Latest News

Sunday, July 8, 2018

ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ ေမြးေန့ရာျပည့္အႀကိဳ

ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ ေမြးေန့ရာျပည့္အႀကိဳ

ျမန္မာစာေပသမုိင္းတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစားထုိး မရႏုိင္ေလာက္ေအာင္  စာေပေက်းဇူးႀကီးမားလွသည့္ စာေပပညာရွင္ႀကီးမ်ား အေျမာက္အျမား ေပၚထြန္းခဲ့ၾကဖူး ေလသည္။ အဆုိပါ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာသည္ ျမန္မာစာေပသမုိင္းတြင္ ထင္ရွားသည့္အမွတ္အသား(မွတ္တုိင္)တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ရတုပုိဒ္စုံ ကဗ်ာမ်ား၊ ဘာသာျပန္ဝတၴဳတုိ႔ကို ဒဂုန္မဂၢဇင္း၊ တကၠသိုလ္ သိပၸံမဂၢဇင္းတုိ႔တြင္  ေရးသားခဲ့ေလသည္။  တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝမွာပင္ ကုိႏု၊ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုဗေဆြတို႔ ႏွင့္အတူ ဆက္ဆံခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢမဂၢဇင္း၊ အုိးေဝ မဂၢဇင္းထုတ္ေဝမႈတုိ႔တြင္ တာဝန္ယူခဲ့သူျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးထက္ စာေပဘဝကို အထူးျမႇဳပ္ႏွံထားသူ

ဆရာႀကီးသည္    အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊  သခင္သန္းထြန္း၊  သခင္ဗဟိန္း၊ သခင္လွေမာင္ (ဗုိလ္ေဇယ်)     စသည့္  ထင္ရွားသည့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ္ လည္း ႏုိင္ငံေရးထက္ စာေပဘဝကို အထူးျမႇဳပ္ႏွံထားသူ ျဖစ္သည္။ ပါတီႏုိင္ငံေရးပင္မက အစိုးရအမႈထမ္းအျဖစ္ပင္ လုံးဝမလုပ္ေဆာင္ဖူးသူ  စာေပသမားစစ္စစ္ျဖစ္သည္။ အသင္းအပင္းကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ စာေရးဆရာသမဂၢ၊ စာေရးဆရာအသင္း စသည္တုိ႔မွာသာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း   ငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာေရးဆရာအသင္းဥကၠ႒အျဖစ္ ၁၉၅ဝ  ျပည့္ႏွစ္တြင္   ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နယ္ပယ္က ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၊ ဆရာမင္းသုဝဏ္တုိ႔ကပါ  အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကသည့္ အျပင္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ စာေပ ႐ုပ္ပုံလႊာဟူသည့္ စာေပပုံစံသစ္တစ္မ်ဳိးဟာ ဆရာတာရာရဲ႕ အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း  အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေလ သည္။   ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း    အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္တုိ႔က ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးၾကရာ တြင္ ဆရာႀကီးသည္ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ ပန္းခ်ီ ဆရာ၊ ဂီတအႏုပညာရွင္ ဟူ၍ အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့ၾကေလသည္။ ဆရာႀကီးကိုယ္တုိင္ကလည္း သူ႔ကိုယ္သူ ႏုိင္ငံေရးသမား ဟူ၍  မခံယူေၾကာင္း  ကိုယ္တုိင္ဖြင့္ဟဝန္ခံဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ကမူ ''ဆရာတာရာဟာ ႏုိင္ငံေရးစာေရးဆရာျဖစ္တယ္၊  သူ႔ႏုိင္ငံေရးက လူထု ႏုိင္ငံေရး၊ ကိုယ္က်ဳိးမရွာသည့္ သန္႔ရွင္းေသာႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာႏုိင္ငံေရး၊ ရဲရင့္ျပတ္သားေသာ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္တယ္''ဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ေလသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိလားေသာ

ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာသည္    ဆရာႀကီးသခင္ ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းကို ၾကည္ညိဳအားထားေလးစားသူျဖစ္ရာ  ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ စာေပမ်ားကို ''ဝံသာႏု စာေပမ်ား''ဟူ၍  ဂုဏ္ျပဳအမည္ေပးလ်က္   ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းသည္ ဂႏၳဝင္စာေပႏွင့္ အဦးဆုံးလမ္းခြဲ ခဲ့သည့္ ေခတ္သစ္စာေပပညာရွင္(အမွတ္အသား)ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေလသည္။  ထို႔ျပင္  ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တြင္  အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၿပီး  ဆရာႀကီး၏ထံပါးတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို  ေလးေလးနက္နက္  ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ မိမိကိုယ္တုိင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလုိလားေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုသာ တန္ဖုိးထားေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ယံုၾကည္ ေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အားကိုးေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏုိးေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုသာ တည္ေဆာက္လုိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားစစ္စစ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ခံယူထား သူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္တို႔က ဆရာတာရာသည္ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာ ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ၫႊန္းတင္စားၾကေလသည္။

ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာသည္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ေမ ၁ဝ ရက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ နာမည္မွာ ဦးေဌးၿမိဳင္ ျဖစ္သည္။  ဆရာႀကီးေမြးဖြားသည့္  ေခတ္ကာလသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုလုိနီေခတ္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အားေကာင္းေမာင္းသန္ကာလျဖစ္သည္။    ထုိေခတ္ ထုိကာလပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၾကၿပီး တုိင္းျပည္ အက်ဳိးအတြက္    ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ   ေဆာင္ရြက္္ခဲ့ၾကသည့္ မ်ဳိးခ်စ္အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား    အေျမာက္အျမား ေပၚထြန္းခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ရာ အုိးေဝဦးညိဳျမ (၁၉၁၅ ဧၿပီ ၁ဝ)၊ ဦးသိန္းေဖျမင့္ (၁၉၁၄ ဇူလုိင္ ၁ဝ)၊   ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း (၁၉၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃)၊ လူထုေဒၚအမာ (၁၉၁၅ ႏုိဝင္ဘာ ၂၉)အစရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတို႔သည္ သက္ရွိထင္ရွားမရွိၾကေတာ့ဘဲ ရာျပည့္သက္တမ္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကရာ  စာေရးသူ  အလင္းတန္းဂ်ာနယ္၊ ေရႊအျမဳေတမဂၢဇင္းတို႔တြင္  အဆုိပါပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳေရးသား   ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေလသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္  သက္ရွိထင္ရွားမရွိေတာ့ၿပီျဖစ္သည့္ ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာကိုလည္း      ၾကည္ညိဳေလးစား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္   ႏွစ္တစ္ရာျပည့္သက္တမ္းကို ျဖတ္သန္းေတာ့မည့္ကာလကို လက္လွမ္းမီသမွ်ေလ့လာမွတ္သားေရးသားတင္ျပမိျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ထူးျခားသည့္ စာေပမွတ္တုိင္မ်ား

ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာသည္ ၁၅ ႏွစ္သားအရြယ္ ကစၿပီး   တစ္သက္တာလံုး  စာေတြေရးသြားခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္။  ငယ္စဥ္က  ခ်ဴခ်ာခဲ့သူျဖစ္၍ အသက္ႀကီးလာသည့္ ေနာက္ပိုင္းလည္း မ်က္စိေဝဒနာ ေၾကာင့္ စာေကာင္းေကာင္းမေရးႏုိင္ခဲ့ဟုဆိုသည္။ မည္သို႔ ဆုိေစ   ဆရာႀကီးသည္  ျမန္မာစာေပအက်ဳိးအတြက္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ  အလုပ္အေကြၽးျပဳခဲ့သည့္  ထူးခြၽန္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားေလ သည္။ ဆရာႀကီး၏ ကဗ်ာ၊ ဝတၴဳရွည္၊  ေဝဖန္စာစု၊ ခရီးသြားစာေပ၊ စာေပ႐ုပ္ပံုလႊာ၊ စာေပသေဘာတရား၊  ႏုိင္ငံေရးစာေပ စသည့္ စာေပတန္ေဆာင္အသီးအပြင့္  မ်ားမွာ ဆရာႀကီး၏ ထူးျခားသည့္ စာေပမွတ္တုိင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကေလသည္။

