Latest News

Wednesday, September 5, 2018

ၿမိဳ႕ျပခရီးသြားက႑ ကတ္စနစ္တစ္ခု ပါဝင္မွ

ၿမိဳ႕ျပခရီးသြားက႑ ကတ္စနစ္တစ္ခု  ပါဝင္မွကားမွတ္တိုင္တြင္ ရပ္တန္႔ထားေသာ ဝိုင္ဘီအက္စ္တစ္စီးေပၚတက္ရင္း ယာဥ္ေပၚမွ အသံတစ္သံေၾကာင့္ လက္ထဲတြင္ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ႏွစ္ရာတန္ကို အသံရွင္၏လက္တြင္းသို႔ အလိုက္သင့္ ထည့္ေပးလိုက္မိသည္။ အသံရွင္က လက္ထဲတြင္ တစ္ေထာင္တန္ ေငြစကၠဴ
ကို လက္တြင္ကိုင္ရင္း မိမိေနာက္မွ ကားေပၚလိုက္တက္လာသူထံမွ ေငြႏွစ္ရာက်ပ္ကို   ထပ္မံေတာင္းယူလိုက္သည္။
ဤကား ဝိုင္ဘီအက္စ္ကို  ေန႔စဥ္စီးေနသူတို႔   ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေငြအေၾကြအခက္အခဲပင္ျဖစ္သည္။
ဝိုင္ဘီအက္စ္၏ ရပ္တည္မႈက အခ်ိန္ကာလတစ္ခုေရာက္ သည့္တိုင္ေအာင္ ေငြအေၾကြျပႆနာက အခက္အခဲရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်မႈကတ္စနစ္က ယေန႔ထက္တိုင္ အေကာင္အထည္မေပၚေသးေပ။    ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သြားလာေရးတြင္   ေငြအေၾကြရွားပါးမႈက ေျဖရွင္းရန္ၾကန္႔ၾကာေနေသာ ပုစၦာတစ္ပုဒ္ႏွယ္။
''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ တစ္ခ်ိန္က ဘီအမ္ကားေတြ၊ တကယ့္ကို ဂ်ဳံးဂ်ဳံးက်ေနတဲ့   ကားစုတ္ေတြ၊    လက္ယာကပ္ေမာင္းမွာ    ဘယ္ဘက္က ဆင္းေနရတဲ့ တံခါးေပါက္ေတြကို ျပန္ပိတ္ၿပီး လက္ယာဘက္ကို အေပါက္သစ္ေတြ ေဖာက္ထားရတဲ့ ကားမ်ဳိး ေတြကိုေတာ့ တျဖည္းျဖည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ျမင္ကြင္းေတြထဲကေန ေလ်ာ့ပါးသြားေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ လက္ေတြ႕ျပသေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   ဒီအေျခအေနေတြကို  တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမ်ားျပည္သူသြားလာႏိုင္ ေရးအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းက႑နယ္ပယ္ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္   ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါ တယ္''ဟု ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယ(၁)ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး    သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး  ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္မွ စတင္ကာ ဝိုင္ဘီအက္စ္ကို    ေမြးဖြားခဲ့သည္။     တစ္ဦးခ်င္း ပိုင္ဆိုင္မႈကို  အေျခခံစုဖြဲ႕တည္ေဆာက္မႈအစား အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီဖြဲ႕ကာ  စနစ္တက်စီမံေျပးဆြဲႏိုင္ေသာ  စနစ္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဝိုင္ဘီအက္စ္စနစ္သစ္ စတင္စဥ္ကာလကတစ္ဦးခ်င္းပုဂၢလိကပိုင္ယာဥ္အမ်ားစုႏွင့္ ကုမၸဏီပိုင္ယာဥ္မ်ား အား စုေပါင္း၍ ကုမၸဏီႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၆ ဖြဲ႕ျဖင့္  ယာဥ္ခရီး စဥ္လမ္းေပါင္း (၇၆)လမ္းတြင္ ယာဥ္အစီးေရ ၃၉၅၆ စီးျဖင့္ ေျပးဆြဲခဲ့သည္။   ထိုစဥ္က ခရီးသည္ ၁ ဒသမ ၃ သန္း ေက်ာ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္လူထု  အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ  သြားလာႏိုင္ေရး အတြက္  လုံၿခံဳစိတ္ခ်ၿပီး   သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ ယာဥ္အစီးေရတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕  က ျဖည္းဆည္းေပးခဲ့သည္။ ကုမၸဏီပိုင္ယာဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ေစေရးအတြက္ အားေပးမႈေၾကာင့္ အိုးမီနီဖိုးကတ္စ္ႏွင့္ လူထု မိတ္ေဆြကုမၸဏီတို႔က ယာဥ္အစီးေရတစ္ေထာင္ ျဖည့္တင္း ေျပးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ဗႏၶဳလကုမၸဏီလီမိတက္(ပါရမီ)ႏွင့္ အျခား ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ေခတ္မီစီးတီးဘတ္ယာဥ္သစ္မ်ား ဝယ္ယူ ေျပးဆြဲခဲ့ၾကသည္။  ထိုသို႔  ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပုဂၢလိကပိုင္ယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ ကုမၸဏီ ပိုင္ စီးတီးဘတ္စ္ယာဥ္ႀကီးမ်ားအမ်ားစုျဖင့္ အစားထိုးေျပးဆြဲ ႏိုင္ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး၏     သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ဝိုင္ဘီအက္စ္စနစ္ေျပာင္းလဲၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလျဖစ္သည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ ကုမၸဏီႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၅ ဖြဲ႕မွ ေန႔စဥ္ယာဥ္အစီးေရ ၄၅ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ ခရီးစဥ္လမ္းေပါင္း  ၁ဝ၃ လမ္းတြင္ တစ္လလွ်င္ ခရီးသြားျပည္သူ ၅၂ သန္းေက်ာ္၊ ခရီးသြား ျပည္သူ ၁ ဒသမ ၇ သန္းအား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။  ဝိုင္ဘီအက္စ္စနစ္သစ္တြင္ ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းမ်ားကို အမ်ား ျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၇၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ထုတ္လုပ္   ေသာ ခရီးသည္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ယာဥ္လိုင္းမ်ား တြင္ ေျပးဆြဲျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ရွိ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ေမာင္းႏွင္ သြားလာမႈတြင္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ရန္ ေနရာျပစနစ္တပ္ဆင္၍ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ေအာ္ပေရတာမ်ားက ယာဥ္မ်ားစည္းကမ္းတက် ရွိေရး ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယာဥ္ေပၚတြင္ စီစီတီဗီြမ်ား တပ္ဆင္ ျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အသံဖိုင္စနစ္တပ္ဆင္၍ ေရာက္ရွိမွတ္တိုင္အသိေပးျခင္းကို       စမ္းသပ္လ်က္ရွိသည္။ တိုင္ၾကားမႈလက္ခံဌာနဖြင့္လွစ္၍ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသုံးျပဳ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ သုံးဖြဲ႕၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မွ ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ၁ဝ ဖြဲ႕ျဖင့္လည္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအား အေရးယူခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကုန္ေသတၱာတင္ကာ ေမာင္းႏွင္သြားလာ ေနသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ''သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုန္ေသတၱာကားေတြကို ညဘက္ မွာထြက္ဖို႔အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါတုန္းက   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ  ကုန္ေသတၱာကားေတြဟာ ေန႔ခင္းပိုင္းကိုပါ ဝင္ထြက္သြားလာေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေတြကို ပိုၿပီးျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ညဘက္မွာပဲ ၿမိဳ႕တြင္း မွာရွိတဲ့  ဆိပ္ကမ္းေတြကို ကုန္စည္စီးဆင္းႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ေန႔ခင္းမွာ အေရးေပၚသယ္ယူဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔သေဘၤာနဲ႔ မျဖစ္မေနပါမွျဖစ္မယ္။ ဒီကုန္စည္ဟာ  ဆိပ္ကမ္းကိုေရာက္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္လည္း       အထူးအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲမွာ အမ်ား ျပည္သူ သြားလာဖို႔  လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ႏိုင္ဖို႔   ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္''ဟု    ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခုအခါ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္ညီေစရန္ ဝိုင္ဘီအက္စ္မွတ္တိုင္ အသစ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီး၊ ေလဆိပ္၊ အေဝးေျပးကားဂိတ္မ်ားသို႔ တစ္ဆက္ တစ္စပ္တည္း ဝိုင္ဘီအက္စ္ျဖင့္ ခရီးႏွင္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ရထား  ႏွင့္ ကားမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ သစ္ကို အသံဖိုင္စနစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ပါက ၿမိဳ႕ျပဥပေဒသစ္ မ်ားသည္ ျပည္သူ႔နားသို႔ အလ်င္အျမန္ စီးေမ်ာဝင္ေရာက္ႏိုင္ ေပလိမ့္မည္။ တစ္စီးတေလ က်န္ရွိေသာ  လက္က်န္ ဘတ္စ္ကား ေဟာင္းႀကီးမ်ားမွလြဲ၍       က်န္ဝိုင္ဘီအက္စ္အားလုံးက ေအးေအးလူလူျဖင့္ ခရီးသြားလိုသူတို႔ကို   သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားမ်ား၊ ရန္ကုန္ဝါးတား ဘတ္စ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈတို႔တြင္ တစ္ေျပးညီ အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္စနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာ ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပခရီးသြားတို႔အတြက္ ေငြအေၾကြအခက္အခဲကို တစ္ခန္းရပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း . . .။       

ထင္ေပၚဝင္း၊ ဓာတ္ပုံ-တင္စိုး(ျမန္မာ့အလင္း)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post