Latest News

Sunday, August 26, 2018

၀ါေခါင္လ ေမတၲာအခါေတာ္ႏွင့္စာေရးတံမဲပြဲ

၀ါေခါင္လ ေမတၲာအခါေတာ္ႏွင့္စာေရးတံမဲပြဲ

၀ါေခါင္လသည္ ျမန္မာ့တစ္ဆယ့္ ႏွစ္လရာသီတြင္ ပဥၥမလျဖစ္ၿပီး မုိးဥတု၌ပါ၀င္သည္။ ၀ါေခါင္လကုိပုဂံေခတ္ ထိုးေက်ာက္စာ မ်ားတြင္ နံကာလဟုေရးထုိးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ နံကာလ၏အဓိပၸာယ္မွာ လယ္လုပ္ခ်ိန္၊ လယ္ထြန္ခ်ိန္၊ စိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္လအျဖစ္ မွတ္ယူၾကသည္။ ေဗဒင္အေခၚ သိဟ္ရာသီျဖစ္ၿပီး သရ၀ဏ္နကၡတ္ႏွင့္    လမင္းတို႔ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ မြန္းတည့္သည္။ ရာသီ႐ုပ္မွာျခေသၤ့၊ ရာသီပန္းမွာ ခတၱာျဖစ္သည္။ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ ၀ါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာ ဘာ၀နာပြားမ်ားၾကၿပီး ရာသီပြဲေတာ္အျဖစ္ စာေရးတံမဲပြဲေတာ္သဘင္က်င္းပၾကသည္။

ေရွးအခါက ရဟန္းငါးရာတုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ ကမၼ႒ာန္းတရားနာယူၿပီးေနာက္ ၀ါေခါင္လတြင္ေတာအုပ္တစ္ခု၌ ကမၼ႒ာန္းတရားပြားမ်ားအားထုတ္ၾကသည္။ ထုိအခါ နတ္မ်ားမွာ ဗိမာန္မ်ားတြင္မေနႏုိင္ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ရဟန္းတုိ႔အား ေျခာက္လွန္႔ၾကသည္။ ထုိအေရးကို ျပန္လည္ေလွ်ာက္တင္ရာ ျမတ္စြာဘုရားက ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔တြင္ ရဟန္းတုိ႔ကို ေမတၱသုတၱန္ေဒသနာေတာ္ေဟာျပသြန္သင္ၿပီး ေတာအုပ္သို႔ျပန္ေစသည္။ ရဟန္းတို႔သည္လည္း ေတာအုပ္၌ပင္ ေမတၱ သုတၱန္လာ ေမတၱာဘာ၀နာပြားမ်ားၾကရာ နတ္မ်ားက ႏွစ္သက္ၾကကုန္သျဖင့္   ႀကိဳဆုိေနရာေပး အေလး ဂ႐ုျပဳမူ လာၾကသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမတၱာတရားသည္  ရန္ဘက္ပင္ျဖစ္လင့္ကစား မိတ္ေဆြအျဖစ္သို႔  ေရာက္ရေသာအာႏုေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ညီၫြတ္သည္။ေမတၱာဟူသည္ သတၱ၀ါတုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြားကိုလုိလားေသာ အေဒါသေစတသိက္ပင္ျဖစ္သည္။ သီတာေရစင္ကဲ့သုိ႔ ေအးျမၾကည္လင္ၿပီး စႏၵကူး၊ နံ႔သာ၊ စံပယ္၊ ၾကက္႐ုန္း၊ ဂမုန္း၊ ခတၱာကဲ့သို႔  ေမႊးပ်ံ႕သည့္သေဘာရွိသည္။

ထုိအတိုင္းပင္ ေမတၱာရွင္၏ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္အမူအရာအားလံုးမွာ ေအးျမၾကည္လင္သင္းပ်ံ႕သည္။  ေမတၱာသည္ ဘုရားေဟာျဗဟၼစုိရ္တရားေလးပါးတြင္ပါရွိၿပီး ေမတၱာျဖင့္သာ ရန္မွန္သမွ်ကိုေအာင္ႏုိင္သည္။ေမတၱာ၏အနီးကပ္ဆံုးရန္သူမွာ စြဲမက္ျခင္းတဏွာရာဂျဖစ္သည္။   အေ၀းရန္သူမွာ ခက္ထန္ျခင္းေဒါသျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမတၱာဟူသည္ တဏွာရာဂႏွင့္ ေဒါသကုိေအာင္ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေမတၱာ၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမွာ မိမိ၏ေဒါသကုိပယ္ေဖ်ာက္ႏုိင္သလို တစ္ပါးသူ၏ေဒါသကိုပယ္သတ္ႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေမတၱာတရားသည္ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါတစ္ဦးကုိျဖစ္ေစ၊ အမ်ားကိုျဖစ္ေစ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာရရွိေစေသာ၊ ႀကီးပြားတိုး တက္ေစလုိေသာ စိတ္ထားပင္ျဖစ္သည္။ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီက က်င့္ႀကံေသာ ကမၼ႒ာန္းတရားသည္ ထုိသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အတြက္သာလွ်င္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းသည္။ ျဗဟၼစိုရ္တရားေမတၱာဘာ၀နာမွာမူ မိမိအတြက္သာမက တစ္ပါးသူမ်ားအတြက္ပါ  အက်ဳိးရွိေသာတရားပင္ျဖစ္သည္။

