Latest News

Tuesday, August 21, 2018

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ — ၇၅% လုပ္ပု္င္ခြင့္နဲ့ ၁၀၀% ထမ္းရြက္ေနရ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  —
၇၅% လုပ္ပု္င္ခြင့္နဲ့ ၁၀၀% ထမ္းရြက္ေနရ


ႏူိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မွ မိမိတုိ႔ အစုိး
ရ ႏွင့္ စစ္တပ္ ဆက္ဆံေရးသည္ "မဆုိးလွ
ေၾကာင္း" ႏွင့္ အစုိးရ အဖဲြ႔တြင္းရွိ စစ္တပ္ ၀န္
ၾကီးသုံးဦးသည္လည္း "အေတာ္ေလး ေဖၚေရြ"
ၾကေၾကာင္း သူမအား ၁၅ ႏွစ္ၾကာ အက်ယ္
ခ်ဳပ္ ခ်ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္နဲ့ ဆက္ဆံေရးကုိ ေျပာ
သြားခဲ့ပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပုံ

က်မတုိ႔ အေနနဲ့ ၇၅% ပဲ ေပးထားတဲ့ လုပ္ပုိင္
ခြင့္မ်ား နဲ့ ၁၀၀% ျပည့္တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းရြက္
ေနရပါတယ္လုိ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာသြားခဲ့
ျပန္ပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ ျပီးျပည္
စုံမႈ မရွိေသးဖူးလုိ႔ လည္း ေထာက္ျပသြားပါ
တယ္။ စစ္တပ္ရဲ့ အခန္းက႑ကုိ အသားေပး
ေရးဆဲြထားတဲ့ ဖဲြ႔စည္းပုံ ရဲ့ အဓိက က်တဲ့ အပုိင္း
ေတြကုိ ျပင္ဆင္ႏူိင္ဖုိ႔ အမ်ားၾကီး လုပ္ရဦးမယ္
လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

"ဒီလုိ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ က်မတုိ႔ ျပည္သူေတြ ကုိ မနာေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ က်မတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ
မျငိမ္သက္မႈ ေတြ ဒုကၡ ေတြ အမ်ားၾကီး ၾကဳံခဲ့
ၾက ုျပီးပါျပီ။ က်မတို႔ တုိင္းျပည္ကုိ ေဇာက္ထုိး
မုိးေမ်ာ္ ျဖစ္ေစမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိး အျဖစ္
မခံႏူိင္ဖူး" လုိ႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားတေယာက္မွ စစ္အာဏာသိမ္း
မည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ ရွိပါသလား အေမး
ကုိ မိမိအေနျဖင့္  ဒီကိစၥ
အေပၚ ထူးထူးကဲကဲ စုိးရိမ္မႈ မရွိပါလုိ႔ ေျဖၾကားသြားပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အလ်င္းသင့္လုိ႔ ေျပာခ်င္တာက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ့ မျဖစ္ႏူိင္ဖူးလုိ႔
ျပတ္ျပတ္သားသား ပါယ္ခ်ခဲ့ျခင္း မရွိတာ ေတြ႔
ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိ unduly worried လုိ႔ပဲ သုံးသြားပါတယ္။

စစ္တပ္ အေနနဲ့လည္း အာ
ဏာသိမ္းဖုိ႔ အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ဆူပူမႈေတြ
တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ပ်က္ယြင္းေနျပီ။ေနရာ
တကာမွာ တလဲြေတြ ျဖစ္ေနျပီဆုိတဲ့ လူထု
အျမင္ကုိ အရင္ ဖန္တီးယူရမွာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ
သိေနလုိ႔ပါပဲ။
လက္ရွိ သူမဦးေဆာင္ေနတဲ့ အစုိးရ ကုိ
ေ၀ဖန္တာကုိ ၾကဳိဆုိရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ မ်မ်တတ
ဘက္စုံၾကည့္တတ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိေနပါတယ္။
သုိ႔ မဟုတ္က ထုိသုိ႔ ျဖစ္ရန္ ဖန္တီးသူမ်ားနဲ့
တတန္းစားတည္း ျဖစ္သြားမွာကုိေတာ့ သတိ
ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ရခုိင္အေရး _ Clear and Present Danger

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း အၾကမ္းဖက္၀ါဒသည္
အစစ္အမွန္ ႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ၾကဳံေတြေနရေသာ
အႏၱရာယ္ၾကီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကုိ မေျဖရွင္းပဲ
ထားပါက ေဒသတခုလုံးအတြက္ ဆုိးရြားေသာ
အကိ်ဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏူိင္ေၾကာင္း အစခ်ီ
ကာ အခုလုိ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

