Latest News

Tuesday, July 24, 2018

ေက်ာက္ျဖဴ စီမံကိန္း၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ႏွင့္ တရုတ္ ခါးပတ္လမ္း အေရး ဦးဆက္ေအာင္ ေျပာျပီ


NLD မွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအႏူိင္ရရွိခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစျပီး တရုတ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ စီမံ
ကိန္ုး ကုိ စတင္ျပီး အၾကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရပါတယ္။

ယခင္ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရမွ ၂၀၁၅ မွာပဲပုိင္ဆုိင္မႈရဲ့ ၈၅% ကုိ တရုတ္ကုိ ေပးျပီး ခ်ဳပ္ဆုိ
သြား ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ စာခ်ဳပ္ကုိ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေရးကုိအပူတျပင္း လုံးပမ္းခဲ့ရာမွာ အဓိက ေနရာက
ပါ၀င္ခဲ့သူကေတာ့ ဦးဆက္အာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးဆက္အာင္သည္ သီလ၀ါ စက္မူဇုံ စီမံကိန္းအား ဦးေဆာင္ ေရးဆဲြျပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္
အေကာင္အထည္ေဖၚႏူိင္သူ အျဖစ္ နာမည္ထြက္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခါ စီမံဘ႑ ဒု၀န္ၾကီးလည္း ျဖစ္လာတဲ့ဦးစက္ေအာင္က ဧရာ၀တီ နဲ႔ ေတြ႕ ဆုံ ေမးျမန္း
ခန္းမွာ အခုလုိ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျပာဆုိသြားခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ စီမံကိန္း
==========

တရုတ္နဲ့ ေစ့စပ္ရာမွာ အဓိက အခ်က္ငါးခ်က္နဲ့ စတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
(၁) ျပန္လည္ေစ့စပ္ရာတြင္ အေလ်ာ့အတင္းကုိလက္ခံရမွာ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ အစုိးရ အေပၚ ၀န္
ထုပ္၀န္ပုိး မျဖစ္ေစေရး။
(၂) ျပန္လည္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ ကုိ ႏူိင္ငံတကာစံႏူန္းမ်ား အေပၚ အေျခခံရမည္။
(၃) ယခင္ သေဘာတူညီခ်က္အား ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိလာလ်င္ တရုတ္မွ သေဘာတူညီရမည္။
(၄) အဆုိျပဳ ခ်က္မ်ားအတြက္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနင့္ အညီ ျဖစ္ေစရမည္။
(၅) ျမန္မာႏူိင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရမည္။

ထုိသုိ႔ စတင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ စီမံကိန္းအားပမာဏ ေသးေသးျဖင့္ စတင္ျပီး လုိအပ္လာမွ
သာ တုိးခ်ဲ့ေရးကုိ စတင္မယ္လုိ႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ supply-based မဟုတ္
ပဲ demand-based ကုိ အေျခခံျပီးသာ စီမံကိန္းကုိ တုိးခ်ဲ့ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ (ဒီအခ်က္က လြန္စြာ
အေရး ပါ ပါတယ္)။.ထုိ႔ အတြက္ လူေတြစုိးရိမ္ေနၾကသလုိ အေၾကြးလည္ပင္းခုိက္ လာစရာ
မရွိပါဖူး။

ထုိ႔ အတြက္ ပရုိဂ်က္ကုိ စတင္ခ်ိန္မွာ အရင္ကလုိ ေဒၚလာ ကုိးဘီလီယံ၊ ဆယ္ဘီလီယံ ရွိႏူိင္
ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဖူး။ အဆင့္လုိက္ ခဲြျပီး လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပထမအဆင့္
မွာ လုပ္ငန္း အျပည့္အ၀ လည္ပါတ္ျပီး ကုန္က်စရိတ္ကုိ ကာမိျပီလုိ႔ ထင္မွသာ ဒုတိယ၊ တတိ
ယ အဆင့္ေတြကုိ ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ တခ်က္ကေတာ့ အေၾကြးကုိအစုိးရ က ေခ်းယူမွာ မဟုတ္ပဲ private loan
ျဖစ္ရပါမယ္။ အစုိးရ အေနနဲ့လည္း ၾကား၀င္ျပီး မည္သည့္ အာမခံခ်က္မွာ ေပးမွာလည္း
မဟုတ္ပါဖူး။

ဒီ framework agreement ကုိ မၾကာမီမွာပဲလက္မွတ္ေရးထုိးျပီး လူထုကုိ ထုတ္ျပန္ေၾက
ျငာသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းျပည္စီးပြားေရး
==========

