Latest News

Wednesday, September 5, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏ က်က္သေရေဆာင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ဥယ်ာဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏ က်က္သေရေဆာင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ဥယ်ာဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၏ ရတနာဆင္ျဖဴေတာ္ဥယ်ာဥ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား တစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖြဲ႕ ဝင္ေရာက္ေလ့လာလ်က္ရွိသည္။ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆင္ျဖဴရတနာျဖစ္၍ ဝင္ေၾကးေကာက္ခံမႈမရွိသည့္ အတြက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ဆင္ျဖဴေတာ္သံုးစီးကို လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူတို႔ျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔႐ုံးပိတ္ရက္တြင္ စည္ကားလ်က္ ရွိသည္။   မိဘမ်ားက  သားသမီးမ်ားကို  ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားဖူးၿပီးပါက ဆင္ျဖဴေတာ္ဥယ်ာဥ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျပသလ်က္ရွိရာ ဆင္ကတာကို ေတြ႕ျမင္သည္ႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ ေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ မင္းဓမၼလမ္းရွိေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားကို ဖူးၿပီးပါက ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္အခ်ဳိ႕မွာ အနီးတြင္ ရွိေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ဥယ်ာဥ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈ ၾကၿမဲ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ဧည့္သည္မ်ားမွာ ဧည့္လမ္းòန္ႏွင့္အတူ ကားမ်ားျဖင့္    တိုက္႐ိုက္လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ျမန္မာတို႔ အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ ကို    ထိုင္းႏိုင္ငံမွ   ဧည့္သည္မ်ားလည္း    စိတ္ဝင္တစား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈကာ အစားအစာမ်ားေကြၽး၍ ဆုေတာင္း ၾကေလ့ရွိသည္။ ေရွးမင္းမ်ားလက္ထက္က ဆင္ျဖဴေတာ္သည္ တိုင္းျပည္၏ လက္႐ုံးႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုးကို ျပသျခင္းျဖစ္၍ အေရွ႕ ေတာင္အာရွတြင္ ဆင္ကို  အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိပင္ျဖစ္သည္။  အထူးသျဖင့္  ျမန္မာမင္းမ်ားသည္ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားေလ့ရွိသည္။

