Latest News

Thursday, October 4, 2018

ဆရာၾကီးေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္ႏွင့္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုသမိုင္း။


၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၆ရက္ေန ့။
ရန္ကုန္တၿမိဳ ့လံုးရဲ့လမ္းမ ်ားၾကီးေတြေပၚမွာ တပ္မ(၂၂)၊ တပ္မ(၄၄)၊ တပ္မ(၃၃)၊ နဲ ့တပ္မ(၇၇)တို ့ဟာ ၾသဂုတ္လ(၃)ရက္ေန ့ ရန္ကုန္တိုင္အတြင္း စစ္ဥပေဒ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရး ေၾကညာထုတ္ၿပန္ၿပီးကတည္းက ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာခ ်ဳပ္တိုင္မႈဳး ဗိုလ္မႈဳးခ ်ဳပ္မ ်ဳ ိးညြန္၏ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းက ၿမိဳ ့တၿမဳိ ့နဲ့တၿမိဳ ့အကူ လမ္းဆံုလမ္းဂြေတြကို ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ေန့ကတည္းက စီးနင္း သိမ္းပိုက္ ေနရာယူထားခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္၊ ၉ရက္၊ ၁၀ရက္၊ ၁၁ရက္၊၁၂ရက္စတဲ့ (၄)ရက္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တၿမိဳ ့လံုးရွိ ၿမိဳ ့ခံ ေက ်ာင္းသား၊ၿပည္သူ၊ ရဟန္းတို ့၏ ၿငိမ္းခ ်မ္းစြာ ခ ် ီတက္ဆႏၵၿပပဲြမ ်ားကို ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရက ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္ခတ္ႏွိပ္နင္းခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမဳ ိလယ္ေခါင္အရပ္ဆီသို ခ ်ီတက္လာၾကေသာ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ ်ားလဲ အေသအေပ ်ာက္၊ ဒဏ္ရရွိသူမ ်ားနဲ ့ စစ္ေၾကာင္းမ ်ား ဖရိုဖရဲၿဖစ္သြားခဲ့ရၿပီး လူစုခဲြခဲ့ၾကရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၏ လမ္းမမ ်ားတြင္ စစ္ကားမ ်ားက ဦးဒဟိုေၿပးလႊားေမာင္းနင္ေနခဲ့ၾကၿပီး လူစုလူေ၀းၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ ေနရာမ ်ားတြင္ ဆက္လက္ပစ္ခတ္မႈမ ်ားလဲရွိေနေသးခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့လယ္ေခါင္အရပ္ဆီသို ့ဦးတည္ခ ် ီတက္ခဲ့ၾကေသာ ၿမိဳ ့စြန္မ ်ားမွ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ ်ားက မိမိတို ့၏ၿမိဳ ့နယ္မ ်ားအတြင္းၿပန္ဆင္းခဲ့ၾကၿပီး လူၿပန္စုကာ ဆက္လက္ၿပီး အံတုဆႏၵၿပေနခဲ့ၾကသည္။ ေၿမာက္ဥကၠလာ၊ ေတာင္ဥကၠလာ၊ သဃၤန္းကြ ်န္း၊ သာေကတ၊ ေဒါပံု စသည့္ၿမိဳ ့စြန္ၿမိဳ ့မ ်ားမွာ ရဲစခန္းအားစီနင္းၿခင္း၊ ေကာင္စီရံုးမ ်ားကို မီးရိႈးဖ ်က္ဆီးၿခင္းမ ်ားၿဖင့္ ၿငိမ္းခ ်မ္းစြာဆႏၵၿပသူမ ်ားကို ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရက ပစ္သတ္ႏွိမ္နင္းမႈကို မခံမရက္နိုင္ၿဖစ္ၾကလာၾကၿပီး ဤနည္းၿဖင့္ တုံ ့ၿပန္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ညမထြက္ရအမိန္ ့ထုတ္ၿပန္ထာေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ၾကီးတခုလံုးသည္လည္ ညအခါ တိတ္ဆိတ္ထိပ္လန္ ့ေနေသာ ၿမိဳ ့ေတာ္ၾကီးတခုၿဖစ္ေနခဲ့ေတာ့သည္။ ေကာလဟလသတင္းမ ်ားႏွင့္ တကယ္ၿဖစ္ရပ္မ ်ား ေရာေႏွာကာ ထြက္လာခဲ့ေသာသတင္းမ ်ားအရာ ေၿမာက္ဥကၠလာဖက္တြင္ မနက္ေစာေစာ ကုန္စိမ္းေရာင္း၀ယ္စားေသာက္ေနေသာ သားအဖႏွစ္ေယာက္က ကုန္စိမ္းသြား၀ယ္ရန္ မနက္လင္းအားၾကီးအခ ် ိန္တြင္ ညမထြက္ရ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ ် ိန္လြန္ကာစ မိန္းလမ္းမၾကီးေပၚထြက္ခဲ့သၿဖင့္ စစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္သၿဖင့္ ေသသြားခဲ့ေသာ သတင္းမ ်ား၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ေအဘီစက္စမ္းလမ္းမၾကီးေပၚတြင္ ကုန္စိမ္းၾကိဳ ကားမ ်ား ပစ္ခတ္ခံရသၿဖင့္ ကုန္းစိမ္းသည္းမ ်ား ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကၿပီး ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးသို ့တင္လိုက္ရေသာသတင္းဆိုးမ ်ားက ၿပန္ ့ႏွံေနခဲ့သည္။ ၿမိဳ ့နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္ေစ ်းမ ်ားမွာလဲေၿခာက္ကပ္ကပ္နဲ ့ကုန္ပစၥည္းမ ်ား စတင္ရွားပါစၿပဳေနၿပီးၿဖစ္သည္။ ၿမန္မာ့တနိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ ့ငယ္မ ်ားထဲမွ တိုင္းနယ္ၿပည္နယ္ ၿမိဳ ့ၾကီးမ ်ားမ ်ားအပါအ၀င္ ၿမိဳ ့ငယ္(၄၀)ေက ်ာ္က ၈၈အေရးေတာ္ပံုၾကီးထဲ စတင္ပါ၀င္ေနခဲ့ၾကၿပီလဲၿဖစ္သည္။ နယ္အရပ္မ ်ားမွာ အပစ္အခတ္အနည္းငယ္ႏွင့္ လူအေသအေပ ်ာက္အနည္းငယ္တို ့ရွိေနခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ၾကီးေလာက္ကို အေၿခအေနဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးမရွိေသးခဲ့ၾကေၾကာင္းကို နယ္အဆက္အသြယ္လင့္မ ်ားကတဆင့္ၾကားသိေနခဲ့ၾကရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၏ သပိတ္တပ္သားမ ်ားနဲ ့သပိတ္ေခါင္ေဆာင္းမ ်ားအေနၿဖင့္ ၁၉၈၈ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန ့၁၉၈၈-၈-၈ က စတင္ေမွာက္ထားခဲ့ေသာ တနိုင္ငံလံုး သပိတ္ၾကီးအား ပစ္ခတ္သတ္ၿဖတ္မႈေတြၾကားကပဲ ဆက္လက္သပိတ္တိုက္ပဲြ၀င္းသြားၾကမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း တနိုင္ငံလံုးရွိ သပိတ္စခန္းမ ်ားကို နိုင္ငံၿခားသတင္းဌာနမ ်ားမွ တဆင့္ တပ္လွန္ထာဆဲရွိေသးသည္။ ထိုအခ ်ိန္က သပိတ္၏တပ္ဦး၊ ေက ်ာင္းသားအဖဲြ ့အစည္းမ ်ား၏ တပ္ဦးကို ေရာက္ရွိေနၾကသူမ ်ားက ဘီဘီစီအသံလႊင္ဌာနကို အသံုးၿပဳၾကၿပီး တတိုင္းၿပည္လံုးရွိ သပိတ္စခန္းမ ်ားသို ဤနည္းၿဖင့္သာ တပ္လွန္ ့ထားခဲ့ရၿခင္းလဲၿဖစ္ၿပန္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္း လုပ္ရွားေနၾကေသာ တိုက္ပဲြ၀င္ သပိတ္ေက ်ာင္းသားမ ်ား၏ အေၿခအေနက ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠဌလဲၿဖစ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတလဲၿဖစ္သူ ဦးစိန္လြင္က သမၼတရာထူးက နဳတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာနဳတ္ထြက္သြားေသာ္လည္း ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရ၏ နိုင္ငံေရးလဲကြက္ကို ခ ် ိန္ဆေနၾကရေသာအခ ် ိန္လဲၿဖစ္တာေၾကာင္း အရင္(၄)ရက္လို ့လမ္းမေပၚ စစ္ေၾကာင္းအလိုက္ခ ် ီတက္ဆႏၵၿပၾကရန္ ခ ် ိန္ဆေနရေသာအခ ် ိန္လဲ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရဆန္ ့က ်င္ေရးစာမ ်ာ လ ွ်ဳ ိ၀ွတ္ၿဖန္ ့ေ၀ၿခင္း နံရံကပ္ဆန္ ့က ်င္ေရး စာေစာင္မ ်ားကပ္ၿခင္းမ ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ထဲတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကကာ လူထုကို အခ ် ိန္ယူ စည္းရံုးေနၾကရေသာ အခ ် ိန္လဲၿဖစ္သည္။

