Latest News

Tuesday, August 21, 2018

အမရပူရ၊ ဘုရင့္ဂူသုံးလုံးႏွင့္ ဘိုးေတာ္ဘုရား


အမရပူရ၊ ဘုရင့္ဂူသုံးလုံးႏွင့္ ဘိုးေတာ္ဘုရား

ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၂ ခုႏွစ္မွ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္အထိ ရွည္ ၾကာခဲ့သည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ဘုရင္ႏွစ္ပါး နန္းစိုက္ခဲ့သည့္ အမရပူရသည္ ျမန္မာ့နန္းၿမိဳ႕ ေတာ္ေဟာင္းတစ္ခုအျဖစ္   ယေန႔တိုင္ထင္ရွား လ်က္ရွိသည္။ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေန သည့္ ဦးပိန္တံတား၊ ပုထိုးေတာ္ႀကီး၊ ေနပူခံကိုယ္ ေတာ္ႀကီး၊ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ႐ုပ္ပြားေတာ္၊ ေရႊ ၾကက္ယက္၊ ေရႊၾကက္က်စသည့္ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ လာေရာက္လည္ ပတ္  ေလ့လာသူမ်ားျဖင့္  စည္ကားေနေလ့ရွိ သည္။ သို႔ေသာ္ အမရပူရတြင္ရွိေနသည့္ ကုန္း ေဘာင္ေခတ္ဘုရင္သုံးပါး၏   ဂူဗိမာန္မ်ားကိုမူ အမ်ားအားျဖင့္ သတိမထားမိၾကပါေခ်။
အမရပူရၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ဗဒုံမင္းလက္ထက္ တြင္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၃ ခုႏွစ္မွ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႀကိမ္၊ သာယာဝတီမင္း လက္ထက္တြင္ ခရစ္ ႏွစ္ ၁၈၃၇ ခုႏွစ္မွ ၁၈၅၇ ခုႏွစ္အထိတစ္ႀကိမ္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေနျပည္ေတာ္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ သည္။
ယခုအခါတြင္ အမရပူရသည္ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး မႏၱေလးခ႐ိုင္တြင္ပါဝင္ကာ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း တည္ရွိေနသည္။ ၈ဝ ဒသမ ၁၁ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းသည့္ အမရ ပူရၿမိဳ႕နယ္ကို ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕(အမရပူရႏွင့္ ျမစ္ငယ္)၊ ရပ္ကြက္  ႏွစ္ခု၊   ေက်းရြာအုပ္စု  ၄၂  အုပ္စု၊ ေက်းရြာ ၁၇ဝ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာ အေရွ႕ဘက္ တြင္   ပုသိမ္ႀကီးႏွင့္   ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္   တံတားဦးႏွင့္   စစ္ကိုင္း ၿမိဳ႕နယ္၊  ေတာင္ဘက္တြင္စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္     ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ တည္ရွိသည္။
ပိုးထည္လုပ္ငန္း၊  ရက္ကန္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားသည့္ အမရပူရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗုဒၶ သာသနာေတာ္တြင္  အလြန္ ထင္ရွားခဲ့ၾကသည့္ ပရိယတၱိ က်မ္းျပဳအေက်ာ္ ဆရာေတာ္ အရွင္ ဇနကာဘိဝံသႏွင့္  ပဋိပတၱိက်င့္စဥ္  မိုးကုတ္ ဝိပႆနာ တရားတိုက္မ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္   ဦးဝိမလတို႔ သီတင္းသုံး ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေဒသလည္း ျဖစ္ေပသည္။
အမရပူရမွ ဘုရင့္ဂူဗိမာန္ သုံးခု
အမရပူရတြင္   ျမႇဳပ္ႏွံသၿဂႋဳဟ္ခဲ့သည့္  ကုန္း ေဘာင္ဘုရင္သုံးပါး၏ ဂူဗိမာန္မ်ားကို အ႐ိုးအိုး ေစတီမ်ားအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ ဘိုးေတာ္ ဘုရားဗဒုံမင္း(ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၈၂-၁၈၁၉) သည္  ၁၈၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၅ ရက္၊  စေနေန႔တြင္ နတ္ရြာစံ ခဲ့ၿပီး   ေျမးေတာ္  အိမ္ေရွ႕မင္းသားက  နန္းၿမိဳ႕ အတြင္းရွိလႊတ္ေတာ္    အေရွ႕ေျမာက္ဘက္၌ ဇြန္လ  ၇ ရက္တြင္ သၿဂႋဳဟ္ခဲ့သည္။
