Latest News

Monday, July 30, 2018

ဘိလပ္ျပည္သား ျမန္မာ့သူရဲေကာင္း

ဘိလပ္ျပည္သား ျမန္မာ့သူရဲေကာင္း


ME (ယူေက)

ယမန္ေန႔မွအဆက္

တိုက္ပြဲအၿပီး အထက္အရာရွိႀကီးမ်ား၏ အစီရင္
ခံစာမ်ားတြင္ ရန္သူႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္စစ္ ဆင္ႏႊဲရာ၌
ဗိုလ္ႀကီး Vertannes ၏ တိုက္ပြဲအတြင္း လက္႐ုံးရည္၊ ႏွလုံးရည္ ျပည့္ဝမႈ၊ စြမ္းရည္သတၱိ ထြန္းေတာက္မႈတို႔
အေပၚ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ေတာင္ လက္ထက္တြင္ ဒုတပ္မမွဴးအျဖစ္ ရာထူး
တိုးျမႇင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း   စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏  အရန္တပ္ရင္း
အျဖစ္  နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးမ်ား   ေျခာက္လၾကာ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းအတြက္
ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ဆီႏွင့္ ေရနံဆီ အေထာက္အပံ့မ်ား
ရယူရန္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္  ဇူလိုင္လတြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့
ေရနံကုမၸဏီ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (၃)မွ တပ္ခြဲ တစ္ခြဲႏွင့္အတူ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွအျပန္

ေလာင္စာဆီမ်ား သယ္ေဆာင္လာရေသာ ဗိုလ္မွဴး
Vertannes ၏ တပ္ဖြဲ႕မွာ   ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ  အျပန္တြင္
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖြဲ႕ႏွင့္    ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္
ေတြ႕ၾကရသည္။ ဗိုလ္မွဴး၏ တပ္ဖြဲ႕မွာ  တိုက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိကာ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕အား ရန္သူ႔လက္မွ  ျပန္လည္ သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၁) မွာ ရွမ္းျပည္
ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကို  ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆင္ႏႊဲေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မ်ားမၾကာမီ
ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (၃) မွ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္
တပ္ရင္း(၁) အား စစ္ကူရန္ အမိန္႔ က်ေရာက္လာခဲ့
သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မွဴး Vertannes မွာ တပ္မမွဴး
အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ
အေစာပိုင္းတြင္ စစ္ဆင္ေရးမွာလည္း ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

ေမၿမိဳ႕သို႔မဟုတ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပည္ေတာ္ဝင္

ဗိုလ္မွဴး Vertannes  ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕မွာ ဒီဇင္ဘာလ၏ ေအးခဲ
သည့္ ေဆာင္းဥတုတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္
ရွိခဲ့သည္။ ခ်မ္းစိမ့္လွသည့္ အေအးဒဏ္ၾကား ေႏြးေထြး
ပ်ဴငွာသည့္ မိန္းမပ်ဳိေလးAudrey Veronica ကို ႏွစ္သစ္
ကူးသည့္ေန႔တြင္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္သို႔ ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ရာ
မွ မွတ္မွတ္ ထင္ထင္ပင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ဗိုလ္မွဴး  Vertannes 
၏ ခ်စ္လမ္းခရီးမွာ အစပ်ိဳးခဲ့ပါသည္။ ထိုမွသည္ ေနာင္
ေျခာက္လအၾကာ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းမႈျပဳခဲ့သည္။ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္လာ
သည္။ အိႏၵိယတြင္ ဗိုလ္မွဴး Vertannes ၏ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးႏွင့္ ညီမတစ္ဦးတို႔ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။  သို႔ျဖစ္
၍ ေကာ္လ္ကတၱားသို႔ ေဆြျပမ်ဳိးျပ ေခၚယူႏိုင္ရန္ အလို႔
ငွာ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္
ခ်စ္သူျဖစ္သူအား မဆိုင္းမတြပင္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ လိုက္သည္။

