Latest News

Tuesday, July 24, 2018

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ တည္ေဆာက္ထားရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔၌ ျပဳလုပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ တည္ေဆာက္ထားရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႔၌ ျပဳလုပ္

ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ကႏၵေဟဝန္ပန္းၿခံအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ တည္ေဆာက္ထားရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီက ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး  အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ရာ  ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ ေဖာင္း႐ႈိ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးလွေထြး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာန ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဒသအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ ၁၁ ခုမွ သတင္း ေထာက္ ၂၅ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ႈိက ေျပာၾကားရာတြင္  ကယားျပည္နယ္  လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ သြန္းလုပ္ထားရွိေရး အမ်ား ျပည္သူဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစည္း အေဝး သံုးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္း အေဝးခန္းမတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဧၿပီ ၃ဝ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျပည္နယ္ခန္းမ၌ လည္းေကာင္း၊ ဇြန္ ၂ဝ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္  ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္း အေဝးခန္းမတို႔တြင္ လည္းေကာင္း  သေဘာထားရယူ  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ဆက္လက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေၾကး႐ုပ္ ထားရွိလိုျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးတို႔၏  ေက်းဇူးရွင္၊  ေတာင္တန္းေျမျပန္႔  မခြဲျခားဘဲ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီတို႔လက္ေအာက္မွ     တစ္ခ်ိန္တည္း၊  တစ္ၿပိဳင္တည္း လြတ္ေျမာက္ေစရန္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလုံး ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ တစည္းတလုံးတည္းေနႏိုင္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္အျပည့္အဝျဖင့္     ကိုယ္က်ဳိး စြန္႔လႊတ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရယူေပးခဲ့ေသာ  လြတ္လပ္ေရး  ဗိသုကာ ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္တု ကယားျပည္နယ္ တြင္  မရွိေသးသျဖင့္  လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္  ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ား အတုယူတတ္ေစရန္ တည္ေဆာက္ထား ရွိလိုျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ထို႔ေနာက္  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကယား ျပည္နယ္သာ ရွိပါေၾကာင္း၊ ကယားျပည္နယ္သည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္က စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ကယားျပည္နယ္ေန႔ အခမ္း အနားမ်ားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့သည္မွာ (၆၆)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေခၚေဝၚ သုံးစြဲေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲေစမည့္   အေခၚအေဝၚအသုံးအႏႈန္း၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ မႈကို ပ်က္စီးေစမည့္ အေျပာအဆို၊ အေရးအသားမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ ေရး  ထာဝရခိုင္ၿမဲေစမည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို အေလးအနက္ထားၾကရန္ သတိခ်ပ္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ တည္ေဆာက္ ထားရွိေရးကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကသည့္ ကရင္နီျပည္ လူငယ္မ်ားသမဂၢႏွင့္  ကယားျပည္နယ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕မ်ား၏ ဇူလိုင္ ၃ ရက္  ဆႏၵျပမႈကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ သက္ညႇာစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီး ေၾကး႐ုပ္ထားရွိေရးကို ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္တည္ေဆာက္ေနမႈအား ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား သမဂၢႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႕ မ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွာ ေခၚယူေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း၊  သို႔ေသာ္လည္း ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂၢ (UKSY)ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (KSSU)အဖြဲ႕တို႔က တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲေျပာဆိုၿပီး မတိုင္ပင္ မေဆြး ေႏြးရဘဲ အစည္းအေဝးခန္းမမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ ဝမ္းနည္းစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါေၾကာင္း၊ က်န္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ တက္ေရာက္လာသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မိမိတို႔ ဦးေဆာင္ဦးရြက္မႈျဖင့္သာ ေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းၿပီး  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည့္အတြက္  လက္ရွိ ျပည္နယ္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအား  ဖ်က္သိမ္းေပးလိုက္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေၾကး႐ုပ္တည္ေဆာက္ေရး  ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထား ေကာက္ယူ၍ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးသည့္  ျပည္သူလူထုအေျချပဳေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာအကူအညီ မ်ားႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍  အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာဆႏၵအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ စိုက္ထူထားရွိေရး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ Video Clip ျပသခဲ့ၿပီး ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂၢ၊ ကယားျပည္နယ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢတို႔၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ လြဲမွားေနမႈ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီးဝင္းၾကည္က     ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနကုိ လည္းေကာင္း  ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကၿပီး သတင္းမီဒီယာ မ်ားက ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားၾကသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔  ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား အပါ အဝင္Skynet၊ Eleven Media Group၊ DVB၊ ကႏၲရဝတီတိုင္းမ္၊ ဒီမိုကေရစီတူေဒး၊ ေရႊႀတိဂံ၊ 7 Day၊Karenni Times စသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

 ျပည္နယ္(ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment