Latest News

Sunday, August 26, 2018

ဇူလုိင္လအတြင္း ျပည္တြင္း၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ၅ ဒသမ ဝ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ျမင့္တက္လာ

ဇူလုိင္လအတြင္း  ျပည္တြင္း၌ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ၅ ဒသမ ဝ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ျမင့္တက္လာ

ရန္ကုန္  ၾသဂုတ္  ၂၅

ဇူလုိင္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၅ ဒသမ ဝ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း  ဗဟုိစာရင္းအင္း အဖြဲ႕၏ ျမန္မာႏုိင္ငံစားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းကိန္းႏွင့္  ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအေျခအေနစာရင္းအရ သိရသည္။

တ႐ုတ္-အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၊ အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္အတိုးႏႈန္း ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိး ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဇူလုိင္လတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑၌ အခက္အခဲျဖစ္ ကာ စက္သုံးဆီႏွင့္အိမ္သုံးေဆးဝါးမ်ားအပါ အဝင္ ကုန္ပစၥည္းတခ်ဳိ႕ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ယခုႏွစ္   ဇန္နဝါရီလက  ၄ ဒသမ ၄  ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလက ၄ ဒသမ  ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္  အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖုိး စတင္ျမင့္တက္သည့္   ဇြန္လတြင္ ၄ ဒသမ ၅၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ  တန္ဖုိးျမင့္တက္ ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည့္ ဆန္တစ္ျပည္ေစ်းႏႈန္း သည္ ၄ ရာခုိင္ ႏႈန္းခန္႔ျမင့္တက္လာၿပီး ဇန္နဝါရီလက ဆန္ေခ်ာတစ္ျပည္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၃၉ဝ မွ ဇူလိုင္ လတြင္ ၁၈၅ဝ သုိ႔ျမင့္တက္လာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္တြင္း၌ ၾကက္သားေစ်းႏႈန္း ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဝက္သားေစ်းႏႈန္း ၄ ရာခုိင္ ႏႈန္းႏွင့္ ၾကက္ဥေစ်းႏႈန္း ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ဝယ္ ယူတင္သြင္းေနရသည့္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ယခုႏွစ္  ခုနစ္လ တာကာလအတြင္း    ဒီဇယ္တစ္ဂါလန္လွ်င္  ၁၁  ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဓာတ္ဆီတစ္ဂါလန္လွ်င္  ၉  ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ ခဲ့ၿပီး     ဇန္နဝါရီလက ဒီဇယ္တစ္ဂါလန္လွ်င္ ေငြက်ပ္  ၃၉ဝဝ မွ ေငြက်ပ္ ၄၃၅ဝ   သုိ႔လည္းေကာင္း၊   ဓာတ္ဆီ တစ္ ဂါလန္လွ်င္ ေငြက်ပ္  ၃၉၅ဝ မွ ၄၂၅၅ က်ပ္ သုိ႔လည္းေကာင္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MWD

No comments:

Post a Comment