Latest News

Thursday, September 6, 2018

ႏိုင္ ငံ တ ကာ ရာ ဇ ၀တ္ ျပစ္ မႈ ခံု ရံုး ကို … ပံု ေဖာ္ ၾကည့္ ျခင္း-အပိုင္း-၁(ေရး-ကိုခ်မ္းမိွဳင္း)

 အပိုင္း [၁]
The International Criminal Court ~ ICC
[ ႏိုင္ ငံ တ ကာ ရာ ဇ ၀တ္ ျပစ္ မႈ ခံု ရံုး ကို … ပံု ေဖာ္ ၾကည့္ ျခင္း… ]
..
ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈခံုရံုးကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၃ ႏိုင္ငံနဲ႔ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားတယ္။ အာဖရိကက ၃၃ ႏိုင္ငံ၊ အာရွ-ပစိဖိတ္က ၁၉ ႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ဥ ေရာပက ၁၈ ႏိုင္ငံ၊ လက္တင္အေမရိကနဲ႔ ကာေရဘီယမ္က ၂၈ ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဥေရာပနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြက ၂၅ ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္ၾက တယ္။ ICC ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ ၁၉၅ ႏိုင္ငံအနက္ ၁၁၉ ႏိုင္ငံ က အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါျပီး၊ ၃၂ ႏိုင္ငံက ပဋိညာဥ္မွာ သေဘာ တူလက္မွတ္ေရးထုိးတယ္၊ ၄၄ ႏိုင္ငံကေတာ့ ပါ၀င္ျခင္း မရွိဘူး။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မပါ၀င္ဘူး၊ အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးတယ္။ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အီရတ္၊ အစၥေရး၊ လစ္ဗ်ား၊ ကြာတာ၊ ယီမင္၊ ျမန္မာတို႔ မပါၾကဘူး။
..
ICC ကို “The Rome Statue” – ေရာမေခတ္ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားလို႔လဲ ေခၚၾကတယ္။ ICC က ဘာလုပ္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အ၀ိုင္းတစ္ခုလံုးက စိုးရိမ္ပူပန္ရေလာက္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ျပစ္မႈၾကီး (၄) ခု - ၁) Genocide [လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလံုးကို အစုလုိက္ အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း], 2) Crime against huminity [လူသားမ်ား၏ အသက္ရွင္သန္မႈကိုဆန္႔က်င္ျခင္း], 3) War Crimes [စစ္ရာ ဇ၀တ္မႈမ်ား] ႏွင့္ , (4) Crime of aggression [က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈ] စတဲ့ အမႈေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္၊ တရားစီရင္၊ ပါ၀င္ပက္သက္ အျပစ္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီကို အျပစ္ေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္တယ္။
..
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းတရားစီရင္ေရးကို ၀င္စြက္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းတရားစီရင္ေရးက ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးဖို႔ မစြမ္းသာတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ICC က ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္တယ္။ ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို တရားစီရင္ျပစ္ဒဏ္ေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံကျဖစ္ေစ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီကျဖစ္ေစ ICC ကို အကူညီေတာင္း (သို႔) လႊဲအပ္ေပးႏိုင္တယ္ (သို႔) ICC ရဲ႕ Office of Prosecutor (OTP) က စတင္ျပီး အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ 
..
ICC မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔က ၀န္းထမ္း ၉၀၀ ခန္႔ရွိတယ္။ ICC ဟာ ယာယီမဟုတ္ဘဲ အျမဲတမ္းတည္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈခံုရံုး ျဖစ္တယ္။ တႏွစ္ကို ဘတ္ဂ်က္ ယူရိုေငြ ၁၄၇ သန္းေက်ာ္သံုးစြဲလွည့္ပါတ္တယ္။ ဌာနခ်ဳပ္ကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ [Hague] ျမိဳ႕မွာ ထားရွိ တယ္။ ICC ဟာ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈခံုရံုးျဖစ္ျပီး အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ မတည္မႈနဲ႔ ရပ္တည္တယ္။ ICC ရဲ႕ field offices ၆ ခုကို [Kinshasa and Bunia (Democratic Republic of the Congo, "DRC"); Kampala (Uganda); Bangui (Central African Republic, "CAR"); Nairobi (Kenya), Abidjan (Côte d'Ivoire)] ႏိုင္ငံေတြမွာ ထားရွိတယ္။ 
..
ICC ဟာ ဇူလိုင္ ၁၇, 1998 မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆၀ က စုေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံကတဆင့္ အျမဲတမ္းႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈခံုရံုး ထားရွိေရး သေဘာတူညီမႈေပၚကေန ျဖစ္တည္လာတယ္။ အဆိုပါညီလာခံမွာ ‘ေရာမေခတ္ျပဌာန္းနည္းဥပေဒေတြ’ က်င့္သံုး ေရးကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ က သေဘာတူအတည္ျပဳျပီး ICC စုဖြဲ႔မႈျဖစ္လာၾကတယ္။ ဇူလိုင္ ၁, 2002 မွာ ICC ဟာ အင္အားစုတစ္ရပ္အျဖစ္ တရား၀င္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီ ျဖစ္တယ္။ ICC မွာ ႏိုင္ငံတကာက တရားသူၾကီး (၁၈) ဦးရွိျပီး သက္တမ္းကေတာ့ ၉ ႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ ..
..
ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈခံုရံုးက ျပစ္မႈ ၂၆ မႈကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ျပီးျပီ ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕အမႈတစ္ခုမွာေတာ့ သံသယရွိသူက တစ္ဦး ထက္ပိုႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္ျပစ္မႈခံုရံုးက တရားသူၾကီးေတြဟာ ဖမ္း၀ရမ္း ၃၂ ခု ထုတ္ခဲ့တယ္။ ၉ ဦးကို ယာယီဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းျပီး တရားရံုးမွာ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့တယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈၾကီး ၄ မႈမွ တခုခု (သို႔) ထို႔ထက္ပိုသည့္ ျပစ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သူ ၁၅ ဦးကေတာ့ လြတ္ေျမာက္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ ၃ ဦးကေတာ့ ေသဆံုးသြားတာျဖစ္လို႔ အမႈကို ရုတ္သိမ္းလိုက္ျပီ ျဖစ္တယ္။ 
..
Ref:
https://www.icc-cpi.int/about
https://www.cnn.com/…/international-criminal-cou…/index.html
http://www.iccnow.org/docum…/signatory_chart_Nov_2011_EN.pdf
https://www.theguardian.com/…/international-criminal-court-…
https://asp.icc-cpi.int/…/the%20states%20parties%20to%20the…
..
ကိုခ်မ္းမွိဳင္း
ၾသဂုတ္ ၂၀၁၈

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post