 အခ်စ္တစ္ပြဲ စစ္ပြဲရယ္တစ္ရာ

၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ က်ဳိင္းတုံရွိ တပ္စခန္းအား ကူမင္တန္
တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္း
ေျခာက္စာမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ စာလက္ခံရရွိၿပီး ခ်င္းပင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၌ ျဖန္႔ၾကက္၍ အေျခ
အေန တည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ မုံရြာ
ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ ကမ္းမ်ား၌ လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ပုံမွန္ဆိုသလိုျဖစ္ေနခဲ့သည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ အမိန္႔အရ ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္
တပ္ရင္းမွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ မိခင္တပ္ရင္းသို႔ ျပန္လာရန္
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လမ္းခုလတ္၌ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕အား ရန္သူ႔လက္မွ  ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္  အမိန္႔ဝင္လာ
သည္။ ဗိုလ္မွဴး Vertannes မွာ တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ပင္လည္ဘူး
ၿမိဳ႕သို႔ ခ်ီတက္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမွာ အထိအခိုက္မ်ားသည္။
အရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ စစ္သည္ ငါးဦးတို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း (၁) ႏွင့္အတူ ပင္လည္ဘူးတိုက္ပြဲအား ေအာင္
ျမင္စြာ အဆုံးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ဘြဲ႕

ဗိုလ္မွဴး Vertannes သည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး သမၼတႀကီးျဖစ္သည့္ စဝ္ေရႊသိုက္က
ေပးအပ္သည့္ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ဘြဲ႕ကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရ သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ကေလာ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ရာထူးသို႔ တိုးျမႇင့္ရရွိခဲ့သည္။

မၾကာမီ ကူမင္တန္တပ္မ်ားမွ ကယားေသနတ္ကိုင္
တပ္ရင္းအား  ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြား
အၿပီးတြင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး Vertannes ႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕မွာ
ကြတ္ခိုင္သို႔   ေစလႊတ္ျခင္းခံရသည္။   ၁၉၅၅ ခုႏွစ္
ႏိုဝင္ဘာလ၌ တပ္ခြဲ ႏွစ္ခုႏွင့္အတူ 'ဝ' ေဒသသို႔ ခ်ီတက္
ခဲ့သည္။ 'ဝ' ေဒသမွာ ပင္လယ္ျပင္အျမင့္ေပ  ၅ဝဝဝ ၌
တည္ရွိရာ ရာသီဥတုမွာ အလြန္ပင္ေအးလြန္းလွသည္။
ယခုေခတ္ကဲ့သို႔ ရဲေဘာ္မ်ားအား လက္အိတ္ႏွင့္လည္စည္း
မ်ား  ထုတ္ေပးထားျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။  သို႔ျဖစ္၍
ကင္းသမားတစ္ဦးစီအား    တာဝန္ခ်ိန္ ၄  နာရီပင္
မသတ္မွတ္ႏိုင္။ ေအးခဲလွသည့္ စစ္တလင္းျပင္ဝယ္
ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ တာဝန္ခ်ိန္ တစ္နာရီ (သို႔မဟုတ္)
ႏွစ္နာရီအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ရသည္။

ျပည္ေတာ္ျပန္ခရီး

၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္   ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ  ဗမာ့
ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (၂) သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္း
ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပင္စင္ယူခဲ့ကာ မိသားစုႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ သည္။Tourist Burma  ကုမၸဏီအား တည္ေထာင္၍
အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားပြဲမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ ဘဲေလး
အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပး
ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ မိသားစုႏွင့္အတူ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သား ငါးဦး၊ သမီး ငါးဦး၊ စုစုေပါင္း သားသမီး ၁ဝ ဦး  ထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ
ခဲ့ရသည္။ ယင္း ၁ဝ ဦးအနက္ ခုနစ္ဦးမွာ ျမန္မာျပည္
၌ပင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး က်န္ သံုးဦးမွာ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္
ေရာက္ရွိေသာ အခါမွ ေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အသက္ ၉၃ ႏွစ္ ေက်ာ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ
ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) Desmond George Stephen Vertannes  သည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ ွSomerset အရပ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဘိလပ္ျပည္သား ျမန္မာ့သူရဲေကာင္း ဒုတိယဗိုလ္မွဴး
ႀကီး (ၿငိမ္း) Desmond George Stephen Vertannes
(ၾကည္း ၅၁၉၄) သည္   တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္
အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးသမၼတႀကီး ျဖစ္သည့္
စဝ္ေရႊသိုက္က ေပးအပ္သည့္ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ဘြဲ႕ကို ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရသကဲ့သို႔  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ  ၂  ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွခ်ီးျမႇင့္သည့္ စစ္မႈထမ္းေကာင္း မွတ္တမ္းဝင္ဂုဏ္ျပဳလႊာ၊ လြတ္ေျမာက္ေရးတံဆိပ္၊
ႏိုင္ငံေတာ္ စစ္မႈထမ္းတံဆိပ္မ်ားအား ရရွိခဲ့ေပသည္။
ဆုတံဆိပ္မ်ားႏွင့္အတူ စစ္မႈထမ္းေကာင္းမွတ္တမ္းဝင္ ဂုဏ္ျပဳလႊာအား ဂုဏ္ယူစြာ ေပြ႕ပိုက္ရင္း အျပံဳးမ်ားၾကား
မွ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ၎၏ ပီတိစကားမ်ားအား နားထဲ
၌ ၾကားေယာင္ေနမိပါေတာ့သည္။

