို ့ေထာင္၀င္စာ ဧည့္ေတြ ့ကတဆင့္ သူတို ့အိမ္ေတြကို အေၾကာင္းၾကားေပးရသည္။ က ်န္းမာေၾကာင္း၊ ဘယ္ေနရာမ ်ာ ဖမ္းဆီးခ ်ဳပ္ေနွာင္ခံေနရေၾကာင္ႏွင့္ တရားရံုး ဘယ္ေတာ့ေလာက္ထုတ္မသည္ၿဖစ္ေၾကာင္နဲ ့ စိတ္မပႈၾကရန္ မွာၾကားသည့္အမွာစကားေတြကို ေၿပာေပးရသည္။ က ်ေနာ္တို ့ အခ ်ဳပ္သစ္ဘ၀တုန္းကလည္း ေရွ ့က လူေဟာင္းမ ်ားက ထိုပံုစံမ ်ဳ ိး ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤတာ၀န္က ေထာင္က ် နိုင္ငံေရးသမားတို ့၏ လက္ဆင့္ကမ္းတာ၀န္သာၿဖစ္ေတာ့သည္။

==============================================================

ဆရာၾကီးေထာင္ကိုေရာက္ၿပီး ေနာက္ရက္ေတြ ့မွာ က ်ေနာ္တို ့ ေထာင္၀င္စာဧည့္ေတြရွိၾကသည္အတြက္ ဆရာၾကီး၏ ဆႏၵသေဘာထားကို အတားအဆီေတြၾကားမွာ ေမးၿမန္းကူညီၾကရေတာ့သည္။ ဆရာၾကီးက သူ၏ အမ ်ဳ ိးသမီး ေဒၚစိန္စိန္ထံဆက္သြယ္လို ေၾကာင္း ေၿပာလာသၿဖင့္ က ်ေနာ္နဲ ့တခန္းထဲေန အမႈတဲြ ေနရိန္ေက ်ာ္ ေထာင္၀င္စာတြင္ သူအေမ အန္တီေဒၚၿမညြန္ ့ကို လိပ္စာေပးၿပီး လြတ္လိုက္ကာ ဆရာၾကီးမွားၾကားသည္မ ်ားကို ေၿပာခိုင္းရသည္။ ဆရာၾကီးအိမ္ကလည္း ထိုအခ ် ိန္က မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့တြင္သာရွိၿပီး သု ့အိမ္ကို လူသိမ ်ားသၿဖင့္ သြားရလာရ ၀င္ထြက္ရလြယ္ကူလွသည္။ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ဆရာၾကီး၏ စာေရးေသာက္ေရးအတြက္ ဆရာၾကီး ထမင္းစာခ ် ိန္တို ့မွာ အေဆာင္သန္ ့ရွင္ေရး ေဘာက္ဆင္ကတဆင့္ တနပ္စာ ဟင္းကို က ်ေနာ္တို ့အခန္းက ပို ့ပို ့ေပးေနခဲ့ရသည္။ ေနာက္ ၁၄ ရက္ ေထာင္၀င္စာ ဧည္ ့ေတြ ့မွာေတာ့ ဆရာၾကီး၏ မိသားစုက အန္တီေဒၚၿမညြန္ ့နဲ ့ စားစရားမ ်ားကို ထည့္ေပးလိုက္ေတာ့သည္။ ဆရာၾကီးက အခ ်ဳပ္ကာလၿဖစ္တာေၾကာင့္ ေထာင္၀င္စာ မိသားစုႏွင္ ့ေတြ ့ခြင္မရေသးသလို ့ သူအခန္းတြင္းမွာလည္း သူအိမ္က အန္တီေဒၚၿမညြန္ ့နဲ ့ထည့္ေပးလိုက္ေသာ အစားအေသာက္ေတြကိုလည္း ထားခြင္မရွိေသး။ ေထာင္ရွာေဖြေရး၀ငိစစ္လို ့ေတြ ့သြားခဲ့ရင္ သူေရာ ၊ က ်ေနာ္တို ့ပါအေရးယူခံၾကရမသည္ၿဖစ္တာေၾကာင့္ သူအိမ္ကပို ့ေပးေသာ ဟင္းမ ်ားကို က ်ေနာ္တို ့အခန္းတြင္ ထားၿပီးစားရသည္။ တလေက ်ာ္၊ ႏွစ္လ နီးပါးၾကားသည့္အထိ ဆရာၾကီးတို ့၏ အမႈတဲြေတြကို ရံုးတင္မစစ္ေဆးခဲ့ပဲ အခ ်ဳပ္အတိုင္ထားခဲ့တာေၾကာင့္ ဆရာၾကီးက သူအိမ္က သူမိန္းမ ေဒၚစိန္စိန္နဲ ့ သမီးၾကီးကို လြမ္းလာပံုရသၿဖင့္ သူအိမ္ကို ေထာင္၀န္ထမ္းကို ပိုက္ဆံေပးၿပီး လ ွ်ဳ ိ၀ွတ္ဆက္သြယ္လိုေၾကာင့္ေၿပာလာသၿဖင့္ က ်ေနာ္တို ့က ၀န္ထမ္းအသံုးၿပဳ အဆက္အသြယ္လုပ္တဲ့အခါးသတိထားဖို ့သာ အၾကံေပးခဲ့သည္။

