Latest News

Thursday, July 5, 2018

လက္ျပင္ငုပ္ လက္ျပင္ေအာင့္ျခင္း

လက္ျပင္ငုပ္ လက္ျပင္ေအာင့္ျခင္း

လက္ျပင္ငုပ္ျခင္းသည္   ေနာက္ေက်ာ အထက္နားတြင္ရွိေသာ  လက္ျပင္႐ိုးတစ္ခု သို႔မဟုတ္  လက္ျပင္႐ိုးႏွစ္ခုအၾကား  ခံစားရေသာနာက်င္မႈ ေဝဒနာကို   ဆိုလိုပါသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္   ၾကြက္သားမ်ားကို ႐ုတ္ျခည္း႐ုန္းျခင္း၊  အလြန္အမင္း ဆြဲဆန္႔ျခင္းႏွင့္ ၾကြက္သားမွ်င္အခ်ဳိ႕ ၿပဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ရေလသည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ၾကြက္သားမ်ား ပင္ပန္းေနစဥ္၊ အင္အားတတ္ႏိုင္သည္ထက္ ပိုသံုးစဥ္ႏွင့္ နည္းစနစ္ မမွန္မကန္ျပဳလုပ္စဥ္ တို႔တြင္  ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ရွိ မည္သည့္ၾကြက္သားမဆို ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း  လည္ပင္း၊  ခါး၊  ပခံုး၊  လက္ျပင္ႏွင့္ ေပါင္အေနာက္ဘက္ၾကြက္သားတို႔တြင္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိသည္။

လက္ျပင္ငုပ္ျခင္းသည္   ခါးနာျခင္းႏွင့္ လည္ပင္းနာျခင္းတို႔ေလာက္ အျဖစ္မမ်ားလွေသာ္လည္း လူအေတာ္မ်ားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရသည္ျဖစ္၏။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္း အခ်ဳိ႕လည္း ခံစားရတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္   ကိုယ္ဝန္အရင့္အမာ ရွိလာေသာ Third Trimester ကာလတြင္ တစ္ေန႔တျခား ေဖာင္းလာေသာ ဝမ္းဗိုက္ေၾကာင့္ ေက်ာဘက္ၾကြက္သားမ်ားတြင္   ထိန္းေက်ာင္းရသည့္ ဝန္ပိုမ်ားလာသျဖင့္ ျဖစ္ရသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ျပင္ငုပ္ျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းကို  သတိျပဳဆင္ျခင္ သင့္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္-

-တန္းကဲ့သို႔ကိုင္စရာတစ္ခုခုကို   ကိုင္ေလွ်ာက္ေနစဥ္ ေျခေခ်ာ္သြားျခင္း

-ပစၥည္းကိုလႊဲ၍ ပစ္ေပါက္ျခင္း

-အေလးအပင္ကို    မႏိုင္ရင္ကန္မျခင္း၊ဆြဲျခင္း၊ တြန္းျခင္း

-ကိုယ္ေနကိုယ္ထားမမွန္ဘဲ ပစၥည္းသယ္ယူျခင္း

-အားကစားေလ့က်င့္မႈမ်ားကို  ေသြးပူေလ့က်င့္မႈမျပဳဘဲ (ဝါ) နည္းစနစ္မမွန္ဘဲ ျပဳလုပ္ျခင္း

လက္ျပင္ငုပ္ေသာအခါ ေဝဒနာျပင္းထန္မႈအဆင့္ကို လိုက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ခံစားသိရွိ ရတတ္သည္-

- ၾကြက္သားမွ်င္မ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ပြန္းပဲ့ျခင္းႏွင့္ ထိုေနရာတစ္ဝိုက္မွာ နီရဲလာျခင္း

-လႈပ္ရွားမႈ မျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ၾကြက္သား တင္းေတာင့္ျခင္း၊ နာျခင္း

-လက္ျပင္ငုပ္ေနသည့္ ၾကြက္သား  သို႔မဟုတ္ ယင္းၾကြက္သားႏွင့္  ဆက္သြယ္ေနေသာ အဆစ္တို႔ကို အသံုးျပဳက နာျခင္း

-အေၾကာထံုးေန(ဖုေန)သကဲ့သို႔ ခံစားရျခင္း

-အဆိုပါၾကြက္သားႏွင့္ ၾကြက္သားေၾကာမ်ား အားနည္းျခင္း

-ၾကြက္သားကို  လံုးဝအသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း

-အခ်ဳိ႕ေသာ လူနာမ်ားတြင္    လက္ျပင္မွ အျခားေသာေနရာမ်ားသို႔  ေဝဒနာပ်ံ႕ႏွံ႔ ခံစားရျခင္း(ဥပမာ - ရင္ဘတ္၊ လည္ပင္း၊ လက္ေမာင္း) စာေရးသူသည္ အေၾကာအဆစ္ကုပညာရွင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္  လက္ျပင္ငုပ္၊ လက္ျပင္ေအာင့္ လူနာမ်ားကို     ကုသေပးခဲ့ရသည္။ အစိုးရိမ္ႀကီးေသာ လူနာအခ်ဳိ႕က  အထက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ားကို  တာရွည္ခံစားေနရေသာအခါ ''ကင္ဆာမ်ားလားဆရာ''ဟုပင္ ေမးတတ္ၾကသည္။

