Latest News

Sunday, July 8, 2018

မရွိ၍ ရွိေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

မရွိ၍ ရွိေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ ေန႔ခင္းပုိင္းတြင္ ရြာလယ္ပိုင္းမွ   လွေရႊ  ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္ေရွ႕မွ ေညာင္ပင္ႀကီးေအာက္ေရာက္လာသည္။

'' ေဟ့ေကာင္ေတြ... ရြာလယ္တုိက္ပ်က္ႀကီး ထဲမွာေနတဲ့စစ္သားေတြ...ငုိေနၾကတယ္ကြ...''

သတင္းထူး၊ သတင္းဦးကို အေမာတေကာ ေျပးလာေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

''ဘာျဖစ္လို႔ငိုတာလဲကြ...''

တအံံ့တၾသ ေမးမိၾကေသာစကား။

'' မသိဘူးကြ...၊ တခ်ဳိ႕က  တုိက္နံရံေခါင္းနဲ႔ ေဆာင့္ၿပီး ငိုတာကြ...။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ တုိက္နံရံ ကုိ လက္သီးနဲ႔ထုိးၿပီိး ငိုတာကြ...''

''လာကြာ... သြားၾကည့္ရေအာင္...''

လွေရႊေျပာသည္မွာ     စိတ္ဝင္စားစရာမို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔  သြားၾကည့္ၾကသည္။   ဟုုတ္ပါ သည္။ တိုက္ပ်က္ႀကီးထဲမွာ စခန္းခ်ေနၾကေသာ စစ္သားတုိင္း ငိုေနၾကသည္။ မငိုသူတစ္ေယာက္ မွ်မရွိ။ ဘာေၾကာင့္ငုိသည္ကုိ ဘယ္သူမွ်မသိ။ ဘယ္သူ႔မွလည္းေမး၍မရ ကြၽန္ေတာ္အိမ္ျပန္ လာသည္။ အေမ့ကို ေမးမည္။

'' အေမ...အေမ...''

အိမ္ထဲဝင္သြားေတာ့ အေမဝမ္းပန္းတနည္း ငိုေနသည္။   ေဆြထဲ၊   မ်ဳိးထဲမွ    ခ်စ္ခင္သူ တစ္ေယာက္ေသဆံုး၍ ဝမ္းပန္းတနည္း ငိုေၾ<ြကး ေနေသာပံု။

'' အေမ...ဘာျဖစ္လုိ႔ ငိုတာလဲ...ဘယ္သူေသ  လ႔ုိိ ငိုတာလဲ...''

''ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္္းေသၿပီ ငါ့သားရဲ႕ ''

'' ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆုိတာ ဘယ္သူလဲ အေမ...''

ထုိေန႔ညမွစၿပီး အေမက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္း ပံုျပင္သဖြယ္ ေျပာျပသည္။

အေမက    ျမင္းျခံၿမိဳ႕     ေနာ္မန္ေက်ာင္းမွာ ၉ တန္းအထိ ေနဖူးသည္။   ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ  ခ်စ္ခင္ ေလးစား၍    ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း    ေကာင္းစြာ ေျပာႏုိင္ပါသည္။

ေနာင္ႀကီးလာေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားမွာ ဖတ္၍ ပိုသိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကြယ္လြန္ေသာအခါ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွည္းေန  ေလွေအာင္း   ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ဝမ္းနည္းပူေဆြး ငိုေၾ<ြကးၾကသည္ဟု ဖတ္ရေသာ အခါ...