၁၉၈၈ၾသဂုတ္လ ၁၆ရက္ေန ့မတိုင္ခင္အထိ ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန ့ေနာက္ပိုင္း (၄)ရက္ၾကာ ရန္ကုန္ၿိမိဳ ့ၾကီး၏ အေၿခအေနက အထက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ေသာ့သည္။ ၿမိဳ ့ၾကီးကို ညမထြက္ရအမိန္ ့ထုတ္ထားသည္။ လမ္းဆံု လမ္းဂြ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၏ ၿမိဳ ့လယ္ေခါင္ လမ္းမၾကီးတိုင္း လူစည္ကားရာ အရပ္မွတ္သမ ွ် ပိတ္ဆို ့ထားခံရသည္။ စစ္သားမ ်ား၊ လံုထိန္းရဲမ ်ားက သံဆူၾကိဳးတန္း အတားအဆီမ ်ားနဲ ့လူစုလူေ၀းမၿဖစ္ေအာင္ နည္းၿမိဳးစံုသံုးၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ ့လမ္းမမ ်ားေပၚမွာရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ၾကီးအတြင္းေနထိုင္ၾကသူမ ်ား ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ ့ ဘာေတြၿဖစ္ၾကဦးမလဲ အေတြးကိုယ္စီမ ်ားနဲ ့ညအိပ္စက္ေနခဲ့ၾကရေသာ ေန ့ရက္ေတြၿဖစ္သည္။ ထို ့အခ ်ိန္ သပိတ္တိုက္ပဲြ၀င္ေက ်ာင္းသားမ ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ ်ားက စဥ္ဆက္မပ ်က္ရွိေနခဲ့ၾကသလို လူစုစည္ေ၀းတိုင္ပင္ရာ ေနရာမ ်ားလဲရွိေနခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပတ္၀န္က ်င္၊ သရက္ေတာေက ်ာင္းတိုက္၊ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးတို ့ၿဖစ္ၾကသည္။ အဖဲြ ့အစည္းအခ ်ဳ ိ ့ကလဲ မိမိတို ့အုပ္စုမ ်ားနဲ ့မိမိတု ့စုရပ္အလိုက္ရွိေနခဲ့ၾကေသးသည္။

၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုသပိတ္တပ္၏ အဓိက ဆံုစည္းရာအရပ္က ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ေတာ္ခန္းမႏွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားၾကီးေပၚၿဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေနရာမ ်ားတြင္ ပစ္ခတ္သတ္ၿဖတ္ႏွိမ္နင္းမႈမ ်ားနဲ ့ ဖရိုဖရဲ အေသအေပ ်ာက္၊ အဖမ္းအဆီး၊ ဒဏ္ရာမ ်ားနဲ ့ ၿပိဳကဲြၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးသည္္ သပိတ္တပ္သားမ ်ား စုေ၀းဆံုစည္းရာအရပ္တခုၿဖစ္သြားေတာ့သည္။ အေသအေပ ်ာက္အေလာင္းမ ်ားကို ၿပန္မရခဲ့ေသာ္လည္း ထို(၄)ရက္အတြင္း စစ္တပ္က ပစ္သတ္ခဲ့ရာမွ မေသၾကပဲ ေသနတ္က ်ည္သင့္ သပိတ္တပ္သား (၁၂၆) က ရန္ကုန္အေထြေထြေဆးကုသေရး ရန္ကုန္ေဆးရံုးၾကီးတြင္ ေဆးကုသခံေနၾကရသည္။ ထိုဒဏ္ရာရသူမ ်ားကို အေၾကာင္းၿပဳၿပီး ေဆးရံုၾကီးဟာလဲ သပိတ္တပ္သားမ ်ားစုဆံုရာေနရာၿဖစ္လာၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ ဒဏ္ရရသူမ ်ား၏ မိသားစု၀င္မ ်ားအၿပင္ သူငယ္ခ ်င္းမ ်ား၊ ရဲေဘာ္မ ်ားနဲ ့အဆေပါင္းမ ်ားစြာနဲ ့ လူအင္းအားစုမိေနၿခင္လဲၿဖစ္သည္။ ေဆးရံုရွိ ဆရာ၀န္မ ်ား၊ သူနာၿပဳမ ်ား၏ အေရးေတာ္ပံု လႈပ္ရွာမႈ သပိတ္အား ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့ၿခင္းအၾကာင္းက ၁၉၈၈ၾသဂုတ္လ(၁၀)ရက္ေန ့က ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ ်ဳပ္ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈအဖဲြ ့ေအာက္ရွိ တပ္ခဲြတခဲြကို ဦးစီးခဲ့သူ ဗိုလ္မႈဳးစိုး၀င္း(ေနာင္နိုင္ငံေတာ္၀န္ၾကီးခ ်ဳပ္အဆင့္ထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ)က စစ္ဥပေဒထုတ္ၿပန္ထားသည့္အတိုင္း ၅ ေယာက္နဲ ့အထက္ လူစုလူေ၀းၿဖစ္ေနေသာ ရန္ကုန္ၿပည္သူေဆးရံုၾကီးေရွ ့သို ့ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုအခ ် ိန္တြင္ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးေရွ ့တြင္ ဆႏၵၿပသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၏ ေနရာအႏွံပစ္ခတ္ရာမွ ဒဏ္ရရွိသူမ ်ား တဖြဲ ့ၿပီးတဖဲြ ့ကိုယ္လူကိုယ္သယ္လာၾကၿပီး ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကလို စစ္ကား(၂)ကလဲ သူတို ့ပစ္ခတ္လို ဒဏ္ရာရရွိၿပီး မေသေသးသူတခ ်ဳ ိ ့ကို ေဆးရံုၾကီး အေရးေပၚဌာန အေပါက္၀ အေရွ ့တြင္ လာခ ်ေပးကာ ၿပန္ေမာင္းထြက္သြားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးရွိ ဆရာ၀န္ၾကီးမ ်ား၊ သူနာၿပဳမ ်ား၊ ဒဏ္ရရွိေနသူမ ်ားကို လာပို ့ၾကသူမ ်ားနဲ ့အလုပ္မ ်ားေနခဲ့ၾကသည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူမ ်ားအတြက္က ေသြးလႈဳရွင္မ ်ားလဲ လိုအပ္သၿဖင့္ ဒဏ္ရာရသူမ ်ားကို လာပို ့ၾကေသာ သပိတ္ေမွာက္ ေက ်ာင္းသားမ ်ားကပဲ ေသြးၿပန္လႈဳေနခဲ့ၾကရသည္။ (၉)ရက္ေန ့နဲ ့(၁၀)ရက္ေန ့(၂)ရက္ထဲ ေသနတ္ဒဏ္ရာမ ်ားႏွင့္ ေရာက္လာၾကသူဦးေရးမွာ ရာဂဏန္နီးပါးရွိေနခဲ့သၿဖင့္ ေသြးလႈဳရွင္မ ်ားအၿပင္ ေဆးလႈဳရွင္မ ်ားပါ လိုအပ္ေနခဲ့ေသာ အခ ် ိန္လဲၿဖစ္သည္။ ထိုအေၿခအေနမ ်ဳ ိးကို မၾကံဳဖူးၾကေသးေသာ ဆရာ၀န္မ ်ား၊ သူနာၿပဳမ ်ားက ဒဏ္ရာရရွိေရာက္ရ်ိလာၾကသူမ ်ားအေပၚ ခံစားနားလည္မိၾကသၿဖင့္ ေဆးရံုၾကီး၀င္၏ အေရွ ့ဖက္မ ်က္နွာစာတြင္ ပိတ္ၿဖဴစေပၚတြင္ သေဘာၤေဆးအနီေရာင္ၿဖင့္

