Latest News

Monday, August 6, 2018

ႏြားႏို႔ႏွင့္ က်န္းမာေရး

ႏြားႏို႔ႏွင့္ က်န္းမာေရး

ႏြားႏို႔ကို က်ဳိခ်က္ေသာက္ပါ

လူအခ်ဳိ႕က ႏြားႏို႔ကိုအစိမ္းလိုက္  ဆားအနည္းငယ္ထည့္၍   ေသာက္တတ္ၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာက္ျခင္းက လူကိုေဘးျဖစ္ ေစတတ္ပါတယ္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ႏြားမႀကီးတြင္ ေရာဂါေဝဒနာရွိျခင္း၊ ႏြားႏို႔ညႇစ္သူတြင္ ေရာဂါရွိျခင္း၊ ႏြားႏို႔ညႇစ္သူ၏ လက္မသန္႔ရွင္းျခင္း၊ ႏို႔ညႇစ္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား မသန္႔ရွင္းျခင္းစတာေတြေၾကာင့္ ႏြားႏို႔မွတစ္ဆင့္ ေသာက္သံုးသူထံသို႔ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ျပန္႔ပြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအေနျဖင့္ သုတမွ်ေဝရပါလွ်င္ -

-  တီဘီေရာဂါပိုးပါဝင္ေသာ ႏြားႏို႔ကို မိနစ္ ၂ဝ ခန္႔အပူေပးမွ ၎ပိုးေသေစႏိုင္ပါတယ္။

-  သားေလွ်ာေရာဂါပိုးပါဝင္ေသာ ႏြားႏို႔ကို ၁၅ မိနစ္ အပူေပးမွ ၎ပိုးေသေစႏိုင္ပါတယ္။

-  ခြာနာလွ်ာနာေရာဂါပိုးပါဝင္ေသာ ႏြားႏို႔ကိုမိနစ္ ၂ဝ ခန္႔အပူေပးမွ  ၎ပိုးေသေစႏိုင္ပါတယ္။

-ႏို႔အံုေရာင္ေရာဂါျဖစ္ေစတတ္ေသာ ပိုးအမ်ားစုက လူကိုမကူးစက္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ႏို႔အံုေရာဂါျဖစ္ေသာ Streptococcus ပိုးမႊားေရာဂါျဖစ္ေနေသာ ႏြားမ၏ ႏြားႏို႔ကို ေသာက္သံုးမိပါက ၎ပိုးမႊားေရာဂါကူးစက္ခံရၿပီး အာသီးေရာင္ျခင္း၊ လည္ပင္းနာျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္အနီေရာင္ထြက္ျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

- သန္႔ရွင္းေသာ ႏြားႏို႔ထဲမွာလည္း ဗက္တီးရီးယားပိုးေတြ ပါဝင္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာ ႏြားႏို႔တစ္စီစီတြင္ ဗက္တီးရီးယားပိုးေကာင္ေရ ၄ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္ ့ပါဝင္ေနၾကၿပီး  မသန္႔ရွင္းေသာႏြားႏို႔တြင္   ဗက္တီးရီးယား ပိုးေကာင္ေရတစ္သိန္းေက်ာ္ထိ ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္စိတ္ခ်ရေအာင္ ႏြားႏို႔ကိုအနည္းဆံုး မိနစ္ ၂ဝ ၾကာတဲ့အထိ က်ဳိခ်က္ၿပီးမွသာ ေသာက္သံုးသင့္ပါတယ္။

ႏြားႏို႔စားဖြယ္စံု

ႏြားႏို႔ကိုပြက္ပြက္ဆူေအာင္ ခ်က္ၿပီး ဆား သို႔မဟုတ္   သၾကားအနည္းငယ္ထည့္၍ ေသာက္ၾကသလို ႏို႔ေအးအျဖစ္လည္း ေသာက္ၾကပါတယ္။ ႏြားႏို႔ သို႔မဟုတ္ ႏို႔မႈန္႔ကိုေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေဟာလစ္၊ မိုင္လို၊ အိုဗာတင္း၊ ကိုကိုးစသည္တို႔ႏွင့္ေရာေဖ်ာ္၍လည္းေကာင္း၊