တေန ့သူက သူအမ ်ဳ ိးသမီးထံ စာေရးဆက္သြယ္လိုေၾကာင့္ႏွင့္ စာေရးရန္ စာရြတ္နဲ ့ေဘာပင္ကူညီးေပးရန္ေၿပာလာသၿဖင့္ က ်ေနာ္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာရန္ လ ွ်ဳ ိ၀ွတ္သိမ္းထားေသာ ပလာစာရြတ္နဲ ့ေဘာ့ပင္ကို ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ဆရာၾကီးမွာ ထိုအခ ် ိန္က အသက္ ၆၅ ေက ်ာ္ေနၿပီမို ့ မ ်က္စီကမေကာင္းသၿဖင့္ စာေရးတဲ့အခါ လူငယ္ေတြလို ့အခန္းတြင္း အေမွာင္ထဲ ကြယ္မေရးပဲ အေပါက္၀ အလင္းေရာင္ေအာက္တြင္ ခ ်ေရးသၿဖင့္ တေယာက္ေယာက္ကၿမင္သြားသၿဖင့္ အေဆာင္အင္ခ ်ရ္ကို တိုင္းေသာေၾကာင့္ ဆရာၾကီးအခန္းကို အေဆာင္ အင္ခ ်ရ္ ေက ်ာ္ေက ်ာ္က ရွာေဖြေရး ၀င္လုပ္ေတာ့သည္။ သူအခန္းထဲက က ်ေနာ္ေပးထားသည့္ စာရြတ္နဲ ့ေဘာပင္ကို ေတြ ့ၿပီး ဆရာၾကီးကို ၾကိမ္းေမာင္း ၿခိမ္းေၿခာက္သၿဖင့္ ဆရာၾကီးက က ်ေနာ္ဆီက ရေၾကာင္းေၿပာလိုက္ေတာ့သည္။ အေဆာင္အင္ခ ်ရ္ ဒုတပ္ၾကပ္ ေက ်ာ္ေက ်ာ္က က ်ေနာ္အခန္းကိုလာၿပီး က ်ေနာ္ကို ထုတ္စစ္ပါေတာ့သည္။ က ်ေနာ္လည္မၿငင္း ၀န္ခံလိုက္ေတာ့ သူက ရံုတင္အၿပစ္ေပးမည္ဟု ဆဲဆိုၾကိမ္းေမာင္းၿပီး က ်ေနာ္ကို အခန္ထဲ ၿပန္ထည့္ခဲ့သည္။ က ်ေနာ္ကလဲ သူရံုးတင္ အၿပစ္ေပးရင္ သူအေဆာင္မွာ ေစ ်းေရာင္းစားတာ အေဆာင္ေရွ ့ၿခမ္း တြင္ ေရာက္ေနတဲ ့ လသာအမတ္ ကိုၾကီၤးၿမင့္(ေရႊဥေရႊဆိုင္) အိမ္ကို ဆက္သြယ္ၿပီး လိုင္းရိုက္ေနတာပါ ရံုတင္ရင္ေၿပာမွာပဲလို ၿပန္ၿခိမ္းေၿခာက္ရေတာ့သည့္။ ထိုကိစၥအားလံုကို တိုက္ေဆာင္ေရွ ့ၿ ခမ္းက က ်ေနာ္တို ့ထဲက ေအာင္မ ်ဳ ိးေက ်ာ္ (အရွည္ေလး)က ၾကား၀င္ၿဖန္ေႀဖးေပးသၿဖင့္ၿပႆနအာလံုးၿပီးစီးသြားခဲ့သည္။ က ်ေနာ္ႏွင့္တခန္းထဲေနၾကသူ အကိုၾကီးကိုတင္ထြန္းႏွင့္ ကိုေက ်ာ္သိုက္တို ့က ၀ိုင္းဆူၾကသည္။ ေနာက္ ဆရာၾကီးကို အလိုမလိုက္ဖို ့ၿပႆနာၿဖစ္လာရင္ ဆရာၾကီးေရာ က ်ေနာ္တို ့ပါဒုကၡေရာက္သြားနိုင္ေၾကာင့္ သူတို ့က စိတ္ပူခဲ့ၾကသည္။ ဆရာၾကီးက က ်ေနာ္တို ့ႏွင္အတူ ေနခဲရေသာ ၃ လေလာက္မွာ အခ ်ဳပ္ေထာင္၀င္စာမရွိပဲ သူအိမ္မွ အန္တီေဒၚၿမညြန္ကို ပါဆယ္ထည့္ေပးၿပီး စာေရးသာက္ေရး ေၿဖးရွင္းခဲ့သည့္အၿပင့္ သူေၿပာခ ်င္ ဆိုခ ်င္ေသာ စကားမ ်ားကို ေအာက္လမ္းနည္းၿဖင့္ ၀န္ထမ္းကို ပိုက္ဆံေပးၿပီးေစးခိုင္ခဲ့ေသးသည္။ လိုအပ္သည္ ့သူအတြက္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းကိုလည္ အိမ္ကို ေထာင္၀န္ထမ္းကို လ ွ်ဳ ိ၀ွတ္လြတ္ေစခိုင္းခဲ့သည္။

=============================================================