''''''' ၿပည္သူမ ်ားအား ပစ္ခတ္ၿခင္းမၿပဳၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္'''''

ဟုေသာ စာတန္းပါ ပိတ္စၿဖဴတခုကို ခ ် ိပ္ဆဲြထားခဲ့ၿပီး မိမိတို ့ဆီသို ့ အသက္လုရန္ ေရာက္လာၾကေသာ ေသနတ္ဒဏ္ရာရ သပိတ္ေမွာက္ေက ်ာင္းသားမ ်ားကို အသက္လုယူ ကယ္တင္ရန္ ၾကိဳးစာေနၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုၿမင္ကြင္ကို ေရာက္လာခဲ့သူ ဗိုလ္မႈဳစိုး၀င္းအဖဲြ ့က ေဆးရံု၀င္အတြင္း လူစုလူေ၀းၿဖစ္ေနၾကေသာ သူနာၿပဳမ ်ားနဲ ့ေဆးရံု၀င္းအတြင္းက ၿမင္ၿမင္သမ ွ် လူစုလူေ၀းအား ေသနတ္မ ်ားၿဖင့္ပစ္ခတ္ေတာ့သည္။ ထိုပစ္ခတ္မႈမ ်ားေၾကာင့္ ေဆးရံု၀င္းၾကီးတခုလံု ၀ရုန္းသုန္းကာၿဖစ္သြားရသည္။ ေဆးရံုအေဆာက္အဦး၏ ၿပတြင္ေပါက္မ ်ားမွ တဆင့္၀င္လာေသာ ေသနတ္က ်ည္ဆံမ ်ားက ေဆးရံုအတြင္းနံရံမ ်ားကို ေဖာက္၀င္ခဲ့ရၿပီး ေဆကုသမႈခံေနၾကသူမ ်ာေရာ လူနာေစာင့္မ ်ာပါ ကုတင္ေအာက္၀င္ေရာက္ပုန္ေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုပစ္ခတ္မႈၿဖစ္ပြားခဲေသာေနရာတြင္မွာပင္ အရပ္သား(၂)ဦး ပဲြခ ်င္းၿပီးေသဆံုးခဲ့ၾကရၿပီး ေဆးရံုအမႈထမ္းမ ်ားၿဖစ္ၾကေသာ သူနာၿပဳဆရာမ မရီရီစိန္၊ သူနာၿပဳဆရာမ မေသာင္ခင္၊ အထူးသူနာၿပဳဆရာမ မစန္းစန္းေအ၊ အမ ်ဳ ိးသားသူနာၿပဳ သင္တန္းသား ကိုမ ်ဳ ိးသန္ ့တို ့(၄)ဦးမွာလဲ ၿပင္းထန္စြာ ေသနတ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရသည္။ ထို ့အေၿခအေနက က ်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေလာက တခုလံုးကို မခံမရပ္နိုင္ေအာင္ၿဖစ္ခဲ့ရေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို ့ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရ၏ လူမဆန္ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က ်ဴးလြန္ခ ်ဳ ိးေဖာက္မႈမ ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ ့လမ္းမၾကီးမ ်ားေပၚမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ၿပည္သူေဆးရံုၾကီးထဲသို ့ မဖိတ္ေခၚပဲ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရက ထိုသတင္ကို အစိုးရပိုင္ ၿမန္မာ့အသံေရဒီယို၊ ရုပ္ၿမင္သံၾကား၊ သတင္းစာတို ့မွ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ဇာတ္ခင္းၿပီး ဖံုးကြယ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၿပန္ေသးသည္။ ထို ့အတြက္ေၾကာင့္ က ်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေလာကတခုလံုးလဲ မေက ်နပ္မႈမ ်ား ပိုမိုတိုးပြားလဲခဲ့ရေတာ့သည္။ ဆရား၀န္အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား မည္သို ့လုပ္ေဆာင္ၾကမလဲဆိုေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ ်ား စတင္လာၾကေတာ့သည္။

