Latest News

Saturday, September 29, 2018

ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ၾကသည္႕ တုိင္းရင္းသားတုိ့၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈအားကုိရယူၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ရာအခန္းက႑မွ ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ရြက္

ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ၾကသည္႕ တုိင္းရင္းသားတုိ့၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈအားကုိရယူၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ရာအခန္းက႑မွ ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ရြက္

ေနျပည္ေတာ္   စက္တင္ဘာ   ၂၆

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕ ငါးႏွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဂါရဝျပဳ ၾသဝါဒခံယူပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာၾကားသည့္ ၾသဝါဒအမွာ စကားအျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

ဒီကေန႔အခမ္းအနားကို ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ပညာေရးဘြဲ႕ ငါးႏွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလုံး ေကာင္းျမတ္တဲ့ က်က္သေရမဂၤလာအျဖာျဖာနဲ႔ ျပည့္စုံၾကပါေစေၾကာင္း ဦးစြာ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။

သားတို႔ သမီးတို႔အေနနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊   ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕ ငါးႏွစ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)ကို ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္လို႔ မၾကာမီ သင္တန္းဆင္းၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္  ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အနာဂတ္ပညာေရး ေလာကအား ေသြးသစ္ေလာင္းေပးမယ့္ ဆရာ ဆရာမေလာင္းမ်ားကို ေတြ႕ဆုံ အမွာစကား  ေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ မ်ားစြာဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိပါ ေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အတူတကြ စုေပါင္းေနထုိင္လာခဲ့ၾက

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္း  ၁ဝဝ  ေက်ာ္နဲ႔ ေပါင္းစည္းတည္ေထာင္ ထားတဲ့ သမိုင္းအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားနဲ႔ ဂုဏ္ရွိန္ထည္ဝါခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕  သမိုင္းေၾကာင္းကို  ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ  တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း  စည္းလုံးညီၫြတ္စြာနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕နယ္နိမိတ္အတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအးအတူ ပူအမွ် အျပန္ အလွန္ အမွီသဟဲျပဳ အတူတကြ စုေပါင္းေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံကို ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေတြက သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္တန္းေျမျပန္႔ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း အမ်ဳိးသားအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ    အာဇာနည္မ်ားရဲ႕   ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားအားလုံးရဲ႕ ေပါင္းစည္းညီၫြတ္မႈအားနဲ႔ ႏိုင္ငံ့လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္လည္း   လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ  ဒြန္တြဲေပၚေပါက္လာခဲ့တဲ့ အယူဝါဒကြဲျပားမႈ၊ အျမင္မတူညီမႈ စတဲ့ အေၾကာင္းတရားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ႀကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕  ပညာေရး၊  စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး အဘက္ဘက္မွာ အားနည္းခဲ့ၾကရပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြကို သိျမင္နားလည္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အေရးပါမႈအခန္းက႑ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွာ ထာဝရတည္ရွိေနတဲ့ နယ္စပ္ေဒသက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ၎တို႔ေနထိုင္ရာေဒသေတြရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္ အအုံမ်ား အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စနစ္တက် အစီအမံနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့

ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္မယ့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းေကာင္းေတြကို ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသိပၸံကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ဝ ရက္မွာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္အျဖစ္    အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္   အခုဆိုရင္ တကၠသိုလ္ တည္ေထာင္မႈသက္တမ္းဟာ ၅၄ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ဥပေဒမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ခုနစ္ရပ္ကေတာ့-

 (က) ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ တကၠသိုလ္တြင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာေနထိုင္လ်က္ ပညာရွာမွီးၾကရင္း ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ခိုင္ၿမဲမႈ ရရွိေစရန္၊

 (ခ)  ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ ထုံးစံေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္၊

 (ဂ) ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏  စားဝတ္ေနေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစရန္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ ထက္သန္ေစရန္၊

 (ဃ) ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ လိုအပ္သည့္  ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ရန္၊

 (င) ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈကို ေရွး႐ႈၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လိုသည့္စိတ္ဓာတ္ ေမြးျမဴေပးရန္၊

 (စ) ပါတီႏိုင္ငံေရးကင္းစင္ၿပီး စာရိတၱႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ ေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္၊

 (ဆ) ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းလိုသည့္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ပြားမ်ားေစရန္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ကေန ဒီေန႔ အထိ မဟာပညာေရးဘြဲ႕ ၉၅ ဦး၊ မဟာဒႆနဘြဲ႕ ၃၅ ဦး၊ ပညာေရးဘြဲ႕ ၃၆၇၇ ဦး၊ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာဘြဲ႕ ၇၄၂ ဦး၊ အလယ္တန္း ဆရာအတတ္သင္ ၉၅၆ ဦး၊ အထူးမူလတန္းဆရာအတတ္သင္ ၄၆၁ ဦး၊ မူလတန္းဆရာအတတ္သင္ ၇၁၆၂ ဦး စုစုေပါင္းပညာေရးေလာကအတြက္ အားထားရတဲ့ ဆရာ ဆရာမ ၁၃၁၂၈ ဦးကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု သင္တန္းဆင္းၾကမယ့္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၁၆၅ ဦးတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္စု ၈၂ မ်ဳိးက တိုင္းရင္းသား တိုင္းရင္းသူ လူငယ္ေတြ စုံစုံလင္လင္ပါဝင္ေၾကာင္း သိရတဲ့အတြက္ မ်ားစြာ အားရဝမ္းသာ ျဖစ္မိပါတယ္။

