Latest News

Sunday, August 5, 2018

ယခုႏွစ္မိုးရာသီ၌ ေမာ္တင္စြန္းကမ္းေျခကို ပင္လယ္ေရတိုက္စားမႈ ယခင္ႏွစ္ကထက္ျမင့္တက္

ယခုႏွစ္မိုးရာသီ၌ ေမာ္တင္စြန္းကမ္းေျခကို ပင္လယ္ေရတိုက္စားမႈ ယခင္ႏွစ္ကထက္ျမင့္တက္ဟိုင္းႀကီးကြၽန္း ၾသဂုတ္ ၄

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး  ပုသိမ္ခ႐ုိင္  ဟိုင္းႀကီး ကြၽန္းၿမိဳ႕ ဇီးခ်ိဳင္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေမာ္တင္ စြန္းပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ယခုႏွစ္မိုးရာသီ၌ပင္လယ္ေရတိုက္စားမႈျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ား ထက္ ေက်ာက္တန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာမႈ ပိုမ်ား လာျခင္းေၾကာင့္ ကမ္းေျခမွသြားလာၾကသည့္ ကားႏွင့္    ဆိုင္ကယ္မ်ား    နတ္ေတာင္အနီး ကမ္းေျခ၌   ေမာင္းႏွင္ရာတြင္   အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိိရသည္။
ေက်ာက္တန္းမ်ားေပၚထြန္းလာျခင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့႐ွိၿပီး မိုးေႏွာင္းကာလတြင္ ရာသီေလႏွင့္ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ တန္းမ်ားေပၚသို႔ သဲမ်ားျပန္လည္ဖံုးအုပ္သြားကာ သဲေသာင္ျပင္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္ မွာ ေဒသ၏ သဘာဝတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ မ်ားကလည္း မုိးရာသီတြင္  ေက်ာက္တန္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေသာ္လည္း အဆိုပါေက်ာက္တန္း မ်ားၾကားတြင္ သဲေသာင္ခုံမ်ား က်န္႐ွိေနသည့္ အတြက္ ယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ရန္ အဆင္ေျပေန ေသးေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ပင္လယ္ေရတိုက္ စားမႈ ျမင့္တက္လာကာ သဲေသာင္ခုံမ်ား က်န္ရွိ ျခင္းမ႐ွိေတာ့သည့္အတြက္ ကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္ မ်ား ေမာင္းႏွင္သြားလာေရး ခက္ခဲေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
ပင္လယ္အတြင္းသဲတူးျခင္းေၾကာင့္
ေမာ္တင္စြန္းကမ္းေျခသို႔ ပင္လယ္ေရလိႈင္း ႐ိုက္ခတ္မႈႏွင့္ ပင္လယ္ေရတိုက္စားမႈမ်ားမွာ ၿပီးခဲ့ သည့္  ဇြန္လႏွင့္  ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္း အမ်ား ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ ကမ္းေဘး ေျမသားနံရံမ်ားကိုပင္ လိႈင္း႐ိုက္ျခင္းမ်ားရွိလာ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွသိရွွိရသည္။
ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ ကမ္းေျခ တစ္ခု၌  ပင္လယ္ေရတိုက္စားခံရပါက  အျခား ကမ္းေျခတစ္ခုတြင္  သဲေသာင္ခုံမ်ား  ျဖစ္ထြန္း ေလ့႐ွိၿပီး ယင္းကိုေဒသခံမ်ားအားလံုးက သဘာဝ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းၿမိဳ႕အနီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ ကုမၸဏီ တစ္ခုက သဲတူးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခေဒသမ်ား ၌ ပင္လယ္ေရတိုက္စားမႈႏွင့္ ပင္လယ္ေရလိႈင္း ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ား  ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း  သဲ ေသာင္ခုံမ်ားျဖစ္ထြန္းမႈ နည္းပါးလာရာ ထိုသို႔ ပင္လယ္အတြင္း သဲတူးယူျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ယံုၾကည္ ေနၾကသည္။
မုတ္သုံေလအားေကာင္း
''ဒီႏွစ္ မိုးရာသီက ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းက လည္း ပင္လယ္မွာ မၾကာခဏျဖစ္ေနၿပီး မုတ္သုံ ေလကလည္း    အားေကာင္းေနတာေၾကာင့္ ပင္လယ္မွာ လိႈင္းေလၾကမ္းတဲ့အျပင္ ကမ္းေျခ ေတြမွာလည္း လိႈင္း႐ိုက္တာေတြ၊ ေလတိုက္တာ ေတြက ယခင္ႏွစ္ထက္စာရင္ ျပင္းတယ္လို႔ေျပာရ မွာေပါ့၊ အခုရက္ေတြဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကမ္းနီး ငါးဖမ္းစက္ေလွေတြ  ရာသီျပင္းလို႔  နားေနၾကရ တာ''ဟု ကံခ်ိဳင္ေက်းရြာမွ ေဒသခံေရလုပ္သား တစ္ဦးက ေျပာသည္။

သတိျပဳရမည့္ကမ္းေျခမ်ား
ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီသို႔ေရာက္႐ွိလာသည္ႏွင့္ ဟိုင္း ႀကီးကြၽန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ား ၌ ပင္လယ္ေရလိႈင္း႐ိုက္ခတ္မႈႏွင့္  ပင္လယ္ေရ တိုက္စားမႈ   အျဖစ္အမ်ားဆံုး   ေနရာမ်ားမွာ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္   ကပၸလီကမ္းေျခ၊   အမွတ္ (၃)ရပ္ကြက္   ပင္လယ္ကမ္းေျခ၊   ေခ်ာင္းဝ ေက်းရြာအုပ္စု   ေခ်ာင္းဝေက်းရြာ   ပင္လယ္ကမ္း ေျခ၊ ကံခ်ိဳင္ေက်းရြာအုပ္စု ဘန္႔ေဘြးေက်းရြာ ကမ္းေျခႏွင့္ ယခု ေမာ္တင္စြန္းကမ္းေျခမ်ားျဖစ္ရာ သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေမာ္တင္စြန္းေဒသမွ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္မူ ပင္လယ္ကမ္းေျခ၏  ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ်  ေျပာင္းလဲ လာမႈမ်ားကို သတိျပဳ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၿပီး ယခု ႏွစ္တြင္ ပင္လယ္ေရတိုက္စားမႈမ်ား၍ ေက်ာက္ တန္းမ်ား ေပၚေနေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ေမာ္တင္စြန္းကမ္းေျခအနီး   နတ္ေတာင္ေျခရွိ ေက်ာက္တန္းမ်ားေပၚသို႔ ယခင္ႏွစ္မ်ားအတိုင္း သဲမ်ားျပန္လည္ဖံုးအုပ္လာလိမ့္မည္ဟု ေဒသခံ မ်ားက  ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း  သိရ သည္။                     

ေက်ာ္သူဟိန္း(ဟိုင္းႀကီးကြၽန္း)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post