ဖာလူဒါ၊  ေရခဲမုန္႔၊ ႏို႔ေအးေခ်ာင္း၊ စေတာ္ဘယ္ရီေဖ်ာ္ရည္၊ သခြားေမႊးေဖ်ာ္ရည္တို႔နဲ႔ ေရာ၍လည္းေကာင္း မိမိႏွစ္သက္ရာ အပူအေအးစားႏိုင္ပါတယ္။  ႏြားႏို႔ကို  ျပဳျပင္ဖန္တီး၍ မလိုင္၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ႏို႔ဓမ္းမလိုင္၊ ႏို႔ဓမ္းေဖ်ာ္ရည္၊ ႏို႔ခဲ၊ ေထာပတ္၊ ခ်ိစ္ စသည္ျဖင့္ စားေသာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ႏြားႏို႔ႏွင့္ က်န္းမာေရး

- ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္းတြင္  ႏို႔မ်ဳိးဟူသမွ်သည္ အဆီၾသဇာရွိ၏။  ခ်ဳိဆိမ့္၏။ ေလ၊ သည္းေျခကိုႏိုင္၏။ ပ်ံ႕ႏွံ႔လြယ္၏။   သလိပ္ကိုပြားေစတတ္၏။  လတ္တေလာခ်င္း သုက္ကိုပြားေစႏိုင္၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္  လူခပ္သိမ္းတို႔ႏွင့္ သင့္၏။ အသား၊ ပညာတို႔ကိုပြားေစတတ္၏။

ေမထုန္ကို  မ်ားစြာမွီဝဲေစႏိုင္၏။ အရြယ္ကိုတည္ေစႏိုင္၏။ အ႐ိုးက်ဳိးကို  ဆက္တတ္၏။ အိုျခင္း၊ နာျခင္းကိုေပ်ာက္၍ အသက္ကိုရွည္ေစႏိုင္၏။ ဝမ္းသက္ေသာသူ၊  ေအာ့အန္ေသာသူ၊  ဝမ္းခ်ဳပ္ေသာသူတို႔၏ ၾသဇာကိုပြားေစတတ္၏။ သလိပ္မရွိေသာ အဖ်ားေဟာင္း၌လည္းေကာင္း၊ သုက္ကုန္ခန္းျခင္း၊ မူးေဝျခင္း၊ စိတ္ပ်ံ႕လြယ္ျခင္းတို႔၌  လည္းေကာင္း၊ ဝမ္းကိုက္နာ၊ ေဘးထိုးရင္က်ပ္နာ၊ ဆီး၊ ဝမ္း၊ ေလ လမ္းမွား၍ ေအာက္သုိ႕ မသက္ အထက္သို႔ ဆန္တက္ေသာအနာ၊ ဆီးအိမ္၌  ျဖစ္ေသာအနာ၊ ျမင္းသ႐ိုက္နာ၊ ရတၱပိတ္နာ၊ ဝမ္းသြန္ဝမ္းပ်က္ သက္သာရနာ၊ မိန္းမတို႔၏  အဂၤါဇာတ္၌ျဖစ္ေသာ အနာ၊ ေမာပန္းျခင္း၊ ႏံုးျခင္း၊ ႏြမ္းနယ္ျခင္းတို႔၌ သင့္၏။ ကုိယ္ဝန္ေလွ်ာေသာ အနာ၌ အၿမဲသင့္၏။  လူငယ္၊  လူအို၊ထိခိုက္ရွနာေသာသူ၊  အားခြန္ကုန္ခန္းေသာသူ၊ ေလပူဆာ၍ ခ်ီေသာသူ၊  ပိန္ေသာသူတို႔၌ အၿမဲအလြန္သင့္၏။ မုန္႔ထက္  ရွစ္ဆေၾကခဲ၏ဟုဆိုထားပါတယ္။