ဧရာ၀တီ က အခုလုိ ေမးခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာဘဏ္၊ အုိင္အမ္အက္ဖ္တုိ႔ရဲ့ စီးပြားေရးတုိင္းတာမႈ ႏူန္းမ်ားအရ.တုိင္းျပည္ရဲ့ GDP က
အျမဲလုိ တုိးတက္ေနတာကုိ ျပေနပါရက္နဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ေတြက စီးပြားေရးသည္
အင္မတန္ကုိ ရုန္းကန္ဖုိ႔.လုိေနတယ္လို႔ဘာေၾကာင့္ ေျပာေနၾကရပါလဲ။

Macroeconomic လုိ႔ ေခၚတဲ့ တုိင္းျပည္တျပည္လုံုးရဲ့ စီးပြားေရး အေနအထားက တဦးခ်ုင္းစီရဲ့
လုပ္ငန္း သဘာ၀ နဲ့ တူခ်င္မွ တူႏူိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစကားမွာ စီးပြားေရး ရဲ့ အဓိပၸါယ္
က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသေဘာမ်ဳိး သြားတူေနပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ စီးပြားေရး ရူေထာင့္
နဲ့ လုပ္ငန္းရႈ႔ေထာင့္က အေတာ္ကုိ ကြာျခားေနပါတယ္။ ဥပမာ လုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းလာရင္
တုိင္းျပည္စီးပြားေရးလည္း အလ်င္အျမန္တုိးတက္လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခါမွာ စီးပြား
ေရး အပူခ်ိန္ၾကီး ျမင့္တက္လာျပီး မတည္ျငိမ္မႈေတြ ၾကဳံလာရတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အေနအထား
မွာ လုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းလာေပမယ့္ စီးပြားေရးက မတည္မျငိမ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

လုပ္ငန္း ေတြရဲ့ ရႈ႕ေဒါင့္က ၾကည့္ရင္ အခ်ူိ႕အခ်က္အလက္ေတြက မွန္ေနေပမယ့္ စီးပြား
ေရး ရႈ႕ေဒါင့္ကၾကည့္ရင္ မမွန္တာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စီးပြား်ေရး တုိုးတက္လာဖုိ႔ အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ့ ယုံၾကည္မႈ က အေရးၾကီးပါတယ္။
သူတုိ႔ ရဲ့ ယုံၾကည္မႈ ရေအာင္အတြက္ ကၩန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ့ ရွင္းလင္း ျမင္သာတဲ့ မူ၀ါဒ
ေတြ ခ်မွတ္ေပးဖုိ႔ လုိလာပါတယ္။ အစုိးရ အဖဲြ႔က ဘာေတြ လုပ္ေနတယ္၊ စီးပြားေရး တုိးတက္
ဖုိ႔ ဘယ္လမ္းကုိ ဦးတည္ေလ်ာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဒီအတြက္လည္း က႑ တခုစီမွာ သက္ဆုိင္ရာဌာနေတြ အေကာင္အထည္ေဖၚဖုိ႔ မဟာဗ်ဳဟာ
ေျမာက္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အခ်က္ ၂၅၀ ပါ၀င္တဲ့ Action Plan ကုိ ေရးဆဲြထားျပီး အျမန္
ဆုံးေၾကျငာ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ျမန္မာေရရွည္ ဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္ေရး စီမံခ်က္ Myanmar
Sustainable Development Plan လုိ႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။

တရုတ္ ခါးပတ္လမ္း
==========

တရုတ္ရဲ့ ခါးပတ္လမ္း စီမံခ်က္ေတြကုိ အေသအခ်ာ ေလ့လာျပီး အခြင့္အေရး ယူတတ္မယ္
ဆုိရင္ တုိင္းျပည္ရဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြ တုိးတက္လာမယ့္ အက်ဳ်ဳိးအျမတ္ ရရွိလာ
မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ ခ်ျပလာတဲ့ စီမံကိန္းေတြက ကၩန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္အတြက္ မရွိမျဖစ္
လုိအပ္သလား ဆုိတာကုိ တခုစီ အေသးစိတ္စစ္ေဆးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကၩႏူပ္တုိ႔ဖက္က မကုန္
တန္တာ မကုန္ရေစတဲ့ နည္းနဲ့ အေကာင္အထည္ ေဖၚေပးႏူိင္မယ္ဆုိရင္ ႏွစ္ႏူိင္ငံစလုံး
အတြက္ win-win ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

တဖက္မွာလည္း အေျခခံ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ပရုိဂ်က္ေတြကုိ ကၩန္ေတာ္တုိ႔ ရဲ့
မဟာမိတ္ေတြျဖစ္တဲ့ အာရွဘဏ္တုိ႔ ကမၻာဘဏ္ နဲ့ (ဂ်ပန္) JICA တုိ႔ နဲ့ ပူးတဲြျပီး
အေကာင္အထည္ေဖၚလ်က္ ရိိွေနပါတယ္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment