Latest News

Saturday, September 29, 2018

က ်ေနာ္ဖတ္ဖူးခဲ့ေသာ ကဗ ်ာတပုဒ္ ။ (၁)


သူက အရပ္ပုပု ခႏၵာကိုယ္လံုးလံုး လမ္းေလ ွ်ာက္ရင္ ကုန္းကုန္းနဲ ့ေလ ွ်ာက္ေလ ့ရွိသည္။ သူ--အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ကိုစေရာက္တဲ့ေန ့က သီးသန္ ့ေထာင္၏ ေတာင္စြယ္မွာ ေနကြယ္ခ ် ိန္ၿဖစ္သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္းဆီးမိတဲ့ နိုင္ငံေရး သမားေတြကို စစ္ေၾကာေရး ငရဲခန္းေတြမွာ နွိပ္စက္ရိုက္ႏွပ္ကာ (၁၀) ရက္ေလာက္ စစ္ေၾကာၿပီး စစ္ေၾကာေရးၿပီးသြားခဲ့ရင္ သီးသန္ ့ေထာင္၏ ေထာင္ပိတ္ခ ် ိန္ ၆ နာရီ ေနာက္ပိုင္လာပို ့ေလ့ရွိသည္။ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ အေစာပိုင္း ရက္တရက္ ေထာင္ပိတ္ၿပီးလို ့မၾကာခင္မွာ ေစာင္အုပ္ၿပီး က ်ေတာ္ေနထိုင္ရာ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ တိုက္ေဆာင္ ၂ ေနာက္ဖက္ၿခမ္းသို ့ ေခၚလာသည္ကို ေတြ ့လိုက္ရသည္။ က ် ေနာ္၏အခန္းက အခန္းအားလံုး၏ ထိပ္ဆံုးခန္း အခန္ ၁၃ ၿဖစ္ၿပီး ၀င္လာသူတိုင္းက က ်ေနာ္အခန္းေရွ ့ ၿဖတ္သြားၾကရသည္။ ေနာက္ေတာ့ အခန္းတံခါးဖြင့္သံ ပိတ္သံၾကားလိုက္ရၿပီး သူကို လာပို ့တဲ့ ေထာင္၀န္ထမ္းက သူကို အုပ္ေခၚလာခဲ့ေသာ ပံုစံေစာင္ကို လက္တဖက္က ကိုင္ၿပီး က ်န္လက္တဖက္က တိုက္ခန္းေတြကို ခတ္တဲ့ ေသာ့တဲြကို ေလေပၚကို ပစ္ေၿမာက္လိုက္ ၿပန္အက ်မွာ ဖမ္းထားလိုက္နဲ ့ ေသာ့တဲြကို ကစားရင္း တိုက္ေဆာင္ ေရွ ့ဖက္ၿခမ္းက ညေစာင့္ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ား အိပ္တဲ့ ကြတ္ပ ်စ္ ကုတင္ေတြရွိတဲ့ ေနရာကို ၿပန္သြားတာကို က ်ေနာ္ တိုက္ခန္းအတြင္းက လွမ္းၾကည့္ေနခဲ့သည္။ သူအဖို ့ကေတာ့ သူတာ၀န္ သူဘ၀အတြက္ အလုပ္တခုကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး လြယ္လယ္ကူကူ လုပ္ေနၾက အလုပ္တခုၿပီးေၿမာက္သြားၿခင္းၿဖစ္ေတာ့သည္။ ေထာင္ထဲကို လူေတြေရာက္လာရင္ သူအလုပ္က တိုက္ထဲထည့္ ေသာ့ခတ္ပိတ္ထားလိုက္ယံုပဲၿဖစ္သည္။ သူရဲ့ခံစားမႈတို ့က သံေတၱာတလံုးထဲ ပစၥည္းတခုကို မေပ ်ာက္မပ ်က္ေအာင္ ထည့္သိမ္းထားလိုက္ေသာ ခံစားမႈမ ်ဳ ိးထက္မပို။

