Latest News

Tuesday, July 3, 2018

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာသည့္ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာသည့္ ေခါင္းေဆာင္အေၾကာင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္     ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္   ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ က်ရာတာဝန္ကို မဆုတ္မနစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။       ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ စစ္ဝန္ႀကီးႏွင့္ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္လည္းေကာင္း၊  ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး၊       ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဟာင္းအျဖစ္      လည္းေကာင္း ေခါင္းေဆာင္ကာ    လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တို႔တြင္ ရွိရ မည့္အရည္အခ်င္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ တာဝန္ မ်ားအေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ သိနားလည္ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။    သူ႔မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္းတုိ႔ကို အလ်ဥ္းသင့္သည့္ အခါတိုင္း  ထည့္သြင္းေျပာၾကားေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေခါင္းေဆာင္လုပ္မည့္သူ

ဖက္ဆစ္ေပးေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ပထမ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္   စစ္ဝန္ႀကီးအျဖစ္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း   မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ ေခါင္းေဆာင္လုပ္မည့္သူမ်ားသည္  မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထားဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း၊  ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ ေရးအတြက္ စြန္႔စားၿပီးမလုပ္သည့္သူမ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
''ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်င္ရင္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ႏ္ိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ျပည့္စုံ ၿပီး  လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ေတြထက္   တိုင္းျပည္ ေကာင္းေအာင္  ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံလုပ္ၾကပါ။   သူမ်ား ႏွာေခါင္းနဲ႔ အသက္႐ွဴၿပီး တန္တန္-မတန္တန္ ရာထူးမလိုခ်င္ၾကပါနဲ႔။ ကိုယ့္တန္ဖိုးကိုထားၾကပါ။ အရည္အခ်င္းလည္းမရွိ၊ ဘယ္သူကမွ အသိ အမွတ္ျပဳေလာက္ေအာင္ စြန္႔စားခ်က္လည္းမရွိ၊  ႀကီးက်ယ္ခ်င္တဲ့လူေတြဟာ    ဘယ္ေတာ့မွ ေခါင္းေဆာင္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။''

ေခါင္းေဆာင္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ တာဝန္

၁၉၄၇  ခုႏွစ္တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ဘိလပ္တြင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးၾကကာ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာရာ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမဴနီ စီပယ္အဖြဲ႕ဝင္လူႀကီးမ်ားႏွင့္  ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ဂုဏ္ျပဳ ဧည့္ခံပြဲတစ္ရပ္က်င္းပကာ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ   ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံပြဲတြင္     ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက   ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူတြင္ ရွိရ မည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္မ်ားအေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ေခါင္းေဆာင္ဟာ ဟိုလူေျပာ ဟုတ္ႏိုးႏိုး၊ ဒီလူေျပာ  ဟုတ္ႏိုးႏိုး  ေယာင္ခ်ာခ်ာလုပ္ရင္ ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘူး၊ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့ သူေတြဟာ ကိုယ္ယုံၾကည္တဲ့ကိစၥကို တိုင္းသူ ျပည္သားေတြကို ေျပာရဲရမယ္၊ ရွင္းျပႏိုင္ရမယ္၊ အသက္စြန္႔တဲ့ေနရာမယ္ စြန္႕ရဲရမယ္၊ အခ်ိန္အခါ လိုက္ၿပီး လုပ္ရမယ္၊ အမ်ားေယာင္လို႔ ေယာင္ရ တယ္၊   အေမာင္ ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္းမသိ ဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မယုံတဲ့လူဟာ ဘယ္အခါမွ တျခားလူကိုမယုံဘူး၊ ကိုယ့္တိုင္းသူျပည္သားကိုလည္း    မယုံဘူး၊  ကြၽန္ေတာ့္အဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကြၽန္ေတာ္ ယုံတယ္၊   ခင္ဗ်ားတို႔ကိုလည္း  ယုံၾကည္တယ္၊  ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးလည္း ယုံၾကည္တယ္၊  ဘယ္ ကိစၥမဆို လုပ္ရင္မွားတယ္၊ မွန္တယ္ဆိုတာ ရာဇဝင္က ဆုံးျဖတ္လိမ့္မယ္''

ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ တာဝန္ႏွင့္
ဝတၱရားမ်ား

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားၾကားျဖတ္အစိုးရ က  တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္   ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ စိုင္းျပင္းေနစဥ္ ႏိုင္ငံေရးလက္ေဟာင္းသမားႀကီးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ ပြဲပ်က္ေစရန္ ေျခပုန္းခုတ္ေဆာင္ရြက္လာၾက သျဖင့္   အဆိုပါ   ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားကို အေရးယူရန္လိုေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို အသိေပးသည့္ အေနျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၅ ရက္က တိုင္းျပည္ သို႔  မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။   မိန္႔ခြန္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍   ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။
''ယေန႔အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပုံ ကိုင္ပုံေတြဟာ ဘာမွေက်နပ္စရာမရွိေသးဘူး။ မွန္တယ္ထင္တာကို မလုပ္ရဲတာပဲ။ ကိုယ့္စိတ္ ထဲက အလုပ္တစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္ပင္မွန္ တယ္လို႔ထင္ေနပါေစ၊  ဘယ္သူက ဘယ္လို ထင္ မွာလဲ၊ ဘာေျပာမလဲဆိုတာေတြကို ေတြးၿပီး ယုံ တာကတစ္မ်ိဳး၊ လုပ္တာကတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနၾကပါ တယ္။ အဲဒါေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရမယ့္လူ ေတြနဲ႔ေတာ့ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္းပဲ''
''ေရွးတုန္းက ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ  အစည္း အေဝးတက္တာမွစၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်တာ မွာ အဆုံးသတ္တာပဲ။ ယခုေခတ္ ေခါင္းေဆာင္ မႈဟာ ဒါေလာက္နဲ႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ယခုေခတ္ ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ ျပာပုံနဲ႔ေလာင္စာသာက်န္ ေတာ့တဲ့ ဘဝဆိုးႀကီးမွ ဗမာျပည္ႀကီးကို အသစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္ရ မယ္။ ဒီေလာက္ႀကီးေလးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈႀကီး ကို  ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ   ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းနဲ႔ တာဝန္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ အခုလိုေတြေဝေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး၊ အဲဒီေတာ့ က်ဳပ္တို႔ဟာ လူထု ေခါင္းေဆာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္   လူထုအက်ိဳးကို တကယ္တမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾက ရေပလိမ့္မယ္။ ခ်ီတုံခ်တုံအျဖစ္မ်ိဳးကို စြန္႔ပစ္ၾက ရလိမ့္မယ္''

ေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ အရည္အေသြးမ်ား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ   ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တို႔တြင္ ရွိရမည့္အရည္အေသြးမ်ားလည္း     ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတြင္ ရွိေပသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ     အရည္ အေသြးမ်ားကား မ်ားျပား လွေပသည္။  ဆႏၵျပင္းျပ ျခင္း၊ သမာဓိရွိျခင္း၊ မိမိ ကိုယ္မိမိ    ထိန္းသိမ္းႏိုင္ စြမ္းရွိျခင္း၊    မိမိကိုယ္မိမိ   ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိျခင္း၊  ခံႏိုင္ရည္ ရွိျခင္း၊ တရားမွ်တမႈရွိျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္း စာတတ္ျခင္း၊ ျပတ္သားစြာေဆာင္ရြက္ တတ္ျခင္း၊    ၿခိဳးျခံေခြၽတာၿပီး   ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္ျခင္း စသည့္အရည္အေသြး တို႔မွာ   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏  ထင္ရွားေသာ အရည္ အေသြးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ထူးျခားေသာ အရည္ အေသြး

အဆိုပါ   ေခါင္းေဆာင္   အရည္အေသြး  မ်ားစြာ အနက္ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာၿပီး ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သည့္ အရည္အေသြးမွာ    ေႏွာင္းလူတို႔အမွတ္ရေစ ေသာ အရည္အေသြးမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားလွပါ သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္  ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ စြာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ယင္း အတြက္        ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာ ခံႏိုင္ရည္ ရွိခဲ့ပါသည္။    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏  သူမတူ သည့္ ထူးျခားေသာအရည္အေသြးဟု ဆိုႏိုင္ပါ သည္။ သူ႕မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ အဆိုပါခံႏိုင္ရည္ ရွိသည့္  အရည္အေသြးတစ္ရပ္ကို  ေအာက္ပါ အတိုင္း ေတြ႕ရသည္။
''ယခုဝန္ႀကီးျဖစ္ရေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခားမရွိပါဘူး။ ဂ်ပန္ေခတ္တစ္ေခတ္ လုံးကလည္း စစ္ဝန္ႀကီးဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ့္မွာ အဝတ္ႏွစ္ထည္၊ သုံးထည္ကလြဲၿပီး အပိုမရွိခဲ့ပါ ဘူး။ ယခုေခတ္ေရာက္ျပန္ေတာ့ ဒါေတြကို ဝတ္ ေနရတာပဲ။ အခုဝတ္ေနတဲ့ ေဘာင္းဘီနဲ႔ အက်ႌ ေတာင္ ယခုဝန္ႀကီးရာထူးကိုယူၿပီးမွ မိတ္ေဆြ ေတြက ၾကည့္မေကာင္းလို႔ အတင္းလာခ်ဳပ္ခိုင္း တာနဲ႔ ၾကံဖန္ၿပီးခ်ဳပ္လိုက္ရတယ္။ ယခု ဝန္ႀကီး အျဖစ္နဲ႔     လခဘယ္ေလာက္ယူမယ္ဆိုတာ ဖဆပလက  ဆုံးျဖတ္မေပးေသးဘူး။  ဘယ္ ေလာက္ပဲဆုံးျဖတ္ဆုံးျဖတ္ က်ဳပ္မွာ စားေသာက္ ႐ုံကပိုမွာမဟုတ္ဘူး''
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အမ်ိဳးသားေခါင္း ေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ ျပည္သူတို႔၏ ေလးစားၾကည္ညိဳျခင္းကို ခံရျခင္း မွာ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းေပၚလာသည့္အခါတိုင္း     ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ပီပီ   အသက္စြန္႔ရမည္ကိုလည္း မေၾကာက္၊ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်ခံရမည္ကိုလည္း မမႈဘဲ ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာကို  ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံေခါင္းေဆာင္ ကာ  လုပ္ျပခဲ့ေသာေၾကာင့္  ျပည္သူလူထု၏ ေလးစားၾကည္ညိဳျခင္းကို    ခံေနရျခင္းျဖစ္ပါ ေၾကာင္း တင္ျပရင္း (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ ေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါ သည္။     ။

ဇြဲသန္းသွ်င္း(သုံးဆယ္)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post