Latest News

Monday, July 16, 2018

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔မွာစကား မွတ္သားလိုက္နာ ၾကေစခ်င္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔မွာစကား မွတ္သား
လိုက္နာ ၾကေစခ်င္

ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ သမိုင္းဝင္ အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားႏွင့္ မေမ့အပ္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမွတ္တရေန႔မ်ား ရွိၾကသည္။ အလားတူပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္လည္း လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔၊ အမ်ိဳးသားေန႔ စသည္ျဖင့္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ အမွတ္တရ ေန႔ရက္မ်ားရွိသည္။ မ်ိဳးခ်စ္အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အမွတ္တရ ဂါရဝျပဳၾကသည့္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ အာဇာနည္ ေန႔ဟူ၍လည္းရွိသည္။ အာဇာနည္ဆိုသည္မွာ ပါဠိေဝါဟာရ အာဇာေနယ်မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာတို႔က အာဇာနည္ဟု ျမန္မာမႈျပဳ၍ ေခၚေဝၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအဘိဓာန္၌ အေၾကာင္းဟုတ္ မဟုတ္ကိုေကာင္းစြာ သိေသာသူ၊ သာမန္လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ ထူးကဲသာလြန္၍ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သူဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ အနစ္နာခံျခင္း၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္း၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အ႐ိုးေၾကေၾက အေရခန္းခန္း အသက္ကို ပဓာနမထားဘဲ ရြပ္ရြပ္ခြ်ံခြ်ံ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမွန္တရားအတြက္ လူထုေရွ႕ထြက္၍ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးျခင္း၊ တာဝန္ခံေပးျခင္း၊ အရာရာကို လမ္းၫႊန္ျပသ ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၲ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္း အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုၾကေပသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ ခု ဝါေခါင္လဆန္း ၂ ရက္)စေနေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕အလိုေတာ္ရိ သစၥာေဖာက္ မသမာသူတို႔၏ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္ အာဇာနည္ ကိုးဦးတို႔သည္ ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ေပး ဆပ္ၾကသူမ်ား၊ အမ်ားအက်ိဳးသယ္ပိုး ၾကသူမ်ားသည္ လူပင္ေသေသာ္လည္း နာမည္မေသသူမ်ား ျဖစ္ၾက၍ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ်ၾကာျမင့္သည့္ တိုင္ေအာင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက မေမ့ႏိုင္ၾကေပ။ အၿမဲသတိရလ်က္ လြမ္းဆြတ္၊ တမ္းတေနၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသည့္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ပို၍အမွတ္ထင္ထင္ ရွိေနၾကသည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္တြင္ (၇၁)ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္မည္ ျဖစ္သည္။ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အနက္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အရည္အေသြး၊ စိတ္ဓာတ္၊ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈ၊ သတၲိ ထူးတို႔သည္ကား ႏိုင္ငံ့တာဝန္ ယူေနၾကဆဲ၊ ဆက္၍တာဝန္ယူၾကဦးမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ စံနမူနာ ျပလ်က္ရွိသည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေတြးမွန္၊ အျမင္မွန္၊ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို လမ္းျပေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္တို႔ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအျပင္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး တို႔တြင္လည္း ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္သည္။ သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ကာကြယ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ သံုးသပ္မိန္႔ၾကားထားသည္မ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္ရရွိေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ေလးစားၾကည္ညိဳအပ္ေသာ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ေခတ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အႀကံဳ၊ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳ၊ ဥာဏ္ပညာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေန၊ ျပည္သူတို႔၏ အေျခအေန၊ ကမၻာတစ္ဝန္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္တြင္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ စြန္႔စားရမည့္ အေရးကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လူစုကို မည္သူမွ်မမီပါ။ အတိုဆံုးစကားကို ဆိုရပါလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ားကို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ႀကိဳးစားျခင္း၊ စြန္႔စားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ေနမဝင္ အင္ပါယာ အရွင္သခင္ကို လူငယ္တစ္စုက အန္တုရင္ဆိုင္ရန္ႏွင့္ မသိမကြ်မ္းသည့္ တိုင္းတစ္ပါးထံမွ လက္နက္အကူအညီ သြားေတာင္းျခင္းမွာ သြားရသည္မွာလည္း လမ္းမျမင္၊ ကမ္းမျမင္ စြန္႔စားရသည့္လမ္း။

