Latest News

Wednesday, September 12, 2018

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အသစ္ထြက္ေပၚလာဦးမယ့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္ေတြ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အသစ္ထြက္ေပၚလာဦးမယ့္
ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္ေတြ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို သန္႔ရွင္းၿပီး စိမ္းလန္းတဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေရာက္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေနသလို တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပံုရိပ္ျဖစ္တဲ့ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုေတြကိုလည္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း နဲ႔အတူ ခြင့္ျပဳေပးမႈေတြရွိေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ကို သန္႔ရွင္းတဲ့    စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္   ပံုေဖာ္တဲ့အခါ  ၿမိဳ႕တြင္းရဲ႕ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ  ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ ေတြ  ေဖာ္ထုတ္ေနရာမွ  အခုမိုးရာသီအကုန္မွာ  ေနာက္ထပ္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားႏွစ္ခုကို  ထပ္မံေဖာ္ထုတ္သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
''ထပ္မံေဖာ္ထုတ္မယ့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား  ဥယ်ာဥ္မွာ  လႉအခြင့္အေရးနဲ႔  ပတ္သက္တဲ့    အေၾကာင္းအရာေတြကို   ထုတ္ေဖာ္ျပသသြားမယ္''လို႔       ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္  တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ဦးသန္း        ႏိုင္ဦးက  ေျပာၾကားထားပါတယ္။  အခု မိုးရာသီအကုန္မွာ          ထပ္မံေဖာ္ထုတ္မယ့္    ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား    ဥယ်ာဥ္ႏွစ္ခုက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕   ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း   ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့   ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားေတြဟာ ယခင္တည္ေဆာက္ကတည္းက  ေနရာ က်ယ္ဝန္းေပမယ့္ ေနထိုင္သူေတြရဲ႕  စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္ စြန္႔ပစ္ မႈေတြ၊ ေနရာက်ဴးေက်ာ္မႈေတြေၾကာင့္  ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္း မႈႏွင့္ အမႈိက္နဲ႔စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြမ်ားျပားေနတာမို႔  အက်ည္းတန္ ျမင္ကြင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ  အားနည္းခဲ့တာေတာ့ အမွန္         ပါပဲ။

အခုဆုိရင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔  ဒုိ႔အိမ္အ¸ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး  ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့        တာမို႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
အခု မိုးရာသီအကုန္မွာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား  ဥယ်ာဥ္ အသစ္ႏွစ္ခု ထပ္မံျပဳလုပ္မွာကေတာ့ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ရွိတဲ့ ၃၁ လမ္း ေအာက္ဘေလာက္နဲ႔ ၃၂ လမ္း ေအာက္ဘေလာက္ တို႔မွာရွိတဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ ဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ ေပးဖို႔ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို  ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္   အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါ   အရင္လိုပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လႉအခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္အလက္ ေတြကို  အသိပညာေပးကာတြန္းေတြနဲ႔ ပံုေဖာ္မြမ္းမံသြားမယ္ လို႔ သိရပါတယ္။

