Latest News

Sunday, August 26, 2018

အဆစ္ေရာင္ အဆစ္ကိုက္ျခင္းမ်ား၏ လက္ေတြ႔အသုံးက် မဟာကာ ႀကံဆစ္ရြက္

အဆစ္ေရာင္ အဆစ္ကိုက္ျခင္းမ်ား၏ လက္ေတြ႔အသုံးက် မဟာကာ ႀကံဆစ္ရြက္

တစ္ေန႔တြင္    ကြၽန္မတို႔၏တုိင္းရင္း ေဆး႐ုံသို႔ အဆစ္အမ်က္ကိုက္ေရာဂါရေနသူတစ္ဦးေရာက္ရိွလာပါတယ္။ ''ဆရာမ...ကြၽန္မဒူးဆစ္ေတြကုိက္ေန လုိ႔''  ''ဟုတ္ကဲ့ ဒူးဆစ္ကုိက္ေနတာဘယ္ေလာက္ ၾကာေနျပီလဲရွင့္''     ''ႏွစ္ပတ္ေလာက္ၾကာပါၿပီရွင္'' လူနာတစ္ေယာက္လာရင္   ကြၽန္မတုိ႔ တုိင္းရင္းေဆးပညာနည္းစနစ္အရေမးျမန္း သင့္သည့္ လူနာရဲ႕ေရာဂါ ရာဇဝင္ ေတြကုိ ေမးျမန္းေလ့ရွိပါတယ္။ 

လူနာရဲ႕အသက္မွာ  ၄ဝ ျဖစ္ၿပီး   အိမ္ေထာင္ရွိ သူျဖစ္ပါတယ္။   အတိတ္ က ေရာဂါ ရာဇဝင္ေတြကုိ ေမးၾကည့္ေတာ့ ရာသီဖ်ားဖ်ားနာျခင္းသာျဖစ္ ဖူးပါတယ္။ ASO စစ္ဖူးလားေမးေတာ့ ASO မစစ္ဖူးေသးေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ လူနာ၏အလုပ္အကိုင္မွာ   ေစ်းေရာင္း ေစ်းဝယ္ပါ။ အရင္ကယခုကဲ့သုိ ့အဆစ္ကုိက္ျခင္း တစ္ခါမွ   ျဖစ္ဖူးျခင္း မရွိသည္ ကုိလည္း ေမးျမန္းရင္းမွသိရပါတယ္။ လူနာရဲ႕႐ုပ္ရည္မွာၾကည္လင္လန္းဆန္းေနသကဲ့သုိ ့သူ၏ခႏၶာ ကုိယ္သည္ အသင့္အတင့္ေသာ ကုိယ္လုံးရွိပါတယ္။

လူနာ၏ ဒူးႏွစ္ဖက္ကုိစမ္းၾကည့္ေသာ အခါ ေအးစက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ လူနာရဲ႕ဒူးႏွစ္ဖက္မွာ ေအးစက္ေနတာေၾကာင့္  ကြၽန္မတုိ႔ေဆး႐ုံက  အဆစ္ေရာင္ အဆစ္ကုိက္ရာတြင္  သုံးစြဲေနက်လက္သုံးေတာ္  ေဆးဖက္ဝင္မဟာကာႀကံ ဆစ္အရြက္မ်ားကုိေထာင္းကာ  တုိင္းရင္း ေဆးခန္းသုံး   ေဆးနံ ပါတ္ ၂၉ သဗၺေဇယ် ေဆးစပ္ႀကီးႏွင့္ စည္းေပးလုိက္ပါတယ္။ ေဆးဖက္ဝင္   မဟာကာႀကံဆစ္သည္  ႏွစ္ရွည္ခံတဲ့အပင္ျဖစ္ပါတယ္။    ေနရာ အသီးသီးရဲ႕ ေခၚေဝၚခ်က္အရ   မဟာ ကာ ႀကံဆစ္ကုိ နဂါးစက္ပင္၊ အဆိပ္ေျဖပင္၊နဂါး အၿမီးပင္ဆုိၿပီးေခၚတြင္ၾကပါတယ္။  မဟာ ကာႀကံဆစ္ ပင္မွာ  ထူးျခားခ်က္တစ္ခုရွိပါ တယ္။  အရြက္ေတြေပၚမွာ  သိသိသာသာ အမည္းကြက္ေလးေတြ ပါရွိပါတယ္။