ေနာက္ပိုင္း သူကိုထားသည့္ကို တင္းတင္ၾကပ္ၾက္မရွိေတာ့တဲ့အခါမွာေတာ ့ က ်ေနာ္တို ့ေရးခ ်ဳ ိးဆင္ခးခ ် ိန္ အခ ် ိန္ပိုေလးမ ်ားတြင္ သူအခန္အေပါက္၀တြင္ထိုင္ကာ သူနဲ ့စကားေၿပာၿဖစ္ၾကေတာ့သည္။ ဆရာၾကီးက စာေရးဆရာလဲၿဖစ္ အေတြ ့အၾကံဳလဲ မ ်ားသူၿဖစ္တာေၾကာင့္ စကာေၿပာေကာင္သလို ့ ရရွိတဲ ့အခ ် ိန္တိုကေလးေတြအတြင္း သူ၏ ငယ္ဘ၀မွာစ၍ အခုအခ ် ိန္ထိ ေတြ ့ၾကံဳ ့ခဲ့သမ ွ် စိတ္၀င္စားစရာေတြကို တမင္ေရြးေၿပာၿပတက္သည္။ သူငယ္ငယ္က ပကၠဳခူသားတေယာက္ၿဖစ္ၿပီ္း ငယ္စဥ္အခါကတည္းက နိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္းစားတာေၾကာင့္ လြတ္လက္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈကာလအတြင္က သူက ကေလးသာသာ လူငယ္တေယက္ၿဖစ္ခဲ့ၿပီၤး လိုအပ္လာပါက ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း၏ စစ္တပ္ထဲ ၀င္ကာ စစ္သားတေယာက္ လုပ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပဲြ၀င္ရန္ဆံုးၿဖတ္ခဲ့သၿဖင့္ ပကၠဳခူးၿမိဳ ့ရဲ့ ဧရာ၀တီၿမစ္ကမ္းေဘး သဲေသာင္ေတြေပၚမွာ စစ္ေရးေလ့က ်င့္ေနတဲ့ အာရွလူငယ္အဖဲြ ့ထဲ၀င္ကာ စစ္သင္တန္းေတြတက္ခဲ့ဖူးတဲ့ သူငယ္စဥ္ဘ၀ကို အားရပါးရေၿပာၿပတက္သည္။ မိဘမ ်ားတားၿမစ္ေနသည့္ၾကားမွ ထိုစစ္သင္တန္းေတြကို ထမင္းေမ့၊ ဟင္းေမ့ အရိုက္ခံ၊ အဆူခံကာ သြာတက္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအေၿခအေနေလးကို အရမ္းေပ ်ာ္ခဲ့ေၾကာင့္ကို ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္ေၿပာၿပတက္သည္။ အထက္တန္းေအာင္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တက္သည့္အခါမွာလည္း သူက တပ္ဦးေက ်ာင္းသားေတြအဖဲြ ့မွာပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပၤီး ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ ပဲခူးရိုးမးသို ့ ေတာခိုကာ ေတာထဲက ်ဆံုခဲ့ေသာ ေက ်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုသက္မွာ သူ၏ သူငယ္ခ ်င္းၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္ ဗံုခဲြဖ ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ ေက ်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦၤးၾကီးမွာ သမဂၢလႈပ္ရွာမႈတိုင္းသူပါ၀င္ခဲ့ၿပီး သူတို ေခတ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ၾကီး၏ ေပ ်ာ္စရာေကာင္းပံုေတြကို မ ်က္စီထဲၿပန္ၿမင္ေယာင္ေၿပာဆိုၿပခဲ့ေသးသည္။ ေက ်ာင္းသားသမဂၢေရြးေကာက္ပဲြေတြဟာလဲအလြန္ေပ ်ာ္စရားေကာင္းၿပီး သူတို ့ေက ်ာင္းသားေခတ္ သမဂၢေရြးေကာက္ပဲြမွာလဲ မဲခိုး မဲလိမ္ ရန္ပဲြအေၾကာင္ေတြကို ရယ္စရာအၿဖစ္လည္း ၿပန္လည္သတိရေၿပာဆိုေနတက္သည္။