ရတနာဆင္ျဖဴေတာ္ဥယ်ာဥ္ဝင္ေပါက္မွ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားကို လွမ္းျမင္ရၿပီး မင္းဓမၼလမ္းေပၚတြင္ YBS ယာဥ္လိုင္း ေျပးဆြဲသည့္အတြက္ ဆင္ျဖဴေတာ္ဥယ်ာဥ္သို႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာၾကသည့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အဆင္ေျပလ်က္ရွိသည္။ ၁ဝ  ေပခန္႔ အက်ယ္ရွိေသာ  အုတ္လမ္းအတိုင္း    ႏွစ္မိနစ္ခန္႔ ဝင္ေရာက္ပါက ဆင္ျဖဴေတာ္ၾကည့္႐ႈရာအေဆာင္ကို ေရာက္ရွိၿပီး ဆင္ျဖဴေတာ္သံုးစီး၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္ၾကန္အင္ လကၡဏာကို  ေဖာ္ျပထားသည္ကို  ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆင္ျဖဴေတာ္ၾကည့္႐ႈရာအေဆာင္ႏွင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္သံုးစီးထားရွိ ရာ အေဆာင္ၾကားတြင္ ေပ ၈ဝx၁၅ဝ အက်ယ္ရွိေသာ ျမက္ခင္း ျပင္ကို ထားရွိၿပီး ဆင္ျဖဴေတာ္ကို ႀကံႏွင့္အသီးအႏွံမ်ား ေကြၽးလို ပါက ဆင္ဦးစီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ယူေဆာင္၍ ေကြၽးေမြးေလ့ရွိသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆင္ျဖဴေတာ္ဟူေသာ စကားႏွင့္အညီ ၾကန္အင္ လကၡဏာျပည့္စုံမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာ ျခင္းျဖစ္မည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား အမ်ားဆုံးလာေရာက္ေလ့လာ လ်က္ရွိၿပီး ဝိုင္းဝန္းဆုေတာင္းၿပီး အစာေကြၽးေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ဆင္ျဖဴေတာ္သံုးစီးတြင္ ပထမဆုံးစတင္ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့ ေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္မွာ စြယ္စုံအထီးျဖစ္ေသာ ရာဇဂဟသီရိပစၥယ ဂဇရာဇာဆင္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ရွစ္ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး ထိုဆင္ျဖဴေတာ္အထီးျဖင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္ဥယ်ာဥ္ကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ  ၁၅  ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္အေဆာင္ႀကီး တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးခဲ့၍ ဆက္လက္ေရာက္ရွိလာေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ႏွစ္စီးျဖင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္သံုးစီးကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ တင့္တယ္လွပစြာျဖင့္ ထားရွိကာ အခမ္းအနားျဖင့္ ဆင္ျဖဴေတာ္အပ္ႏွင္းပြဲကို က်င္းပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။    ဆင္ျဖဴေတာ္ကို   သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ဆင္ျဖဴေတာ္သံုးစီး၏ က်န္းမာေရးကို အနီးကပ္ေစာင့္ ေရွာက္လ်က္ရွိေသာ တိရစၦာန္ဆရာဝန္ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း က ''ဆင္ျဖဴေတာ္ဆိုတာ ျမင့္ျမတ္မဂၤလာရွိတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္ေပၚဖို႔ အတိတ္နိမိတ္ေပးတယ္လို႔ သက္ေသထားတာပါ။ျမတ္စြာဘုရား ပဋိသေႏၶတည္တဲ့အခါမွာ မိခင္ရဲ႕ ဝမ္းၾကာတိုက္မွာ ဆင္ျဖဴေတာ္ကိန္းဝပ္တယ္လို႔         အိပ္မက္မက္တာေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးမဂၤလာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို ျမန္မာဘုရင္ ေတြ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားခဲ့ၾကတာပါ။ ဆင္ျဖဴေတာ္ေပၚျခင္းဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေပၚလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အတိတ္ နိမိတ္လို႔    ေရွးမင္းေတြက  ယူဆၾကပါတယ္။ ဆင္ျဖဴေတာ္နဲ႔ သာမန္ဆင္ဟာ လုံးဝမတူကြဲျပားပါတယ္။ မ်က္လုံး၊ ေျခသည္း၊ လက္သည္း၊ အသားအေရာင္ကအစ ကြဲျပားပါတယ္။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္လကၡဏာ ၾကန္အင္ရွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ အခုဆင္ျဖဴေတာ္ ကိုေတြ႕လို႔ ေရွးကအတိုင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားပါတယ္။ ဆင္ျဖဴေတာ္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ      ေကာင္းတဲ့အဆင့္ မေရာက္ေသးေပမယ့္ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္လာတဲ့ သေဘာကို ေတြ႕ရပါတယ္။  ျမန္မာဘုရင္ေတြယုံၾကည္ခဲ့သလို   ေကာင္းတဲ့ အတိတ္နိမိတ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္မွာပါ''ဟု ေျပာၾကားသည္။
ရာဇဂဟသိရီပစၥယ ဂဇရာဇာဆင္ျဖဴေတာ္-အထီး
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ပထမဆုံးစတင္ေရာက္ရွိေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ ျဖစ္ၿပီး   ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္  ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိေသာ စြယ္စုံအထီးျဖစ္သည္။ ရွစ္ႏွစ္သားတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။အသက္(၂၅)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး အရပ္အျမင့္မွာ ကိုးေပႏွင့္ လုံးပတ္ မွာ ၁၃ ေပ ၇ လက္မျဖစ္သည္။ ေက်ာျပင္သည္ ဆင္ျဖဴေတာ္တို႔ လကၡဏာအတိုင္း   ငွက္ေပ်ာကိုင္းပုံသၭာန္ျဖစ္သည္။ စြယ္စုံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘယ္ဘက္/ညာဘက္လုံးပတ္မွာ ၁၂ လက္မ၊ အလ်ားမွာ ၂ ေပ ၁၁ လက္မစီရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ အစြယ္ ေလး လက္မရွည္ထြက္ေသာေၾကာင့္ ထိပ္ပိုင္းကို ျဖတ္ထားရသည္။နားရြက္ႀကီးၿပီး မ်က္လုံးမွာ ပုလဲေရာင္ျဖစ္သည္။ အၿမီးအရွည္ ၅ ေပ ၉   လက္မရွိၿပီး  ေျဖာင့္စင္းသြယ္တန္း၍ တံခါးပိတ္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ေရွ႕ေျခသည္းငါးခုစီႏွင့္ ေနာက္ေျခသည္း မွာ ေလးခုစီျဖစ္သည္။ အသားအေရမွာ မိုးရာသီတြင္ ပန္းေရာင္ သန္းသည့္ အျဖဴေရာင္၊ ေဆာင္းရာသီတြင္ အုန္းခြံေရာင္သန္း သည့္ အျဖဴေရာင္ျဖစ္သည္။ အေမြးအမွင္မွာ အျဖဴေရာင္ျဖစ္ၿပီး ဆင္ျဖဴေတာ္အထီးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္     အထက္နန္းရာအုပ္စုမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သိဂႌမာလာဆင္ျဖဴေတာ္-အမ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔   ဒုတိယေရာက္ရွိေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္  တြင္ေရာက္ရွိ၍   ေျခေထာက္တြင္ ဒဏ္ရာပါရွိေသာေၾကာင့္  ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္တြင္ တစ္လကုသ ေပ်ာက္ကင္းခဲ့ရာ ဆင္ျဖဴေတာ္ဥယ်ာဥ္သို႔ ေမလတြင္ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။ဆင္ျဖဴေတာ္၏အသက္မွာ (၄၁)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အရပ္မွာ ၇ ေပ ၉ လက္မခြဲရွိ၍ လုံးပတ္မွာ ၁၂ ေပရွိသည္။ ေက်ာျပင္မွာ ငွက္ေပ်ာကိုင္းပုံသဏၭာန္ျဖစ္ၿပီး အစြယ္မွာသစ္ခြံထိုးအရြယ္   စြယ္စုံျဖစ္သည္။  နားရြက္မွာ   ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔၍   ေၾကးစည္ ပုံသၭာန္ရွိသည္။  ပုလဲေရာင္ေတာက္ပေသာ  မ်က္လုံးရွိကာ အၿမီးအရွည္မွာ အလ်ား ၃ ေပ ၇ လက္မရွိသည္။ ေျခသည္းမွာ ေရွ႕ေနာက္ ေလးခုစီပါရွိၿပီး ခြာအိုးမွာပန္းႏုေရာင္ရွိသည္။ အသား အေရမွာ ပန္းႏုေရာင္ျဖစ္၍ ေရႏွင့္ထိပါက ပို၍ေတာက္ေျပာင္ ေသာ ပန္းႏုေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ အေမြးအမွင္မွာ အျဖဴေရာင္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းႀကီး   ေခ်ာင္းဖ်ားမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရတီမာလာဆင္ျဖဴေတာ္-အမ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေေနာက္ဆုံးေရာက္ရွိေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ ျဖစ္ၿပီး  ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ  ၆ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။အသက္မွာ(၂ဝ)ရွိ၍ အရပ္မွာ ၇ ေပ ၅ လက္မ အျမင့္ရွိကာ လုံးပတ္မွာ ၁ဝ ေပ ၈လက္မျဖစ္သည္။ ငွက္ေပ်ာကိုင္းေက်ာကုန္း ပုံသၭာန္ရွိၿပီးအစြယ္မွာ     သစ္ခြံထိုးအရြယ္စြယ္စုံျဖစ္သည္။ ေၾကးစည္ပုံနားရြက္ရွိ၍ မ်က္လုံးမွာပုလဲေရာင္ေတာက္ပလ်က္ အၿမီးအရွည္မွာ အလ်ား ၄ ေပ ၄ လက္မရွိသည္။ ေရွ႕ေျခသည္း ငါးစုံႏွင့္   ေနာက္ေျခသည္းမွာ  ေလးစုံရွိၿပီး  အသားအေရမွာ ပန္းႏုေရာင္ျဖစ္သည္။ အေမြးအမွင္မွာ အျဖဴေရာင္ျဖစ္ကာ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကင္းေခ်ာင္းဖ်ားမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း  ျဖစ္သည္။
 ယခုအခါ   အင္းစိန္ၿမိဳ႕   ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားအနီး မင္းဓမၼလမ္းမႀကီးေဘးရွိ ရတနာဆင္ျဖဴေတာ္ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ အခမဲ့ျပသလ်က္ရွိသည္။၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအး လႈိင္ဂူသို႔ ပင့္ေဆာင္ရာ၌ သိဂႌမာလာဆင္ျဖဴေတာ္မွာ မုခ္ဦးဝမွ ဦးခိုက္ႀကိဳဆိုကာ ပန္းရထားေနာက္မွ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ကုသိုလ္ရ ယူခဲ့ေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဂုဏ္တင့္ေစ  ခဲ့ေပသည္။

