Latest News

Saturday, September 22, 2018

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို့၏ ႐ိုးရာက်ားေအာင္ပြဲအက

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို့၏ ႐ိုးရာက်ားေအာင္ပြဲအက

ဟားခါးၿမိဳ႕ ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္တြင္ ေဒၚဇိန္တလိုင္းတို႔မိသားစု  ေနထိုင္ၾကသည္။ သူက ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ေလတပ္ရြာသူျဖစ္သည္။ သူငယ္စဥ္က က်ားေအာင္ပြဲအကမ်ား ၾကည့္ဖူး ေၾကာင္း  ေျပာျပသည္။ ေလတပ္ရြာေဟာင္း၌  အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ရွာပန္းလိုင္အမည္ရွိ ေရတြင္းတစ္တြင္းရွိသည္။ လူသတ္ေသာသူတစ္ဦးက ေရတြင္း၌လက္ေဆးလွ်င္ အျပစ္ကင္း သည္ဟု အယူအဆရွိသည္။ ထူးဆန္းေသာ ရာဇဝင္ရွိသည့္ ထိုေရတြင္းအေၾကာင္းအား    ေနာက္ထပ္ေဆာင္းပါးအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။ က်ားေအာင္ပြဲအကမွာ  ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ေလတပ္ရြာအနီးႏွင့္   အခ်ဳိ႕ရြာမ်ား၌သာ   ကျပေလ့ရွိေၾကာင္း   ၎က ေျပာျပသည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ က်ားေအာင္ပြဲအကအား ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ယခုဟားခါး-ဂန္႔ေဂါ လမ္းေပၚတြင္ရွိ  ဇိုခြားရြာသည္ ယခင္က မရွိေသးေပ။ လမ္း၏ေအာက္ အင္မႊန္းအရပ္၌ ေနခဲ့စဥ္က လုံပီး(Lungpi) မ်ဳိး႐ိုးစုထဲမွ လူတစ္ဦး၌ သမီးတစ္ဦးရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ဝက္စားရန္ အတြက္ တီလ္ထီ့ (Tial thi) (ဝက္စာအသီး)မ်ားကို ေကာက္ရန္ရြာျပင္သို႔ ထြက္ခဲ့သည္။ ရြာနီးနား၌ ထိုအပင္မ်ားသည္ မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ အေဝးသို႔ပင္ မသြားဘဲ ေကာက္ေနစဥ္ က်ားႀကီးတစ္ေကာင္ေရာက္ရွိလာၿပီး လုံမေလးကို ကိုက္သတ္ၿပီး ေက်ာေပၚတင္၍ ယူသြားသည္။

က်ားကိုက္သတ္ခံရေၾကာင္း  ဖခင္သိေသာအခါ  ေလးႏွင့္သံခြၽန္တပ္သည့္ ျမား၊ လွံကိုယူသြား၍ ေနာက္မွလိုက္၏။ က်ားႀကီးကို မီသျဖင့္ တိတ္တဆိတ္ ေနာက္မွလိုက္သြား၏။ က်ားႀကီးသည္ ေျမျပန္႔တစ္ေနရာသို႔ ေရာက္ေသာအခါ လုံမေလးအေလာင္းကို ထိုင္ေစ၍ ေအာက္ပါအတိုင္း အေလာင္း ပတ္ပတ္လည္တြင္-

''ႏွေျမာလိုက္တာ၊ ႏွေျမာလိုက္တာ
ခ်င္းလုံမေလးကို ႏွေျမာလိုက္တာ
ဘာလုပ္ဖို႔ အသြားမွာ
တီလ္ထီ့ေကာက္ရန္ အသြားမွာ
ကြၽန္ေတာ္လက္ကေတာ့ မထိခဲ့ပါ
ခ်ည္ဒလက္ကသာထိခဲ့
ေဖာ္ပိေအး၊ ေဖာ္ပိေအး (က်ားေအာ္သံ)''

သီခ်င္းကိုဆိုခဲ့သည္။ လက္ႏွစ္ဖက္ ဆန္႔တန္း ကာကရင္း    အေလာင္းကိုကိုးပတ္ပတ္၏။ ယခင္ပတ္သည့္အတိုင္း ကိုးႀကိမ္ (၉x၉=၈၁ ပတ္၊ ကိုးႀကိမ္ ကိုးႀကိမ္) ျပန္ပတ္၏။ ထို ၈၁ ပတ္   ျပည့္ၿပီးေသာအခါ  အေလာင္းကို ေက်ာေပၚတင္၍ ထမ္းပိုးကာ ေကာရ္ထား  ရပ္ကြက္၊ ဆပဲ့ ေခၚ ေက်ာက္တုံးႀကီးနားတြင္ လ်န္ဒါအို ဂူရွိ၏။ ထိုဂူထဲသို႔  အေလာင္းကို ယူသြား၏။