စစ္ၿပီးေခတ္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာသည္ ''တာရာမဂၢဇင္း''ကို စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ သည္။ စာေပသစ္ဟူေသာ သေဘာတရားကိုကိုင္စြဲၿပီး တာရာမဂၢဇင္းကို ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည္။ စာေပသည္ ျပည္သူကို အလုပ္အေကြၽးျပဳရမည္။ စာေပသည္   ျပည္သူ႔ ႏုိင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အတူ  စီးဆင္းရမည္ဟူေသာ  စာေပအယူအဆသစ္ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ဆရာႀကီးသည္ တာရာ မဂၢဇင္းကို   ဖန္ဆင္းရာတြင္   ျမန္မာ့လူမႈဆက္ဆံေရး ေနာက္ခံမ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပခဲ့ေလသည္။ ဂႏၵီအား လူအျဖစ္ ျမင္ရပံု၊ ေမာ္စီတံုး၏ ဒီမုိကေရစီသစ္၊ မက္စ္ဝါဒ ႏွင့္ကဗ်ာ၊ ခ်က္ျပည္၊ ကြန္ျမဴနစ္အယ္ဒီတာ ''ဖူးခ်စ္''၏ ကမၻာေက်ာ္ေထာင္တြင္းစာေပ၊ ျပင္သစ္ပန္းခ်ီဆရာ ''ဂုိဂင္''၊ ဂ်ာမန္ဂီတပညာရွင္ ''ဗီသိုဗင္''၊  ေရဝတီတေယာဆရာ ''မႏူဒင္''      စသည့္      ေရးသားတင္ျပမႈမ်ားျဖင့္    ဒဂုန္တာရာေခတ္  စာေပသစ္ကို   ပ်ဳိးေထာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာခဲ့

ထုိ႔ေနာက္ တာရာမဂၢဇင္း၏ စာေပသစ္သေဘာ တရားမ်ား  ပို၍တက္ၾ<ြကလာခဲ့သည္။  ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးအခန္းမ်ား ပါဝင္လာသည္။ လူ႔ရာဇဝင္တြင္ လုပ္သားထု၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ ေပးသည္။ ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရး၊ မက္စ္ဝါဒ၏ စာေပအျမင္ (လက္ဝဲသေဘာတရားသီးသန္႔)၊ မာယာေကာ့စကီး၏ အယူအဆ၊ လက္တင္အေမရိကမွ  ျပည္သူ႔ကဗ်ာဆရာ နီ႐ူဒါ၏ ကဗ်ာ၊ ျပည္သူ႔အာဏာသစ္၊ ပိုလန္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံႀကီး၊ လီနင္ႏွင့္ေနခဲ့စဥ္က၊  ရန္ကုန္ေထာင္ အဓိက႐ုဏ္း၊ ေဂၚကီ၏ အေမ၊ ေမာ္စီတံုး၏ စာေပေရးရာ မိန္႔ခြန္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံထူေထာင္ျခင္း၊ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဂရက္ စသည္ျဖင့္ ဒဂုန္တာရာ၏ စာေပ သစ္ေျခလွမ္းသည္ စာေပသည္ ျပည္သူ၏ အေတြးအေခၚကို ဖန္တီးႏုိင္ရမည္၊   သို႔မွသာ   စာေပသည္   ေခတ္၏ ေရွ႕ေဆာင္မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ျဖစ္လာမည္၊ တုိးတက္စာေပ အျဖစ္လည္း ျမင့္ျမတ္လာမည္ စသည့္ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