'' ဟုတ္တယ္ဗ်... အညာေက်းက ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ရြာကေလးမွာလည္း   ငိုၾကတယ္ဗ်...''ဟု ေထာက္ခံမိပါသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို    တစ္ႏုိင္ငံလံုး   ခ်စ္ၾကသည္။ ေလးစားၾကသည္။    အျမတ္တႏုိးတန္ဖုိးထား ၾကည္ညိဳၾကသည္။

ဘာေၾကာင့္ပါနည္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးကိုခ်စ္ျမတ္ ႏုိးသည္။ သူ႕ကိုယ္က်ဳိးထက္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိး အက်ဳိးကို ပိုၿပီးအေလးအျမတ္ထားသည္။ ဂ်ပန္ ေခတ္   ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ   စစ္ပညာသင္ၾကားစဥ္    ဂ်ပန္မ်ားက ေန႔စဥ္ပါးကို႐ုိက္လြန္း၍ တစ္ေယာက္ က  မခံႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္း  ေျပာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က သူတုိ႔ကို ျပန္ေတာ္လွန္မည္ဆိုလွ်င္ သူတို႔ထံမွ  စစ္ပညာကုိ   တတ္ေျမာက္ရန္လုိေၾကာင္း  ပါး တစ္ခ်က္အ႐ုိက္ခံရတိုင္း    လြတ္လပ္ေရးရဖုိ႔ တစ္ရက္ပုိနီးသြားၿပီဟု     မွတ္ယူရန္  ေျပာဆုိ သည္။ ထိုအခ်ိန္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ အသက္ငယ္  ေသးေသာ္လည္း စိတ္ထားႀကီးေပစြ။ တုိင္းျပည္  လြတ္လပ္ေရးအေပၚထားေသာ     စိတ္ဓာတ္ ႀကီးျမတ္ေပစြ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္      ျဖစ္ေသာ္လည္း  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွာ  ဘာမွ်မရွိ။  တစ္ညေနမွာ  အစည္း အေဝးမရွိ။   ခ်ိန္းဆုိထားတာမရွိ၍  ပေလဒီယံ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမွာျပေနေသာ   အဂၤလိပ္ဟာသကားကို  ၾကည့္ခ်င္သည္။

သူ၏ကိုယ္ရံေတာ္အပါးေတာ္ၿမဲ ဗိုလ္ထြန္းလွ ကို ပိုက္ဆံမည္မွ်ရွိသနည္းေမးသည္။ ဗိုလ္ထြန္း လွက ႏွစ္က်ပ္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က   ႏွစ္က်ပ္ရွိလွ်င္  တစ္က်ပ္ကို  ငါးမူးတန္းမွ ႏွစ္ေယာက္ၾကည့္၍ရေၾကာင္းေျပာၿပီး   ဆရာ တပည့္႐ုပ္ရွင္သြားၾကည့္ၾကသည္။ ဆင္းရဲသား မ်ား ၾကည့္ေသာအတန္းျဖစ္သည္။ သူတို႔ေရွ႕မွာ တစ္မတ္တန္းသာရွိသည္။   သူတို႔ေနာက္မွာ တစ္က်ပ္တန္း၊  ႏွစ္က်ပ္တန္း၊  အထူးတန္းမ်ား ရွိသည္။

ငါးမူးတန္းေရွ႕ဆံုးအတန္းမွာ  ႐ုပ္ရွင္ထိုင္ ၾကည့္ေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို  တစ္မတ္တန္းမွ လူ မ်ားေတြ႕သြားၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရွိရာ ေနာက္သုိ႔ လည္ျပန္လွည့္ၾကည့္ရင္း  စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾက သည္။  ႐ုပ္ရွင္မၾကည့္ႏုိင္။  ေနာက္တန္းမ်ားမွ လူမ်ားမွာလည္း    တစ္မတ္တန္းက    လူမ်ား၏ ထူးျခားမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုေတြ႕သြားၾကသည္။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကသည္။

''ေၾသာ္...ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရယ္...''