ယခုအခါ၌  ဘိုးေတာ္ဘုရား၏  ဂူဗိမာန္ကို အမရပူရၿမိဳ႕၏ နန္းၿမိဳ႕ေဟာင္း အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ရွိ ေရႊစကားေစတီေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။   အုတ္ဂူေစတီသို႔  ေတာင္ သမန္  ကန္ပတ္လမ္းမွ  ျဖစ္ေစ၊  ၿမိဳ႕႐ုိးေတာင္ ဘက္တံခါးရွိ တပ္တြင္းဝင္ေပါက္မွျဖစ္ေစ သြား ေရာက္ႏိုင္သည္။ ေပ ၈ဝက်ယ္ဝန္းသည့္ ပရိဝုဏ္ အတြင္း ေပ ၅ဝ ပတ္လည္ ကုလားေက်ာင္းခံ ထားသည့္ ေစတီသည္ ဘိုးေတာ္ဘုရား ဗဒုံမင္း ၏အ႐ုိးအိုးေစတီမဟုတ္ေခ်။  ေစတီအေပၚရင္ျပင္ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္တြင္   တည္ရွိသည့္ အုတ္ဂူျပာသာဒ္သည္သာ  ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ ဂူဗိမာန္ျဖစ္ၿပီး   ျပာသာဒ္ေရွ႕တြင္  ဘိုးေတာ္ ဘုရားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ေရးထိုးထားသည့္ ေက်ာက္စာကိုစိုက္ထူထား သည္။
ဘိုးေတာ္ဘုရားဗဒုံမင္း နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ နန္းတက္ခဲ့သည့္   ေျမးေတာ္   စစ္ကိုင္းမင္း (ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၉-၁၈၃၇) သည္ နန္းက်ဘုရင္ အျဖစ္  ညီေတာ္  သာယာဝတီမင္း၏  ေစာင့္ ေရွာက္မႈကို ခံယူခဲ့ကာ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ နတ္ရြာစံခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္း မင္း၏  ႐ုပ္အေလာင္းကို  အမရပူရ  ဝင္းေတာ္ အတြင္း၌ မီးသၿဂႋဳဟ္ခဲ့သည္။
ဘႀကီးေတာ္စစ္ကိုင္းမင္း၏   အုတ္ျပာသာဒ္ ေစတီသည္   အမရပူရနန္းေတာ္   အေနာက္ ေတာင္ေထာင့္ရွိ   ျပာသာဒ္ႀကီးေက်းရြာ  ေရႊ လင္းပင္ဘုရားေရွ႕    ကန္ပတ္လမ္းတြင္တည္ရွိ သည္။ ေပ ၄ဝ ပတ္လည္ ပရိဝုဏ္အတြင္း၌ ေပ ၂ဝ ပတ္လည္ ကုလားေက်ာင္းခံ မုခ္သုံးေပါက္ ေစတီအတြင္း၌ ထိုင္ေတာ္မူ႐ုပ္ပြားေတာ္ တစ္ဆူ ရွိသည္။ အုတ္ဂူျပာသာဒ္ ဝင္ေပါက္ေဘးတြင္ စစ္ကိုင္းမင္းႏွင့္   ပတ္သက္သည့္   အေၾကာင္း အရာမ်ားေရးထိုးထားေသာ  ေက်ာက္စာကို စိုက္ထူထားသည္။
စစ္ကိုင္းမင္းအုတ္ျပာသာဒ္သည္   ေတာင္ သမန္အင္းကိုမ်က္ႏွာျပဳလ်က္ရွိရာ စစ္ကိုင္းမင္း ၏ မိဖုရား နန္းမေတာ္မယ္ႏုကို ေရခ်ကြပ္မ်က္ခဲ့ သည့္ ေနရာကို မ်က္ႏွာမူတည္ထားခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကသည္။   သို႔ေသာ္  နန္းမေတာ္မယ္ႏုကို အမရပူရ သရက္တစ္ပင္ သခ်ဳႋင္းတြင္ ကြပ္မ်က္ ခဲ့သည္ဟုလည္း ယူဆခ်က္မ်ားရွိသည္။
စစ္ကိုင္းမင္းကို  နန္းခ်ခဲ့သည့္   ညီေတာ္ သာယာဝတီမင္း(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၃၇-၁၈၄၆) သည္ ေနာင္ေတာ္စစ္ကိုင္းမင္း   နတ္ရြာစံၿပီး တစ္လ အၾကာ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ နတ္ရြာစံခဲ့ရာ သားေတာ္ ပုဂံမင္းက လႊတ္ေတာ္ အေရွ႕ေျမာက္ ပဟိုရ္စင္အနီးတြင္ မီးသၿဂႋဳဟ္ခဲ့ သည္။
သာယာဝတီမင္း၏အုတ္ဂူကို အမရပူရနန္း ၿမိဳ႕ေဟာင္းအလယ္တြင္    ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။လက္ရွိ   တပ္တြင္း   အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ကပ္လ်က္တည္ရွိေနသည့္ သာယာဝတီမင္းအုတ္ဂူသည္   ရတနာပုံေခတ္ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္မ်ား၏ အုတ္ဂူမ်ားႏွင့္ တူညီ ေနသျဖင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဂူျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။ မူလအုတ္ဂူသည္ အုတ္ခုံေပၚတြင္ ေလးတိုင္စင္ထူ၍ အမိုးျပာသာဒ္ တင္ထားသည့္ အေဆာက္အအုံျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းသုေတသီ  ရန္ေနာင္စိုး  (စာေရးဆရာ ရေနာင္-ဒြယ္) က ေရးသားခဲ့သည္။
