Latest News

Monday, August 6, 2018

ရွစ္ ေလးလုံး သမုိင္း ေမ့ေပ်ာက္ေတာ့မည္ေလာ

ရွစ္ ေလးလုံး သမုိင္း ေမ့ေပ်ာက္ေတာ့မည္ေလာ

ဤသည္ကလည္း အညတရ ေပးဆပ္ခဲ့ရသူ
မ်ား အဖုိ႔ အိမ္မက္ဆုိးၾကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ယခု အခ်ိန္ အထိ အျဖစ္မွန္ မ်ားကုိ ျပည္သူလူ
ထု သိခြင့္မရၾကေသး။ ေနာင္လာ ေနာက္သား
တုိ႔ အတြက္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ပင္
ထည့္သြင္း သင္ၾကားဖုိ႔ အသာထား အျဖစ္မွန္
ကုိပင္ မည္သူမ် တိတိက်က် မသိခဲ့ၾကရေပး။

အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ၾကရသူမ်ား၊ ေထာင္က် ၍ မိသားစု ဘ၀ ပ်က္ခဲ့ရသူမ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္းရွည္
ၾကာစြာ အက်ဥ္းက် ခံခဲ့ရျပီး ျပင္ပတြင္
အလုပ္အကုိင္ တခု အလြယ္တကူ ရွာမရ
ေတာ့၍ ဘ၀ပ်က္ခဲ့ၾကရသူမ်ား အမ်ားအျပား
က ေမာ္ကြန္းမ၀င္ စာမတင္ပဲ ရွိေနခဲ့သည္။
 ေသဆုံးသြားၾကရသူမ်ား အဖုိ႔
 ကဗၺည္းတင္ ျခင္းပင္ ခံရဖုိ႔ အပထား
မည္ေရြ႕ မည္မ် ေသဆုံးသြားခဲ့သည္ ဆုိသည္
ကုိ အရည္အတြက္ျဖင့္အတိအက်ကုိပင္ စုံစမ္းေဖၚထုတ္ႏူိင္ခဲ့ျခင္းမရွိၾကေပ။

ယခု ၾကီးျပင္းလာၾကေသာ ကေလးမ်ားက
ထုိ အျဖစိအပ်က္ၾကီးအား ေန႔စဥ္နဲ့ အမ် အမိ်ဳးမ်ဳ်ိး ေသးသိမ္ေအာင္ ေရးသားခဲ့ေသာ စစ္အစုိးရထုတ္ သတင္းစာမ်ားျဖင္သာ ယဥ္ပါးလာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔ အတြက္ အျဖစ္မွန္ကုိ ေဖၚထုတ္ ႏူိင္မွသာ
က်န္ရစ္သူ မ်ား အေနျဖင့္ တာ၀န္ေက်မည္
လည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စစ္အစုိးရ ၏ ေထာင္
သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံရသူေပါင္း တေသာင္းခန္႔ ရွိခဲ့
သည္ဟု ေယဘုယ် သိထားခဲ့ၾကသည္။
ဤသည္
ကလည္း ကုိယ့္အရိပ္ကုိပင္ လန္႔ေနၾကရရွာ
ေသာ စစ္သူၾကီးမ်ား ၏ အလြန္အကၩံလုပ္ရပ္
မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။

ယခုထက္ထိပင္ တုိင္းျပည္ကုိ ဘာသာ
ေရး တလွည့္ လူမ်ဳိးေရး တလွည့္ လွည့္ျဖား
အုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္ အာသီသ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ အတြက္လည္း ၎တုိ႔ အသက္ေပး တုိက္
ခုိက္သြားခဲ့ၾကေသာ ဒီမုိကေရစီ ကုိ ကာ
ကြယ္ေရးအတြက္ ပုိ၍ပင္ တာ၀န္ရွိလာသည္။

၈၈၈၈ ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္
ေသခ်ာေစငုစြာ သုေတသန ျပဳ၍ ေရးသားခဲ့
ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ မိမိတုိ႔ အျမင္ သိသမ် ကုိသာ
ေဖၚျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိအေရး ေတာ္ပုံၾကီးတြင္ အမွန္တကယ္ က်
ဆုံးခဲ့ရသူမ်ားက ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိေနျပီလဲ
အစ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေျဖဆုိရန္ အစီအရီ
က်န္ေနေပေသးသည္။ ထုိ႔ အတြက္ closure
လုပ္ရန္ သမုိင္းက အပူတျပင္း ေတာင္းဆုိလာ
ေနေပျပီ။

ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါခဲ့ၾကသူမ်ားကလည္း ထုိအေရးကုိ အေျဖရွာရန္ လားလားမ် မစဥ္းစား
ပဲ အေရးေတာ္ပုံၾကီး ကုိ ပါတီနာမည္တပ္
ကာ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေရးကုိပင္ ၾကဳိးစားလာ
ခဲ့ၾကသည္ကုိ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ ျမင္ေန
ရသည္။

တကယ္ေတာ့ ထုိအေရးေတာ္ပုံၾကီးသည္
မည္သူတဦးတေယာက္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်
မပါပဲ တုိးတက္မ်ားျပားလာေနေသာ မတရား
မႈမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားက တညီတညြတ္တည္း
ရုန္းကန္တြန္းလွန္ခဲ့ၾကေသာ သမုိငိးတေလ်ာက္
မၾကဳံဖူးခဲ့သည့္ ျပည္သူေတာ္လွန္ေရး စစ္စစ္
ၾကီးပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ထုိအတြက္ ျမန္မာသမုိင္းတြင္ အစဥ္အဆက္ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ ျဖစ္သည္ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ၾကီးအား သမုိင္း အမွန္ ျပန္ လည္ျပဳစု၍ လူထုကုိ ခ်ျပႏူိင္ေရး အတြက္ NGO အဖဲြ႔တခု ဖဲြ႔
စည္းကာ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္သင့္ေနျပီ ျဖစ္သည္။

တာ၀န္ခံမႈ တာ၀န္ယူမႈ မရွိပါက အာ
ဏာရွင္မ်ား၏ အသုံးခ်ခံ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ တပ္
မေတာ္ အဖုိ႔ လည္း ႏွစ္စဥ္လုိ အိမ္မက္ဆုိး
ၾကီး အလည္ေရာက္လာသလုိ ခံစားေနရဦး
မည္သာ ျဖစ္သည္။

လွစိုးေဝ

No comments:

Post a Comment