သူေရာက္လာခ ် ိန္က သီးသန္ ့ေထာင္မွာ ဖိႏွိပ္မႈ ေလ ်ာ့ကစမို ့ သံုးခန္းေပါင္း ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ်ခြင့္ ရထားသၿဖင့္ တေန ့ကို (၂၅)မိနစ္ခန္ ့ ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ်၊ လမ္းေလ ွ်ာက္ခြင့္ ရထားခ ် ိန္လဲ ၿဖစ္သည္။ သူေရာက္လာခ ် ိန္က ညေန ေထာင္ပိတ္ခ ် ိန္ၿဖစ္ၿပီး ညေန တခ ် ိန္ မိလႅာဂံဖလာမ ်ားေတာင္ ခ ်ၿပီးသြားၿပီးမို ့ သူဘယ္သူဆိုသည္ကို မည္သူမွ သိခြင့္မရလိုက္ၾကေတာ့ေခ ်။ ေထာင္ပိတ္ခ ် ိန္မို ့ လူစစ္ပံုစံထိုင္ လူစစ္ခံေနရသည္မို ့ သူကို စပ္စုဖို ့ အခန္းတိုင္းက မအားၾကေသး။ သူအား ထည့္ထားသည့္အခန္းက အခန္း (၁၅ ) ၿဖစ္သည္။ သူနဲ ့က ်ေတာ့္ေနေသာ အခန္းက တခန္းၿခားေနေသးသည္။ ထိုၾကားခန္းက အခန္လြတ္ၿဖစ္တာေၾကာင့္ လူမေန။ သူ၏ ေဘးဖက္အခန္းၿဖစ္သည့္ အခန္း(၁၆)က ဦးဇင္း ဦဇ၀န(ေရႊၿပည္သာ စာသင္တိုက္)၏ အခန္းၿဖစ္ေနသည္။ ဆရာေတာ္က အခန္း(၁၆)မို ့ ေရာက္လာေသာ လူသစ္နဲ ့ေဘးခ ်င္းကပ္လ ွ်က္ အခန္းၿဖစ္ေနခဲ့သည္။