မိမိတုိ႔ ႏူိင္ငံ၏ လုံျခဳံေရးကုိ စိမ္ေခၚလာမႈမ်ား
ကုိ မေျဖရွင္းက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္
ရွိေနဦးမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူသား အၾကပ္
အတည္းၾကီး ျဖစ္လာရသည္ကပင္ အၾကမ္း
ဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာတာ ျဖစ္လုိ႔
အၾကမ္းဖက္မႉမ်ား ကုိ ဘယ္လုိ အေၾကာင္း
ဘယ္လုိ ပုံစံ နဲ့ မွ ခြင့္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျပာ
သြားခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း အစုိးရရဲ့ ေဆာင္ရြက္
ေနမႈမ်ားကုိလည္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားကုိ
အေသးစိတ္ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

မိမိအေနုျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားရသူမ်ား
အတြက္ လြန္စြာမွပင္ စာနာစိတ္ ျဖစ္မိ
ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား နဲ့
ကေလးမ်ားကုိ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ထုိလူမ်ား ျပန္လာႏူိင္ေရး အတြက္ ဘဂၤလား
ေဒ့ရွ္ မွ မည္မ် ျမန္ျမန္ အေကာင္အထည္ေဖၚ
ႏူိင္မလဲ ေပၚ မူတည္တယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။
ထုိ႔အတြက္ မိိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ အခ်ိန္ဇယားလုိ
ေရးဆဲြသတ္မွတ္၍ မျဖစ္ႏူိင္ဖူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။

မိမိတုိ႔အေနနဲ့ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ ကစျပီး
လက္ခံရန္ အသင့္ ျဖစ္ေနျပီလုိ႔ လည္း ေျပာ
သြားခဲ့ပါတယ္။

ထြက္ေပၚလာ
သည့္ရလာဒ္သည္ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ
ဆုိးသည္ ျဖစ္ေစ မည္သုိ႔ မ် သက္ေရာက္မူ
မရွိမည့္ ျပင္ပမွ ရႈ႔ျမင္သူမ်ား အျမင္ႏွင့္ မိမိတုိ႔
မည္သုိ႔မ် မတူညီႏူိင္ေၾကာင္း

မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ျပသာနာ တခုလုံးကုိ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျပီး ျခဳံ ငုံ သုံးသပ္ရေၾကာင္း
ျပီးလ်င္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျပီး
ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္းႏွင့္ အေသးအမႊား ကိစၥ
ကုိပင္ လစ္လ်ဴရႈ၍ မရေၾကာင္းလည္း ေျပာ
ဲ့သြားခဲ့ပါတယ္။

ကုိဖီအာနန္

ကြယ္လြန္သူ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္
ေဟာင္း ကုိဖီ အာနန္အားလည္း မိမိႏူိင္ငံ၏
ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စည္ပင္ဖြံျဖဳိးေရး၊ လုံျခဳံမႈ ရွိေရး နဲ့
တုိုးတက္ေရးတုိ႔ ကုိ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္း
ျဖင့္ ရက္ရက္ေရာေရာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ တဦး
အျဖစ္လည္း အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳ ေျပာၾကား
သြားခဲ့ပါတယ္။

စကၤာပူ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ လီရွင္လုံးရဲ့ ဖိတ္ၾကားခ်က္
အရ ေလးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ ေရာက္
ရွိေနစဥ္ အတြင္း စကၤာပူ အမ်ဳိးသား
ေတြးေခၚေမ်ာ္ျမင္ေရး အဖဲြ႔
ၾကီး ျဖစ္တဲ့ ယူဆြတ္ အီရွတ္ အင္စတီက်ဳ မွ
ကမကထ ျပဳ က်င္းပေပးတဲ့ ေဟာေျပာပဲြမွာ
ေျပာသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားရဲ့ အေမးကုိလည္ုး
ရယ္ရယ္ေမာေမာ နဲ့ သက္ေတာင့္သက္သာပဲ
ေျဖၾကားသြားႏူိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေလ့လာသူမ်ားက
ဆုိပါတယ္။

ထုိအတူ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း စကၤာပူမွ
ရင္းႏွီး ျမဳပ္နံ မႈ ပုိမုိရရွိေရး အတြက္လည္း
ၾကဳိးပမ္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ လည္း သိရပါ
တယ္။

လွစိုးေဝ
ကုိးကား။ ။  South China Morning Post
               Irrawaddy News
               Nikkei Asia Review

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post