-ျမန္မာ့ေဆးက်မ္းတြင္ ႏြားႏို႔သည္ အဆီၾသဇာရွိ၍ခ်ဳိဆိမ့္၏။  ပုပ္ေသာအနာ၊ ေသြးနာ၊ ေလနာ၊ ေခ်ာင္းဆိုးတို႔ကိုႏိုင္၏။

ေလသည္းေျခကိုႏိုင္၏။ သလိပ္ႏွင့္ သုက္ကိုပြားေစ၏။ခြန္အားႏွင့္ကာမကို အားေပး၏။ အသက္ရွည္ေစ၏။ ပညာ၊ အရြယ္၊   အဆင္းတို႔ကို  တည္ၿမဲေစ၏။

အ႐ိုးက်ဳိးလွ်င္ ဆက္ေစႏိုင္၏။  အဖ်ားအို၊  အဖ်ားေဟာင္း၊  ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊ ေသြးတိုး၊ ရင္က်ပ္နာ၊ ေလမတက္ဘဲ ေလထသည့္ေရာဂါ၊ ေသြးအန္၊ ေသြးလွ်ံနာ၊ အပူေရာဂါ၊ ေမာပန္းအားနည္းေသာေရာဂါ၊  ကိုယ္ဝန္ေလွ်ာေစေသာ ေရာဂါ၊ ပိန္ႀကံဳေရာဂါတို႔အတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္၏။   ဓာတ္သေဘာအရ သီဟေတေဇာ၊ သီဟ ပထဝီဓာတ္စာျဖစ္၏ ဟုဆိုထားပါတယ္။

-ၿဗိတိသွ်ေဆးက်မ္းတြင္  ႏြားႏို႔ခ်ဳိသည္ လူသား၏ ခႏၶာကိုယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အသက္ရွည္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္ အားလံုးကိုေပးစြမ္းႏိုင္၏။အ႐ိုးေပ်ာ့ေရာဂါ၊  ေသြးစိမ့္ေသာ ေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါ  အမ်ားအျပားကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္၏ဟုဆိုထားပါတယ္။

-ႏြားႏို႔တြင္ ပ႐ိုတင္း၊ ဗီတာမင္ဘီ၊ ဗီတာမင္ဒီႏွင့္  သတၱဳဓာတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ အျပင္ ေအာ္ဂဲနစ္ဓာတ္ေပါင္းစုမ်ား ျမင့္မားစြာပါရွိေနတာေၾကာင့္ ကာယအားႏွင့္ဉာဏအားကို  ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္  ႏြားႏို႔ဟာအရြယ္ သံုးပါးမေရြး ေသာက္သံုးသင့္တဲ့ အာဟာရျပည့္ ျဖည့္စြက္စာ ျဖစ္ပါတယ္။

-ႏြားႏို႔ထဲမွာ  ကယ္စီယမ္၊  ပ႐ိုတင္းတို႔အျပင္ ဗီတာမင္အီး၊ စီလီနီယမ္၊ ဇင့္တို ့ကဲ့သို ့ေသာ ခႏၶာကိုယ္အက်ဳိးျပဳဓာတ္တိုး ဆန္႔က်င္ပစၥည္းေတြ ပါရွိေနတာေၾကာင့္ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို အထူးေကာင္းမြန္ေစတဲ့အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ကို ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစတဲ့ ဖရီးရယ္ဒီကယ္မ်ား  အႏၲရာယ္မွ  ခုခံကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

-အ႐ိုးႏွင့္သြားမ်ား၏   သိပ္သည္းဆကို ခိုင္ခံ့ေစဖို႔အတြက္  ကယ္စီယမ္၊ သတၱဳဓာတ္မ်ားနဲ႔ ပ႐ိုတင္းတို႔က  မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ၎ဓာတ္မ်ားအားလံုးကို ႏြားႏို႔တစ္ခြက္မွ လံုေလာက္စြာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

