Latest News

Sunday, July 1, 2018

အာဇာနည္ေန႔ႏွင္​့ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံ

အာဇာနည္ေန႔ႏွင္​့ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံ


အာဇာနည္ေန႔သည္ လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ဆိုလွ်င္     ႏွစ္ေပါင္း (၇၁)ႏွစ္  ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အာဇာနည္ ေန႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အျခားေသာေန႔ရက္မ်ား ႏွင့္မတူ။   အျခားေသာေန႔ရက္မ်ားသည္ ဘာသာေရးပြဲ၊ ႏွစ္ကူးပြဲ၊ ေအာင္ျမင္မႈအထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ အာဇာနည္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုး ေသာေန႔၊  လုပ္ႀကံခံရေသာေန႔ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအား ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေမွာင္မိုက္ေသာေန႔တစ္ေန႔၊ လြန္စြာဝမ္းနည္းဖြယ္ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ ႏိုင္ငံအဝွမ္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ေန႔တစ္ေန႔ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မည္သို႔ေသာပံုစံျဖင့္   ပံုေဖာ္ၾကမည္ နည္း။  တာဝန္အရဝမ္းနည္းေန႐ံု၊ ႐ုပ္ျပဝမ္းနည္းေန႐ံု ျဖင့္ အာဇာနည္ေန႔၏ အႏွစ္သာရ၊ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္မ်ား၏ဆႏၵ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ၊ မရွိ အျပန္အလွန္ စဥ္းစားမိသည္။ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးမ်ား ယေန႔အခ်ိန္ သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနခဲ့လွ်င္ မည္သုိ႔သံုးသပ္ ၾကမည္နည္း။ ဝမ္းသာၾကမည္လား၊ ဝမ္းနည္းေနၾကမည္ လား။ ယင္းအေပၚ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျမင္အယူအဆ မ်ား ဝိဝါဒကြဲျပားႏိုင္ၾကေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ႀကီးမ်ား၏ လိုလားခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းတာ ၾကည့္မည္ဆိုပါက အနီးစပ္ဆံုးအေျဖတစ္ခု  ရရွိႏိုင္မည္ ထင္သည္။

လြတ္လပ္ေရးသည္သာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ     အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊  အျခားအျခားေသာ မ်ဳိးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္  ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ က်ရာတာဝန္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ အသိတရား၊ ကိုယ္တိုင္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္ကို အားလံုးအသိပင္။ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ ေရးမွလြဲ၍ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားဆိုသည္မွာ ဘယ္ေနရာတြင္ ရွိမွန္းမသိခဲ့ၾက။  ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ ၾကသည္မဟုတ္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ တြင္ ျမစ္ႀကီးနား၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''ဗမာျပည္ ကို လြတ္လပ္တဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေအာင္   ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ လြတ္လပ္မွာေတာ့ အေႏွးနဲ႔အျမန္ပဲ ေသခ်ာေနပါတယ္''လို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္အတိ အက်ကို ေတြ႕ရေပမည္။

သူတို႔ဘဝသည္ လြတ္လပ္ေရး၊ သူတို႔အသက္သည္ လြတ္လပ္ေရး၊ သူတို႔ အနာဂတ္သည္ လြတ္လပ္ေရး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆလင္းက သူ၏ အ႐ႈံးမွအႏိုင္သို႔ (Defeat into Victory) စာအုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ''ကြၽႏု္ပ္သည္ ေအာင္ဆန္းကို ေလးစားမိသည္။ ကြၽႏု္ပ္ထင္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ သူသည္ ကုိယ္က်ဳိးရွာ၊ တာဝန္မဲ့ ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္ေပ။ သူသည္ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢဳိလ္အစစ္ျဖစ္၍ စိတ္ကူး ယဥ္သမားမဟုတ္။ လက္ေတြ႕သမားျဖစ္သည္။   သူသည္ အလြန္႐ိုးသားသည္။ သူသည္ ေပးခဲ့ၿပီးေသာ ကတိ အတိုင္းလည္း တည္သည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္၍ ျဖစ္သည္''ဟု ေရးသားခဲ့သည္ကို ဖတ္ရ သည္။ ရန္သူကပင္ ခ်ီးက်ဴးေလးစားရသည့္ ေခါင္းေဆာင္ ပင္။

(၇၁)ႏွစ္လြန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

အာဇာနည္ေန႔ေရာက္တိုင္း အာဇာနည္ေန႔ဝမ္းနည္း ျခင္း အထိမ္းအမွတ္က်င္းပခဲ့သည္မွာ   ယေန႔အထိပင္ ျဖစ္သည္။ အာဇာနည္ေန႔ပင္ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္တိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း   ျမန္မာႏိုင္ငံသည္   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ ကမၻာတြင္  ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔   ေရာက္ရွိရန္   ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလိုသည္။

ပထမအခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ျဖစ္ပါသည္။   တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကို အရယူေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ လြတ္လပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ ေရးရရွိရန္မွာ ဦးနင္းပဲ့ေထာင္၊ ပဲ့နင္းဦးေထာင္ ဆိုရမလို ပင္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္မွာ ႐ိုးသားမႈပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက   အခုိင္အမာ သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ိုးသားမႈကို တိုင္းရင္း သားအားလံုးက ယံုၾကည္သည္။ ယံုၾကည္၍ လက္တြဲခဲ့ၾက သည္။   ယေန႔   တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အေျဖအားလံုးမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၇၁ ႏွစ္ေက်ာ္က ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျဖရွိပါ လ်က္ တြက္္မရေသာ ပုစၧာတစ္ပုဒ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ကို အေလးအနက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ေစလိုပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အေျခ အေနျဖစ္ပါသည္။   ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသလုိ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ စနစ္အေျပာင္းအလဲ အေျခမက် ေသးျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးမႈ အားနည္းေနေသးျခင္း၊ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ် လာျခင္း၊  အျခားေသာ  ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ေဒသျဖစ္စဥ္မ်ားမွာလည္း ေျ>ြမပူရာ ကင္းေမွာင့္လ်က္ ရွိေနေပသည္။

ထိုေနရာတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးက်င့္သံုးမႈႏွင့္  ခ်ိန္ထိုး သံုးသပ္လိုပါ သည္။ ယင္းအခ်ိန္၊ ယင္းေခတ္ကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊  တ႐ုတ္  စတဲ့ႏိုင္ငံမ်ား အၾကားSoft Power၊  Hard Power  တုိ႔ကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ေပါင္းစပ္ၿပီးSmart Power အျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးကာ လြတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့သည္မွာ   ေလးစားေလာက္သည့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္    ေတြ႕ျမင္ရသလို ကြၽမ္းက်င္ေသာ   ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ လည္း ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံ ေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ  လိုအပ္ေနသည္မွာလည္း ယင္းSmart  Power ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိႏိုင္ငံ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ    ညႇိႏိုင္မွသာ    မိမိႏိုင္ငံအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ ဖိအားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထပ္တူရည္မွန္းခ်က္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္  အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအကြဲအၿပဲ၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားရွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ေသြးခြဲလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာက်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ''လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္   ႏိုင္္ငံေရးက   ထြက္ေတာ့မယ္၊ မထြက္လို႔လည္း မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ အာဏာႏိုင္ငံေရး လာေတာ့မယ္၊ အာဏာႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ မျဖစ္ဘူး''ဟု   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မႏွစ္သက္ေသာ အာဏာႏိုင္ငံ ေရးေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ  အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ လည္း အစားထိုးမရေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ အာဏာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး၏ ကြာဟခ်က္ဟု ျမင္မိပါသည္။ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္  အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးသက္သက္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သလို အာဏာႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ပါတီႏိုင္ငံေရးသက္သက္ျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေစ၊ အာဏာႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ရွိၾကမွသာ အတၱ၊ ပရ မွ်တ ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ ကြဲျပားႏိုင္ေသာ္လည္း ဘံုရည္မွန္းခ်က္အတြက္   လက္တြဲလုပ္တတ္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္      အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္   ႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈ၊ နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ မွားယြင္းမႈမ်ားကို သင္ခန္းစာယူၾကရေပမည္။ ႏိုင္ငံ၏လက္ရွိအေျခအေနသည္ ပို၍ပင္အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုႏိုင္ ပါသည္။   အားလံုးေမွ်ာ္လင့္သည့္    အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကိုယ္စီကိုယ္စီလိုလားခ်က္၊ ဆႏၵမ်ားထက္ ထပ္တူရည္မွန္းခ်က္မ်ား လိုအပ္ေနပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕၏လက္ေအာက္ မွာပင္ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရး ကိုလည္း အရယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ အခ်ိန္အခါ သည္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မဟုတ္သလို ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ကိုယ္တိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေသာကာလတြင္ ႏိုင္ငံ၏အေျခခံအင္အားစုမ်ား အားလံုးေပါင္းစည္းလုပ္ကိုင္ရန္     လိုအပ္ေပမည္။ အေျခခံအင္အားစုမ်ားသည္   ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံအုတ္ျမစ္ေကာင္းမွ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္သို႔လည္း တက္လွမ္းႏိုင္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အေျခခံအုတ္ျမစ္ မခိုင္ေသးသေရြ႕ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ခက္ခဲေနမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအင္အားစုမ်ားအားလံုး ထပ္တူရည္မွန္း ခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

အႏွစ္သာရျပည့္ေသာ ဂါရဝ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စနစ္အေျပာင္းအလဲသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေျပာသကဲ့သို႔ သူမ်ားေျခတစ္လွမ္းလွမ္းလွ်င္ မိမိတို႔က ေျခလွမ္းဆယ္လွမ္း လွမ္းၾကရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ သည္။ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ခ်စ္ခင္ပါက၊ ေလးစားပါက၊  အႏွစ္သာရရွိရွိ   ဂါရဝျပဳမည္ဆိုပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို   အတုယူၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သူ၏ စကားကို လိုက္နာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သူေမွ်ာ္မွန္း ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔  ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးတြင္ တာဝန္ ကိုယ္စီ ရွိပါသည္။

ယေန႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့သမွ်ကို အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ မ်ားက  သမုိင္းမွတ္္တမ္းတင္ၾကမွာ ေသခ်ာပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးစားမႈရလဒ္ကို ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခံစား ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသမွ် အားလံုး၏ ေကာင္းေမြ၊ ဆိုးေမြအက်ဳိးဆက္ကို ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ား ခံစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႔ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အတြက္   ေကာင္းေမြမ်ားကို   ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အႏွစ္သာရရွိရွိ ဂါရဝျပဳရန္  လိုအပ္ပါေၾကာင္း  တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ ပါသည္။  

သိန္းထြန္း(IR)

No comments:

Post a Comment