အမရပူရၿမိဳ႕တည္ ဗဒုံမင္း
ဘိုးေတာ္ဘုရားဗဒုံမင္း   ေမာင္ဝိုင္းသည္ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၏ စတုတၴသားေတာ္ ျဖစ္ၿပီး ၁၇၈၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္တြင္  တူေတာ္ စဥ့္ကူးမင္းကိုစီရင္ၿပီး အင္းဝထီးနန္းကို သိမ္းပိုက္၍ ကုန္းေဘာင္ဆက္၏ ဆ႒မေျမာက္ ဘုရင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ဗဒုံမင္းသည္ ေတာင္သမန္အင္း၊ ဒု႒ဝတီျမစ္၊ ေရႊတေခ်ာင္း၊   တက္ေသးအင္းႏွင့္  ေအာင္ ပင္လယ္ကန္တို႔ ဝန္းရံေနသည့္ ထီးေပါင္းကား အရပ္၌ ၿမိဳ႕တည္ရန္ ၁၇၈၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕၊ က်ဳံး၊ ေရႊနန္း၊ ေရႊဂူ၊ ေက်ာင္း၊ ပိဋ ကတ္တိုက္၊ ကန္ ခုနစ္ဌာနကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေရႊပႏၷက္၊  ေငြပႏၷက္  စိုက္ခဲ့ၿပီး  ၁၇၈၃  ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခုနစ္ဌာနကို တစ္ၿပိဳင္တည္း   စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ၿမိဳ႕ေတာ္ ေလးမ်က္ႏွာ၌ တံခါး ၁၂ ေပါက္၊ ျပ ၃၅ ခုႏွင့္ ျပာသာဒ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အမရပူရ ကို တည္ခဲ့သည့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၄၄ ခုႏွစ္ကို ''အင္းအိုင္ ဝိုက္လည္၊  အမရတည္''ဟု မွတ္ သားခဲ့ၾကသည္။
ဗဒုံမင္းသည္ ၁၇၈၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ အမရပူရၿမိဳ႕ေတာ္ကို အေရွ႕မ်က္ႏွာ ဦးႏွိမ္တံခါးမွ ထြက္၍ လက္ယာရစ္လွည့္ၿပီး သိမ္းပိုက္ခဲ့ကာ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆုံး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ဘုရင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဗဒုံမင္း သည္ ၁၇၈၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ အမရပူရ ေရႊနန္း၌ ရာဇဘိေသက ခံယူခဲ့သည္။
သမိုင္းပါေမာကၡဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္း ထြန္းက  အင္းဝသည္  အထက္ျမန္မာျပည္၏ အေကာင္းဆုံး မင္းေနျပည္ေတာ္ေနရာျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ကို အင္းဝမွ အမရပူရသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူမ်ားအား အက်ပ္ အတည္း အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း သုံး သပ္ ေရးသားခဲ့သည္။
ဗဒုံမင္းသည္  ႏိုင္ငံ၏  အေရးကိစၥအဝဝကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္စစ္တမ္းတစ္ခုကို အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားစြာ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းသည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္၏ သမိုင္းဝင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗဒုံမင္းသည္ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ ဝန္း အိမ္ေျခစာရင္းကိုစစ္ေဆးေကာက္ယူေစ ၿပီး ၿမိဳ႕ရြာ နယ္နိမိတ္အပိုင္းအျခား၊ ၿမိဳ႕ရြာအိမ္ ေျခစာရင္းမ်ားကိုထန္းဖူးမ်ားတြင္ မွတ္တမ္းျပဳ ခဲ့သည္။