-သဘာဝ ျမက္စားႏြားမွ  ႏို႔ထဲတြင္ပါရွိေသာ အိုမီဂါ-၃ အဆီဓာတ္မ်ားက ႏွလံုးေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္တကြ  ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ေလငန္းေရာဂါ  ျဖစ္ျခင္းတို႔မွလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

-သိပၸံနည္းက်    ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခ်က္မ်ား အရ ႏြားႏို႔ထဲရွိဗီတာမင္ဘီနဲ႔ တန္ဖိုးျမင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ားက  ခႏၶာကိုယ္ႀကီးရဲ႕ ဇီဝျဖစ္စဥ္ကို ေကာင္းစြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစ၍ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိသၾကား၊ အင္ဆူလင္နဲ႔ ဂလူးကို႔စ္ပမာဏေတြကို ထိန္းညိႇ ေပးထားႏိုင္တာေၾကာင့္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါေတြကို မျပင္းထန္ေအာင္ ႏြားႏို႔က ထိန္းေပးထားႏိုင္ေၾကာင္း  ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။

-ႏြားႏို႔တစ္ခြက္ေသာက္ၿပီးေနာက္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈကို ေျပေပ်ာက္ေစၿပီး အာသာေျပသြားတဲ့ ခံစားမႈကို ရရွိေစတာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္အစာ စားလိုစိတ္ကို ခ်ဳိးႏွိမ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈကို ေျဖရွင္းရာ၌ အျခားေသာ ဆီေၾကာ္မုန္႔ေတြကို မစားဘဲ ႏြားႏို႔ကိုသာ ေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။

-အပူအစပ္စားၿပီးေနာက္  အေအးခံထားေသာ  ႏြားႏို႔ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အစာအိမ္နာေရာဂါ   မျဖစ္ေစေတာ့ပါဘူး။    (ႏို႔ေအးမဟုတ္ပါ)

-ခႏၶာကိုယ္တြင္း အဆိပ္အေတာက္ေျပေစရန္အတြက္ ကၫြတ္ဥ   (ကၫြတ္ပင္ရဲ့ အျမစ္)ကိုႏြားႏို႔နဲ႔က်ဳိခ်က္ေသာက္ပါ။

-မ်က္စိအားေကာင္းေစဖို႔အတြက္ ႏြားႏို႔        ေန႔စဥ္ေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။

-ေသြးနီဥနည္းေသာသူမ်ား ႏို႔နဲ႔ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား စားေပးသင့္ပါတယ္။

-နာလန္ထစ ခံတြင္းပ်က္သူမ်ားအတြက္ လက္တစ္ဆုပ္စာ ပမာဏရွိေသာ ျမင္းခြာရြက္ပင္မ်ားကိုု အျမစ္ပါေအာင္ ႏုတ္၍ ေရစင္စင္ေဆးၿပီးေနာက္  ႏြားႏို႔ ၂၅ က်ပ္သားႏွင့္ေရာျပဳတ္က်ဳိၿပီး ရလာေသာ ေဆးရည္ကို  တစ္ဝက္တိတိခြဲ၍ နံနက္တစ္ႀကိမ္ ညတစ္ႀကိမ္ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ လ်င္ျမန္စြာ အင္အားျဖစ္လာၿပီး စားဝင္ အိပ္ေပ်ာ္လာပါလိမ့္မယ္(အကယ္၍ နာတာရွည္ အိပ္မေပ်ာ္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ထိုေဆးရည္ကို တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အိပ္ေဆးမလိုဘဲ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေပ်ာ္ေစႏိုင္ပါတယ္)