စာေပဂ်ာနယ္အမွတ္(၅) ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ''လူတို႔၏ သမုိင္းေခတ္မ်ား၊   ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိေနသမွ် ကာလ  လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း  ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိေလရာ ဤလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အတူပင္ စာေပပံုသဏၭာန္သည္လည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေလသည္''ဟူ၍ ေရးသားတင္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ဆရာႀကီးသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသဘာဝတရားတို႔ႏွင့္ စာေပအျခင္းအရာတို႔ ထိေတြ႕ဆက္စပ္မႈကို အာ႐ံုစိုက္ သတိျပဳခဲ့ေလသည္မုိ႔ စာေပသစ္သေဘာတရားကို လူသားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားခဲ့ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဆရာႀကီး၏ မီးေလာင္ေျမကဗ်ာမ်ား၊ မတ္လေတာ္လွန္ေရးကဗ်ာမ်ား ဖူးပြင့္လန္းဆန္းခဲ့သလုိ ေနရစ္ေတာ့သက္လွယ္ရယ္၊ ညတစ္ည၊ တိမ္တိမ္ေျခဖံုး ပါလို႔၊  ခ်စ္ခ်စ္၊  ပင္လယ္ေဘြ၊  စကားဝါ၊  အလွဂုဏ္၊ ဖဲေမြ႕ရာေပၚဝယ္၊ ျမဝတ္ရည္၊ မမမိ၊ ပယင္းလဲ့လဲ့၊ ကိုကို၊ ျမဝတ္လႊာ၊  စိတ္ကူးယဥ္၊  ၿမိဳင္၊  သူခုိး၊ ညိဳမီဂုမၻာန္၊ အဓိက႐ုဏ္း၊ ေဟာ္တယ္မယ္ စသည့္ လက္ရာေျမာက္ဝတၴဳ မ်ားျဖင့္ ဒဂုန္တာရာဟူေသာ စာေပေခတ္သစ္ဘဝကို မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့ေလသည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေဖာက္ျပန္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ အလုိေတာ္ရိ ကူမင္တန္ ျပဳတ္က်၍ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ စစ္လုိလားသည့္အပုိင္းႏွင့္ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး အပုိင္းမ်ား၊ ျမန္မာ့လူမႈဆက္ဆံေရးသမုိင္းသစ္၊ ရခုိင္ ေတာ္လွန္ေရး၊ ကရင္ေရးရာ၊ မတ္လေတာ္လွန္ေရးအထိမ္း အမွတ္  စသည့္  ေရးသားတင္ျပမႈမ်ားျဖင့္  တာရာ၏ စာေပသစ္သည္ ''ေတာ္လွန္ေရးစာေပ၊ ဘဝသ႐ုပ္မွန္စာေပ၊ ျပည္သူ႔စာေပ၊ တက္ၾကြေသာစာေပ'' အျဖစ္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေလသည္။

အဖြဲ႕အႏြဲ႕မ်ားတြင္ အားသန္

ဆရာႀကီး၏ ထင္ရွားသည့္ ဘီဘာေလနစ္ကိုး၏ (ွႏဴၤ)ဝတၴဳကိုမွီးေသာ ''ေမ''ဝတၴဳ(၁၉၄၁)ကို ေရးသား ရာတြင္ စာေပအဖြဲ႕အႏြဲ႕၊ အႏုအလွ သဘာဝပုံသဏၭာန္ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာႀကီးက ဘီဘာေလနစ္ကိုးသည္ အဖြဲ႕အႏြဲ႕မ်ား  ေျပာင္ေျမာက္သည္။  ရသေပၚေအာင္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေရးသားႏုိင္သည္။  ထုိအဖြဲ႕အႏြဲ႕မ်ားကို  လြန္စြာ ႏွစ္ၿခိဳက္သည္။ ႀကိဳက္သည္။ မိမိကိုယ္တုိင္လည္း အဖြဲ႕အႏြဲ႕ မ်ားတြင္ အားသန္သည္။ ဝါသနာထုံသည္။ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေရးသား ျခင္းျဖင့္ အႏုရသဖန္တီးမႈကို အာ႐ုံထားသည္။ ဘီဘာ ေလနစ္ကုိးသည္    မိမိအႀကိဳက္လည္းျဖစ္သည့္အျပင္ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ႀကီး၏ သမဂၢဥကၠ႒လည္းျဖစ္ကာ လူပ်ဳိႀကီး(မိမိကဲ့သို႔)ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္    လြန္စြာစြဲလမ္း ႏွစ္သက္မႈမ်ားျဖစ္ရာ ''ေမ''ဝတၴဳကို အသက္သြင္းဖန္ဆင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း (သရပါမဂၢဇင္း ၂ဝ၁ဝ ေဖေဖာ္ဝါရီ)တြင္ ကုိယ္တုိင္ဖြင့္ဟဝန္ခံေရးသားခဲ့ေလသည္။

ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာသည္    ၁၃ဝဝ    ျပည့္ႏွစ္ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းသည့္ကာလ၊ အေရးေတာ္ပုံ ေခတ္၊   နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲကာလ၊    ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးကာလ၊ စစ္ၿပီးေခတ္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲဝင္  ကာလတုိ႔တြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပါဝင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊    ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၊ လယ္တီပ႑ိတဦးေမာင္ႀကီး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ ဗဟိန္း၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္စုိး၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး၊ လူထုဦးလွ၊ လူထုေဒၚအမာ အစရွိသည့္ ပညာရွင္အသီးသီး တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ရွမ္း၊ ဓႏု၊ ပအုိဝ္း၊ အင္းသား၊ ေတာင္႐ိုး၊ ပေလာင္ စသည့္ တုိင္းရင္းသား တုိ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္သစ္လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း  ပူးေပါင္းခဲ့သလုိ  ကမၻာ့ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကဗ်ာဆရာႀကီး နီ႐ူဒါ၊ ႐ုရွားစာေရးဆရာႀကီး အာရင္ဗတ္၊  အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး  အိပ္ခ်္ဂ်ီဝဲလ္၊ တ႐ုတ္စာေရးဆရာႀကီး ကူမ်ဳိးဂ်ဳိး၊ အျခားလူမ်ဳိးစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္   ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီးသည္ ဆြီဒင္ ႏုိင္ငံ   စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕   ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့ေလသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအာသီသ ျပင္းျပေလ့ရွိသည့္ ဆရာႀကီး သည္ ကဗ်ာဆရာသမဂၢဥကၠ႒ တာဝန္ယူစဥ္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္မွ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္အထိ အထိန္းသိမ္းခံဘဝကို    ရင္ဆုိင္ခဲ့ရဖူးသူျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ရည္    ဒုတိယဆင့္ ကို ရရွိခဲ့သည္။   ခရစ္ႏွစ္   ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္မူ               ပခုကၠဴ ဦးအုံးေဖ တစ္သက္တာစာေပဆုကို   ရရွိခဲ့ေလ သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ဆရာႀကီးသည္ ¤င္းေနထုိင္ရာ အမွတ္(၉၁) ေစ်းအေနာက္ဘက္ ရြာငံစုရပ္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ (သာမိုင္ခမ္း)တြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ယခုအခါ   ဆရာႀကီး၏ ရာျပည့္ေမြးေန႔သက္တမ္းကို    ျဖတ္သန္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။  ျမန္မာစာေပသမုိင္းတြင္ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဆရာႀကီးဒဂုန္တာရာ၏  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံစဥ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ''ရန္သူမရွိ မိတ္ေဆြသာရွိ၊ မုန္းသူမရွိ ခ်စ္သူ သာရွိ၊ ႏုိင္ငံေရး လုပ္တယ္ဆိုတာ  ရန္သူကို   မိတ္ေဆြ ဖြဲ႕တာ''ဟူေသာ ကမၸည္းမွတ္တမ္းသည္ ေလာက၏ အလွ က်က္သေရအျဖစ္   ထာဝရခုိင္မာ   ထင္ရွားေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာႀကီး၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ေမြးေန႔ကာလကို ႀကိဳဆုိဂုဏ္ျပဳေရးသားလုိက္ရသည္တကား။ ။


ေဖသိန္းျမင့္

No comments:

Post a Comment