၁၉၈၈ၾသဂုတ္လ (၁၆)ရက္ေန ့တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္ၿမဳိ ့နယ္၊ ကန္ေတာ္ၾကီးအနီးရွိ သိမ္ၿဖဴလမ္းမၾကီးေပၚက အမွတ္(၂၄၉) ၊ ၿမန္မာနိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းရံုးခန္းရွိရာ အသင္းတိုက္ရံုခန္းတြင္ ၿမန္မာနိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖဲြ ့ႏွင့္ ရန္ကုန္အသင္းခဲြတို ့၏ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကို ညေန (၂)မွ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုအခ ် ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ ေဆးရံုၾကီးမ ်ားမွ ဆရာ၀န္ၾကီးမ ်ား၊ အသင္း၀င္ဆရာ၀န္မ ်ားလဲ ထိုအစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေ၀းက ်င္ပရၿခင္းအေၾကာင္းအရင္းက ၾသဂုတ္လ(၁၀) ေန ့က စစ္တပ္က ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး၀င္အတြင္း ေသနတ္မ ်ားၿဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သၿဖင့္ ေသေၾကဒဏ္ရာရသူမရွိေၾကာင့္ကို အစိုးရပိုင္ မီဒီယာမ ်ားမွ ဖံုကြယ္ထားၿခင္းအေပၚ သတင္းမွန္ထုတ္ၿပန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေခၚယူေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ အသင္း၏ဗဟိုဥကၠဌက ထိုအေၾကာင္းအရာနဲ ့ပတ္သတ္လို ့ အစိုးရ၏ ထုတ္ၿပန္ခ ်က္ကို မည္သို ့မွ မတံု ့ၿပန္ေစခ ်င္ေသာ္လည္း အသင္း၏ အတြင္းေရးမႈဳးၿဖစ္သူ စာေရးဆရာလဲၿဖစ္သူ ဆရာၾကီးေဒါက္တာေအာင္ခင့္ဆင့္က အသင္းဥကၠဌ၏ ဆႏၵကို အတိုက္ခံၿပဳၿပီး အသင္း၏ တာ၀န္ရွိသူမ ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကိုရယူၿပီး ၿမန္မာ့နိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းဗဟို၏ အေရးေပၚ အစည္အေ၀းထုတ္ၿပန္ခ ်က္ကို ထုတ္ၿပန္နိုင္ရန္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုအေရးေပၚအစည္းအေ၀ကို ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ (၁၆)ရက္ ညေန (၄) အ ခ ်ိန္တြင္ အားလံုး၏ သေဘာတူညီခ ်က္ကို ရယူက အမ ်ားၿပည္သူ သိရွိနိုင္ရန္အတြက္ တရား၀င္ထုတ္ၿပန္လိုက္ေတာ့သည္။