 မည္သူေတြကေရာ ယံုၾကည္ၾကမည္နည္း။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလုပ္ဟု မည္သူကေရာ ယူဆပါမည္နည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လူစုထဲမွ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက သာမန္လူေတြ မလုပ္တဲ့ ႐ူးတဲ့အလုပ္ကို တို႔လုပ္ခဲ့ၾကတယ္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လူစုသည္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ သူတို႔လုပ္သမွ်ကိုမူ အၿမဲတိုင္ပင္၍ စြန္႔စားခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔လုပ္ငန္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အသက္အႏၱရာယ္ေပါင္း မ်ားစြာႏွင့္လည္း ႀကံဳရသည္။ သို႔ေသာ္ စြမ္းရည္သတၲိ ရွိၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လူစုလြတ္လပ္ေရး ရသည္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေမ ၁၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပဏာမ ညီလာခံ၌ “ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘယ္လိုအဂၤါရပ္မ်ိဳးနဲ႔ ညီၫြတ္ရမလဲ။ အဲဒီလိုက်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္ ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးကို က်ဳပ္တို႔ဘယ္လို တည္ေဆာက္ရမလဲ။ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္မလား။ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ။

ဘယ္နည္း အေကာင္းဆံုးလည္း ဆိုတာေတြကို အခုက်ဳပ္တို႔ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ရမယ့္ အခါ အထူး စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြပဲ။ ႏိုင္ငံေရးဟာ စီးပြားေရး အေျခခံေပၚမွာ တည္တယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကလည္း စီးပြားေရး သေဘာတရားေတြနဲ႔ ကင္းလို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး၌ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အေရးဟာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ ေခါင္းေဆာင္တဲ့သူေတြ ညီၫြတ္စြာနဲ႔ လုပ္တတ္မယ္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ တပ္မေတာ္ကလည္း ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ ညီၫြတ္ေရးဟာ အခုအဓိက လုပ္ငန္းပဲ” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ လူတိုင္းလူတိုင္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ အလုပ္လုပ္ၾကရန္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ဖဆပလ ျပည္လံုးကြ်တ္ ညီလာခံ၌ “လူဆိုတာ ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ သတိၲိရွိတယ္၊ ခြန္အားရွိတယ္၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကမၻာေလာကႀကီးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ သဘာဝတရားေတြ၊ လူကေနာက္ဆံုးမွာ လႊမ္းမိုးရမယ္၊ ေတာင္ႀကီးေပမယ့္လို႔ ဖဝါးေအာက္ေရာက္တယ္၊ အဲဒီလိုပဲ ဘယ္ေလာက္အျပန္႔က်ယ္တဲ့ သမုဒၵရာႀကီးေတြေတာင္မွ လူရဲ႕ဥာဏ္နဲ႔ဖန္တီးလိုက္တဲ့ သေဘၤာေတြ၊ ေရငုပ္သေဘၤာေတြ၊ ေလယာဥ္ပ်ံေတြနဲ႔ကူးၿပီး သြားလာႏိုင္ေအာင္ လူေတြဟာ ဖန္တီးလာခဲ့ၾကတယ္။

ဘာသာတရားအရ ေျပာမယ္ဆိုရင္ လူကမွ ဘုရားျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ လူမွာဖန္တီးႏိုင္တဲ့ အစြမ္းသတၲိရွိတယ္” ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ “ညီၫြတ္ေရးဆိုတာ တူညီေသာအက်ိဳး၊ တူညီေသာအလုပ္၊ တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရမယ္။ တစ္တိုင္းျပည္လံုး၊ လူတစ္မ်ိဳးလံုးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး၊ လူတစ္မ်ိဳးလံုးရဲ႕ အက်ိဳး၊ အဲဒီလိုတူညီတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တူညီတဲ့အက်ိဳး၊ တူညီတဲ့အလုပ္၊ တိုင္းသူ ျပည္သားေတြရေအာင္၊ တူညီတဲ့အလုပ္လုပ္တဲ့ ညီၫြတ္ေရးမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။ ပါးစပ္က ညီၫြတ္ခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာလို႔မျဖစ္ဘူး။ အလုပ္မွာလည္း တူရမယ္။ အက်ိဳးမွာလည္း တူရမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာလည္း တူရမယ္။ အဲဒါမ်ိဳးကိုမွ ညီၫြတ္ေရးလို႔ ေခၚထိုက္တယ္” ဟု ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္က်င္းပေသာ ဖဆပလ ျပည္လံုးကြ်တ္ ညီလာခံ သဘင္ႀကီး၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။