-ျမင္းခြာရြက္မႈန္႔ကို ႏြားႏို႔၊ သၾကားတို႔နဲ႔ ေရာေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္  ဦးေႏွာက္ၾကည္လင္၍ မွတ္ဉာဏ္အားေကာင္းေစပါတယ္။

-အရြယ္မတိုင္ခင္ ဆံပင္မျဖဴေအာင္ ခ်ိစ္၊ဆိတ္ႏို႔၊ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္ စတဲ့ႏို႔နဲ႔ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား စားေပးသင့္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားသေႏၶေအာင္ျခင္းအတြက္  ႏြားႏို႔အစြမ္း

-ေခြးေလွးယားသီးႏု(အစိမ္း)ကို အရိပ္ထဲမွာ ေျခာက္ေအာင္လွန္းၿပီး  ႏြားႏို႔ ၂၅က်ပ္သားနဲ ့ ေရာက်ဳိ၍ ေန႔စဥ္ တစ္ဇြန္းက် မွီဝဲေသာက္သံုးပါ  (သုက္ရည္ယိုျခင္းကို ေကာင္းက်ဳိးျပဳပါတယ္)

-ကြ်ဲေခါင္းသီးကို  မႈန္႔ညက္ေနေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ႏြားႏို႔နဲ႔ စိမ္ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ သုက္ခန္းေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၿပီး သုက္ဓာတ္ပြားလာေစပါတယ္။

-ဗာဒံေစ့ငါးလံုး၊  င႐ုတ္ေကာင္းငါးေစ့၊ ခ်င္းေျခာက္ႏွစ္ပဲသားတို႔ကို သၾကားသင့္သလိုထည့္ကာ  သမေအာင္ေရာနယ္၍ ညက္ညက္ဝါးၿပီးမွ မ်ဳိခ်ပါ။  ထို႔ေနာက္ ႏြားႏို႔ပူပူ တစ္ခြက္ကို တစ္ငံုခ်င္းေသာက္ပါ။ ဤအခ်ဳိးအဆအတိုင္း ညအိပ္ခါနီး ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ သုက္ထြက္ျမန္သူ၊သုက္လႊတ္ျမန္သူ၊  သုက္ဓာတ္ခိုင္မာမႈ မရွိသူမ်ားကို ေကာင္းက်ဳိးျပဳပါတယ္။

လွပမႈေရးရာမ်ားအတြက္ ႏြားႏို႔

-ႏြားႏို႔ထဲမွာပါတဲ့  လက္တစ္အက္စစ္က အေရျပားေပၚရွိ   အမည္းေရာင္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါးသက္သာေစတဲ့ အစြမ္းသတၱိပါရွိေနတာေၾကာင့္ တင္းတိပ္နဲ႔ မွည့္ေျခာက္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစတဲ့အျပင္ အသားအေရကိုပါ ဝင္းမြတ္ေတာက္ေျပာင္ လာေစပါတယ္။  ဝါဂြမ္းလံုးေလး အေပၚ ႏြားႏို႔အစက္ခ်ၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာေပၚ အသာအယာ တို႔ေပးပါ။ အခ်ိန္ ၁ဝ မိနစ္အၾကာမွာေရသန္႔ျဖင့္  မ်က္ႏွာသစ္ပါ။ ဤသို႔တစ္ေန ့ႏွစ္ၾကိမ္ လုပ္ေပး႐ံုမွ်ျဖင့္တစ္လခန္႔အၾကာမွာ တင္းတိပ္နဲ ့မွည့္ေျခာက္မ်ား ေျပေပ်ာက္သြားေစပါတယ္။ (ေနာက္တစ္နည္း) ႏြားႏို႔ႏွင့္ ပ်ားရည္တို႔ကို ေရာစပ္လိမ္းေပးၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ ၁ဝ မိနစ္ခန္ ့ အၾကာမွာမ်က္ႏွာသစ္ေပးပါ။

-ေဆာင္းရာသီ အသားပပ္၊ အသားေျခာက္ျခင္းအတြက္ ရက္သတၱတစ္ပတ္ကို တစ္ႀကိမ္ေလာက္ ႏြားႏို႔(အစိမ္း)ျဖင့္ မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါဦး။ႏြားႏုိ႔က အသားအေရကို ျဖဴစင္ဝင္းမြတ္႐ံုသာမက၊ အစိုဓာတ္ကိုပါ  ထိန္းေပးႏိုင္တာေၾကာင့္ ေဆာင္းရာသီမွာ  အသားအေရေျခာက္ေသြ႕ၾကမ္းတမ္းေနမွာကို စိတ္မပူရေတာ့ပါဘူး။

-ႏႈတ္ခမ္းအသားမည္းျခင္း အတြက္ ငွက္ေပ်ာသီးမွည့္မွည့္ကို ႏြားႏို႔၊ ပ်ားရည္တို႔နဲ႔ သမေအာင္ေရာနယ္ၿပီးေတာ့ ေန႔စဥ္လိမ္းေပးပါ။ ရက္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာပင္ ထူးျခားတဲ့အာနိသင္ကို လက္ေတြ႕ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ (ေနာက္တစ္နည္း) ႏွင္းဆီပြင့္ခ်ပ္ေလးေတြကို  ေထာပတ္နဲ႔ ေရာေထာင္းၿပီးေတာ့  ရလာတဲ့အႏွစ္ေတြကို ႏႈတ္ခမ္းေပၚအံုတင္ထားေပးပါ။

-ေျခာက္ေသြ႕အဖတ္လန္ေသာ ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ားအတြက္ကိုေတာ့ ႏြားႏို႔ကိုပ်စ္ပ်စ္က်ဳိ၍  အဆီတက္လာေသာ ႏို႔ကရင္အဆီျဖင့္ လိမ္းေပးပါ။

- ႏြားႏို႔စစ္စစ္က အေရျပားခ်ဳိင္းမည္းျခင္းကို သက္သာေစႏိုင္တာေၾကာင့္  ႏြားႏို႔လိမ္းပါ(သို႔မဟုတ္) ႏြားႏို႔(လက္ဖက္ရည္ ဇြန္းႏွစ္ဇြန္း)၊ ဒိန္ခဲ (လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္း)၊  ဂ်ဳံမႈန္႔(လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဇြန္း)တို႔ကို ေရာ၍ ရလာေသာအႏွစ္ျဖင့္  လိမ္းပါ။ ၁၅ မိနစ္ခန္႔အၾကာမွာ ေရေအးျဖင့္ သန္႔စင္ေဆးေၾကာပါ။

-ဒိန္ခ်ဥ္၊ သံပရာရည္နဲ ့နႏြင္းမႈန္ ့ေရာထားတဲ့ ပ်စ္ခဲခဲအႏွစ္ကို ခ်ဳိင္းေပၚလိမ္းေပးၿပီး နာရီဝက္ခန္႔အၾကာမွာေရေႏြးျဖင့္ သန္႔စင္ပါ။ ေန႔စဥ္ အဲဒီလိုေပါင္းတင္ေပးျခင္းျဖင့္ ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ ခ်ိဳင္းသားမ်ား သိသိသာသာ ျဖဴသြားပါလိမ့္မယ္။

-ကယ္စီယမ္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ႏြားႏို႔ဟာ   လက္သည္းမ်ားအတြက္ ခြန္အားျဖစ္ေစျခင္း၊  အရွည္ျမန္ဆန္ျခင္းတို႔ အတြက္ အက်ဳိးျပဳပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ ကယ္စီယမ္ဓာတ္ အားနည္းေနပါက   လက္သည္းေတြ ၾကြပ္ဆတ္ပဲ့ထြက္၍ ေျခာက္ေသြ႕လာပါလိမ့္မယ္။ ႏြားႏို႔ကို နံနက္တစ္ႀကိမ္ ညတစ္ႀကိမ္  တစ္ခြက္စီေသာက္ေပးပါ။