ထို ့အေရးေပၚအစည္းအေ၀၏ ဆံုးၿဖတ္ခ ်က္ကို အမ ်ားၿပည္သူကို အသိေပးေစယံုမကပဲ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌ ၊ ၿပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဟုလိပ္မႈတက္ကာ ၿပည္သူလြတ္ေတာ္ၾကီးမွ အသစ္တင္ေၿမာက္ေတာ့မည့္ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌလဲၿဖစ္ သမၼတၿဖစ္လာေတာ့မည့္သူအားရည္ရြယ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ဤၿမန္မာ့နိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းၾကီး၏ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖဲြ ့အေရးေပၚအစည္းအေ၀း၏ ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခ ်က္သည္ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေရးၾကီးေသာ ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရ၏ စစ္ရာဇတ္ဆိုင္ရာ ခ ်ဳ ိးေဖာက္ခဲ့ေသာ အေထာက္အထားတခုလဲ့ၿဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုအခ ် ိန္က အရပ္ေန ၿပည္သူမ ်ားၾကား ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးအား ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ သို့ေလာသို ့ေလာၿဖစ္ေနခဲ့ေသာ အရပ္သတင္းတခုအား အမ ်ားၿပည္သူသ္ရွိေစရန္ သတင္မွန္တခုအၿဖစ္ ထုတ္ၿပန္ေပးခဲ့ေသာ ပညာတက္အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ ဆရာ၀န္လူတန္းစာတို ့၏ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီးအား ေထာက္ခံေၾကာင္းၿပသရာလဲေရာက္သြားခဲ့သည္။ ထို့အတြက္ သပိတ္တခုလံုးကို အေသအေၾက ေခ ်မႈန္းခံလိုက္ရေသာ ဖရိုဖရဲၿဖစ္ေနခဲ့ေသာ ရန္ကုန္သပိတ္အင္းအားစုမ ်ားအတြက္ အသက္ၿပန္ဆက္နိုင္ေသာ ေထာက္ခံမႈတခုၿဖစ္သည္။ အေရးေတာ္ပံုသပိတ္ၾကီးသည္ ေက ်ာင္းသားမ ်ား၊ ဘုန္းၾကီးရဟန္မ ်ား၊ သာမန္လက္လုပ္လက္စား ဆင္းရဲသားမ ်ားသာ ပါ၀င္ခဲ့ရာမွ ပညာတက္အသိုင္းအ၀ိုင္းၿဖစ္ေသာ ဆရာ၀န္လူတန္းစားတရပ္ပါ တရား၀င္ပါ၀င္လာခဲ့ေသာ ေန ့လည္ၿဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုအေရးေပၚအစည္းအေ၀း၏ေၾကၿငာခ ်က္ကို အသင္း၏ အတြင္းေရးမႈဳးၿဖစ္သူ ဆရာၾကီးေဒါက္တာေအာင္ခင္္ဆင့္က တာ၀န္ယူထုတ္ၿပန္ခဲ့သလို သူကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿခင္းလဲၿဖစ္သည္။

ထိုဆရာ၀င္အသင္း၏ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ဆံုၿဖတ္ခ ်က္၏ ေၾကၿငာခ ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ ်ားက အ ခ ်က္(၂)သာ ပါေသာ္လည္း သမိုင္းဆိုင္ရာ အဖိုးမၿဖတ္နိုင္ေသာ ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခ ်က္သာၿဖစ္သည္။ တိုတိုနဲ ့လိုရင္ေရာက္သည္။-------

(၁) မိဘၿပည္သူ၊ လုပ္သားၿပည္သူမ ်ား၏ က ်န္းမာေရးအတြက္ ေဆး၀ါးသုသရန္ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ ်ား အသက္ကယ္ဆယ္ရန္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿပည္သူ့ေဆးရံုၾကီး၀င္းအတြင္းသို ့(၁၀-၈-၈၈) ေန ့ရက္တြင္၊ ေသနတ္ပစ္ခံရၿခင္းေၾကာင့္ က ်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ ်ားၿဖစ္ေသာ သူနာၿပဳဆရာမ မရီရီစိန္၊ သူနာၿပဳဆရာမ မေသာင္ခင္၊ အထူးသူနာၿပဳဆရာမ မစန္းစန္းေအ၊ အမ ်ဳ ိးသားသူနာၿပဳ သင္တန္းသား ကိုမ ်ဳ ိးသန္ ့တို ့(၄)ဦးမွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ရၿပီး လူထုထံမွ (၂) အသက္ရံႈးခဲ့ရသည့္အတြက္ ၿမန္မာနိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းအေနၿဖင့္ အထူးပဲ ေၾကကဲြ၀မ္းနည္းခဲ့ရပါသည္။

