Latest News

Thursday, July 5, 2018

ေက်ာက္ျဖဴ စီမံကိန္း ႏွင့္ ပါတ္သက္ျပီး အစုိးရ အဖဲြ႕အတြင္း သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ား ရွိလာေန

ျမန္မာ အေနျဖင့္ တရုတ္၏ ရခုိင္ ျပည္နယ္ အတြင္း ပရုိဂ်က္မ်ား အေပၚ တတ္ႏူိင္သမွ် ကုန္က်စရိတ္ နဲနဲ ႏွင့္ ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ စီမံ ဘ႑ာ ၀န္ၾကီး အသစ္ ဦးစုိး၀င္းက Nikkei Asian Review နဲ႕ သီးသန္႕ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္း မွာ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

အလြန္အကၽြံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္းသည္ တခါတရံ တြင္ မေကာင္းသည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အိမ္နီခ်င္းမ်ားမွ ေလ့လာသိရွိ ခဲ့ျပီး ျဖစ္တယ္လုိ႕လည္း ဆုိပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း နဲ႕ အထူးစီးပြားေရး ဇုံ မ်ား တည္ေဆာက္ေရးသည္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံ နီးပါး ကုန္က် မွာ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ တရုတ္ျပည္ထံမွ ေငြေခ်းငွားရမယ့္ အေရး အေပၚ စုိးရိမ္မႈေတြ တုိးပြားလာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းသည္ တရုတ္ သမၼတ စီရွင္ပင့္ရဲ႕ Belt and Road စီမံကိန္းၾကီးအတြက္ အဓိက ေနရာ က ပါ၀င္လာေနပါတယ္။

အဆုိပါ စီမံကိန္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ တရုတ္ အစုိးရ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီ Citic Group မွ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ ရာထူးမွ ဆင္းမေပးရခင္ ၂၀၁၅ မွာ ရရွိသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴ ဆိပ္ကမ္းသည္ ျမန္မာႏူိင္ငံရဲ႕ အၾကီးဆုံး ဆိပ္ကမ္း တခု ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ျပီး ကုန္တင္သေဘၤာ အၾကီးစားမ်ား ကုိ ကုိင္တြယ္ႏူိင္မွာ ျဖစ္တဲ့ အျပင္ အနီးတြင္လည္း ဧက ၂၅၀၀ ခန္႕က်ယ္၀န္းတဲ့ အထူး စီးပြားေရး ဇုံၾကီးလည္း တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္လည္း အေၾကြးမဆပ္ႏူိင္၍ တရုတ္ လက္ ႏွစ္ ၉၉ ႏွစ္ၾကာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ နဲ႕ မႏွစ္ကမွ ထုိးအပ္လုိက္ရတဲ့ သီရိလကၤာ အျဖစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာက စုိးရိမ္မကင္း
ျဖစ္လာေနပါတယ္။

အေၾကြး မဆပ္ႏူိင္ ျဖစ္လာမွာကုိ စုိးရိမ္ေနရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္း ကေတာ့ ၀င္ေငြ ရရွိ ႏူိင္မလား ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴသည္ ရန္ကုန္မွ အလွမ္းေ၀းကြာလြန္းလွတဲ့ အတြက္ ကုန္စည္ ေထာက္ပံ့ပုိ႕ေဆာင္ေရး ေၾကာင့္ ေတာင္းဆုိ ၀ယ္လုိအား ေတြ တုိးတက္လာမွာ မဟုတ္ႏူိင္ဖူး ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေနနဲ႕ မလူိအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ကုိ တတ္ႏူိင္သမွ် နည္းေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ျပစ္ရပါမယ္။ ဒါမွလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေနနဲ႕ အေၾကြးကုိ ျပန္ဆပ္ႏူိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ လုိ႕ သတိေပးသြားပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္အထိ ကုန္က်စရိ္တ္ကုိ ေလ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္ႏူိင္မလဲဆုိတာ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ရလာဒ္အေပၚ မူတည္ေနပါတယ္လုိ႕ ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ မိမိတုိ႕ အေနနဲ႕ Clean cut လုိ႕ ေခၚတဲ့ ဒီေလာက္ပမာဏ ေလ်ာ့ခ်ရမယ္လုိ႕ေတာ့ မရွိဖူးလုိ႕လည္း ဆုိပါတယ္။

တရုတ္အေနနဲ႕လည္း က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ နဲ႕ ႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိရာ ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားလိမ့္မယ္လုိ႕ ထင္ျမင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ နဲ႕ ႏူိင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရး အၾကံေပး ဦးေသာင္းထြန္းကေတာ့ ေ၀ဖန္သူေတြ ေျပာေနတဲ့ သီရိလကၤာ ဆိပ္ကမ္း ကိစၥ ကုိ သိထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႕ေသာ္လည္း ေက်ာက္ျဖဴ ပရုိဂ်က္သည္ တုိင္းျပည္အတြက္ ႏူိင္ငံေရးအရေရာ၊ စီးပြားေရးအရပါ အေရးပါေနတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ သီရိလကၤာ ရဲ႕ အေၾကြးျပႆနာသည္ ေျပာသေလာက္ မဆုိးလွဟုလည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ မိမိတုိ႕ အေနနဲ႕ ဒီပရုိဂ်က္ အျမန္ စ တာကုိ ျမင္လုိတယ္လုိ႕ လည္း ေဟာင္ေကာင္ သတင္းစာ နဲ႕ ေတြ႕ဆုံခန္းမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ အထိ ျမန္မာရဲ႕ ျပည္ပေၾကြးျမီက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၉.၆ ဘီလီယံ ရွိေနျပီး ဒီအထဲက ၄၀% ျဖစ္တဲ့ ၃.၈ ဘီလီယံ က တရုတ္ကုိ ေပးဆပ္စရာ ရွိေနပါတယ္။

ဦးစုိး၀င္းက ႏူိင္ငံတႏူိင္ငံ တည္းကုိ ဒီေလာက္ ပမာဏ တင္ေနျခင္းအေပၚ မိမိအေနျဖင့္ ေကာင္းသည့္ အခ်က္ ဟု မျမင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

အစုိးရ အေနနဲ႕ သေဘာကဲြလဲြမႈ ရွိေနတာက မည္သုိ႕ မည္ပုံ ခ်ည္းကပ္ျပီး လုပ္ေဆာင္သြားရမလဲဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္း ၾကီးက အရင္အစုိးရမွ မစဥ္းစား မဆင္ျခင္ပဲ ခ်ဳပ္ဆုိသြားခဲ့ျပီးသား ျဖစ္ေနလုိ႕ ဖ်က္သိမ္းလုိ႕ေတာ့ မျဖစ္ႏူိင္ေတာ့ပါဖူး၊ NLD အစုိးရ အေနနဲ႕လည္း ယခင္ အစုိးရရဲ႕ တရုတ္ အရႈပ္ေတာ္ပုံ နဲ႕ စစ္တပ္ရဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း လက္လြန္ေျခလြန္ လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ ႏူိင္ငံတကာ အၾကပ္အတည္းၾကီးကုိ ရင္ဆုိင္ေနရျပီ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post