ေထာင္အိပ္ေဆာင္ပိတ္ လူစစ္ၿပီးသြားခ ် ိန္၊ ေန ့ေစာင့္ ေထာင္၀င္ထမ္းမ ်ား တာ၀န္ခ ် ိန္ၿပီးဆံုး၍ ည၀န္ထမ္းမ ်ားလည္း သူတို ့သြားလိုရာကို သြားၾကေတာ့သည္။ ေထာင္ညေစာင့္ ၀န္ထမ္းမ ်ား၏ တာ၀န္က ကင္းေစာင့္ရန္သာၿဖစ္ၿပီး တိုက္တြင္းေနတိုင္ၾကေသာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအတြက္ ေသာ့ဖြင့္ ေသာ့ပိတ္ လုပ္ရန္လည္းမလိုပါ။ တိုင္းခန္းမ ်ားအတြင္းရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား က ်န္းမာေရးအရ တိုက္ခန္းဖြင့္စရာ လိုအပ္ပါက ေထာင္မိန္းေဂ ်း တာ၀န္ၾကပ္က သက္ဆိုင္ရာ ညတာ၀န္က ် ေထာင္မႈဳးကို သတင္းပို ့ၿပီးမွသာ တိုက္ခန္းတံခါးမ ်ားကို ဖြင့္ခြင့္ရိွသည္။ လူသစ္ေရာက္ၿပီဆိုရင္ တိုက္ခန္းအတြင္းမွ လူေဟာင္းမ ်ားက အခန္းသံတံခါး အေပါက္၀တြင္ ထိုင္ၿပီး အၿပင္ဖက္ကို နားစြင့္ၿပီး အၿခာအခန္းမ ်ားမွာ အသံမ ်ားကို နားစြင့္ေထာင္ၾကစၿမဲၿဖစ္သည္။ တြင္ေအာင္းသတၱ၀ါမ ်ား၏ အေလ့အဓသဘာအတိုင္း အေၿခအေနထူးၿခားမႈအေပၚ တြင္းနာခမ္း၀မွ ၿပဴတစ္ၿပဴတစ္လုပ္ၿပီး အေၿခအေနေလ့လာပံုခ ်င္း အတူတူၿဖစ္ေတာ့သည္။ တြင္းေအာင္သတၱ၀ါတို ့က သူတို ့၏ မ ်ဳ ိးရိုးဗီဇအရ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ယာ တြင္းမ ်ားနဲ ့ေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားက ဖီႏွိပ္ညွင္းပန္းသူတို ့ ဖန္တီေဆာက္လုပ္ထားေသာ တြင္းမ ်ားနဲ ့တူေသာ တိုက္ခန္းက ်ဥ္းက ်ဥ္း တြင္းမ ်ားအတြင္း ေနထိုင္ၾကရေသာေၾကာင့္ လူသဘာ၀ အတိုင္း အတုယူ အတက္ၿမန္ၾကသၿဖင့္ နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္မ ်ား၏ တိုက္ခန္းငယ္မ ်ားအတြင္း တြင္းေအာင္သတၱ၀ါမ ်ားကဲ့သို ့ ေနထိုင္က ်င့္ၾကံလာနိုင္ခဲ့ၿပီ။ အၿပင္ဖက္မွ အသံအမ ်ဳ ိးအစားကို ခဲြၿခားတက္ေသာ အာရံုသိ အတက္ပညာမ ်ား၊ ေၿခသံနားေထာင္ၿပီး မည္သူမည္၀ါ ဆိုသည္ကိုပင္ တပ္အပ္ေၿပာလာနိုင္ခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ တိုက္ခန္းက ်ဥ္းက ်ဥ္းေလးေတြထဲေနထိုင္ၾကရင္း တြင္းေအာင္းသတၱ၀ါတို ့၏ အေလ့သဘာ၀အတိုင္း ေနထိုင္တက္လာၾကၿပီ ၿဖစ္ေတာ့သည္။ က ်ေနာ္၏ ညာဖက္ၿခမ္းကို နားစြင့္ၾကည့္လိုက္သည့္အခါ ထိုင္းလူမ ်ဳ ိး အက ်ဥ္းသားမ ်ာ စိုက္ပ ်ဳ ိးထားေသာ ေၿပာင္းခင္းမ ်ားမွ ေလတိုးသံကိုသားၾကားရသည္။ ထိုေလတိုးသံတို ့က ေၿပာင္ဖူးပင္အရြက္တို ့ကို ေလတိုးသၿဖင့္ တရြက္နဲ ့တရြတ္ပြတ္တိုက္ၾကရင္း ထြက္လာေသာ အသံမ ်ားၿဖစ္ေတာ့သည္။ ေလၿပင္ၾကမ္းၾကမ္းေလးမ ်ား တခ ်က္ေ၀ွ ့လိုက္တိုင္းမွာ ေၿပာင္းဖူးေမြးဆံ ရွည္ရွည္နုနုေလးမ ်ား ေလထဲလႊင့္ပါလာၿပီး ေၿပာင္းဖူးဆံအေမႊး အနံသင္းသင္းေလးတို ့၏ ရနံကိုလဲ က ်ေနာ္ခံစားလို ့ရေနခဲ့သည္။ ခါတိုင္းလဲ ေထာင္ပိတ္ခ ်ိန္ အိပ္ခ ် ိန္သံေခ ်ာင္းမေခါက္ခင္ ည(၇)နာရီနဲ ့ (၉)နာရီအခ ်ိန္မ ်ားတြင္ တိုက္ခန္မ ်ား၏ သံတံခါး၀ အေပါက္မ ်ားတြင္ အခန္းတြင္းရွိၾကေသာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားထဲမွ တေယာက္မဟုတ္ တေယာက္ အခန္း၀မ ်ားတြင္ ထိုင္ၾကၿပီး တခန္းနဲ ့တခန္း လွမ္းေအာ္စကားေၿပာေနၾက ၿဖစ္သည္။ အခန္းတခန္းခ ်င္းဆီတြင္ ၃ေယာက္ သို ့မဟုတ္ ၄ ေယာက္ရွိတက္ၾကသည္။ သိုေသာ္လည္း အင္းစိန္သီသန္ ့ေထာင္ တိုက္ေဆာင္(၁)နဲ ့ တိုက္ေဆာင္(၂) ရွိ ေထာင့္ခန္း(၄)ခန္းတို ့မွာ အခန္းက ်ယ္မ ်ား ၿဖစ္ၾကသၿဖင့္ တခန္းကို ၅ေယာက္၊ ၆ ေယာက္စီ ေနၾကရသည္။ ထိုအခ ် ိန္က က ်ေနာ္ႏွင့္ တခန္းတည္း ေနထိုင္သူမ ်ားက ကိုေက ်ာ္သိုက္၊ ကိုတင္ထြန္း၊ နိုင္နိုင္၊ ေနရိန္ေက ်ာ္၊ ကိုစံ၀င္း၊ ဦးဘၿမင့္တို ့ၿဖစ္ၾကသည္။