လူတုိ႔တြင္ ကာယကံေမတၱာ၊ ၀စီကံေမတၱာႏွင့္မေနာကံေမတၱာဟူ၍  သုံးမ်ဳိးသုံးစားရွိသည္။ သူတစ္ပါး၏အလုပ္ကိစၥမ်ားကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေမ့က်န္ပစၥည္းကုိ သိမ္းဆည္း၍ ျပန္ေပးျခင္းတုိ႔သည္ ကာယကံေမတၱာျဖစ္သည္။ ေကာင္းရာကိုၫႊန္ျပျခင္း၊ အႀကံေပးျခင္း၊ ဆုံးမျခင္းႏွင့္ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ျခင္းတုိ႔သည္ ၀စီကံေမတၱာျဖစ္သည္။ ၃၁ ဘုံရွိေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအားလုံး က်န္းမာရန္၊ ေဘးဘယာေ၀းရန္၊ ႏွလုံးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းရန္၊ ဆင္းရဲျခင္းကင္းရန္ ကာလေဒသ ပုဂၢိဳလ္မေရြးဘဲ ပြားမ်ားျခင္းမွာ မေနာကံေမတၱာဘာ၀နာျဖစ္သည္။ ေမတၱာသည္သာေအာင္ႏုိင္ရာ၊ ေမတၱာသည္ သာၿငိမ္းခ်မ္းရာ၊ ေမတၱာသည္သာ ခ်မ္းသာရာျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ   ၀ါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔ သည္ မြန္ျမတ္ သန္႔စင္မႈကုိ ဖြင့္ဆုိလ်က္ရွိေနသည္။

စာေရးတံမဲပြဲသည္    ၀ါေခါင္လ၏ရာသီပြဲေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ စာေရးတံအလွဴမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ခြင့္ျပဳေတာ္မူေသာ ဆြမ္းအလွဴျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ေတာ္သည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသုံးေတာ္မူစဥ္ တစ္ျပည္လုံးတြင္ မုိးေခါင္ၿပီး ငတ္မြတ္ေဘးဆုိက္ေရာက္သည္။ ထုိအခါ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား ၀တ္မပ်က္မလွဴဒါန္းႏုိင္ၾကေတာ့ဘဲ ၾကည္ညိဳရာကုိစြဲ၍ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ စာေရးတံမဲခ်လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားျဖင့္သာ ကုသုိလ္ယူၾကရသည္။ စာေရးတံအလွဴကုိ ဘုရားရွင္ထံသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားၾကရာ ဘုရားရွင္က သံဃာအားလုံးအတြက္ လွဴဒါန္းေသာ ဆြမ္း (သံဃာဘတ္)၊ တစ္ပါး၊ ႏွစ္ပါးစသည္ျဖင့္ရည္ၫႊန္း၍ လွဴဒါန္းေသာဆြမ္း(ဥေဒၵသဘတ္)၊ ပင့္ဖိတ္၍လွဴဒါန္းေသာ ဆြမ္း (နိမႏၲနဘတ္)၊ စာေရးတံမဲခ်၍ လွဴဒါန္းေသာ ဆြမ္း(သာလကာဘတ္)၊ လဆန္းပကၡ၊ လဆုတ္ပကၡ၌ လွဴဒါန္းေသာဆြမ္း (ပကၡိတဘတ္)၊ ဥပုသ္ေန႔၌လွဴဒါန္းေသာဆြမ္း(ဥေပါသထိကဘတ္)၊ ဥပုသ္ေက်ာ္တစ္ရက္၌ လွဴဒါန္းေသာဆြမ္း (ပါဋိကဘတ္)ဟူေသာ ဆြမ္းခုနစ္မ်ဳိးကုိခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။
ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ထင္ရွားခဲ့ေသာ စာဆုိေတာ္မယ္ေခြ၏ ၀ါေခါင္လဖြဲ႕ အဲခ်င္းတစ္ပုဒ္တြင္ ]]ျမန္မာသင္းက်စ္၊ သတုိးစစ္တုိ႔၊ လက္ရွစ္ကေျခ၊ အေထြေထြႏွင့္ေရႊစာေရးတံ၊ ေအာင္ပြဲခံသည္}}ဟုလည္းေကာင္း၊ ကြမ္းေရေတာ္ကုိင္ဦးယာ၏၀ါေခါင္လဖြဲ႕ လူးတားတစ္ပုဒ္တြင္ “သည္ရက္အခါ၊ ျမတ္စြာထြတ္ထား၊ ေရႊစကားတြင္၊ ပြဲမ်ားၿငိမ့္ခံ၊ စာေရးတံဟု၊ စီမံခင္းက်င္း”ဟုလည္းေကာင္း ၀ါေခါင္လႏွင့္စာေရးတံမဲပြဲက်င္းပပုံမ်ားကုိ စပ္ဆုိေရးသားခဲ့ၾကသည္။