(၂) ၿပည္သူတို ့၏ က ်န္းမာေရးအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ ဌာနမ ်ားၿဖစ္ေသာ ေဆးရံုမ ်ားအားလံုးတြင္ ထိုကဲ့သို ့မလိုလားအပ္ေသာ ၿပဳမႈခ ်က္မ ်ားကို ထပ္မံမၿပဳလုပ္ေစရန္ ေလးနက္စြာ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ထို ့အခ ် ိန္က ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေအာက္ အမႈထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ ်ားက အစိုးရကို ေၾကာက္ရြံ ့ၿပီး ေရငံုနဳတ္ပိတ္မသိခ ်င္ေရာင္ ေဆာင္ေနၾကခ ် ိန္တြင္ ထိုစစ္ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ အခ ်က္အလတ္အေထာက္အထားမ ်ားပါေသာ ကန္ ့ကြတ္သည့္ ထုတ္ၿပန္ခ ်က္က ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္ဆိုေသာ္လည္း သမိုင္းတန္းဖို ့အရ အေတာ္အေရးပါခဲ့သည္။ ထိုကဲသို ့ သမိုင္းဆိုင္ရာအေရးၾကီးလွေသာ အခ ် ိန္တြင္ သပိတ္ေတာ္လွန္ေရး၏ အေၿခအေနက မေရမရာ အရံႈးအနိုင္မသဲကြဲေသးခ ် ိန္တြင္ ဆရာၾကီး ေအာင္ခင္ဆင့္၏ သမိုင္ဆိုင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သတ္မႈက အေရးပါခဲ့ရသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သမၼတၿဖစ္ခ ် ိန္ သပိတ္စခန္းမ ်ားတနိုင္ငံလံုးေပၚေပါက္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ဒီမိုကေရးစီရရွိေရး၊ ပါတီစံုစနစ္က ်င္သံုးေရး၊ ၾကားၿဖတ္အစိုးရဖဲြ ့စည္းေရး ၿပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆိုခ ်က္မ ်ားၿမွင္တက္ခ ် ိန္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ေနာက္(၂)ပတ္ ၁၉၈၈စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန ့မွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၊ သိမ္ၿဖဴလမ္းမၾကီးေပၚရွိ က ်န္းမာေရးဦးစီဌာန အေဆာက္အဦး၏ အစည္ေ၀းခန္းမၾကီးတြင္ ၿပဳလုပ္ခဲ့ေသာ က ်န္းမာေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေပၚရွိ ေဆးရံုၾကီးမ ်ား ၊ အထူးကုေဆးရံုၾကီးမ ်ာ၊ ၿမိဳ ့နယ္ က ်န္းမာေရးဌာနမ ်ား ၊ ေဒသႏၱရ က ်န္းမာေရးဌာနမ ်ား၊ သင္းတန္ေက ်ာင္းမ ်ားမွ ကိုယ္စလွယ္မ ်ား စုေ၀းကာ က ်န္းမာေရး ေဆး၀န္ထမ္းမ ်ားဆိုင္ရာ ယာယီသမဂၢကို ဖဲြ ့စည္းခဲ့ရာမွာလဲ ဆရာၾကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ဆင့္က သမဂၢ၏ ဥကၠဌ တာ၀န္ကိုယူေပးခဲ့သည္။ သမဂၢ၏အတြင္းေရးမႈဳးမွာ ေဒါက္တာလွၿမင့္(အဟာရ)၊ ဘ႑ေရးမႈဳးအၿဖစ္ ေဒါက္တာဦးမင္းေဆြတို ့ၿဖစ္ၾကသည္။

ဆရာၾကီး၏ ငယ္စဥ္အခါမွစတင္ပါ၀င္ခဲ့ေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာတန္ဖို ့းမ ်ားက အဖိုးမၿဖတ္နိုင္ေခ ်။ ဆရာဗန္ေမာ္တင္ေအာင္၏ သမိုင္း၀င္ စကားတခြန္သည္ သူလို လူမ ်ဳ ိးအားရည္ရြယ္ကာ ေၿပာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထို ့စကားသည္က------

''''''လူတေယာက္ရဲ့တန္ဖိုးဟာ သူၿဖတ္သန္းေက ်ာလႊာခဲ့တဲ့ ေခတ္ၾကီးက သူပခံုးေပၚတင္ေပးလိုက္တဲ့ သမိုင္းတာ၀န္ကို သူဘယ္ေလာက္သယ္ပိုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ဆိုတဲ့အခ ်က္နဲ ့တိုင္းတာရမွာပဲ။''''''''

အဲ့ဒီလို ဆရာဗန္ေမာ္တင္ေအာင္က ေၿပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ထို ့စကားလံုးမ ်ားက ဆရာၾကီးအတြက္ ကြက္တိက ်ေသာ စကားလံုးမ ်ားၿဖစ္ေတာ့သည္။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီးအား အသက္ဆက္ေပးေစနိုင္ေသာ ေၾကညာခ ်က္အတြက္ သူအား က ်ေနာ္အၿမဲတမ္းဦးညြတ္ဂုဏ္ၿပဳေနမည္သာ ၿဖစ္သည္။

ထြန္းထြန္း (အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၀၅-၀၉-၁၈

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post