တပ္ဦၤးေက ်ာင္းသားေတြနဲ ့DSO( ဒီမိုကရက္တစ္ေက ်ာင္သားအဖဲြ ့) တို ့ သမဂၢေရြးေကာက္ပဲြေတြမလုပ္ၾကခင္ တဖဲြ ့ႏွင့္ တဖဲြ ့ ညစ္ၾကေသာ လုပ္ကြက္ေတြထဲက သူပါ၀င္ခဲ့ေသာအခန္းတခုကို သူက ေအာင့္ေမ့တသသၿပန္လည္ေၿပာၿပခဲ့သည္က သူနဲ ့အစဥ္ေၿပရည္ငံခ ်င္သလိုၿဖင္ေနေသာ DSO ေက ်ာင္းသူ ေခါင္းေဆာင္မမ တေယာက္ရွိခဲ့ဖူးၿပီး တေန ့မွာ တိုတက္ေသာ တပ္ဦၤးေက ်ာင္းသားမ ်ား၏ ေခါင္ေဆာင္ သူ ့သူငယ္ခ ်င္း ကိုသက္က အဲ့ဒီမိန္းခေလးနဲ ့ေလ ွ်ာက္လည္ရင္ သူက ဖီယတ္ကားေလးတစၤီးကို တေနကုန္သံုးခြင့္ေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ၿပင္ ေလ ွ်ာက္မလည္ခ ်င္းဘူးလားေမးလာသၿဖင့္ ကားသာေပးမယ္ဆို ထိုမိန္းခေလးနဲ့အတူ ေလ ွ်ာက္လည္လို ့ေၾကာင္း ကိုသက္ကိုၿပန္ေၿပာခဲ့သည္။ ကိုသက္က လည္ရေစရမယ္ ခင္ဗ ်ာသာ အဲ့ဒီမိန္ခေလးကို အဲ့ဒီရက္ခ ် ိန္လိုက္ပါလို ့သူကိုေၿပာခဲ့တာေၾကာင့္ ထိုမိန္းခေလးကို သူက ေမးစမ္းၾကည့္ခဲ့ရာ ထိုမိန္ခေလးကလဲ သူနဲ့အတူ ေလ ွ်ာက္လည္ဖို ့သေဘာတူခဲ့တာေၾကာင့္ ကိုသက္ဆီက ကားယူၿပီၤးေလ ွ်ာက္လည္ခဲ့ၾကေၾကာင့္ႏွင္ အမွန္မွာ ထိုေန ့က DSOေက ်ာင္သားအဖဲြ ့မွာ ကိုသုေ၀တို ့ဖက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားသမဂၢေရြးေကာက္ပဲြနဲ ့ပတ္သတ္တဲ ့ အေရးၾကီးတဲ့ဆံုၿဖတ္ခ ်က္ အစည္ူအေ၀းလုပ္မွာၿဖစ္ၿပီး ထိုမိန္းကေလး မလာသၿဖင့္ အစည္အေ၀းကို ေနာက္ရက္ေရြးလိုက္ရၿပၤီး ထိုသို ့သူတို ့လုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း မိန္းခေလးက သိသြားသၿဖင့္ သူကို ဘယ္ေတာ့မွ မဆက္သြယ္ေတာ့ေၾကာင္းေတြကို ေၿပာၿပီး တဟားဟားရယ္ေနေတာ့သည္။ သူသည္ သူ၏တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားဘ၀ ေပ ်ာ္ရႊင္စြာၿဖတ္သန္းခဲ့ပံုေတြကို သူၿပန္ေၿပာၿပသည့္ အခါတိုင္း သူရုပ္ရည္တို ့က နုပ ်ဳိ လန္ဆန္းေနခဲ့ၿပီ ၿပန္ငယ္သြားသလို ့ေတြ ့ရသည္။ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ အက ်ဥ္က ်ေနေသာ ဘ၀ၾကီးကိုပင္ ေမ့ထားနိုင္သူၿဖစ္သည္။ သူ၏စိတ္ထဲတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထဲတြင္ ပြင့္ၾကေသာ ပန္းကံ့ေကာ္တို ့၏ သင္းရနံတို ့ကို ၿပန္ရေနတက္ေတာ့သည္.။ သူတကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားဘ၀ ေခတ္ၿပိဳင္ ရင္ဖံုးအကၤ ် ီ၀တ္ သနတ္ခါးလိမ္းၾကသည့္ တကၠသိုလ္ေက ်ာင္သူေလးမ ်ား၏ ပံုရိပ္တို ့ကိုၿပန္ၿမင္ေနပံုရသည္။

==============================================================