အခန္း၀တြင္ က ်ေနာ္လာထိုင္ၿပီး အၿပင္ဖက္အေၿခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ေနခ ် ိန္မွာ က ်န္သူအားလံုးက အိပ္ယာ ၀ါးၿခမ္းဖ ်ားေပၚတြင္ တံုးလံုးလွဲ အနားယူေနခဲ့ၾကသည္။ အခန္းတိုင္း၏ သံတံခါး အေပါက္၀မ ်ားက လူတကိုယ္သာသာ ထိုင္စရာ အက ်ယ္အ၀န္းသာရွိသၿဖင့္ (၂)ေယာက္ထိုင္၍မရေသာ္ေၾကာင့္လဲ တေယာက္ေယာက္က သံတံခါး အေပါက္၀တြင္ ထိုင္ေနေသာအခါ က ်န္သူမ ်ား လွဲေလ ်ာင္း အနားယူရင္း အခန္းတြင္ရွိ လူအခ ်င္းခ ်င္း စကားေၿပာၾကသည္။ ညအခါ အခန္းသံတံခါး၀တြင္ အခန္းတြင္းရွိ ေနာက္တေယာက္က ထိုင္ခ ်င္ပါကလဲ အလွည့္က ် တေယာက္တလွည့္ ထိုင္ၾကၿပီး ေထာင္အုပ္ရိုးၾကီးအထက္ ညေကာင္းကင္ယံထဲက ၾကယ္ေတြနဲ ့လ၏ သ႑ာန္အမ ်ဳ ိးမ ်ဳ ိးတို ့အား ဗင္ဆင္ဗန္ဂိုးရဲ့ ၾကယ္စံုတဲ့ည ပန္ခ ်ီကားၾကီး၏ အရသာကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိုက္ၿခိဳက္ခံစားသလို ့မ ်ဳ ိး ခံစားပစ္ၾကေတာ့သည္။ ထိုအခါမွာ အၿခားအခန္းမွာ ဂီတသံဇဥ္မပါပဲ အလြတ္သေဘာ ဆဲြဆဲြငင္ငင္ လြမ္းလြမ္းေဆြးေဆြး သီခ ်င္းသံမ ်ားကို ၾကားရတက္ေသးသည္။ ကိုယ္လိုပဲ အခန္းသံတံခါး အေပါက္၀မွာ ထိုင္ၾကရင္း အၿပင္းေလာကတြင္ က ်န္ရစ္ခဲ့ၾကေသာ သားသမီး၊ မိန္းမ၊ ခ ်စ္သူ၊ မိဘတို ့အား လြမ္းလွေၾကာင္း ခံစားရင္း သီဆိုေနၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ စစ္ေၿမမွာ ၾကာေညာင္းရက္ရွည္ စစ္ထြက္သြားၾကေသာ စစ္သားမ ်ားအတြက္ ေရွ ့တန္းေရာက္ အလြမ္းသီးခ ်င္းမ ်ား မ ်ားစြာရွိေသာ္လည္း။ မင္းၿပစ္မင္းဒဏ္နဲ ့ အက ်ဥ္းစံေယာကၤ ်ားသားမ ်ားအတြက္ေတာ့ ရာဇသၾကၤန္အမတ္ၾကီး၏ မဲဇေတာင္ေၿခ ရတုၾကီးတပုဒ္သား ထင္ထင္ရွားရွားရွိလိမ့္မည္ထင္သည္။ အက ်ဥ္းစံနိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားသည္လည္း ႏွလံုးသားၾကီးသူမ ်ားၿဖစ္ၾကသည့္အတြက္ လြမ္းတက္ၾကပါသည္။ မိမိတို ့ မိသားစုမ ်ားအတြက္ ခံစားနာၾကင္လြန္ခဲ့ၾကရပါသည္။

