Latest News

Tuesday, September 11, 2018

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီက ၄င္းတို့၏မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို့ကို ေဟာေျပာတင္ျပ

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင္႕ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီက
၄င္းတို့၏မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို့ကို ေဟာေျပာတင္ျပ

ေနျပည္ေတာ္        စက္တင္ဘာ        ၈

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးက ၄င္းတို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို စက္တင္ဘာ   ၈   ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္ -

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား......

ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္း မဂၤလာပါလုိ႔  ဂါရဝျပဳႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားတဲ့ပါတီ ျဖစ္သလုိ ဒီမိုကေရစီအေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ စည္းစနစ္က်နစြာ အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ တရားမွ်တ ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ တိုးတက္ျမင့္မားေရး အတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ပါတီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕  အက်ဳိးစီးပြားကို   ပိုမုိထိေရာက္စြာေဖာ္ေဆာင္လုိတဲ့ အတြက္ ''၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္  ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ'' မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ကုိ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာ ခံယူသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဦးစြာတင္ျပလုိပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား......

ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ မွန္ကန္တဲ့မူဝါဒမ်ားနဲ႔အညီ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ယခင္ကရရွိခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ က်ရာေနရာက ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ပါတီ ျဖစ္ပါ တယ္။ အမိႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးတို႔ကုိ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္အျဖစ္ ခံယူပါတယ္။ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ အစဥ္ထာဝရရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ တုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ အသင့္ရွိေန ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ယူခဲ့စဥ္အခါကလည္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးနဲ႔    ဒီမိုကေရစီေရး  စတဲ့က႑အသီးသီးမွာ တုိးတက္မႈေတြရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့တာကို ျပည္သူအားလံုး သိရွိခံစားခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား......

ယေန႔အခ်ိန္အခါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအစိုးရလက္ထက္က အုတ္ျမစ္ ခ်ေပးခဲ့တဲ့ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ခိုင္မာေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္လက္ တိုးတက္ေရး၊   ျပည္သူမ်ားရဲ႕လူမႈစီးပြားဘဝ    ပိုမုိျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးတို႔ကုိ မ်က္ျခည္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို   ထိပါးလာမယ့္    ျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ားကိုလည္း စစ္မွန္တဲ့  မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္အေျခခံအားေတြနဲ႔   တြန္းလွန္ရမယ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားနဲ႔လက္တြဲၿပီး စစ္မွန္တဲ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ ေရး၊   တိုင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕   အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားတုိးတက္ေရး၊ အနာဂတ္ဘဝ သာယာေျဖာင့္ျဖဴးေရးတို႔ကုိ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္လို ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားေရးကုိေရွး႐ႈၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား.....

ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့   ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိး သယ္ပိုးႏိုင္မယ့္သူ၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္သူမ်ားကိုသာ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ဆႏၵမဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေရြးခ်ယ္ရာမွာ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္မွသာ မိမိတို႔ရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္ဝႏိုင္ၿပီး မိမိတုိ႔ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္လည္း အၿမဲတမ္းဂုဏ္ယူ ေနႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားဟာ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမေဒသရဲ႕ အက်ဳိးကုိ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ပါတီရဲ႕ မူဝါဒမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာဖုိ႔လုိပါတယ္။ အနာဂတ္ကာလအတြက္ ပစၥဳပၸန္နဲ႔ အတိတ္ကာလေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာသံုးသပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ မိမိေဒသအက်ဳိးကုိ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္က အေျပာ နဲ႔မဟုတ္၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္ဆိုတာ ျပည္သူမ်ားကုိယ္တိုင္ သိရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ စနစ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊  အစိုးရတစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ  ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ဆႏၵ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟဆုိတဲ့  ဂတိစြဲ၊  ပုဂၢိဳလ္စြဲ ကင္းစြာျဖင့္ ကုိယ့္ႏိုင္ငံတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေကာင္းဆံုးသယ္ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားကိုသာ မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအေနနဲ႔      ပါတီရဲ႕မွန္ကန္တဲ့မူဝါဒမ်ားကုိ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္သလို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္လည္း မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအသစ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူက ယံုၾကည္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာရွိတဲ့ အင္အားနဲ႔ ျပည္ပရဲ႕ ဗိုလ္က်စြက္ဖက္မႈကို ကာကြယ္ေနၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူေတြ နယ္ေျမ လုလာမွာကုိ တားဆီးေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔စီးပြားဘဝအတြက္ မတရားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဘဝ  လံုၿခံဳေအးခ်မ္းေရးအတြက္   အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အျမစ္ျဖတ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ အလားတူ ပါတီအေနျဖင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ကေန ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ ေထာက္ျပေျပာဆိုလ်က္ရွိတဲ့အျပင္ ပါတီရဲ႕ သေဘာထားေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိတာကုိလည္း ျပည္သူ အားလံုးအသိျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္လာၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကုိ ယံုၾကည္အားကိုးမႈအျပည့္နဲ႔ ပါတီဝင္အသစ္ေတြ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးမွာ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိပါတယ္။  ယခုလုိ  ယံုၾကည္အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားကို လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဆီအထိ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ဆုိလွ်င္ ''မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင့္မဆို  လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ အသင့္ရွိေနပါတယ္''။     ျပည္သူ႔ ေကာင္းက်ဳိးသယ္ပုိးေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ရန္သူမရွိ၊ မိတ္ေဆြသာရွိတယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကုိ ကိုင္စြဲထားပါတယ္။ လုပ္အားၿပိဳင္ျခင္း၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ၿပိဳင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔အေပၚ သစၥာတရားၿပိဳင္ျခင္းတို႔ျဖင့္သာ နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား......