ထိုလုံပီး အမ်ဳိးသားသည္လည္း ဂူရွိရာ ေက်ာက္ေပၚသို႔      ေရာက္ရွိလာသည္။ ေက်ာက္တုံးေပၚတြင္ထိုင္၍ လွံ၏အဖ်ားတြင္ သစ္ရြက္ကိုင္းငယ္တစ္ခုကို ႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္ကာ ဂူဝတြင္ လႈပ္ေစ၏။

ထိုအခါ က်ားႀကီးသည္ျမင္၍ မည္သည့္ အရာျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုေသာေၾကာင့္ ဂူဝသို႔ ေခါင္းျပဴထြက္လာ၏။ အေပၚသို႔ ေခါင္းေမာ့၍ ၾကည့္စဥ္ လုံပီးအမ်ဳိးသားက က်ားႀကီး၏ ပါးစပ္အတြင္း လွံျဖင့္ တအားထိုးစိုက္ခ်ေသာ ေၾကာင့္ က်ားႀကီးေသဆုံးသြားသည္။ က်ားႀကီး ေသဆုံးၿပီျဖစ္သျဖင့္ သမီးေလး၏ အေလာင္း ကို ေက်ာေပၚတင္၍ အိမ္သို႔ယူသြား၏။

ထို႔ေနာက္ က်ားႀကီး၏အေလာင္းကို  ဂူမွ သယ္ေဆာင္၍ ကလဲ့စားေခ်သည့္အေနျဖင့္ က်ားေအာင္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။   က်ားႀကီး ကသကဲ့သို႔ လက္ကိုဆန္႔တန္းကာ စင္ေပၚတင္ သည့္  က်ားအေလာင္းကို  (၈၁)ႀကိမ္ျဖင့္ ပတ္၍ မိန္းမႏွင့္အဖြဲ႕မ်ား ၿခံရံလ်က္ ကၾက၏။ ထို႔ေနာက္ က်ားႀကီး၏အေလာင္းကို လည္ပင္း မွျဖတ္၍  ယေန႔အေခၚ  ဟမ္လန္းေခ်ာင္း၌ သြားေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံ၏။  ဤသို႔ျဖင့္  ဘိုးဘြား စကားႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားစာအုပ္ (စီေအစီစီထုတ္ စာအုပ္)တြင္     က်ားေအာင္ပြဲက်င္းပျခင္း ဇိုခြားရြာမွ စတင္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။

က်ားေအာင္ပြဲစတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိကၡာေတာ္ရေဒါက္တာမန္ဟုပ္က ေအာက္ပါ အတိုင္း  ေျပာၾကားျပန္သည္။  ရြာတစ္ရြာ၌ သမန္းက်ားႏွင့္ လူသားေရာေႏွာ၍ ေနထိုင္ ၏။ လူသားမ်ားက သမန္းက်ားျဖစ္ေၾကာင္း မသိရွိၾကပါ။ ထိုရြာ၌ သမန္းက်ား မန္ဟာအိုး ႏွင့္ လွပ၍ အလုပ္တြင္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေသာ အပ်ဳိေလး သြမ္ဆုံ တို႔ရွိၾက၏။ သူ မန္ဟာအိုး ကို သေဘာက်ေသာေၾကာင့္  အစ္ကိုေမာင္မ်ား က ႏွမကေလး သြမ္ဆုံကို ေပးစား၏။

သြမ္ဆုံသည္    မိမိေယာက္်ားသည္ သမန္းက်ားျဖစ္ေၾကာင္း  ရိပ္မိလာေသာအခါ မိမိ၏  ေမာင္တို႔အား  အက်ဳိးအေၾကာင္းကို ေျပာျပ၏။ ေမာင္တို႔ကလည္း ႏွမေျပာေသာ စကားကို မယုံၾက၏။ ထိုအခါ သြမ္ဆုံက ေမာင္တို႔အား စကားဆိုၾကသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

မင္းလျပည့္(ဟားခါး)

No comments:

Post a Comment