 လူနာသည္ သုံးရက္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ေဆး႐ုံသို႔ ထပ္မံလာျပပါတယ္။ ဒူးဆစ္မ်ား ကုိက္ျခင္းသက္သာ လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝမ္းသာအားရေျပာဆုိလာပါတယ္။ ထပ္မံၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ မဟာကာႀကံဆစ္ရြက္ တစ္မ်ဳိး တည္းကုိပဲ ေထာင္းကာ စည္းေပးလုိက္ ပါတယ္။  မဟာကာႀကံဆစ္သည္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ဂ်ပန္၊ အိႏိၵယ၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွာပင္  ထင္ရွားလွေသာ ေဆးဖက္ဝင္အပင္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ေဆးဖက္ဝင္  မဟာကာႀကံဆစ္၏ ႐ုကၡေဗဒအမည္မွာ Polygonumchinese  L. မ်ဳိးရင္းမွာ Poygonaceae  ျဖစ္ပါ၏။ The genus name Polygonum ဆိုသည္မွာ ဂရိဘာသာစကားမွ ဆင္းသက္ လာၿပီး greek poly= many  and gonu= knee or joint  ျဖစ္ေလေတာ့     အဆစ္မ်ားစြာပါဝင္ေသာ၊ အဆစ္တြင္ေဖာင္းေနေသာ အပင္ဟု  ဆုိလုိ ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွာ   အေတြ႕ရမ်ားေသာအပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္စည္မွာေျပာင္လက္ေနၿပီး   တစ္ခါတစ္ရံ နီညိဳ ေရာင္သန္းေလ့ရွိပါတယ္။  အရြက္မ်ားမွာ  ဘဲဥပုံရွိသကဲ့သုိ႔ ထိပ္ဖ်ားမွာခြၽန္ၿပီး ရြက္ရင္း မွာ ဝုိင္းေနေလ့ရွိပါတယ္။  ပန္းခုိင္မ်ားမွာ  အျဖဴေရာင္ သုိ႔မဟုတ္ ပန္းေရာင္မ်ားပြင့္ေလ့ ရွိပါတယ္။ လူနာသည္  တတိယအႀကိမ္ေဆး႐ုံသုိ႔ လာျပပါတယ္။    ဒီတစ္ေခါက္လာျပခ်ိန္တြင္ ဒူးဆစ္မ်ားကုိက္ျခင္းလုံးဝ မရွိေတာ့ ပါ။ သက္သာေၾကာင္းသိေစခ်င္လုိ႔၊ ဝမ္းသာ အားရေျပာဆုိခ်င္လုိ႔ ေဆး႐ုံသို႔ လာျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ကုသေပးလုိက္ေသာ လူနာမ်ားရဲ႕ေဝဒနာမ်ား  ေပ်ာက္ကင္းသြား တယ္ဆိုလွ်င္  ပီတိေတြျဖစ္ရပါတယ္။  ယင္းလူနာရဲ႕အဆစ္ကုိက္ျခင္းကုိသာမက အျခား လူနာမ်ားရဲ႕အဆစ္ေရာင္၊ အဆစ္ကိုက္မ်ား တြင္လည္း လက္သုံးေတာ္မဟာကာႀကံဆစ္ ပင္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မဟာကာႀကံဆစ္ရြက္ကုိ     ဝါးစား ၾကည့္ပါက ဖန္၊ ခါး၊ ခ်ဥ္အရသာရွိပါတယ္။

ေဆးက်မ္းအခ်ဳိ႕၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ  အရြက္ ကုိဝါးစားျခင္းသည္ ေသြးတုိးကုိလည္းက်ေစတယ္ဟု   သိရပါတယ္။  ထိခိုက္ရွနာ အမ်ဳိး မ်ဳိးအတြက္    ထုိအရြက္မ်ားကုိ ထုေထာင္း ကာအုံေပးႏုိင္ပါတယ္။ အနာကုိအျမန္က်က္ ေစၿပီး အမာရြတ္လည္း မက်န္ေစပါ။ ဝဲယား နာမ်ားမွာ အဲဒီအရြက္ကုိျပဳတ္ၿပီးေရခ်ဳိးေပးႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က ဟင္းခ်က္ သည့္အခါ ထုိအရြက္ကုိထည့္ၿပီး ခ်က္စားၾကပါတယ္။ အသည္းေရာဂါမ်ားအတြက္လည္းအရြက္ မ်ားကုိ  သုံးခြက္တစ္ခြက္ က်န္ေအာင္က်ဳိၿပီး ေသာက္ေပးႏုိင္ပါေသး တယ္။ အသည္း အားေကာင္းတယ္ဆုိၿပီး အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားက အရြက္ကုိပါးပါးလွီးကာ  သုပ္စားၾကေလ့ရွိ ၾကတယ္။ ဆီးႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့   ေရာဂါမ်ား ျဖစ္တဲ့ ဆီးက်ဥ္ျခင္း၊ ဆီးခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဆီးနည္းျခင္း၊  ဆီးဝါျခင္းမ်ားတြင္လည္း အရြက္ကုိ ျပဳတ္၍ ေသာက္ေပးႏုိင္ပ ါတယ္။ ဝမ္းႏွင့္ပတ္သက္တဲ့    ဝမ္းကုိက္ျခင္း၊ ဝမ္းေလွ်ာျခင္းမ်ားမွာ  အရြက္ကုိေရစင္ေအာင္ ေဆးကာ    အစိမ္းလုိက္ ထမင္းနဲ႔ ျမႇဳပ္စားေပးႏုိင္ပါတယ္။