စာေရးတံအလွဴႏွင့္စာေရးတံဆြမ္းဟူေသာ ေ၀ါဟာရအျပည့္အစုံကုိ ဒုတိယအင္း၀ေခတ္သာလြန္မင္း တရားႀကီးလက္ထက္ တြင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေသာ စူဠ၀ါပါဠိေတာ္နိႆယႏွင့္  စူဠ၀ါအ႒ကထာနိႆယက်မ္းမ်ား၌  အေစာဆုံးေတြ႕ ရွိရသည္။ စာေရးတံသည္ သစ္သားအေခ်ာင္းအတံျဖစ္ေစ၊ ၀ါးျခမ္းျပား၊ ႏွီးျပား၊ ေပရြက္၊ ထန္းရြက္စသည္တုိ႔ႏွင့္ျဖစ္ေစ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမ၏အမည္ကို ထိုအတံတြင္စာျဖင့္ေရးထုိးထားျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးတံကုိ ယခုေခတ္ အသံုးျပဳ ေသာစကားအရ မဲ ဟု တြဲဖက္သံုးၾကသည္။ သာသနာေတာ္တြင္ စာေရးတံကိုဆြမ္း၊ ကြမ္းကိစၥမ်ား၌သာ အသံုး ျပဳျခင္းမဟုတ္ေပ။ သံဃာေတာ္မ်ားတစ္စံုတစ္ရာ အျငင္းအခုံျဖစ္ပြားၾကလွ်င္ မ်ားရာလုိက္နာစတမ္းသေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ စာေရးတံကုိ မဲေရတြက္ဆံုးျဖတ္ရာ၌လည္း  အသံုးျပဳသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ထိ စာေရးတံဆြမ္းအလွဴႏွင့္  မဟာဒုက္ဆြမ္းအလွဴေရာေထြးလ်က္ရွိၿပီး ထုိအလွဴႏွစ္ရပ္ကို တစ္ေပါင္း တည္းျပဳ လုပ္ေနၾကေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ကႆပျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ မဟာဒုက္လွဴဒါန္းသည့္ အလွဴမွာ စာေရးတံမဲ သာလကာဘတ္ဆြမ္းအလွဴမ်ဳိးမဟုတ္ေပ။ မဟာဒုက္ဆြမ္းအလွဴမ်ဳိးကား မည္သူက သံဃာအပါး ေရမည္မွ်ကို ဆြမ္းလုပ္ေကြၽးရန္တာ၀န္ယူပါဟု လုိက္လံေဆာ္ၾသစာရင္းေရးမွတ္ၿပီး   ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ေသာအလွဴျဖစ္ သည္။ စာေရးတံမဲမပါသျဖင့္ စာေရးတံအလွဴမဟုတ္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ယခုေခတ္မဟာဒုက္ အလွဴျပဳရာ၌  သံဃာေတာ္ မ်ားအား  မဲခ်ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရပ္ရြာမွလွဴဒါန္းေသာ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားကို စာေရးတံမဲျပဳၿပီး မဲေပါက္ရာ ၀တၳဳပစၥည္းကို   ထိုသံဃာသို႔လွဴဒါန္းသည့္    အသြင္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အမွန္စင္စစ္စာေရးတံမဲျဖင့္ လွဴဒါန္းေသာဆြမ္းအလွဴပြဲေတာ္က်င္းပပံုမွာ  သံဃာေတာ္မ်ားသည္  ဆြမ္းၫႊန္းကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးအား ဦးစြာေရြးခ်ယ္  တင္ေျမႇာက္ထားရသည္။ ထုိရဟန္းသည္ ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသာဂတိ၊ေမာဟာဂတိ၊ ဘယာဂ တိမလုိက္စားရျခင္း၊ ဆြမ္းအတြက္ၫႊန္းၿပီးမၿပီးကို သိရွိရျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုရသည္။ ထုိဆြမ္းၫႊန္းကုိယ္ေတာ္သည္ စာေရးတံဆြမ္းကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား၏ အမည္ေရးထုိးထားေသာစာေရးတံအားအသံုးျပဳၿပီး စာေရးတံအားလံုးကို ထည့္စရာတစ္ခုတြင္ထည့္ေမႊ၍ အလွည့္က်သည့္ရဟန္းကစတင္မဲႏိႈက္ေစသည္။ အလွည့္စဥ္မရွိက မေထရ္ႀကီးမွ စတင္မဲႏႈိက္ယူရသည္။ မည္သည့္ဒါယကာ၏ဆြမ္းဟုေရးထုိးထားေသာ စာေရးတံကိုႏႈိက္ယူသည့္ရဟန္းမွာ ထုိအလွဴရွင္၏ပင့္ေလွ်ာက္ခ်က္ျဖင့္ ထုိအိမ္သုိ႔ၾကြခ်ီရသည္။

ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ စာေရးတံမဲ၌ ဆြမ္းဒါယကာ၏အမည္ကိုမေရးေတာ့ဘဲ ရဟန္းသံဃာမ်ား၏ဘြဲ႕ေတာ္ကို ေရးထား ကာ ဆြမ္းဒါယကာက    မဲႏိႈက္ယူသည့္စနစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဆယ္ပါးပင့္ေဆာင္လုိသူသည္ စာေရးတံ ဆယ္ေခ်ာင္း၊ တစ္ပါးပင့္လိုသူသည္   စာေရးတံတစ္ေခ်ာင္းဆြဲယူကာ စာေရးတံတြင္ေရးထားေသာ  ဘြဲ႕အမည္ရွိ ရဟန္း သံဃာအား အိမ္သုိ႔ပင့္ေဆာင္ရသည္။ အႏွစ္သာရမေျပာင္းလဲေသာ္လည္း မိမိလွဴဒါန္းမည့္မဲကို ဒါယကာ ကုိယ္တုိင္ႏိႈက္ရသျဖင့္ ပုိ၍သဒၶါရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ရသည္။ ဆြမ္းကပ္လွဴပံုမွာ အခ်ဳိ႕ကအိမ္သုိ႔နံနက္ေစာေစာပင့္ၿပီး ဆြမ္းဆက္ ကပ္ကာ တရားနာေရစက္ခ်သည္။

အခ်ဳိ႕မွာမူ ေက်ာင္းသို႔ ဆြမ္းအုပ္ပုိ႔ၿပီး မဲက်ရာ သံဃာသို႔ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည္။ ပုဂၢိဳလ္စြဲမထားဘဲ မဲက်ရာသံဃာေတာ္ကုိ လွဴဒါန္းရျခင္းျဖစ္ရာ စာေရးတံအလွဴပြဲေတာ္မွာ သံုးတန္ေသာ ေစတနာျပည့္၀သည့္ အလွဴပြဲေတာ္ တစ္ရပ္ ပင္ျဖစ္သည္။၀ါဆုိ၀ါေခါင္ေရေဖာင္ေဖာင္ ဆုိသလုိ မိုးအားေကာင္းေသာ ၀ါေခါင္လတြင္ ၀ါဆုိ၀ါကပ္ေတာ္မူၾကေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္ျမတ္တုိ႔သည္ စာအံစာဖတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ မအားလပ္ႏုိင္ျဖစ္ၾက၍ ဆြမ္း၊ ကြမ္းမျပတ္ေစရန္ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားက ပစၥယာႏုဂၢဟအျမတ္ဒါနျပဳလုပ္လွဴဒါန္းၾကသည္။ စာေရးတံမဲအပါအ၀င္ လွဴဖြယ္၀တၳဳအစုစုတုိ႔ကို အစဥ္အဆက္ကတည္းကပင္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ စာအံစာခ်ပုဂိၢဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာထြန္း ကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ လံု႔လျပဳႏုိင္သလုိ သာသနာေတာ္တည္တံ့ေရးအတြက္အလွဴရွင္မ်ားကလည္း တတ္စြမ္းသည့္ဘက္မွ အေထာက္အပံ့ျပဳေပးျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ   မဂၤလာတစ္ပါးပင္ျဖစ္သည္။

ထုိနည္းတူစြာ ၀ါေခါင္လျပည့္ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္အရ ေမတၱာဘာ၀နာ၏က်ယ္ျပန္႔ပံုႏွင့္ ထက္ျမက္ပံု တုိ႔ကိုသိရွိၿပီး  ေမတၱာျဖင့္ေအာင္ႏုိင္မႈကို ရယူႏုိင္ေစရန္  ေမတၱာပြားမ်ားၾကမည္ဆုိလွ်င္ မည္သည့္ေနရာဌာန၊  အရပ္ေဒသ တြင္မဆုိ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္းသို႔  မလြဲမေသြေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါေတာ့သတည္း။ 

MWD

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post