ခံစားၾကရေသာစိတ္ေၾကာင့္ ဟာသကားမွာ လည္း  မရယ္ရေတာ့ေၾကာင္း    ဗိုလ္ထြန္းလွက ေျပာျပသည္။

''ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားလိုက္တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရယ္... လြမ္းစရာေကာင္းလုိက္တာ''  ဟု ခံစားမိရပါ၏။

လြတ္လပ္ေရးအတြက္  ဘိလပ္ကို  ဗိုလ္ခ်ဳပ္  သြားေသာအခါ   ဝတ္စရာ   အေႏြးထည္မပါ။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပည့္စံုစြာ  ေျပာဆုိရန္ ျပင္ဆင္သြားေသာ္လည္း   ကိုယ့္အတြက္ဘာမွ်  ျပင္ဆင္ျခင္းမရိွ။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္     ခရီးတစ္ေထာက္နားမွ မိတ္ေဆြေကာင္း    မစၥတာေန႐ူးက   ဘိလပ္မွာ အလြန္ေအးေနေၾကာင္း  သတိေပးေျပာဆိုၿပီး အေႏြးထည္ခ်ဳပ္ေပးလိုက္ရသည္။

ထုိေလာင္းကုတ္အက်ႌႀကီးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ခန္႔ညားစြာ   လိုက္ဖက္လွပါ၏။ ေလာင္းကုတ္ အက်ႌအိတ္ေထာင္မ်ားတြင္ လက္ႏွစ္ဖက္ ႏႈိက္၍ ႐ိုက္ထားေသာဓာတ္ပံုမွာ ၾကည့္၍ေကာင္းေလစြ။

''ဘိလပ္ကိုသြားတာ ဘာပါလဲေမးၾကတယ္၊ ေလာင္းကုတ္အက်ႌတစ္ထည္ပါတယ္'' ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က ဟာသစကားၾ<ြကားၾ<ြကားဝါဝါ ေျပာျခင္းျဖစ္၏။

ေႏြရာသီအစည္းအေဝးတစ္ခုမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေလာင္းကုတ္အက်ႌႀကီးဝတ္ထားသည္။ လူမ်ား က ၿပံဳးစိစိ။

ေႏြရာသီမွာပူ၍  ေလာင္းကုတ္အက်ႌႀကီး ခြၽတ္ထားရန္ အစည္းအေဝးမွ မိတ္ေဆြမ်ားက ေျပာၾကသည္။

 ''က်ဳပ္ေနမေကာင္းလုိ႔ဗ်...''

ရင္းႏွီးသူတစ္ေယာက္က  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနာက္ ဘက္သု႔ိသြားၿပီး ...

 ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္က   ေနမေကာင္းဘူးသာဆိုတာ ေခြၽးေတြကလည္းရႊဲလို႔...    ကိုယ့္ေခြၽးနဲ႔ကိုယ္ အေအးပတ္ေနပါဦးမယ္...''

ေျပာေျပာဆုိဆိုအက်ႌကုိ ေနာက္မွဆြဲခြၽတ္ လုိက္သည္။ အက်ႌလက္ထဲပါလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခြၽတ္သူက ဆက္မခြၽတ္ႏိုင္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာမွာ အက်ႌကၿပဲေနသည္။ က်န္ လူမ်ားလည္းလွမ္းျမင္၍ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ၾက သည္။

''ကဲဗ်ာ...ခုမွေတာ့   စိတ္မေကာင္းျဖစ္မေန  ၾကပါနဲ႔ ဆက္ၿပီးသာခြၽတ္လိုက္ပါ...''

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က  ဘာမွ်မျဖစ္။  အစည္းအေဝး ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးသည္။

''ေၾသာ္ ဂုဏ္တင့္လုိက္တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရယ္...ၾကည္ညိဳစရာေလးစားစရာေကာင္းလုိက္တာ...'' မရွိ၍ ရွိျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္  ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ တကၠသုိလ္ လူရည္ခြၽန္ေက်ာင္းသားဘဝက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္ကုိ သြားေလ့လာရ သည္။ လူမႈ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းဆုိ၍ ခမ္းခမ္း နားနား ဘာမွ် မရွိပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ အဝတ္ဗီ႐ုိထဲမွာ ဝတ္စုံေလး သုံး၊ ေလးစုံသာရွိပါသည္။ ျပတုိက္မွ ရွင္းျပသူက-

''ဒီေရႊေတာင္ပုိးလုံခ်ည္ေလးက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ အလြန္ႀကိဳက္ပါတယ္။  အခမ္းအနားသြားစရာ ရွိရင္... ဒီေရႊေတာင္ပုိးလုံခ်ည္ေလးကုိပဲ ဝတ္ ေလ့ရွိပါတယ္...'' ဟုေျပာျပသည္။

''ဒီပုိးလုံခ်ည္ မဝတ္ရင္ေရာ... တျခားဝတ္ စရာ လုံခ်ည္ေကာင္းေကာင္းရွိေသးလုိ႔လား...''