အရင္က ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့ရာမွာ  နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြ၊  အလွအပနဲ႔ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ပံုေဖာ္မႈေတြ၊ ကေလးငယ္ေတြ ေဆာ့ကစားႏိုင္တဲ့  ကစားကြင္း ငယ္ေတြစတဲ့  ေနရာပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။   ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈေတြအျပင္  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မညစ္ညမ္းေအာင္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရဲ႕ အက်ဳိးကို လက္ေတြ႕သိရွိေအာင္ အသိစိတ္ေတြကိန္းေအာင္း ေစခဲ့ပါတယ္။
စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ကို  ဘက္ေပါင္းစံုက  ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့ ေနရာမွာ အခုလို ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္တဲ့   ဥယ်ာဥ္ငယ္ေတြ   ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာမႈကို ႀကိဳဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြရွိေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္း မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေန   ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးရဲ႕  ရင္ထဲ၊  အသိထဲမွာ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈ၊    သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေအာင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာႏုိင္မႈ၊ တစ္အိမ္ေထာင္စုခ်င္းမွသည္ လမ္းအလိုက္၊ ရပ္ကြက္အလုိက္ အသိစိတ္ဓာတ္ရွိရွိနဲ႔ လက္တြဲကာ ပတ္ဝန္း က်င္   သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးကုိ  အေလးထား ေဆာင္ရြက္လာ ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ေတြ    ထြက္ေပၚလာ     ေအာင္ အားထုတ္ရာမွာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕က   ဥယ်ာဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္  ေနာက္ေဖးလမ္း ၾကားရဲ႕   ၾကမ္းခင္းဧရိယာကုန္က်မႈေငြေၾကးကုိ  တာဝန္ယူ  က်ခံေပးဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္   ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရဲ႕ ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ အလွဆင္မႈအပုိင္းကုိ ဒုိ႔အိမ္အဖြဲ႕နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊  တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕ေတြက  ဝုိင္းဝန္းပါဝင္ ျဖည့္ဆည္းေပးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ကလည္း  ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ဘတ္ဂ်က္  လ်ာထားေတာင္းဆုိထားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရဲ႕ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား  ေတြဟာ  မူလကတည္းက က်ယ္ဝန္းၿပီး  သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ  ရွိခဲ့ေပမယ့္ အခ်ိန္ကာလသက္တမ္းၾကာျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် လူေတြရဲ႕ စည္းကမ္းမဲ့အမိႈက္စြန္႔ပစ္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္း ခ်က္ေတြေၾကာင့္  တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အဆင့္အတန္း နိမ့္က်လာ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ   ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ေတြ            ကုိ  ၂ဝ၁၆  ခုႏွစ္ကစၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္         ခဲ့တာ  အခုဆုိရင္ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္မွာ   ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္  သုံးခု၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္တစ္ခုရွိေနၿပီ  ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာ စတင္   အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့  ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား ဥယ်ာဥ္မွာေတာ့ ပန္းဥယ်ာဥ္ငယ္တစ္ခု၊ ကေလးကစားကြြင္း တစ္ခုအျပင္ အနားယူႏုိင္တဲ့အေနအထား  အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ေတြမွာေတာ့ ရန္ကုန္  ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းဓာတ္ပုံေတြ   ခ်ိတ္ဆြဲျပသထားၿပီး   ပန္းအုိး၊ သစ္ပင္၊ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီေတြနဲ႔ စိတ္ဝင္စားမႈျဖစ္ေစေအာင္ ပုံေဖာ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားဆုိတာနဲ႔  စြန္႔ပစ္ အမိႈက္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့    ဆုိးရြားတဲ့  ျမင္ကြင္းပုံရိပ္ေတြ ကို သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ၿပီး ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ၊  ႏွစ္လုိဖြယ္ရာပုံရိပ္ အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာေအာင္   ေျပာင္းလဲေပးထားတာ   ျဖစ္ပါ တယ္။

ဒီလုိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြကုိ ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ကေန  အားကစားကြင္းေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္တာဟာ   ျပည္သူ ေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္အက်င့္၊ စည္းကမ္းေတြကုိ    ေျပာင္းလဲေစဖုိ႔ တြန္းအားေပးမႈတစ္ရပ္လည္း   ျဖစ္ေစပါတယ္။   ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားဆုိတာ  အမိႈက္စြန္႔ပစ္စရာေနရာအျဖစ္   ကာလ             တာရွည္စြာ  စိတ္ထဲစြဲၿမဲေနတဲ့အက်င့္ကုိ    ေျပာင္းလဲေစတဲ့    အျပင္  ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္တဲ့ သြင္ျပင္ဥယ်ာဥ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္  ေကာင္းမြန္တဲ့  အသိစိတ္ကုိ လည္း   ကိန္းေအာင္းေစတာမုိ႔   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕   ေနာက္ေဖး    လမ္းၾကားဥယ်ာဥ္ေတြ  ပုိမုိျဖစ္ေပၚလာေစဖုိ႔ေတာ့  လုိအပ္ေန တာအမွန္ပါပဲ။         

ေဝယံဦး

No comments:

Post a Comment