သူက ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးစကားေတြ ေဖာင္ဖဲြ ့ကာေၿပာတက္သလို ့ ခံစားမႈအၿပည့္နဲ ့မ ်က္ရည္က ်ကာ သူေဟာက္ဆာဂ ်င္ဘ၀ ဆရာ၀န္ေလာင္းဘ၀ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္လ ၈ ရက္ေန ့ စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရက သူတခ ် ိန္ေက ်ာင္းသားဘ၀ က ်င္လည္ေပ ်ာ္ပါးခဲ့ရာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္း သားသမဂၢအေဆာက္အဦးၾကီး ဗံုခဲြခံလိုက္ရတဲ ့ေန ့က သူက ရန္ကုန္ၿပည္သူေဆးရံုးၾကၤီးတြင္ စီနိီယာ ဆရာ၀န္းမ ်ားနဲ့အတူ တာ၀န္က ်ေနခဲသည္။ မတ္လ ၇ ရက္ေန ့က ေက ်ာင္းတြင္း လွည့္လွဲဆႏၵၿပေနေသာ ေက ်ာင္းသားေတြကို ဂ ် ီ သရီ၊ ဂ ် ီ-ဖို း ေမာင္းၿပန္ေသနတ္ေတြနဲ ့ပစ္ေမြ ့ရမ္းခဲ့တာေၾကာင့္ ေက ်ာင္းသားအေတာ္မ ်ားမ ်ား ေသသူေသ ၊ ဒဏ္ရာရသူရႏွင္ ့ ဒဏ္ရာမ ်ားနဲ ့ဖမ္းဆီးခံရကာ ရန္ကုန္ေဆးရံုးၾကီးသို ့ ေဆးကုသရန္ ေရာက္လာၾကသည္။ သူက ဆရာ၀န္းၾကီးမ ်ားကို ေမ ့ေရာ၊ ညပါ အကူအညီၤးေပးေနခဲ့ရသည့္အၿပင္ ဒဏ္ရရာေက ်ာင္းသားမ ်ားကို ကူညီးေပေနခဲ့ရသည့္ သူမ ်က္စီထဲက ေဆးရံုေပၚေရာက္ရွိေနခဲ့ေသာ ေသနတ္ဒဏ္ရာရ ေက ်ာင္းသားေတြကို ၿပန္ၿမင္ေယာင္လာပံုရသည္။ အေ၀းသို ့ေတြးေ၀ေငးေမာကာ မ ်က္လံုးအိမ္တို ့မွ မ ်က္ရည္ပူမ ်ားစီးက ် လာကာ ေၿပာၿပၿပန္ေသးသည္။ ေသနတ္ဒဏ္ရာရ ေက ်ာင္းသားေတြကို ေဆးရံုၾကီး အခ ်ဳပ္ခန္းအတြင္ စုၿပံဳကာ ထားၿပီးေဆးကုေပးရသည္။ သူတို ့အိမ္ေတြနဲ ့အဆက္အသြယ္ရဖို ့ လိပ္စာေတြေတာင္ယူကာ ဆက္သြယ္ေပးခဲ့ရေသးသည္။ သက္သာလာၿပီးၿဖစ္ေသာ ေက ်ာင္းသားမ ်ားကို ေဆးရံုေပၚက တိတ္တဆိတ္ ထြက္ေၿပးလြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ၀ိုင္းကူညီခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းမ ်ား နယ္ေက ်ာင္းသားေတြကို လမ္းစရိတ္နဲ ့အ၀တ္အစားပါကူညီခဲ့ရေၾကာင္းနဲ ့ ထိုေက ်ာင္းသားေတြ ထြက္ေၿပးလြတ္ေၿမာက္သြားၾကတာေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိၾကတဲ ့သူတို၏ဆရာ ဆရာ၀န္ၾကီးမ ်ာ အလုပ္ၿပဳတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္းကို မ ်က္ရည္စမ္းစမ္း စမ္းစမ္းေၿပာၿပေနတက္ေသးသည္။ ၁၉၇၄ ဒီဇင္ဘာလ ဦးသန္ ့အေရးအခင္ၿဖစ္ေတာ့လည္း သူက ေဆးတကၠသိုလ္ လိပ္ခံုမွာရွိေနခဲ့ၿပီး အဂၤလန္နိုင္ငံသို ့ ဘဲြ ့လြန္သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အစဥ္သင့္ၿဖစ္ေနခ ် ိန္ၿဖစ္သည္။ ထိုည ေက ်ာင္းထဲ ၀င္ေရာက္ ရိုက္ႏွပ္ဖမ္းဆီးမွာကို သိေနရသၿဖင့္စိတ္မေကာင္းခဲ့ရေၾကာင္မ ်ား၊ အဂၤလန္နိုင္ငံသို ့ပညာသင္ဘ၀နဲ ့သူေတြ ့ၾကံု ့ခဲ ့ေသာ အေတြ ့အၾကံဳမ ်ားက ေနွာင္ ၁၀ ေက ်ာ္မွာေတာ့ က ်ေနာ္အတြက္ အသံုး၀င္ခဲ့ေတာ့သည္။ ဆရာၾကီးက စိတ္ေကာင္းအလြန္ရွိသူတေယာက္ၿဖစ္သည္။ လူေတြ နိမ့္ပါးသူေတြကို ကူညီေနၾက အက ်င့္တခုက သူရဲ့ေမြးရားပါ ဆႏၵၿဖစ္လိုက္မည္။ က ်ေနာ္တို ့တိုက္ေဆာင္ အေပၚထပ္ ထိုင္းလူမ ်ဳ ိးငါးဖမ္းစက္ေလွ မ ်ားတြင္ ငါးဖမ္စက္ေလွလိုက္ၾကရင္ ထိုစက္ေလွေတြဖမ္းခံရေသာအခါ ပါလာၾကသည့္ ၿမန္မာလူမ ်ဳ ိးမ ်ားကို အစိုးရက ထိုင္းလူမ ်ဳ ိးမ ်ားႏွင္အတူ ေထာင္ခ ်ၿပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့သည္. ။ ထိုၿပစ္ဒဏ္တို ့က ဆရာၾကီးရွိေနေသာအခ ် ိန္တြင္ ဒဏ္ေငြေဆာင္၍ရေသးသည္။ ထိုင္းလူမ ်ဳ ိးစက္ေလွပိုင္ရွင္သေဌးမ ်ားက သူတို ့ထိုင္းလူမ ်ဳ ိးမ ်ားကိုသာ ဒဏ္ေငြေဆာင္ ေရြးထုတ္သြားၾကေသာ္လည္း ၿမန္မာလူမ ်ဳ ိး ေရလုပ္သားေတြကိုေတာမေရြးပဲ ခ ်န္ထားခဲ့ၾကသည္။ ေထာင္ၿပစ္ဒဏ္က ၆ လၿဖစ္သည္။ ဒဏ္ေငြမေဆာင္သၿဖင့္ ၿမန္မာငါးဖမ္းစက္ေလွလိုက္ ေရလုပ္သားမ ်ားက ၆ လၿပည့္ေအာင္ ေထာင္ထဲေနၾကရသည္။ ထိုၿမန္မာၿပည္သာတို ့က မြန္လူမ ်ဳ ိးႏွင့္ ရခိုင္လူမ ်ဳ ိးတို ့ၿဖစ္ၾကသည္။ သူတို့က က ်ေနာ္တို ့တိုက္ေဆာင္မ ်ား၏ သန္ ့ရွင္ေရး ၊ မိလႅာခ ်၊ ေရအိုးၿဖည့္ အလုပ္မ ်ားကို လုပ္ၾကရသည္။ အမႈစီရင္ခ ်က္မခ ်ခင္း ထိုအလုပ္လာလုပ္သူမ ်ားက ဆရာၾကီးကို ပုဂံေဆး ၊ အ၀တ္ေလ ွ်ာေပးတက္ၾကသည္။ ဆရာၾကီးကလည္း သူတို ့အမႈကို ေမးၿမန္းၾကရင္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ေရြးထုတ္ရေၾကာင္းသိတဲ ့အခါမွာေတာ့ ဆရာၾကီးက သူ၏ဇနီၿဖစ္သူ ေဒၚစိန္စိန္ကို တရားရံုးသို ့သြားၿပီးေရြးထုတ္ေပးခိုင္းသည္။ ထိုသူေတြက တရားရံုးတြင္သာ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခြင့္ရသၿဖင့္ ေထာင္ၿပန္လာစရာမလိုပဲ တရားရံုးအမိန္ ့နဲ ့ ရံုးမွာပင္လြတ္ေၿမာက္သြားၾကေတာ့သည္။ ထိုသို ့သူကူညီခဲ့သၿဖင့္ လြတ္ေၿမာက္ခဲ့သူ ၄ ေယာက္ေလာက္ရွိခဲ့သည္။ သူဇနီးသည္ကလည္း သေဘာေကာင္းသည္ ။ ဒဏ္ေငြေဆာင္ေပးယံုမက လမ္းစရိတ္။၊ စားစရိတ္ပါေပးၿပီး ထိုသူမ ်ား၏ အိမ္ၿပန္လမ္းကိုပါ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ တခါ ေထာင္က ်ၿပီေနသူတေယာက္က သူကို အကူအညီေတာင္းကာ ဒဏ္ေငြေဆာင္ခိုင္သၿဖင့္ သူကူညီးေပးရန္ ကတီေပးခဲ့ၿပီ ရံုးပိတ္ရက္ခံေနသၿဖင့္ တရားရံုးသို ့သြားကာ ေငြဒဏ္မေဆာင္ရေသးခင္ ထိုရံုးပိတ္ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ထို ရ ခိုင္ေလးအား ရဲဖက္အေရးေပၚထုက္ခံလိုက္ရသည္။ ရံုးဖြင့္ရက္ေရာက္တဲ ့အခါမွာေတာ့ ရဲဖက္ေရာက္သြားၿပီးၿဖစ္သၿဖင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္မရေတာ့ပါ။ ထိုရခ ိုင္ေလးက ရွမ္းၿပည္ နမ့္ဆန္ေလယာဥ္ကြင္းရဲဖက္စခန္းပါသြားခဲ ့ၿပီး ေနာက္ ၃ လေလာက္တြင္ ရဲဖက္စခန္းတြင္ ေသသြားခဲ့သည္။ သူက သူလိပ္စာေပခဲ့ၿပီး မိသားစုနဲ ့ဆက္သြယ္ခိုင္းသၿဖင့္ အန္တီေဒၚၿမညြန္ ့က မိသားစုကို ဆက္သြယ္ေပးခဲ့သည္. မိသားစုက အဆက္အသြယ္ရသႀဖင့္လိုက္သြားေသာအခါ ထိုရခ ိုင္ေလးမွာ နမ့္ဆန္ ့ေလယာဥ္ကြင္းေဖာက္လုပ္သည့္ ရဲဖက္စခန္းမွာပဲ ေသသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရတာၿဖစ္သည္။ ဆရာၾကီး ဤကဲ့သို ့ သူတပါး၏ လြတ္ေၿမာက္ေရးအား စြမ္းစြမ္းတမံကူညီခဲ့ၿခင္းရလဒ္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကံဆိုးေသာ္လည္း ကံၿပန္ေကာင္းခဲ့သည္ကို ေတြ ့ၿမင္ရမွာၿဖစ္သည္။