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ အႏိုင္နဲ႔အ႐ံႈး ဒြန္တြဲေနပါတယ္။ မည္သည့္ရလဒ္ပဲ ရပါေစ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကုိ ယံုၾကည္စြာ ေထာက္ခံေပးမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ မ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။  ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ   ျပည္သူတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ရွင္သန္ေနတာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔အနာဂတ္ အတြက္   ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ အမ်ဳိးသားေရးကုိအစဥ္ထာဝရ ဦးထိပ္ထားတဲ့  ပါတီျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း-

''ကမၻာတည္သေရြ႕ ျမန္မာျပည္ ရွိေနရပါမယ္

ျမန္မာျပည္ရွိေနသေရြ႕  ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရွိေနမွာျဖစ္သလို

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရွိေနသမွ်

အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္မညိႇဳးႏြမ္းေစရ

ျမန္မာျပည္နယ္နိမိတ္

မေျပာင္းလဲေစရ

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕   ဗိုလ္က်စိုးမိုးမႈ  မခံေစရ''လို႔  ေလးနက္စြာ  အာမခံ ပါတယ္။

ျပည္သူ႔အတြက္   ေစတနာ၊ လုပ္အား၊  သစၥာတရားနဲ႔  အေတြ႕ အႀကံဳ ျပည့္ဝရင့္က်က္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ပါတီကို  ယံုၾကည္စြာ  ပူးေပါင္း လက္တြဲၾကပါရန္  ေမတၱာရပ္ခံအပ္ ပါတယ္။

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား....

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ  ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနနဲ႔ ¤င္းတို႔ရဲ႕ မူဝါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိကဝတ္မ်ားအျဖစ္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားထံ ႀကိဳတင္အသိေပး အဆံုးအျဖတ္ ခံယူေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ားကိုသာ စိတ္ေကာင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ႐ိုးသားစြာ ကတိကဝတ္ျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔-

 အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔  အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား  တုိးတက္ခိုင္မာေရး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

 လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒက ေပးအပ္ထားတဲ့အတိုင္း ရရွိခံစားေစရပါမယ္။

 ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအစိုးရလက္ထက္က စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

 ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

 ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ပိုင္နက္နယ္ေျမ   တစ္လက္မမွ်   မည္သို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္မွ်    ဆံုး႐ႈံးေလ်ာ့ပါးျခင္းမရွိေအာင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

 စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအပါအဝင္ လူမႈစီးပြားဘဝ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားပါမယ္။

 လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

 ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး ပိုင္ဆိုင္ၾကတဲ့ ျမန္မာ တို႔ရဲ႕  မ်ဳိး႐ိုးဂုဏ္သိကၡာ  ျမင့္မားတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားပါမယ္။

 အေျခခံဥပေဒကခြင့္ျပဳထားတဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ မူလအခြင့္အေရး မ်ားကို အျပည့္အဝခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။

 လက္ရွိအေျခအေနထက္  ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့  ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔ကို ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားပါ့မယ္လို႔ ကတိကဝတ္ျပဳရင္း .......

 ''ျပည္သူ႔အနာဂတ္ ပိုမိုေတာက္ပဖို႔

 ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးနဲ႔ လက္တြဲစို႔'' လို႔

 တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post