လူသစ္ေရာက္ရွိလာၿခင္းအတြက္ မည္သူကမွ ဖရက္ရွာ၀ယ္ကန္း(လူသစ္ၾကိဳဆိုပဲြ) ေတာ့ လုပ္၍ ၾကိဳဆိုၾကေသာ အေလ့အဓေတာ့ က ်ေနာ္တို ့နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား တိုက္ေဆာင္မ ်ားမွာ လုပ္ေလ့လုပ္ထေတာ့မရွိခဲ့ေခ ်။ သို့ေသာ္လည္း လြတ္ရက္ေစ့၍ ၿပန္လြတ္ခါနီး နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား တေယာက္ေယာက္ ရွိခဲ့ပါက ဖဲလ္ပဲြ(နုတ္ဆက္ပဲြ)ကို ထိုသူမလြတ္ခင္ ၂ပတ္ေလာက္ၾကိဳတင္ နုတ္ဆက္ၾကၿပီး အခန္းတိုင္းက လူေစ့တက္ေစ့ သီခ ်င္းတပုဒ္ဆီ ၀ိုင္း၀န္းသီဆိုၾကကာ ထိုသူအားနုတ္ဆက္ ဂုဏ္ၿပဳပဲြကို ၾကိဳလုပ္ထားတက္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ နိုင္ငံေရးသမားမ ်ား ေထာင္ကလြတ္မည္ရက္ ၾကိဳတင္မသိရၿခင္းက တေၾကာင့္ တခါတေလ လြတ္ရက္ေက ်ာ္ၿပီးမွ လြတ္ေပးၿခင္းတို ့ေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

အိမ္အၿပန္ နုတ္ဆက္ပဲြကို လူတိုင္း ၀မ္းသာလက္ခံၾကေပမဲ့။ ေထာင္ထဲစေရာက္ေသာ လူသစ္ၾကိဳဆိုပဲြကိုေတာ့ မိမိအပါအ၀င္ လူတိုင္းလက္မခံခ ်င္ၾကပါ။ ေထာင္ဆိုသည္က လူေတြ လာအပ္ေသာ အရပ္ေဒသတခုမဟုတ္။ လူရွင္မ ်ားကို အတင္းအဓၼ ထဲသြင္း ၿမဳပ္ႏွံထားေသာ အမိုးဖြင့္ အုတ္ဂူၾကီးမ ်ားသားၿဖစ္သည္။ ေထာင္ထဲသို ့ စေရာက္ေသာေန ့သည္ စစ္အာဏာရွင္မ ်ား၏ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းေရး ေထာက္လွမ္းေရးစစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ ရက္ေပါင္းမ ်ားစြာ မအိပ္မေန ရိုက္ႏွပ္ ႏွိပ္စက္ခံရၿပီးမွ ေထာင္သို ့ေရာက္ရွိလာရၿခင္းၿဖစ္သၿဖင့္ ေထာင္က ်ကာမွ က ်ေေစေတာ့ ေထာင္ထဲသို ့ စေရာက္ေသာေန ့နဲ ့ စေရာက္ေသာတိုက္ခန္းေလးသည္ တညတာ လြတ္ေၿမာက္မႈ နိဗၺာန္ဘံုေလးတခုၿဖစ္ေတာ့သည္။ အရမ္းအိပ္ခ ်င္သည္။ လူသံမ ်ားတိတ္ဆိတ္သြားပါက မိမိတေယာက္တည္း မိုးလင္းသည္အထိ မနိုးေသာ အိပ္စက္ၿခင္းမ ်ဳ ိးနဲ ့ အိပ္ေပ ်ာ္သြာၾကၿမဲၿဖစ္သည္။ က ်န္အခန္းမ ်ားရွိ လူေဟာင္းမ ်ားက သူဘယ္သူလဲ သိၿခင္းၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရတာလဲ သိခ ်င္ၾကသည္။ သူဆီက အၿပင္သတင္းေကာင္းေလးမ ်ား ပါလာေလမလား ေမ ်ာ္လင့္မိၾကသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ သူဘယ္သူလဲ ဆိုသည္ကို ညတြင္းခ ်င္း ေန ့မကူပဲ သိခ ်င္ၾကသည္။ က ်ေနာ္ညာဖက္ၿခမ္းက ေၿပာင္းခင္းမ ်ားဖက္ဆီသို ့ အာရံုခံၿပီသည္အခါမွာေတာ က ်ေနာ္၏ ဘယ္ဖက္ၿခမ္းရွိ လူသစ္ေရာက္ရာ အခန္းဖက္ဆီသို ့ နားစြင့္ေထာင္ၾကည့္မိသည္။ စကားသံတိုးတိုးသဲ့သဲ့သံကို ၾကားရသည္။ အသံတခုက ခတ္အုပ္အုပ္ေလးေၿပားေနသံၿဖစ္ၿပီး အသံတခုက က ်ေနာ္၏ ဆရာေတာ္ဦးဇင္းဦးဇ၀န၏ အသံၿဖစ္သည္။ သူက လူေဟာင္းၿဖစ္သည္မို ့ ေထာင္အထာကို သိၿပီး စကားကို က ်ယ္က ်ယ္ေၿပာေနေသာ္လည္း လူသစ္က ခတ္အုပ္အုပ္ေၿပာေနၿခင္းၿဖစ္ေတာ့သည္။ သူတို ့ဘာေတြ ေၿပာေနၾကလဲ က ်ေနာ္နားစြင့္ေထာင္ေနသလို တၿခာအခန္းမ ်ားမွ လူေဟာင္းမ ်ားလဲ နားစြင့္ေထာင္ေနၾကလိမ့္မည္ၿဖစ္သည္။ သူတို ့စကားေၿပာသံက သိပ္မၾကာလိုက္ စကားေၿပားသံမ ်ားရပ္သြားေတာ့သည္။ လူသစ္လဲ ရိုက္ႏွပ္ညွင္ဆဲခံၿပီး မအိပ္ခဲ့ရေသာ ညေပါင္းမ ်ားစြာကို ေက ်ာ္ၿဖတ္ခဲ့ရသၿဖင့္ သူလဲ အိပ္ခ ်င္ေနၿပီးၿဖစ္လိမ့္မည္။ သူအခန္းတြင္းရွိ ၀ါးၿခမ္းဖ ်ာ အခင္းေပၚတြင္ ၿခံဳစရာ ေစာင္မပါပဲ မၾကာခင္း အိမ္ေမာက ်ေတာ့မည္မွာ ေသခ ်ာသည္။ ဦးဇင္း၏ အသံကို ဆက္ၾကေနရေသးသည္။ သူက သူ၏ ဘယ္ဖက္ခန္းမ ်ားဆီမွ ရဲေဘာ္မ ်ားကို သူသိထားသေလာက္ လက္ဆင့္ကမ္းေၿပာေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ က ်ေနာ္လဲသိခ ်င္ေနၿပီ။ လူသစ္က ဘယ္သူလဲ၊ ဘာမႈလဲ စသၿဖင့္ သိခ ်င္လွေသာေၾကာင့္------