လူရည္ခြၽန္  ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏  ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

''မရွိပါဘူး...''

ရွင္းျပသူက ေျဖသည္။

မရွိေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ခ်စ္ခင္ေလးစားစြာ ဂုဏ္ယူၾကရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္က ဗီယက္နမ္စာေပ အသင္းဥကၠ႒၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စာေရးဆရာ အသင္းမ်ားခ်စ္ၾကည္ေရးစာခ်ဳပ္  လက္မွတ္ထုိး ၾကသည္။

ဗီယက္နမ္သမၼတႀကီး ဟုိခ်ီမင္းအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားစြာ ဖတ္ထား၍ သမၼတႀကီးဟုိခ်ီမင္း ကုိ ေလးစားသည္။ သမၼတအိမ္ကုိ လုိက္ျပပါရန္ ကြၽန္ေတာ္က  ေတာင္းဆုိသည္။ ဗီယက္နမ္ စာေရးဆရာမ်ား လုိက္ပုိ႔ၾကပါသည္။ သမၼတအိမ္ ကုိ လူအမ်ားထူးျခားစြာ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားစြာ လာခ်င္ၾကသည္။

မုိးႏွင္းမ်ား တဖဲြဖဲြရြာေနစဥ္မွာ ထီးေဆာင္း ထားေသာ လူတန္းႀကီး တန္းစီေနၾကသည္။

သစ္သားႏွစ္ထပ္အိမ္ မႀကီးမေသးျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္ သင့္ေလ်ာ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေသာ အိမ္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတႀကီး ဟုိခ်ီမင္းမွာ လူပ်ဳိ ႀကီးျဖစ္သည္။

ခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာ လူ႔အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းဟူ၍ ဘာမွ်မရွိပါ။

လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားစြာ ၾကည့္႐ႈေလ့လာ ေနၾကသည္မွာ သမၼတႀကီး ဟုိခ်ီမင္း၏ ဘာမွ်မရွိ ျခင္းျဖစ္သည္။  

ဗီယက္နမ္စာေပအသင္း     ဥကၠ႒က    ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ၾ<ြကားဝါေျပာဆုိေနသည္မွာလည္း သမၼတႀကီးမွာ ဘာမွ်မရွိျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္က   ဗီယက္နမ္စာေပအသင္းဥကၠ႒ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔   ျပန္လည္ဖိတ္ၾကားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊   ျမန္မာႏုိင္ငံေရာက္လွ်င္  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းျပတုိက္ကုိ ျပန္လည္ျပသမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

ဗီယက္နမ္စာေပအသင္းဥကၠ႒က   ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းကုိ     သိပါေၾကာင္း၊ ေလးစားပါေၾကာင္း ျပန္ေျပာသည္။

ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ဝမ္းသာအားတက္ေန သည္။ ဗီယက္နမ္စာေပဥကၠ႒ႏွင့္အဖဲြ႕လာလွ်င္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္ကုိ     လုိက္ျပၿပီး ျပန္ၾ<ြကားလုိက္ခ်င္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မရွိ၍ ရွိသူျဖစ္၏။

ထုိသုိ႔မရွိ၍ ရွိေသာေၾကာင့္ပင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး  လွည္းေနေလွေအာင္း  ျမင္းေဇာင္း  မက်န္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိ ခ်စ္ၾက၊ ၾကည္ညိဳၾက၊ ျမတ္ႏုိး  ေလးစားဂုဏ္ယူေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါ၏။        ။

လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္

No comments:

Post a Comment