ႏြားႏို႔ေသာက္စဥ္မွာ ဗီတာမင္ဒီ ၾကြယ္ဝတဲ့ မႈိနဲ႔ ၾကက္ဥတို႔တြဲဖက္၍ စားေသာက္ေပးျခင္းက လက္သည္းေတြကို    ပို၍မာေက်ာကာ အရွည္ျမန္ဆန္ေစပါတယ္။

-မ်က္ႏွာေပၚက အေမြးအမွင္မ်ားအတြက္ က်ဳိခ်က္ၿပီး အေအးခံထားေသာ ႏြားႏို႔(သို႔မဟုတ္) ႏို႔ကရင္ကို   နႏြင္းမႈန္႔နဲ႔ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္ေဖ်ာ္စပ္၍   မ်က္ႏွာေပၚရွိ အေမြးေပၚသို႔   အသားထဲထိ စိမ့္ဝင္ေအာင္ စက္ဝိုင္းသဏၭာန္ဖိ၍ လိမ္းေပးပါ။ ေျခာက္သြားတဲ့အခါ   ေရေအးျဖင့္  ေဆးေၾကာပါ။ (ေရခဲေရ မဟုတ္ပါ) ႏြားႏို႔မေသာက္သင့္သူမ်ား

-ႏြားႏို႔၊ ဆိတ္ႏို႔၊ ကြၽဲႏို႔  စတဲ့တိရစၧာန္ထြက္ႏို႔မ်ားဟာ လူ႔ခႏၶာကိုယ္၏ အစာအိမ္နဲ႔  အူလမ္းေၾကာင္းမွ အက်ိအခြၽဲေတြ ပံုမွန္ထက္ပို၍ထြက္လာေစပါတယ္။

ထိုအက်ိအခြၽဲေတြကို ကင္ဆာဆဲလ္ေတြက စားသံုးပစ္တာေၾကာင့္လည္း ကင္ဆာဆဲလ္ေတြ    အားေကာင္းလာေအာင္ တြန္းအားေပးရာေရာက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကင္ဆာ ေရာဂါသည္မ်ား အေနနဲ႔ တိရစၧာန္ထြက္ ႏို႔မ်ားအစား သၾကားမပါတဲ့  ပဲႏို႔ရည္ကို ေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။

ပဲႏို႔ရည္က ကင္ဆာဆဲလ္ေတြကို   ယုတ္ေလ်ာ့ေစ႐ံုသာမက  လူကိုခြန္အားျဖစ္ေစပါတယ္။

-ဆံသားႏွင့္   ဦးေရျပား အဆီျပန္တတ္သူမ်ားက   အဆီအအိမ့္ ေလွ်ာ့စားပါ။

အဆီထုတ္ထားေသာ ႏြားႏို႔နဲ႔ ဒိန္ခ်ဥ္အမ်ဳိးအစားကိုသာ ေသာက္ပါ။

-ခႏၶာကိုယ္တြင္း ယူရစ္အက္စစ္မ်ားသူေတြ၊ ေဂါက္ေရာဂါ ရွိသူမ်ားနဲ႔ အဆစ္အမ်က္ ေရာင္ရမ္းနာရွိသူမ်ားအတြက္ အဆီထုတ္ထားေသာ   ႏြားႏို႔ကိုသာေသာက္ပါ။

-ႏြားႏို႔က  ဘက္စံုက်န္းမာေရး အတြက္ အက်ဳိးျပဳသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ဆီးက်ိတ္ ကင္ဆာႏွင့္ ပါကင္ဆဲန္(ေခၚ) ဇရာအႀကိဳ ေျခတံုလက္တံုေရာဂါ ရွိသူမ်ား  လိုအပ္သည္ထက္ပို၍   ႏြားႏို႔မေသာက္သင့္ေပ။

MWD

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post