ဆင္ျဖဴေတာ္ဟူသည္   ေရွးအစဥ္အဆက္ပညာရွိမ်ားက မ်က္လုံးပုလဲေရာင္၊ ခြာအျဖဴေရာင္၊ ငွက္ေပ်ာကိုင္းသၭာန္ ေက်ာကုန္းႏွင့္ ကြၽဲျဖဴကဲ့သို႔ အေမြးေရာင္ရွိၿပီး အၿမႇီးမွာ တံခါး ပိတ္ပုံျဖစ္သည္။ စြယ္စုံပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး သာမန္ဆင္မ်ားထက္နားရြက္ႀကီးေလ့ရွိေၾကာင္း မိန္႔ဆိုထားသည္။ ေရွးျမန္မာမင္း မ်ား လက္ထက္တြင္ မင္းက်င့္တရား(၁ဝ)ပါးႏွင့္ညီၫြတ္ ျပည့္စုံ ေသာကာလမ်ား၌ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ား ေပၚထြန္းေလ့ရွိၿပီး ဆန္ စပါး၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား ေပါၾကြယ္ဝၿပီး ေဘးဥပဒ္ အႏၱရာယ္ကင္းစင္ပေပ်ာက္ကာ  ႏိုင္ငံေအးခ်မ္းသာယာေလ့   ရွိသည္ဟု ေရွးပညာရွိမ်ား မိန္႔ဆိုခဲ့သည္ကို မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုလို ျမန္မာျပည္တြင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ ေပၚထြန္းလာျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေဘးဥပဒ္အႏၱရာယ္မ်ား ကင္းစင္ပေပ်ာက္မည့္ အတိတ္ေကာင္း၊ နိမိတ္ေကာင္းမ်ား သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

သန္းထိုက္၊ ဓာတ္ပုံ-သန္းစိုး

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post