ခႏၶာကုိယ္ေဖာေရာင္ ျခင္းမ်ားအတြက္ အရြက္ကုိအေျခာက္လွန္းကာ ေရေႏြးထဲတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္အစား ထည့္ေသာက္ေလ့ရွိၾကပါေသးတယ္။    ထုိ႔အတူ အနာစိမ္းမ်ား၊ ယားနာ၊ ခူနာမ်ားတြင္ အရြက္ကုိ    ထုေထာင္းကာ အုံေပးျခင္းျဖင့္  အနာမ်ားကုိျပည္မွည့္ျမန္ေစၿပီး  အသားႏု မ်ားအျမန္တက္ေစပါတယ္။ ငါး႐ုိးစူးျခင္း၊ ကင္းကုိက္ျခင္း၊ ျခင္ကုိက္ ျခင္း၊ ပ်ားတုပ္ျခင္းမ်ားတြင္ အရြက္ကုိညႇစ္ ကာရ ေသာ အရည္ျဖင့္ လိမ္းေပးပါက အဆိပ္ မ်ားေျပေစပါတယ္။  သို႔ပါေသာေၾကာင့္  အဆိပ္ေျဖပင္ ေခၚဆုိၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ဆီေလာင္ျခင္း၊ ေရေႏြးပူေလာင္ျခင္း၊ အပူ ေလာင္ျခင္းတုိ႔တြင္လည္း     အရြက္ကုိ ထုေထာင္းကာ အုံေပးထားပါက အမာရြတ္ ပင္မက်န္ေတာ့ဘဲ အျမန္ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ အစြမ္းရိွပါတယ္။ မဟာကာႀကံဆစ္အရြက္ကုိ မၾကာခဏ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္    ေမာပန္းမႈမ်ားကို သက္သာေစတဲ့အျပင္ နာက်င္မႈ ေဝဒနာမ်ား ကုိလည္း  ေပ်ာက္ကင္းကာ သိသိသာသာ လန္းဆန္းေပါ့ပါးေစပါတယ္။   သုိ႔ပါေသာ ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕အရပ္ေဒသမ်ားက မဟာကာ ႀကံဆစ္ပင္ကုိနတ္ေဆးပင္ဟု ေခၚဆုိၾကပါ တယ္။ ရင္က်ပ္ျခင္း၊   ေခ်ာင္းဆုိးျခင္းမ်ားတြင္ လည္း အရြက္ကုိမီးကင္ကာ   သတၱဳရည္ကုိ ေသာက္သုံးေပးျခင္းျဖင့္   သက္သာေစပါ တယ္။ 

အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္လူႀကီးမ်ားရဲ႕    ဒူးနာျခင္း၊ ေျခလက္မ်ားကုိက္ခဲျခင္းအတြက္  အစဥ္အၿမဲေဆာင္ထားသင့္ေသာ ေဆးဖက္ ဝင္အပင္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆစ္ေရာင္၊ အဆစ္ကုိက္ျခင္းမ်ားတြင္ အဆစ္မ်ားကုိ စမ္းၾကည့္ရာမွ  အဆစ္မ်ား ပူေနရင္ေတာ့ မဟာကာႀကံဆစ္ရြက္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းမစည္းေပးပါ။ အဆစ္မ်ားပူေနလွ်င္  သေဘၤာရြက္ႏွင့္ပထမရက္စည္းေပးၿပီး အဆစ္ မ်ားေအးလာပါမွ မဟာကာႀကံဆစ္ႏွင့္စည္း ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္ မဟာကာႀကံဆစ္ပင္သည္ပူေသာတန္ခုိး ထူးရွိသည့္အတြက္ ေၾကာင့္ျဖစ္ ပါတယ္။

႐ုကၡေဗဒဆုိင္ရာ   အပင္စာအုပ္တြင္ မဟာကာ၊  မဟာကာေလွကား၊ မဟာကာႀကံဆစ္၊  မဟာကာေရကြၽဲဆုိၿပီး  ေလးမ်ဳိးရွိ တာကုိ ေတြ႕ရသည့္အနက္မွ ကြၽန္မတုိ႔ေဆး႐ုံ တြင္    လက္ေတြအသုံးခ်ကုသေနေသာ  ေဆးဖက္ဝင္   မဟာကာႀကံဆစ္၏အစြမ္း သတၱိေၾကာင့္   အဆစ္ေရာင္ျခင္း၊ အဆစ္ ကုိက္ျခင္းမ်ားကုိ   သက္သာေပ်ာက္ကင္း သည့္အေၾကာင္း သိေစလုိေသာေစတနာျဖင့္    ေရးသားလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။    ။

ေဆာင္းပါးရွင္- မုဒိတာ (ေတာင္သာ)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post