'''''ဦးဇင္း---ဘုရား'''''

က ်ေနာ္က ထိုသို ့လွမ္းေအာ္ယံုရွိေသးသည္။ ဆရာေတာ္ဆီက---

'''''''ေဟ့ေကာင္ --ထြန္းထြန္း။ ငါသိတယ္။ မင္းတို ့သိခ ်င္ေနတယ္ဆိုတာ။ အခုေရာက္ေနတာ ကဗ ်ာဆရာ ၾကည္တင္ဦး။ ဒါပဲ --မနက္ၾကမွာ ထပ္ေမးၾကည့္ရမယ္။ သူလဲ စစ္ေၾကာေရးမွာ ပင္ပန္းလာတာ အိပ္ပါေစကြာ။'''''''

က ်ေနာ္တို ့လူသစ္ဘယ္သူဆိုတာကို သိလိုက္ရၿပီးၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ္နဲ ့တခန္းထဲေနသူမ ်ားကလဲ ဦးဇင္ေၿပာသံကို ၾကားလိုက္ၾကရသည္။ သူတို ့ထဲက ေနရိန္ေက ်ာ္က အိပ္ေနရာမွ ငုတ္တုတ္ထထိုင္လိုက္ၿပီး ။

''''''''ဟာ---အဲ့ဒါ ေက ်ာ္ေဇာအေဖေလကြာ။ ငါနဲသိတယ္။ စာအုပ္အေဟာင္းတန္းမွာ စာအုပ္ေရာင္းတဲ ကဗ ်ာဆရာေပါ့ကြ။'''''''

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

(၃၀-၀၉-၁၈)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post