သက္သာသြားလိုက္၊ ျပန္ျဖစ္လိုက္ ေပ်ာက္ႏိုးႏိုးျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ခံစားေနရၿပီး    နိစၥဓူဝ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္မႈမ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ပါမ်ားလာေသာအခါ  နာတာရွည္လက္ျပင္ ငုပ္္ျခင္းကို  ေရာဂါဆိုးႀကီးတစ္ခုအျဖစ္  လူနာအခ်ဳိ႕က ထင္မွတ္လာၾကပါေတာ့သည္။  ထိုအခါ  သူတို႔ခံစားေနရေသာ ေဝဒနာမ်ားႏွင့္  ကင္ဆာေရာဂါတို႔၏ မတူညီသည့္ သေဘာသဘာဝ တို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာျပလ်က္ အားေပးခဲ့ရသည္။ နာတာရွည္ လက္ျပင္ငုပ္ျခင္းသည္  ေဝဒနာကို စနစ္တက် မကုသျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် ကုသမႈခံယူေသာ္လည္း လူနာက တိတိက်က် မလိုက္နာ၊ မျပဳမူျခင္းတို႔ေၾကာင့္   ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။   ထိုအခါ နာေနဒဏ္ျဖစ္ေနေသာၾကြက္သားႏွင့္ ၾကြက္သားေၾကာတို႔အား အသစ္အသစ္ေသာ အနာ တရျဖစ္မႈမ်ား  ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ အနာ(ဒဏ္)ေကာင္းမြန္စြာ မက်က္ႏိုင္ဘဲ အနာသံသရာမဆံုးႏိုင္ပါေလေတာ့။ ဥပမာ-

-နာေနပါေသာ္လည္း တင္းနစ္ႏွင့္ေဂါက္သီး႐ိုက္ျခင္း အစရွိသည္ျဖင့္ ကစားျခင္း

-အလုပ္စားပြဲတြင္  လည္ပင္းႏွင့္  ေနာက္ေက်ာတို႔ကို  သဘာဝက်က် မွန္ကန္စြာ မထားရွိျခင္း

-ခႏၶာကိုယ္အေနအထား မွန္ကန္မႈမရွိျခင္း ျပဳစုကုသျခင္း

-ေဝဒနာျဖစ္စ ပထမႏွစ္ရက္တြင္ ေရခဲအိတ္ကပ္ေပးပါ (၁၅-၂ဝ မိနစ္ x ၂ ႀကိမ္)

-တတိယရက္မွစၿပီး  ေရေႏြးခပ္ေႏြးေႏြးေလး ေျပာင္းကပ္ေပးပါ (၁၅ -၂ဝ မိနစ္ x၂ ႀကိမ္)

-အနားယူပါ။ တစ္ခ်ိန္လံုး အိပ္ရာေပၚတြင္ လွဲေနရန္မဆိုလိုေပ။

-ဆရာဝန္ ၫႊန္ထားဖူးေသာ မိမိႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို လိုအပ္ပါက ေသာက္ႏိုင္သည္။

-လက္ျပင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါ။   သို႔ရာတြင္   မိမိ၌ေရာဂါ အေထြအထူးရွိက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာအဆစ္ကု ပညာရွင္တို႔ႏွင့္ ျပသတိုင္ပင္ပါ။

(၁) ထိုင္ခံုတြင္ ခါးဆန္႔ထိုင္လ်က္  လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေနာက္ေစ့မွာထားပါ။ ထို႔ေနာက္ ခါးႏွင့္ေက်ာတို႔ကို အေပၚဘက္သို႔ ဆန္႔ထုတ္ရင္း တံေတာင္ႏွစ္ဖက္အား အေနာက္ဘက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းဆြဲယူပါ။ ၅ စကၠန္႔မွ ၇ စကၠန္႔အထိထိန္းထားၿပီး မူလအေနအထားသို႔ ျပန္သြားပါ။ (၅ ႀကိမ္စီ x ၃ ခါ)

(၂)  ၾကမ္းေပၚတြင္ ခါးဆန္႔လ်က္ ေျခဆင္းထိုင္ပါ။    ထို႔ေနာက္   ေခါင္းႏွင့္ခါးတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ တျဖည္းျဖည္း ေရွ ႔သို႔ကုန္းခ်ေပးပါ။ မိမိအေရာက္ႏိုင္ဆံုးေနရာတြင္ ၅ စကၠန္႔မွ ၇ စကၠန္႔အထိထိန္းထားၿပီး မူလအေနအထားသို႔ ျပန္သြားပါ။ (၅ ႀကိမ္စီ x ၃ ခါ)

(၃) နံရံေထာင့္ကိုမ်က္ႏွာမူရပ္ၿပီး လက္မ်ား ေျမႇာက္ကားထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေျမႇာက္ထားေသာလက္မ်ားကို  တံေတာင္ဆစ္ေနရာမွ ခါးအေပၚနားအထိ တျဖည္းျဖည္းေအာက္သို႔ေလွ်ာခ်ေပးပါ။   ၅ စကၠန္႔မွ  ၇ စကၠန္႔အထိ ရပ္ထားၿပီး မူလအေနအထားသို႔ ျပန္သြားပါ။ (၅ ႀကိမ္စီ x ၃ ခါ)(၄) နံရံကိုေက်ာေပးလ်က္   ကပ္ရပ္ၿပီး လက္မ်ားေျမႇာက္ကားထားပါ။ ေျမႇာက္ထားေသာ လက္မ်ားကို တံေတာင္ဆစ္ေနရာမွ ခါးအေပၚနားအထိ တျဖည္းျဖည္းေအာက္သို႔ ေလွ်ာခ်ေပးပါ။  ၅ စကၠန္႔မွ ၇ စကၠန္႔အထိ ရပ္ထားၿပီး မူလအေနအထားသို႔ ျပန္သြားပါ။

(၅ ႀကိမ္စီ x ၃ ခါ)။    ။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post