Latest News

Saturday, August 25, 2018

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ဆရာတစ္ဆူ ေကာင္းမြန္မႈမ်ား လမ္းၫႊန္ႏိုင္သူ မစၥတာ ကုိဖီအာနန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ဆရာတစ္ဆူ ေကာင္းမြန္မႈမ်ား လမ္းၫႊန္ႏိုင္သူ မစၥတာ ကုိဖီအာနန္

''အေရးႀကီးတဲ့ ျပႆနာေတြအေပၚမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ အၿမဲတမ္းယံုၾကည္ထားတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြက ဒါကိုစိုးရိမ္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သြားၾကမွာျဖစ္သလို ေခါင္းေဆာင္သူေတြလည္း ေနာက္လိုက္ေတြျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္''

အထက္ပါ မွတ္သားဖြယ္ရာစကားကို ေျပာၾကားခဲ့ သူမွာ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း   ကိုဖီအာနန္ ျဖစ္သည္။

ကိုဖီအာနန္ကို ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္တြင္ ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ၂ဝဝ၆   ခုႏွစ္  ဒီဇင္ဘာလအထိ  ခုနစ္ဦးေျမာက္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ကိုဖီအာနန္သည္   ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုကို ပူးတြဲလက္ခံ ရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။   ကိုဖီအာနန္သည္   ကိုဖီအာနန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္သူ   ဥကၠ႒ျဖစ္သကဲ့သို႔ နယ္ဆင္မန္ဒဲလား  တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းေသာ  The Elders အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။

ကိုဖီအာနန္သည္ ၂ဝ ရာစုမွ ၂၁ ရာစုသို႔ အကူး အေျပာင္းကာလ  ၁၉၉၇  ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္အထိ ကုလသမဂၢအႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူေန သည့္ ၁ဝ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ကိုဖီအာနန္ကို ထူးျခား ေသာ၊  ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ေသာ  ပံုရိပ္တစ္ခုအျဖစ္ လူအမ်ားက တင္စားေျပာဆိုခ့ဲၾကသည္။ ကိုဖီအာနန္သည္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျပည့္ဝသည္၊ ေဖာ္ေရြသည္၊ ဘဝကို ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္သည္၊ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကမၻာႀကီး ပ်က္စီးမသြားေစရန္၊  ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မညီမႈမ်ား ႀကီးထြားမလာေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။   လူမ်ဳိးစုပဋိပကၡမ်ားၾကားတြင္  ႐ိုးသားစြာ အက်ဳိးေဆာင္ေပးသူတစ္ဦးျဖစ္သလို ေအးေဆးတည္ၿငိမ္ ၿပီး  သံခင္းတမန္ခင္း  စြမ္းရည္ျပည့္ဝသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုၾကသည္။

ကိုဖီအာနန္၏ အသက္(၈ဝ)ျပည့္ ေမြးေန႔အခ်ိန္ အခါလည္းျဖစ္၊ သူ႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ ေနာက္ဆံုး ေပၚထြက္လာခ့ဲျခင္းလည္းျဖစ္ေသာ ဧၿပီလတြင္ ဘီဘီစီ သတင္းဌာနႏွင့္   ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတစ္ခု၌ ''ေခါင္း ေအးေအးထား တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ဆံုးျဖတ္၊  ကမၻာႀကီး ကြဲျပားျခားနားလာေနမႈကို တာဝန္ယူမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ     ပိုမိုလိုအပ္ေနတယ္''ဟု   ေထာက္ျပေျပာဆို ခဲ့သည္။ 

သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားမ်ား အျပန္အလွန္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္   ေနထိုင္ၾကရာ  ကမၻာႀကီးတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ   တရားမွ်တမႈ၊  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားလိုအပ္သည္ဟု ကိုဖီအာနန္က ယူဆ သည္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိႏိုင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိလွ်င္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈ  မရရွိႏိုင္  သို႔ေသာ္  လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားမရွိလွ်င္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွစ္ခုစလံုးကို မရရွိႏိုင္ဟု သူကဆိုသည္။  ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ စစ္ပြဲမ်ားအဆံုးသတ္ေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ အကာအကြယ္ ေပးေရး  စသည္တို႔အတြက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မွရမည္ကို ကိုဖီအာနန္ သိျမင္ခဲ့ သည္။

အဆိုပါ    ရည္မွန္းခ်က္မ်ား   ျပည့္ေျမာက္ရန္ ကုလသမဂၢကသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ ခဲ့ၿပီး   ကုလသမဂၢအတြက္  သူ႔ဘဝတစ္သက္တာလံုး ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢသည္ သူ႔ေၾကာင့္သာ ပိုမိုအေရးပါ   အရာေရာက္လာခဲ့ရသည္။  ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အာနန္သည္ ႏိုင္ငံတကာ ကိစၥမ်ားတြင္ တရားဝင္ဥပေဒႏွင့္အညီ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေစၿပီး ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ခိုင္မာေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ေပးခ့ဲသည္။ 

ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ဘဝ

ကိုဖီအာနန္သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕တြင္ ဘတ္ဂ်က္အရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခ့ဲသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အထိ ဂါနာႏိုင္ငံရွိ ခရီးသြားကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ သည္။  ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကိုဖီအာနန္သည္ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ   မဟာမင္းႀကီး႐ံုး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္လာသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး၊ ဘတ္ဂ်က္၊ ဘ႑ာ ေရးႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ဘူထ႐ို႕စ္ ဘူထ႐ို႕စ္ ဂါလီက ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးဌာနသစ္ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး ယင္း ဌာနတြင္ ကိုဖီအာနန္ကို ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။  ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အထိ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏  ယူဂိုဆလားဗီးယား ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရ သည္။

အျခားေသာ သံတမန္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ကိုဖီအာနန္သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား တြင္ အေရွ႕တီေမာကို အင္ဒိုနီးရွားမွ ခြဲထြက္ရန္ အားေပး ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လက္ဘႏြန္မွ အစၥေရးတို႔ ဆုတ္ခြာသြားမႈအတြက္ ကိုဖီအာနန္သည္ အသိအမွတ္ျပဳခံခ့ဲရသည္။ ထို႔ျပင္ ဘက္ကာဆီကြၽန္းဆြယ္ အေရးကိစၥကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားေနသည့္ ကင္မရြန္းႏိုင္ငံသမၼတႏွင့္   ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသမၼတ တို႔ႏွင့္အတူ ေျပလည္မႈရရွိေရးအတြက္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ တြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

အာနန္ႏွင့္ အီရန္သမၼတ မာမြတ္အမာ ဒီနီဂ်က္ တို႔သည္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲခ့ဲၾကသည္။ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား အစီ အစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ''ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးမွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို  ကြၽန္ေတာ္တို႔  ေလ့လာသင္ယူသင့္ပါတယ္။  ဒီလိုအျဖစ္ဆိုးမ်ဳိး   ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ဒါဖာေဒသသို႔ေစလႊတ္မႈကို အာနန္က ေထာက္ခံ အားေပးသည္။ ဆူဒန္အစိုးရအာဏာကို ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အာဖရိကသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား  လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွင္းရန္အတြက္ ဆူဒန္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အာနန္သည္ အာရပ္ႏွင့္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္အေရး ႏွင့္ အျခားေသာအေရးကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ သို႔မဟုတ္ အာနန္ေကာ္မရွင္ကိုဖီအာနန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဦးေဆာင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၿပီး အႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာ ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ခဲ့သည္။

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိုဖီအာနန္၏ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွ ပါေၾကာင္း၊  ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ မိမိတို႔အား အႀကံÓဏ္ ေပးမည့္တာဝန္ကို လက္ခံရယူရန္ စိတ္သေဘာထား ေကာင္းမြန္ၿပီး အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိသည့္    ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္က သေဘာတူညီခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ေဒါက္တာ  ကိုဖီအာနန္အေနျဖင့္ မိမိတို႔အားကူညီရန္ ¤င္း၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အတိုင္း  လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ကိုဖီအာနန္၏  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္   ေကာ္မရွင္၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွ  ေတြ႕ရေသာ  ¤င္း၏ က႐ုဏာ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ ရဲစြမ္းသတၱိတို႔သည္ ¤င္း၏ ပညာျပည့္ဝမႈ၊ အေတြ႕အႀကံဳ ၾ<ြကယ္ဝမႈတို႔ကို ထင္ဟပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သူ၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး က႐ုဏာတရား ရွိပါေၾကာင္း၊  အလုပ္တာဝန္ မ်ားျပားသည့္ၾကားမွပင္  အခ်ိန္ယူကာ  မိမိအား  တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းၿပီး  ကူညီအားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း  ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္  ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္မွ   ရခိုင္ျပည္နယ္  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး   ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အႀကံဳျပဳခ်က္ ၈၁ ခ်က္ ကိုလည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္   အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း     ႏိုင္ငံေတာ္၏    အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးဘဝႏွင့္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္

ကိုဖီအာနန္သည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္ဝင္မင္းမ်ဳိး အႏြယ္ဝင္ မိသားစုမွ ဆင္းသက္လာသည့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အမ်ဳိးသမီး တီတီအလာကီဂ်ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သမီး အမာႏွင့္ သား ကိုဂ်ဳိတို႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ကိုဖီအာနန္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ကြဲကြာေနခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ကြာရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၄  ခုႏွစ္တြင္  ကိုဖီအာနန္သည္ ကုလသမဂၢတြင္ ဆြီဒင္ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သည့္  နာနီအာနန္ႏွင့္ ထပ္မံ လက္ထပ္ခဲ့သည္။

ကိုဖီအာနန္သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဘမ္းၿမိဳ႕၌ ႐ုတ္တရက္ ဖ်ားနာၿပီး   ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  လက္ရွိ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ အန္ေသာ္ႏ်ဴး ဂူးတဲရက္ရွ္က ''ကိုဖီအာနန္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာ့ တကယ့္ဆရာတစ္ဆူျဖစ္သလို ေကာင္းမြန္တာေတြ ကိုလည္း လမ္းၫႊန္ႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္''ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။   

ေမာင္သာယာ

No comments:

Post a Comment