၎၏ သားသမီးမ်ားအနက္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္
ေရာက္ရွိမွ ေမြးဖြားခဲ့သည့္ အ႒မေျမာက္ သားျဖစ္သူ Mr Chris Vertannesသည္ Elite Footballအသင္း၌
ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ေနသူျဖစ္ၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူက  သူ၏ေမြးရပ္ေျမအေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ေျပာျပေနျခင္းေၾကာင့္ ငယ္စဥ္ကတည္း
ကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ရွိေနခဲ့သူျဖစ္သည့္
အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိရန္ မ်ားစြာဆႏၵ ျပင္းျပခဲ့သူျဖစ္ေပသည္။ 

ျပင္းျပလွသည့္ ဆႏၵ၏ ေစစားရာႏွင့္အတူ ၂ဝ၁၈
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမမ်ား၊ သား၊
သမီး၊ ဇနီးတို႔ႏွင့္အတူ အေဖခ်စ္သားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Mr .Chris Vertannesမွာ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ ေမြးရပ္ေျမျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္တစ္ေခါက္ ေရာက္ခဲ့ေပသည္။ ထိုခရီးစဥ္အတြင္း ဖခင္ျဖစ္သူက လြမ္းဆြတ္စြာ ေျပာျပ
ေလ့ရွိသည့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ေလးႏွင့္အတူ ဖခင္ႏွင့္ မိခင္
တို႔ ခ်စ္သူျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္အတြင္းရွိ ကန္ေတာ္ႀကီးနံေဘး၊ ဖခင္ျဖစ္သူက မိခင္ျဖစ္သူအား လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္   ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ မီးရထားလမ္းဆုံ ေနရာေလး၊  ျပင္ဦးလြင္ရွိ ၎တို႔
ေနထိုင္ခဲ့သည့္ေနရာ၊ သားသမီးတို႔အား ေမြးဖြားရာ ျပင္ဦးလြင္ေဆး႐ုံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၎တို႔ မိသားစု ေနထိုင္
ခဲ့သည့္ေနရာတို႔အား ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ
လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေဖာ္ေရြမႈအေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ၎၏
ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အေတြ႕အၾကံဳကို ဖခင္ျဖစ္သူအား
လြတ္ေျမာက္ေရးတံဆိပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ စစ္မႈထမ္း
တံဆိပ္ႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေကာင္း မွတ္တမ္းဝင္ဂုဏ္ျပဳလႊာ
မ်ား ျမန္မာသံ႐ုံး၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ ေပးအပ္စဥ္က ေတြ႕ဆုံ
ရင္းႏွီးခဲ့သည့္ ကြၽန္ေတာ့္ထံသို႔ တကူးတက လာေရာက္
၍ ဝမ္းနည္း၊ ဝမ္းသာ မ်က္ရည္ဝဲလ်က္ ေျပာျပခဲ့ေပ သည္။

(ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္း က်ရာတာဝန္ကို စြမ္း
ရည္သတၱိအျပည့္ျဖင့္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ထမ္းေဆာင္
ခဲ့သူ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း)Desmond George Stephen Vertannes (ၾကည္း ၅၁၉၄) အား ဤစာစုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္   ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။   ၎ကိုယ္တိုင္ ေရးသားေပးပို႔ထားသည့္    ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အား
ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္)

ME (ယူေက)

No comments:

Post a Comment