Latest News

Saturday, July 28, 2018

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတိျပဳၾကဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတိျပဳၾကဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ

ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း  သဘာဝေဘးေၾကာင့္  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊  ေနထိုင္ေရးမ်ားအတြက္  ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားစြာ  ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။  တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈၄ သန္းခန္႔သည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈႀကံဳေတြ႕ေနၾကရေၾကာင္းႏွင့္  သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ဇြန္လအတြင္းက သတိေပးထားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္အတြင္းက မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ သဘာဝေဘးဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရသည့္ ျပည္သူ မ်ားအား သြားေရာက္အားေပးခဲ့သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္လည္း ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း   ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္    ဆုံး႐ႈံးမႈႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္  ျပည္သူမ်ားကို  သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံကာ  လိုအပ္သည့္   စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို    ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။   ထို႔အတူ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားသဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီအေနျဖင့္လည္း  ဇူလိုင္လ  ၂၈  ရက္ေန႔တြင္   လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ  ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍   ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ ကာကြယ္မႈေတြလိုအပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ မဟုတ္၊ အျခားေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား၊ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈမ်ား၊ ငလ်င္ေဘးမ်ားစသည္ ျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို  ခံစားေတြ႕ႀကံဳေနၾက ရသည္။ 
''သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ ႀကံဳေတြ႕လာရရင္ အလ်င္ျမန္ ဆုံး    ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္   ေဘးအႏၲရာယ္မက် ေရာက္မီကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ ကာကြယ္မႈေတြ လိုအပ္ ပါတယ္။ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာလည္း အလ်င္ျမန္ဆုံး တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ  မိသားစုဘဝေတြ  လုံၿခံဳမွာျဖစ္သလို   ျပည္သူေတြလည္း လုပ္ငန္းခြင္ကို   ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပန္ဝင္ ႏိုင္မယ္''ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏   ျမန္မာႏိုင္ငံ၊   ကေမၻာဒီးယားႏွင့္  လာအိုႏိုင္ငံဆိုင္ရာ   ညႊန္ၾကားေရးမွဴး   အယ္လင္ဂိုးစတိန္းက ေျပာၾကားသည္။
''ျမစ္ေရကေတာ့   စိုးရိမ္ေရမွတ္ေတြကို   ေက်ာ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။     ဆက္လက္ၿပီးေတာ့     ျမင့္တက္ႏိုင္ေသးတဲ့ အေနအထားလည္းရွိတယ္။ ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြမွာ  ရာသီဥတုက သိသိသာသာေျပာင္းလဲလာတယ္ဗ်။      အရင္က    အေနာက္ ေတာင္မုတ္သုံေလဝင္ေရာက္လာတဲ့ ကာလကေနစၿပီး မိုးႀကိဳ၊ မိုးဦး၊   မိုးေႏွာင္းေတြမွာ   မိုးတိမ္ေတာင္ေတြ   ျဖစ္လာတယ္။ ဒီလိုမိုးတိမ္ေတာင္ေတြေၾကာင့္       ထစ္ခ်ဳန္းမိုးရြာသြန္းမႈေတြ ျဖစ္တယ္။  အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့  တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး  မိုးတိမ္ ေတာင္ေတြကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒါဟာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေတြ ထဲက     တစ္ရပ္ပဲျဖစ္ၿပီး    တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးမိုးတိမ္ေတာင္ေတြ ေၾကာင့္ ထစ္ခ်ဳန္းရြာသြန္းမႈေတြကလည္း တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးမွာ ျဖစ္ပြားတယ္။ ထစ္ခ်ဳန္းမိုးေတြရြာတယ္ဆိုတာက ႐ုတ္တရက္ ရြာသြန္းတာမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး မိုးေရလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားပါတယ္။ မိုးတိမ္တိုက္ေတြ စုဖြဲ႕ထားတဲ့အတြက္ မိုးရြာသြန္းတဲ့ပမာဏက မ်ားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုံမွန္မိုးရြာသြန္းမႈကို ထိခိုက္ေစၿပီး မိုးရြာ တဲ့ အႀကိမ္ေရနည္းသြားတယ္။ အရင္ႏွစ္ေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ၂ဝ၁၅၊  ၂ဝ၁၆၊  ၂ဝ၁၇  ႏွစ္ေတြအားလုံးမွာ  မိုးရာသီ  ေရႀကီး ေရလႊမ္းမႈဒဏ္ကို   ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။    ေရႀကီးမႈကလည္း ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားလာေနတာပါ။    ေျပာရမယ္ဆိုရင္    မိုးေလဝသ အစြန္းေရာက္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို    ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရတာ။   မိုးက ထစ္ခ်ဳန္းရြာသြန္းတဲ့အတြက္ က်န္တဲ့ရက္ေတြမွာ အပူခ်ိန္ေတြ က ျပင္းထန္ေတာ့ မိုးတိမ္ေတာင္ေတြ ျပန္ျဖစ္၊ ဒီလိုနဲ႔ ထစ္ခ်ဳန္း ရြာတာ၊ မိုးႀကိဳးပစ္တာနဲ႔ လွ်ပ္စီးလက္တာ၊ ေလျပင္းတိုက္တာ ေတြဟာ  အေတာ္ေလးမ်ားေနပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္  ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားရပါတယ္''ဟု မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒòန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေက်ာ္မိုးဦးက ရွင္းျပသည္။
ေရႀကီးျခင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရးသတိျပဳေစခ်င္
''ေရႀကီးတဲ့အတြက္   ကြၽန္မတို႔အမ်ားဆုံးႀကံဳေတြ႕ရတာ က အေအးမိတာေပါ့။  ဒုတိယအျဖစ္မ်ားတာက ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာနဲ႔   တတိယအျဖစ္အမ်ားဆုံးက   အေရျပားယားနာ တာမ်ဳိးေတြနဲ႔  ကူးစက္တတ္တဲ့  ေရာဂါမ်ဳိးေတြကို  သတိျပဳ သင့္ပါတယ္။ အစားအေသာက္ေတြကလည္း ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲလာသလို    အေနအထိုင္မွာလည္း   ေရႀကီးေရလွ်ံ တာေၾကာင့္  ပုံမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ  ေျပာင္းလဲၾကရတဲ့အတြက္ အျဖစ္မ်ားတယ္။  ဒါေၾကာင့္   ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြမွာ ေဆးဝါးလုံေလာက္ေအာင္    စီမံေဆာင္ရြက္ဖို႔က   အေရးႀကီး တယ္''ဟု ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ဒဏ္  ခံစား ေနၾကရသည့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ ေဒါက္တာစိုးစိုးသူေက်ာ္က ရွင္းျပသည္။
ပဲခူးၿမိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ မ်ားအား     သြားေရာက္ကူညီေပးေနသည့္      ကိုစိုးသူရျမင့္ ကလည္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ား ပိုမိုေပးအပ္ရန္   လိုအပ္ေနေၾကာင္း   ေျပာျပၿပီး  ''အမ်ားစုက ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ျပင္ဆင္မႈမလုပ္တတ္ၾကပါဘူး။ ကေလး ေတြရွိတဲ့ အိမ္ေတြဆိုရင္ အနည္းဆုံး အိမ္သုံးေဆးဝါးေတြကို ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားဖို႔လိုတယ္။ သန္႔ရွင္းတဲ့ေရ ရရွိဖို႔အတြက္ လည္း ႀကိဳၿပီးျပင္ထားသင့္တယ္။ အမ်ားစုက  ေရႀကီးႏိုင္တာကို သိေပမယ့္        ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈက     ေတာ္ေတာ္ေလးနည္းပါး ေနေတာ့ မလိုအပ္ဘဲ ပိုၿပီးဆုံး႐ႈံးမႈခံစားရတယ္''ဟု သႉအေတြ႕ အႀကံဳကို ေျပာျပသည္။
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံ၊ သန္႔ရွင္းေသာ    ေသာက္သုံးေရရရွိေရး၊     ခ်က္ျပဳတ္မႈပုံစံႏွင့္ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈ   ပုံစံမ်ားကိုလည္း   ယခုထက္   ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားေပးအပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီး က်န္းမာေရးအျပင္ အျခားေသာဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္လည္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္      ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို      ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနသည္။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရသူမ်ားအား    သဘာဝေဘး  ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  ညိႇႏႈိင္း ေပါင္းစပ္၍ ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ၾက ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ သည္မ်ားကို  ေမွ်ာ္မွန္း၍  သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္  ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ရွာေဖြကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  စနစ္တက်ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္     ေဆာင္ရြက္ထားၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္  အမ်ဳိးသား သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ညိႇႏႈိင္း  ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားထားသည္။
စိုက္ပ်ဳိးေရးေတာင္သူမ်ား သတိျပဳၾကရမည္
''ဒီလိုရာသီဥတုေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မၾကာခဏ ႀကံဳရ ေတာ့မွာေလ။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံ ႏိုင္မယ့္ ပ်ဳိးပင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အပူပိုင္းေဒသေတြဆိုရင္ ေရငတ္ ဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့ သီးႏွံအမ်ဳိးအစားေတြ၊ စပါးဆိုလည္း ရာသီဥတုနဲ႔ ခ်ိန္ညိႇၿပီး     ေရြးခ်ယ္ဖို႔     အခ်ိန္ျဖစ္လာပါၿပီ။     ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသေတြဟာ မၾကာခဏ မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာေလ့ ရွိတဲ့အတြက္  ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြကို  ပိုၿပီးခံစားၾကရႏိုင္တာ ေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ခံႏိုင္တဲ့ စပါးမ်ဳိးေတြကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိး သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုစိုက္ပ်ဳိးၾကရာမွာလည္း မိ႐ိုးဖလာ စိုက္ပ်ဳိးေရး နည္းစနစ္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ၾကၿပီး ေခတ္မီစိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ ေတြကို       ကူးေျပာင္းသင့္ပါတယ္။      ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ မိ႐ိုးဖလာ  စိုက္ပ်ဳိးတဲ့  မ်ဳိး႐ိုးေတြက လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ရာသီဥတုဒဏ္ကို လုံးဝမခံစားႏိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အပင္ေတြ   ပ်က္စီးၿပီး    ေတာင္သူေတြ   အၿမဲအထိနာေနၾက ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသအလိုက္ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ပညာရွင္ ေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လိုက္နာၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေတာင္သူေတြအားလုံးကို ပန္ၾကားခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒòန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ကေန  ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းမွာ  ထူးျခားမႈျဖစ္စဥ္ေတြကို  အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ႐ုပ္သံေတြ၊ ေရဒီယိုလိုင္းေတြ၊ သတင္းစာေတြ၊ လူမႈကြန္ရက္ေတြနဲ႔   ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕   ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ လႊင့္တင္ေနပါတယ္။ သတိေပးခ်က္ေတြကိုလည္း  အၿမဲသတိျပဳ ျခင္းအားျဖင့္  စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္''ဟု   မိုးေလဝသႏွင့္   ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ     ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္      ေဒါက္တာ ေက်ာ္မိုးဦး က ေျပာၾကားသည္။
''ေရႀကီးေရလွ်ံထားတဲ့အတြက္ မိုးေရေတြကို ေျမဆီလႊာ ေတြထဲမွာ သိုေလွာင္ထားတာမရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါက ေနာက္ပိုင္း ေဆာင္းနဲ႔ေႏြမွာ ေျမဆီလႊာေျခာက္ခန္းလာတတ္ပါတယ္။ ဒါက သီးႏွံႀကီးထြားမႈကို   ၿခိမ္းေျခာက္လာမွာပါ။   ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ေဆာင္းမွာ ေရငတ္ခံႏိုင္တဲ့ စပါးနဲ႔ အျခားသီးႏွံေတြကိုပဲ ေရြးစိုက္သင့္ၿပီး လက္ေတြ႕က်တဲ့ ေတာင္သူေတြလည္း တန္ဖိုး နည္းနည္းနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္နည္းစနစ္ေတြ၊ မ်ဳိးေတြကို ျဖန္႔ေဝေပးရမွာပါ။ လက္ရွိမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြေတာ့ ရွိတယ္။  ဒါ့အျပင္  တိရစၧာန္အစားအစာေတြနဲ႔  ေဆးဝါးေတြ ကိုလည္း ေရေဘးသင့္တဲ့ေဒသေတြမွာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးၾကဖို႔ လိုအပ္တယ္''ဟု သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရွင္UNDP  ေဒါက္တာငုဝါႏြယ္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ေနာက္ႏွစ္ရက္အတြင္း မိုးဆက္လက္ရြာသြန္းႏိုင္
မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒòန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားအရ စစ္ေတာင္းျမစ္ေရႏွင့္ ပဲခူးျမစ္ေရမ်ားသည္ စံခ်ိန္သစ္အထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေသးၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ဆက္လက္က်ေရာက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္        ျမစ္ေရမ်ားသည္လည္း      စိုးရိမ္ေရမွတ္တြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနႏိုင္ၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္     မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္    ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္း၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီး ႏိုင္ေၾကာင္း ရြာရန္ရာႏႈန္းျပည့္ျဖစ္ၿပီး မုတ္သုံေလ အားေကာင္း ေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း    ထုတ္ျပန္ထားသည့္အျပင္    ဘားအံ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မေဒါက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ျမစ္ကမ္းအနီးႏွင့္ ေျမနိမ့္ပိုင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ျမစ္ေရ ႀကီးျခင္းအၲရာယ္မွ   ကင္းလြတ္ရာသို႔   ေရွာင္ရွားၾကရန္ႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ျမစ္ကမ္းအနီး ႏွင့္ ေျမနိမ့္ပိုင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား အထူးဂ႐ုျပဳၾကရန္ အႀကံျပဳ ထားသည္။          ။

သတင္းေဆာင္းပါး -ခင္ရတနာ

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post