 “ဒီမိုကေရစီ ဝါဒကိုသာ ေခတ္စားေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အဲဒီဝါဒမ်ိဳးအရသာ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဝါဒသာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဆီေလ်ာ္တယ္။ ဒီဝါဒသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားေပးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဝါဒကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ရမယ္” ဟု ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ စတုတၳအႀကိမ္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ႁမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပင္လံုညီလာခံ၌ “တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး ႀကီးပြားေစခ်င္ရင္ လူအား၊ ေငြအား၊ ပစၥည္းအားနဲ႔ စုေပါင္းၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ႏိုင္ပါမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိၾကမွာပဲ၊ ဗမာကတစ္မ်ိဳး၊ ကရင္ကတစ္ဖံု၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတို႔ကတျခား၊ အကြဲကြဲအျပားျပား လုပ္ေနၾကရင္ အက်ိဳးရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ စုေပါင္းလုပ္ၾကမွသာ အက်ိဳးရွိႏိုင္မယ္။ လုပ္ၾကည့္မွလည္း အက်ိဳးရွိေၾကာင္း သိႏိုင္တယ္” ဟူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မွာလည္း အထူးမွတ္သားဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေပသည္။ “ကမၻာဇာတ္ခံုႀကီးမွ ကမၻာ့ေတးသံလိုက္၍ ကႏိုင္တဲ့ ဗမာျပည္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးျပဳျပင္ၾကစို႔။

ဗမာျပည္ႀကီးကို လြတ္လပ္ၿပီး တိုးတက္ထြန္းကားတဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔။ ယခုလက္ဝယ္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္အလိုက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္ၾကစို႔။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုး စစ္သားေရာ၊ ႏိုင္ငံေရး သမားေရာ၊ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ၊ ဗမာတစ္မ်ိဳးလံုး ယခုေျပာတဲ့အတိုင္း ေခတ္ေျပာင္းအလုပ္ကို တူၿပိဳင္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ ၾကပါစို႔” ဟု ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ အိုးေဝမဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေအာင္ျမင္ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မွာလည္း မွတ္သားလိုက္နာစရာ ေကာင္းလွပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔မွာခ်က္မ်ားအနက္ လက္ရွိအခ်ိန္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီေသာ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ယဥ္ပါးၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ အာဇာနည္ စိတ္ထားမ်ားကို ရွင္းလင္းပီျပင္စြာ နားလည္ေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေန႔ႀကီးရက္ႀကီးမ်ားတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္သည္ အာဇာနည္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။

အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားကို အစဥ္အလာမပ်က္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည္ ဆိုေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မတူကြဲျပား ပိုမိုထူးျခားေအာင္ က်င္းပႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္အလိုက္ တစ္ဦးခ်င္း စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား အနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားမွာ မ်ားျပားလွေပသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၊ တပ္မေတာ္၏ ဖခင္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၊ သမိုင္းတြင္ ဂႏၴဝင္ေျမာက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေျမာက္အျမား ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေနာင္လာေနာက္သား မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ဤေန႔ဤရက္မ်ားတြင္ အတုယူမွတ္သား သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရပါလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ႐ိုးသားမႈ၊ ႀကိဳးစားမႈ၊ အနစ္နာခံမႈ၊ သစၥာရွိမႈ စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို အတုမယူဘဲ နာမည္ခ်ည္း သက္သက္ကို အသံုးခ်လွ်င္၊ ဟန္ေဆာင္မွ် ဓာတ္ပံုမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲထားလွ်င္ ျပည္သူမ်ားကို လိမ္ညာလွည့္စားရာ ေရာက္ေပမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရးေသာစာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ လမ္းစဥ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ပန္းတိုင္၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ၾကားေသာ စကားမ်ားကို စာေရးသူ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးတို႔က သက္ဝင္ယံုၾကည္ လိုက္နာၾကမွသာလွ်င္ ေက်းဇူးသိတတ္ရာ ေရာက္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အာဇာနည္ေန႔ကို လြမ္းဆြတ္သတိရစြာ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ေအာင္ခန္႔ၿဖိဳးေဝ(ေတာင္ငူ)

No comments:

Post a Comment