==============================================================

ဆရာၾကီးက က ်ေနာ္တို ႏွင့္အတူ အခ ်ဳပ္ကာလ ၃ လေလာက္ေနၿပီခ ် ိန္မွာေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္ၾကီး၏ အေရွ ့ဖက္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အထူးတရာရံုးမွာ ရံုးတင္စစ္ေဆးခံခဲ့ရသည္။ သူအမႈက အေ၀းေရာက္အဖဲြ ့အစည္းတခုမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းစာေစာင္အား လက္၀ယ္ကိုငိေဆာင္ဖတ္ရႈမႈ ႏွင့္ နိုင္ငံေရးပုဒ္မ ၅(ည)၊ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈပုဒ္မ ၁၇(၂)၊ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ပံုႏွိပ္ဥပေဒ ၁၇(၂၀) စသည္ ပုဒ္မေတြနဲ ့ ရံုးတင္စစ္ေဆးခံရကာ ရံုးထုတ္ ၃ၾကိမ္းေလာက္ထြက္ၿပီး ေထာင္အႏွစ္ ၂၀ ခ ်ခံလိုက္ရေတာ့သည္။ ေထာင္အႏွစ္ ၂၀ ခ ်ခံရၿပီးသူၿပန္အလာမွာေတာ ့ သူမိန္းမ ေဒၚစိန္စိန္နဲ ့သမီးၾကီးတို ့အတြက္ အရမ္းစိတ္ပူခဲ ့သၿဖင္ ့ မ ်က္ရည္က ်ခဲ့ေသးသည္။ သူက သူအတြက္စိတ္မပူ ခ ်စ္ဇနီး ေဒၚစိန္စိန္အတြက္သာ စိတ္ပူးၿခင္းမ ်ဳ ိးၿဖစ္သည္။ ေထာင္ အႏွစ္ ၂၀ ခ ်ခံခဲ့ရၿပီး က ်ေနာ္တို ့ႏွင့္ ေနာက္တပတ္ေလာက္ အတူတေဆာင္ထဲေနခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဆရာၾကီးကို ေထာင္မၾကီး တိုက္မ ်ား၀န္းသို ့ေၿပာင္ေရႊ ့ခံလိုက္ရေတာ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကားမွာေတာ့ ဆရာၾကီးကို ၿပန္လြတ္ေပးခဲ့ၿပီးဟုၾကားရေတာ့သည္။ ေထာင္ၿပစ္ဒဏ္ ႏွစ္ၿပည့္ေအာင္မေနခဲ့ရေခ ်။ သူၿပဳခဲ့ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတို ့က သူထံသို ့ၿပန္ေရာက္လာၿခင္းသာၿဖစ္လိုက္မည္.။ သူက ်ေနာ္တို ့ႏွင့္ေနခဲ့စဥ္အခါက ငါးဖမ္းစက္ေလွလိုက္ၿပီး ဖမ္းဆီးေထာင္က ်ေနသူေတြကို လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ကူညီလုပ္ေပးခဲ့ၿခင္းက သူလြတ္ရန္အတြက္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြသာၿဖစ္လိုက္မည္။ သူႏွင္ ့က ်ေနာ္ခဲြခြာခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၉ ႏွစ္ေလာက္ၾကားမွာ သူကို ေနာက္တေခါက္ၿပန္ေတြ ့ခဲ့ရၿပန္သည္.