အဓိကအခန္းက႑မွာပါဝင္

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈဟာ အဓိကအခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အဓိကက်တဲ့ ပညာေရးက႑ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ျမင့္မားလာေစဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း(၂ဝ၁၆-၂ဝ၂၁)ကို    စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သားတို႔ သမီးတို႔အေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ယူ ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့ၾကၿပီး ယခုေက်ာင္းဆင္းလို႔ ဆရာ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမယ့္သူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဆရာ ဆရာမေတြ ျဖစ္ၾကမယ့္  သားတို႔ သမီးတို႔ကိုယ္တိုင္ ဘြဲ႕တစ္ခုရၿပီးတာနဲ႔ ပညာသင္ယူမႈ ၿပီးဆုံးၿပီလို႔ မခံယူၾကဘဲ တစ္သက္တာ သင္ယူခ်င္တဲ့စိတ္ဓာတ္ ေမြးျမဴၿပီး ဆက္လက္ ေလ့လာသင္ယူသြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ "ပညာတတ္ဆိုသည္မွာ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားလိုေသာ ဆႏၵရွိၿပီး ပညာသင္ၾကားႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးသာျဖစ္သည္"လို႔ ပညာရွင္ မူကူဇဝါရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ကို မွတ္သားထားၾကေစလိုပါတယ္။

ပညာေရးဆိုတာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္သလို လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဘဝအာမခံခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မိမိတာဝန္က်ရာေဒသရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ လူငယ္မ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပး႐ုံသာမက ေလ့လာသင္ယူခ်င္စိတ္ ထက္သန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ မိမိတို႔ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔  ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား မွန္ကန္ေသာခံယူခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားလာ ေအာင္ ပ်ဳိးေထာင္တည္ေဆာက္ေပးရမယ့္ တာဝန္မ်ားကိုပါ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ခံယူထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အၿမဲမျပတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္

အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဒီကေန႔ကမၻာႀကီးမွာ စိန္ေခၚမႈ ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနသလို တိုးတက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ရွိေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သားတို႔ သမီးတို႔အေနနဲ႔ အဲဒီအခြင့္အလမ္းေတြကို ရယူႏိုင္ေအာင္ မိမိတို႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကို ျပည့္ဝေနဖို႔ အၿမဲမျပတ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရပါမယ္။ သားတို႔ သမီးတို႔ကို ဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔အတြက္  လိုအပ္တဲ့ပညာအရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္ဝေအာင္ ဆရာ တစ္ေယာက္ ခံယူက်င့္သုံးရမယ့္ သေဘာတရားေတြ သိရွိေအာင္ တကၠသိုလ္ က သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ ဆရာမေကာင္းေတြကသာ တပည့္ေတြအေပၚမွာ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ ပညာေကာင္းေအာင္ သင္ၾကား ေပးႏိုင္ၿပီး ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္းပန္ဆိုသလို ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာ ေစာင့္သိတဲ့ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဆရာေကာင္းဆိုတာ ေက်ာင္းစာအျပင္ အရာရာကို စဥ္းစားခ်ိန္ဆ တတ္ေအာင္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ လမ္းၫႊန္ျပသ ဆုံးမေပးႏိုင္ၿပီး တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ရွိျခင္း၊ ဘာသာရပ္ကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊ သင္ၾကားနည္း ပိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ အစဥ္သင္ယူေလ့က်င့္ျခင္း၊ ဆရာစိတ္ရွိျခင္း၊ ဆရာ့က်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာျခင္းစတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စုံေနတဲ့သူေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုဆရာေကာင္း ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ ဒီတကၠသိုလ္ႀကီးက သားတို႔ သမီးတို႔ကို ေလ့က်င့္ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း သားတို႔ သမီးတို႔ကို ႏိုင္ငံအတြက္အားထားရတဲ့ ပညာေရးဝန္ထမ္းေကာင္းေတြ ျဖစ္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ အားကို ရယူၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာလည္း က်ရာအခန္း က႑ကေန အားႀကိဳးမာန္တက္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိျခင္းဟာ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊  လူ႔အခြင့္အေရး၊  တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ ရွိတာကို အထူးေျပာစရာလိုမယ္ မထင္ပါ။