ဗဒုံမင္း၏  စစ္တမ္းမ်ားအရ  ျမန္မာျပည္မ ေန  လူဦးေရသည္  ၁၈၃၁၄၅၇  ဦး၊  ရခိုင္ႏွင့္ တနသၤာရီ ေဒသမ်ား၏ လူဦးေရသည္ ၁၇ဝဝဝဝ ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးလူဦးေရသည္၂ဝဝ၁၄၆၇ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ၾကရေပသည္။
ဗဒုံမင္း၏ စစ္ပြဲမ်ား
ဗဒုံမင္းသည္  သားေတာ္မဟာဥပရာဇာကို အခ်ဳပ္ျပဳေစလ်က္ ရခိုင္ဓညဝတီသို႔ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ စစ္ခ်ီေစခဲ့သည္။ ၁၇၈၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္တြင္ ရခိုင္ကို သိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ယ္အဝန္း သည္ ခမည္းေတာ္ အေလာင္းမင္းတရားလက္ ထက္ကထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ႀကီးမားခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ၁၇၈၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ႏွင့္ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ယိုးဒယားသို႔ စစ္ခ်ီ ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိဘဲ တပ္မ်ားဆုတ္ခြာခဲ့ရ သည္။
၁၇၉၂  ခုႏွစ္  မတ္လတြင္  ထားဝယ္ၿမိဳ႕ဝန္ ျမင္စိုင္းသား ေနမ်ိဳးေက်ာ္ထင္သည္ ဗဒုံမင္းကို သစၥာေဖာက္ဖ်က္၍ ယိုးဒယားသို႔ ခစားဝင္သြား ခဲ့သျဖင့္ အတြင္းဝန္မင္းႀကီး မဟာ သက္ေတာ္ ရွည္ အခ်ဳပ္ျပဳလ်က္ ထားဝယ္သို႔ ခ်ီေစခဲ့သည္။ ထားဝယ္တြင္ တပ္စြဲေနသည့္   ယိုးဒယားတပ္ မ်ားသည္ ျမန္မာတပ္မ်ားကို ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဆုတ္သြားခဲ့သည္။ ၁၇၉၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္  ဇင္းမယ္ကိုသိမ္းယူရန္ ေနမ်ိဳးေက်ာ္ထင္သီဟသူ  ဦးစီးသည့္  တပ္ မ်ားကို ခ်ီေစခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ႏိုင္မႈမရရွိဘဲ ၁၇၉၈  ခုႏွစ္   မတ္လတြင္   တပ္မ်ားဆုတ္ခဲ့ရ သည္။
စံခ်ိန္ရွင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား ဗဒုံမင္း
ဘိုးေတာ္ဘုရားဗဒုံမင္း    ေမာင္ဝိုင္းသည္  ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ စံခ်ိန္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ိဳးႏိုင္ခဲ့သည့္ ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း  ကုန္းေဘာင္ရွာပုံ ေတာ္စာအုပ္တြင္ ဖတ္႐ႈရေပသည္။ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္တြင္ နန္းသက္အရွည္ဆုံးဘုရင္ျဖစ္သူ ဗဒုံ မင္းသည္ အိမ္နိမ့္ ၃၈ ႏွစ္၊ နန္းစံ ၃၇ ႏွစ္ ျဖစ္ သည္။ ထို႔အတူ မိဖုရား၊ ေမာင္းမ၊ မိႆံ၊ ေဆြ ေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားသည္ စံခ်ိန္တင္ေလာက္ ေအာင္ မ်ားျပားခဲ့ကာ မိဖုရား၊ ကိုယ္လုပ္ေတာ္ ၅၄ ဦးႏွင့္ သားေတာ္သမီးေတာ္ ၁၃၇ ဦးအပါ အဝင္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ဦးေရ ၅ဝဝ ရွိခဲ့သည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဗဒုံမင္း သည္  အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး  ျမန္မာႏိုင္ငံဧရိယာကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ကာ  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အႀကီးဆုံးေသာ မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းေတာ္ကိုလည္း သြန္းလုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သကဲ့သို႔ အၿပီးမသတ္ခဲ့သည့္ ထုထည္ အႀကီးမားဆုံးေသာ  မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ႀကီး ကိုလည္း  တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။  ဗဒုံမင္းသည္ နန္းတက္ခ်ိန္တြင္  အရွည္လ်ားဆုံးေသာ  ဘြဲ႕ တံဆိပ္နာမေတာ္ ''သီရိ ပဝရ ဝိဇယာ နၲယသ ႀတိဘဝနာ ဒိတ်ာဓိပတိ ပ႑ိတမဟာဓမၼရာဇာဓိ ရာဇာ''ဟူသည့္ စာလုံး ၃၃ လုံးပါရွိသည့္ဘြဲ႕ကို ခံယူခဲ့သည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကို    ႏွစ္ပိုင္းပိုင္းလွ်င္ အေလာင္းဘုရား   နန္းတက္ခ်ိန္မွ  ဗဒုံမင္း နတ္ရြာစံခ်ိန္အထိကာလသည္ ပထမပိုင္းျဖစ္၍ ဘႀကီးေတာ္ စစ္ကိုင္းမင္း နန္းတက္ခ်ိန္မွ သီေပါ မင္းပါေတာ္မူသည့္  အခ်ိန္အထိကာလသည္ ဒုတိယပိုင္းျဖစ္သည္။  ကုန္းေဘာင္သက္တမ္း ၁၃၃ ႏွစ္တြင္ ေရွ႕ပိုင္း ၆၆ ႏွစ္သည္ ကုန္းေဘာင္ ၏ ေနတက္ခ်ိန္ျဖစ္၍ ေနာက္ပိုင္း ၆၆ ႏွစ္သည္ ကုန္းေဘာင္၏ ေနက်ခိ်န္ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းစာ ဆရာႀကီးညိဳျမက တင္စား ေရးသားခဲ့သည္။
ဗဒုံႏွင့္အဂၤလိပ္မ်ား
ဗဒုံမင္းလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္မ်ားအၾကားတြင္  ျပႆနာ ႀကီးႀကီး မားမား မရွိခဲ့ေခ်။ အဂၤလိပ္တို႔က ဗဒုံမင္းသည္ က်ားကဲ့သို႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေၾကာင္းမွတ္ ခ်က္ျပဳခဲ့ၿပီး ဗဒုံမင္းလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ရန္မရွာခဲ့ေသာ္လည္း  စစ္ကိုင္းမင္း၊ ပုဂံမင္း ႏွင့္ သီေပါမင္းတို႔ လက္ထက္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ အႏိုင္ယူကာ   ျမန္မာႏိုင္ငံကို  သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾက သည္။
ဗဒုံမင္းလက္ထက္တြင္ အဂၤလိပ္တို႕ႏွင့္ စစ္ မက္ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ ေသာဆက္ဆံေရးကား မရွိခဲ့ေခ်။ ခမည္းေတာ္ အေလာင္းမင္းတရားလက္ထက္တြင္ မြန္တို႔ႏွင့္ စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္    မြန္မ်ားကို  လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သျဖင့္  ၁၇၅၅  ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းရွိ အဂၤလိပ္တို႔၏စခန္းကို တိုက္ခိုက္ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီးေနာက္   အဂၤလိပ္တို႔ သည္ ႏွစ္ ၃ဝ ၾကာ ၿငိမ္ေနခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဗဒုံမင္းနန္းတက္လာအၿပီး သုံးႏွစ္အၾကာ ၁၇၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့ၾကသည္။
အဂၤလိပ္တို႔သည္ အမရပူရတြင္ သံတဲ ေဆာက္ လုပ္ရန္ ေျမတစ္ေနရာ အပိုင္စားေပးရန္ေတာင္း ဆိုခဲ့ရာ  ဗဒုံမင္းက  ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၃ ခုႏွစ္တြင္   ယုဒသန္  ေခၚ ဂ်ပ္ဆင္ႏွင့္ ဇနီးသည္    ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔    ေရာက္ရွိလာၿပီး ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ဗဒုံမင္းသည္ ဂ်ပ္ဆင္အား ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရားမ်ား  ေဟာၾကားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ေက်ာက္စာမ်ားစုေဆာင္းျခင္း