။ ထိုအခ ် ိန္က ဆရာၾကီး၏ ေနအိမ္က သု၀ဏ ေပၚဆန္ေမြးရပ္ကြက္ထဲသို ့ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး။ သူစီးေသာ အဂၤလန္ပညာသင္ဘ၀က အဂၤလန္မွ ၀ယ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ မာစတာဂ ်စ္အစိမ္းေရာင္ကို သု၀ဏလမ္းေပၚ ၿမင္ေတြ ့ေနၾကၿဖစ္ေသာ္လည္း တခါမွ တားၿပီး နုတ္မဆက္ခဲ ့ သူက မမွတ္မိဘူးေၿပာမည္ကို က ်ေနာ္စိုးရိမ္ခဲ့သည္။ တေန ့ သူရပ္ကြက္ထဲက က ်ေနာ္အမႈတဲြ ကိုတင္တြန္အိမ္သြားရင္ ေပၚဆန္ေမႊး လမ္းမေပၚ သူကားႏွင္ မ ်က္ႏွာခ ်င္ဆိုင္ဆံုသၿဖင့္ လက္ၿပတားၿပီး ရပ္ခိုင္းလိုက္သည္။ သူက က ်ေနာ္ကို ေတြ ့ေတြ ့ခ ်င္းမွတ္မိၿပီး က ်ေနာ္နာမည္ တန္ေခၚၿပီး ကားေပၚတက္ခိုင္ကာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တဆိုင္ကို ေခၚသြားၿပီး ေရွ ့ၿဖစ္ေနာက္ေၾကာင္းေတြကိုေၿပညၿဖစ္ခဲ ့ၾကေသူသည္။

သူက က ်ေနာ္တို ့နဲ ့ေနၿပီးေနာက္ အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးတိုက္ေတြဆီေရာက္သြားခဲ့ၿပီးၿပန္လြတ္ခဲ့ပံုေတြကို ေၿပာၿပခဲ့သည္။ က ်ေနာ္ကလည္း က ်ေနာ္၏ ေထာင္အေတြ ့အၾကံဳ ့မ ်ား ၿမင္းၿခံေထာင္ငရဲခန္းေတြ အေၾကာင္း ႏွိပ္စက္ခံရပံုေတြ ေၿပာၿပသၿဖင့္ သူက စိတ္မေကာင္းၿဖစ္စြာ နားေထာင္ရင္ မ ်က္ရည္၀ဲေနခဲ့သည္။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲမွာ က ်ေနာ္တို ့ေက ်ာင္းသားေတြက သူကို ကူညီခဲ့တဲ့အတြက္ ေက ်းဇူတင္ေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲေၿပာေနခဲ့ေသးသည္။ ဆရာၾကီးကို ဟိုတေလာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးၾကီးၿပန္ေဆာက္ေရး လူစုေတာ့ ေတြ ့လိုက္ရေသးသည္။ သူစုေဆာင္ထားေသာေငြေတြထဲက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးၿပန္ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္ လႈဳဒါန္လိုေၾကာင္း စတိတ္ခံုေပၚတက္ေၿပာေနသည့္ဗီဒီယိုဖိုင္တခုေတြ ့သၿဖင္ ၀မ္းသာပိတိၿဖစ္မိသည္။ သူက ်န္းမာေနတုန္းၿမင္ရၿခင္းက သူနဲ ့စံုခဲ့စဥ္အခါက သူေၿပာခဲ့ေသာ သူမေသခင္ ေက ်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးၾကီးနဲ ့ ေက ်ာင္းသားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈေတြ ၿပန္ေတြ ့လို ေၾကာင္း စကားလံုးေတြကိုၿပန္ၾကားေယာင္ေနမိေသးသည္။ သူေၿပာၿပခဲ့ေသာ DSO ေက ်ာင္းသားအဖဲြ ့က အဖဲြ ့ေခါင္းေဆာင္ ေက ်ာင္းသူမမ ကို သူၿပန္ၿမင္ေယာင္ၿပီး သူေၿပာၿပခဲ့ေသာ သူ၏ပိတိမ ်က္၀န္းတစံုကိုၿပန္ၿမင္ေယာင္လာခဲ့ေသးသည္။ ဆရာၾကီး က ်န္မာပါေစဆုေတာင္းရင္ ဒီေဆာင္းပါးကို ဒီေနရာမွာ ရပ္လိုက္ေတာ့မည္။ သူအေၾကာင္းေတြက ခဏေတြ ့ခဲ့ရေပမဲ့ေၿပာမကုန္ေခ ်။

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၀၈-၀၄-၁၈

No comments:

Post a Comment