Latest News

Monday, September 24, 2018

ကုလ စြက္ဖက္ခြင့္ မရွိဟု ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာ၊ အေမရိကန္ စုံစမ္းေရး အစီရင္ခံစာ ထြက္ရွိျပီ

နယူးေယာက္ရွိ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံၾကီး တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ကမၻာေခါင္းေဆာင္းမ်ား က ၎အေပၚ အေရးယူႏူိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေနၾကခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းသုိ႕ ေရာက္ရွိေနေသာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္မွ ႏူိင္ငံတုိင္းတြင္ သီးျခား စံႏႈန္စံထားမ်ား ရွိေနၾကသျဖင့္ မည္သည့္ႏူိင္ငံ မည္သည့္ အဖဲြ႕အစည္း အုပ္စုမွ ႏူိင္ငံတခု၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးရန္ အခြင့္မရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျပည္တြင္းေရးရာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လာျခင္းသည္ နားလည္မႈ လဲြမွားစရာ မ်ား ျဖစ္လာႏူိင္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ က်င့္သုံးေနၾကေသာ ဒီမုိကေရစီ ကုိ ၾကည့္ပါက ၎တုိ႕ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိသာ က်င့္သုံးေနျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ အဆုိပါ မွတ္ခ်က္ကေတာ့ ၎အား ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ျပီး စစ္တပ္အေနျဖင့္ ႏူိင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကင္းေနရန္ ေျပာၾကားခဲ့မႈကုိ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဤသည္က ကုလသမဂၢႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ၎ထံမွ ပထမဆုံးအၾကိမ္ လူသိရွင္ၾကား တုန္႕ျပန္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႕ ပဲ အေမရိကန္ ႏူိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ႕ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ စုံစမ္းေရး အဖဲြ႕ အစီရင္ခံစာမွာလည္း ျမန္မာ တပ္မေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူအစုလုိက္ အျပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္မႈမ်ား တြင္ တာ၀န္ရွိေနေၾကာင္း ေဖၚျပလုိက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ စစ္သားမ်ားက ၾကဳံရာ လုပ္ခဲ့ၾကျခင္းမဟုတ္ပဲ ေသခ်ာက်နစြာ စစ္ဆင္ေရးၾကီး တရပ္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိလည္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တယ္လုိ႕ ေဖၚျပထားပါတယ္။

အစီရင္ခံစာ ထဲတြင္ ဘူဒုိဇာနဲ႕ အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမဳပ္သတ္ခဲ့တယ္လုိ႕လည္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္ အေမရိကန္မွ တပ္မေတာ္ အရာရွိၾကီးမ်ားအေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူရန္ အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ လမ္းပင့္သြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိူင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဌာန အရာရွိမ်ား အဆုိအရ ယခုလုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းသည္ ဂ်ီႏူိဆုိက္ ေခၚ လူအစုံလုိက္ အျပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ ဟုတ္မဟုတ္ သတ္မွတ္ရန္ မဟုတ္ပဲ က်ဳးလြန္သူမ်ားအား ေနာင္တြင္ မည္သုိ႕တာ၀န္ခံေစရမည္ကုိ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ရန္သာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဂ်ီႏူိဆုိက္ဟု သတ္မွတ္ရန္ အေမရိကန္ ႏူိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး မုိက္ ပြန္ပီယုိမွသာ ဆုံးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ၎တုိ႕က ဆုိပါတယ္၊ ေလာေလာဆယ္တြင္ေတာ့ အေမရိကန္ အစုိးရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူရန္ အာသီသ မရွိ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႕ ေလ့လာသူ မ်ား က သုံးသပ္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

အေမရိကန္အစုိးရမွ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေပၚ ဂ်ီႏူိဆုိက္ဒ္ ဟု အမည္တပ္ရန္ လက္တြန္႕ေနၾကဟန္ ရွိေၾကာင္း ထုိသုိ႕ သတ္မွတ္ပါက အေမရိကန္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပင္းထန္စြာ မျဖစ္မေန အေရးယူရန္ ရွိေသာ ဥပေဒ နဲ႕ ညိစြန္းမွာကုိ စုိးရြံ႕ေနတဲ့ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ မွာေတာ့ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ က်ဳးလြန္ခဲ့မႈမ်ားအား “လူမ်ဳိးေရး သန္႕စင္မႈ” အျဖစ္သာ ေခၚေ၀ၚလ်က္ ရွိေနပါတယ္။

ကုလ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္မွ ၎ႏွင့္ အျခား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ငါးဦးအား လူသားမ်ားအေပၚ က်ဳးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆုိရန္ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ ၏ ေဘးထြက္ အစည္းအေ၀း အျဖစ္ ျဗိတိန္မွ ကမကထျပဳ ေခၚယူခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏွင့္ ၎တုိ႕၏ မဟာမိတ္မ်ား ၀န္ၾကီးအဆင့္ တံခါးပိတ္ ေဆြးေနြးပဲြတြင္ အေမရိကန္မွ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ အကူအညီ အျဖစ္ ေဒၚလာ ၁၈၅ သန္း ေပးရန္ ႏွင္ ျဗိတိသွ် ႏူိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဂ်ရယ္မီ ဟန္႕မွ ၎ကုိ ေတြ႕ဆုံရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ ျပစ္မႈမ်ား အတြက္ မျဖစ္မေန တာ၀န္ခံရမည္ဟု ထပ္မံ ၾကိမ္း၀ါးခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ဆုိပါတယ္။

ထုိကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္လာမႈမ်ားကုိ အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဘဂၤါလီ မ်ား အတြက္ လုံျခဳံေရး ဇုန္နယ္ေျမ (Safe Zone) သတ္မွတ္ေပးေရး ထပ္မံေတာင္းဆုိလာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကေတာ့ တပ္မေတာ္ အရာရွိၾကီးမ်ား အေရးယူခံရမွာကုိ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနေကာင္း ၾကည့္ေနၾကမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အေပးအယူ အေနနဲ႕ အခုလုိ မိိမိတုိ႕ နယ္ေျမကုိ အသုံးခ်လာမွာကုိ ခြင့္ျပဳၾကလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဖူး၊
လွစိုးေ၀

ကုိးကား ။ ။ REUTERS / DAILY MAIL (UK)

No comments:

Post a Comment