ျပည္ေထာင္စုႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေရွး႐ႈ

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔  တိုင္းရင္းသားအားလုံး  ခ်စ္ခင္စည္းလုံး ညီၫြတ္မႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ကာ နယ္စပ္ေဒသနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြရဲ႕   ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး    နယ္စပ္ေဒသေတြရဲ႕   ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္    ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္  မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး။ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈ၊ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးမႈတို႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထားေရွး႐ႈၾကဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါးရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆုံးသတ္ဖို႔ဆိုတာ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ေျဖရွင္းျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္းသည္သာ  မွန္ကန္တဲ့ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိး  ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွသည္     
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတဲ့ အခြင့္အခါေကာင္းကို အရယူၿပီး ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု    တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာႏုိင္

တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား မတူကြဲျပားမႈေတြကို သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတို႔ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် စားပြဲဝိုင္းမွာ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာႏိုင္ၾကမွာ   ျဖစ္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔   ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာႏိုင္ဖို႔  တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းဟာ   ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)  ရာစုပင္လုံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး (၂၁)ရာစုပင္လုံ၊   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း   (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ -

''ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံ၊ ကြၽန္မတို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး ေပါင္းစုံ မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း အားလုံးစည္းလုံးညီၫြတ္စြာနဲ႔        အားလုံးယုံၾကည္တန္ဖိုးထားႏိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီကေန႔အထိ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြၾကားမွာ စေတးေပးဆပ္ခဲ့ရၿပီး အလွမ္းေဝးခဲ့ရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရမယ္'' လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမွာ-

''ဒီေန႔ေဆြးေႏြးမယ့္  ကိစၥေတြက   ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံအတြက္  အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ဆိုေပမယ့္ ကြၽန္မတို႔ အခက္အခဲ ရွိတာက ဘာလဲဆိုေတာ့ မူလတန္းကေန ပညာဆိုတာ စရတာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံက  မေကာင္းခဲ့ေတာ့  မေကာင္းတဲ့အေျခခံကို   ေက်ာ္လႊားၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေကာင္းတဲ့နိဂုံးကို ေရာက္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ပညာေရးေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္က ရွိရမယ္၊   သြန္သင္ဆုံးမတဲ့  မိဘမ်ားနဲ႔   ဆရာ   ဆရာမမ်ားဟာလည္း ယုံၾကည္ခ်က္ ရွိရမယ္၊ ေအာင္ႏိုင္တဲ့လူငယ္ေတြျဖစ္ဖို႔ ေအာင္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိဖို႔လိုပါတယ္'' လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အားေပးျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ႏိုင္ငံသားတိုင္း က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ၿပီး ပညာရည္ျမင့္မားျခင္းဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္  အေကာင္းဆုံး  အာမခံခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။  ႏိုင္ငံတစ္ခု တိုးတက္တယ္၊ မတိုးတက္ဘူးဆိုတာကို ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရးအေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ေတြကို လႊဲေျပာင္းထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ကစၿပီး ပညာေရး နဲ႔ က်န္းမာေရးက႑ေတြကို အထူးဂ႐ုစိုက္ အားေပးျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ယခုလာေရာက္တဲ့ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့   အေျခအေနမ်ားကို   သိျမင္နားလည္လာၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သားတို႔ သမီးတို႔ အေနနဲ႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ မွာလည္း အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ဂုဏ္ျဒပ္ကို  ထိန္းသိမ္းၿပီး စနစ္တက်   စည္းကမ္းရွိရွိနဲ႔   သြားေရာက္ေလ့လာၾကေစလိုပါတယ္။ ေလ့လာေရးကေန ရရွိလာတဲ့ အသိပညာဗဟုသုတေတြကိုလည္း မိမိတို႔ ေက်ာင္းဆင္းၿပီး မိမိတာဝန္က်ရာေဒသမွာ လုပ္ငန္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ လက္ေတြ႕အသုံးခ်သြားၾကပါလို႔ မွာၾကားလိုပါတယ္။

ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ မွာၾကားလိုတာကေတာ့ သားတို႔ သမီးတို႔ အေနနဲ႔-

- မိမိတို႔တာဝန္က်ရာ ေဒသေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကတဲ့အခါ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား   ကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္   ေဒသတစ္ခုလုံးရဲ႕ ပညာေရးအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္း ရွိသေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ။

- ေဒသရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊  ေဒသခံျပည္သူမ်ားရဲ႕  လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ အသိအျမင္ ၾကြယ္ဝလာေအာင္ ပညာေပးစည္း႐ုံး ဦးေဆာင္ရင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ေတြမွာ  တက္တက္ၾကြၾကြ   ပူးေပါင္းပါဝင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ။

- ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားအားလုံးရဲ႕ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ႐ိုးရာဓေလ့နဲ႔ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေလးစား ျမတ္ႏိုးၿပီး တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းေပးၾကပါ။

- ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္တို႔  အစဥ္ထာဝရ  ရွင္သန္ႏိုးၾကား ထြန္းကားျပန္႔ပြားေနေစရန္   အၿမဲမျပတ္   စည္း႐ုံးဦးေဆာင္   ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ။

- ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး   ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးဦးတည္ခ်က္နဲ႔   ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး  စတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ခိုင္မာေစရေအာင္ စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔  တိုက္တြန္းမွာၾကားရင္း   နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါ  တယ္။     ။

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post