ဗဒုံမင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေျမခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ရရွိေနသည့္ သာသနာ့ေျမမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္  တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေက်ာက္စာမ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ ရာ  ေျမခြန္ေတာ္  ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သည္။ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝသူမ်ားသည္ ေျမမ်ားကို သာသနာဆိုင္ ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ လွဴ ဒါန္းခဲ့ၾကသျဖင့္  သာသနာ့ေျမမ်ား  မ်ားျပား လာခဲ့ကာ     ေျမခြန္ရရွိမႈ    ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ သည္။
ေက်ာက္စာမ်ားစုေဆာင္းစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို တြင္းသင္းတိုက္ဝန္ မဟာစည္သူႏွင့္သက္ပန္း အတြင္းဝန္ ဗလရာဇေက်ာ္ထင္တို႔အား တာဝန္ ေပးခဲ့သည္။ ေရွးကေရးခဲ့ေသာ ရာဇဝင္က်မ္းမ်ား သည္ ေက်ာက္စာမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္မႈမရွိသျဖင့္   ေက်ာက္စာမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ရာဇဝင္သစ္ တစ္ေစာင္ေရးသားရန္ ဗဒုံမင္းက တြင္းသင္း တိုက္ဝန္အား  တိုက္တြန္းခဲ့သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ေႏွာင္းလူတို႔ အေထာက္အထားျပဳၾကရသည့္ တြင္းသင္းမဟာရာဇဝင္သစ္   ထြက္ေပၚလာခဲ့ သည္။
ဗဒုံမင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ခဲ့ၿပီး  စစ္သူရဲေကာင္းမ်ားႏွင့္ အမတ္ႀကီး မ်ားက သူ၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ကာ ျမန္မာရွင္ဘုရင္မ်ား အလြန္တန္ဖိုးထားသည့္ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကို ကိုးေကာင္အထိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ သည္။
ဗဒုံမင္း၏သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသည္ ၁၈ဝ၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သျဖင့္ ေျမးေတာ္စစ္ကိုင္းမင္းအား အိမ္ေရွ႕အရာေပးခဲ့ သည္။ ဗဒုံမင္းဟုထင္ရွားသည့္ ဘိုးေတာ္ဘုရား သည္ ကုန္းေဘာင္ထီးနန္းကို  ၁၇၈၂  ခုႏွစ္မွ ၁၈၁၉  ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅  ရက္အထိ   စိုးစံကာ နတ္ရြာလားခဲ့ၿပီးေနာက္   စစ္ကိုင္းမင္းသည္ ကုန္းေဘာင္ထီးနန္းကို ဆက္ခံခဲ့သည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မင္းတုန္း မင္းသည္ ရတနာပုံ မႏၱေလးကို တည္ေထာင္၍ အမရပူရမွ ေျပာင္းေရႊ႕ နန္းစိုက္ခဲ့သျဖင့္ အမရ ပူရသည္ နန္းၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ခုအျဖစ္က်န္ရွိခဲ့ သည္။ အမရပူရတြင္ ဗဒုံမင္းႏွင့္ သာယာဝတီမင္း တို႔ နန္းစိုက္ခဲ့စဥ္ တည္လုပ္ခဲ့သည့္ ဘုရား၊ ပုထိုး၊ ေစတီမ်ားအပါအဝင္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္ အအံုမ်ားသည္ ယခုတိုင္ က်န္ရွိေနေပသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္း၏ အတိတ္ပုံလႊာမ်ားအျဖစ္ အမရ ပူရတြင္  တည္ရွိေနသည့္  ကုန္းေဘာင္ေခတ္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို   ထိန္းသိမ္းကာ   ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေထာက္အထားမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသျဖင့္   ကုန္းေဘာင္ဘုရင္ သုံးပါး၏  ဂူဗိမာန္မ်ားအပါအဝင္  အမရပူရရွိ  ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ျမန္မာ တို႔၏ ျမင့္မားေသာ သမိုင္းတန္ဖိုးကို ေဖာ္òန္း လ်က္ရွိေနၾကေပသည္။     ။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post