Latest News

Thursday, July 12, 2018

က ်ေနာ္ တပ္ဦးေက ်ာင္းသား ။ ----------------------------------( ၂ )


ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု စတင္ခဲ့ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန ့ေနာက္ပိုင္း မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ လူငယ္၊ ေက ်ာင္းသားတပ္ဦးမ ်ား ရန္ကုန္အေထြေထြကုသေဆးရံုၾကီးကို အေၿခခ ်ၿပီ ဖဲြ ့စည္းလာခဲ့ၾကပံုကလဲ
၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္၊ ၉ ရက္၊ ၁၀ ရက္ ၁၁ ရက္၊ ထိုေလးရက္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ ်ဳပ္ တိုင္းမႈဳး ဗိုလ္မႈဳးခ ်ဳပ္ မ ်ဳ ိးညြန္ ့လက္ေအာက္ခံ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ေရးတပ္ဖဲြ ့ေတြၿဖစ္တဲ ့ တပ္မ (၂၂)၊ တပ္မ(၃၃)၊ တပ္မ(၄၄)၊ တပ္မ (၇၇)ရဲ့တပ္ရင္ေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေပၚက ဆႏၵၿပေနၾကတဲ့ ေက ်ာင္းသားၿပည္သူေတြကို ပစ္ခတ္ သတ္ၿဖတ္ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ရဟန္း၊ၿပည္သူ၊ ေက ်ာင္းသားေတြ အေတာ္မ ်ားမ ်ား ေသခဲ့ၾကရေတာ့သည္။ လူေသအေလာင္းမ ်ားနဲ ့ မေသမရွင္ ဒဏ္ရာရ ဖမ္းမီသူေတြကို ၾကံန္ေတာ မီးသၿ႔ဂိဳလ္စက္ထဲ ထည့္ၿပီး အေလာင္းေဖ ်ာက္ခဲ့တာေတြက ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအစိုးရက ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ ်ဳပ္ကို အမိန္ ့ေပးေစခိုင့္ခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရွိၿပီး ဆႏၵၿပသူေတြရဲ့ လက္ထဲကို ေရာက္လာၾကသူေတြကို နီစပ္ရာ ေဆးခန္း၊ ေဆးရံုမ ်ားကို ပို ့ခဲ့ၾကရာ ရန္ကုန္ေဆးရံုးၾကီးသို ့ အေတာ္မ ်ားမ ်ားေရာက္သြားခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန ့ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး၀င္းအတြင္း ဒဏ္ရာရ ေက ်ာင္းသားမ ်ာ၊ လူနာပို ့ေဆာင္ေနခဲ့ေသာ ေက ်ာင္းသားမ ်ား၊ ေဆးရံုအတြင္း တာ၀န္က ်ေနေသာ သူနာၿပဳမ ်ား၊ ဆရာ၀န္မ ်ားကို စစ္တပ္က ေဆးရံု၀န္းၾကီး၏ အၿပင္ဖက္ ကားလမ္းေပၚမွ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ၿခင္းေၾကာင့္ လူနာလာပို ့သူမ ်ားႏွင့္ ေဆးရံုၾကီးသူနာၿပဳ၀န္ထမ္းမ ်ားၿဖစ္ၾကေသာ မစိန္စိန္ရီ၊ မေသာင္ဇင္၊ အထူးသူနာၿပဳဆရာမ မစန္းစန္းေအး၊ အမ ်ဳ ိးသားသူနာၿပဳ သင္တန္သား ေမာင္မ ်ဳ ိးသန္ ့တို ့မွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာရွိခဲ့ၿပီး ေဆးရံုအတြင္းေရာက္ရွိေနေသာ ေက ်ာင္းသား ၂ ဦးလဲ ေသနတ္ထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ထိုေန ့ေနာက္ပိုင္မွာ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးအတြင္း ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ေက ်ာင္းသားလူငယ္မ ်ားက ၾကယ္စိမ္းတပ္ဦး ေခါင္းေဆာင္ ကိုၿမင့္သိန္း၊၊ ေရႊဂ ်ဳ ိးၿဖဴ တပ္ဦး ၊ ေက ်ာင္းသားတပ္ေပါင္းစု ေခါင္ေဆာင္ ေရႊေရာင္ တို ့က ေဆးရံုၾကီးသပိတ္စခန္းႏွင့္ ေဆးရံုၾကီးအား လံုၿခံဳေရးယူခဲ့ေပးေသာ ေက ်ာင္းသား၊ လူငယ္တပ္ဦးမ ်ားအၿဖစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပန္ေတာ့သည္။ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန ့မွာ သမၼတ စိန္လြင္ နုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး ၁၉ ရက္ေန ့မွာ သမၼတ ေမာင္ေမာင္ တက္လာခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန ့ စစ္အုပ္ခ ်ဳပ္ေရး ရုပ္သိမ္းေၾကာင့္ ေၾကညာသည္။ ၾသဂဳတ္လ ၂၄ ရက္ ေန ့မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စာေရးဆရာဦးေသာ္က ၊ဒါရိုက္တာ ဦမိုးသူႏွင့္ ရုပ္ရွင္မင္းသမီးခင္သီတာထြန္းတိုႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ေဆးရံုၾကီး သပိတ္စခန္း၏ လူနာေဆာင္ အမွတ္၁၉ ၊ ၂၀ ေရွ ့တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေဆးရံုၾကီးသပိတ္စခမ္း၏ စင္ၿမင္ေပၚ လာေရာက္တရားေဟာခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန ့မွာ သူမအေနၿဖင့္ ေရႊတိဂံုဘုရား အေနာက္ဖက္မုဒ္တြင္ လူထုေထာက္ခံတရားပဲြက ်င္ပသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ထည့္ေၿပာၾကားသြားခဲ့ေတာ့သည္။ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန ့မွလဲ ဇူလိႈင္လ ၂၉ ရက္ကတည္က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရေသာ တပ္မေတာ္ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္မႈဳးခ ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ၾကီးက အင္းစိန္ေထာင္မွ လြတ္လြတ္ၿခင္း စမ္းေခ ်ာင္းၿမိဳ ့နယ္အတြင္းက ပဒုမၼာေဘာလံုးကြင္းအတြင္း စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြေနေသာ လူထုကို တရားေဟာခဲ့သည္။ သူေဟာေသာ လူထုတရားပဲြမိန္ ့ခြန္းအာ လူထုက မၾကိဳက္ခဲ့ၾကေခ ်။ စစ္တပ္က ရဟန္ရွင္၊ ံၿပည္သူ၊ ေက ်ာင္းသားေတြကို ပူပူေႏြးေႏြး ပစ္သတ္ၿပီးကစ အခ ် ိန္တြင္ သူက စစ္တပ္ေကာင္းေၾကာင္းတရားကို ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး စိတ္နဲ ့ေတာင္မၿပစ္မွားၾကဖို ့ ေၿပာဆို စည္းရံုးခဲ့သၿဖင့္၊ လူငယ္ေက ်ာင္းသားမ ်ား ေဒါသထြက္ မေက ်မနပ္ၿဖစ္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။ သူ၏အာမခံခ ်က္က ဒီမိုကေရစီမရခဲ့ရင္ သူကိုယ္သူ ဓါတ္ဆီေလာင္း မီရိဳ ့ၿပီး အစိုးရအား ဦးေဆာင္ဆႏၵၿပသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း အာမခံေၿပာၾကားသြားေသးသည္။ ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ထဲတြင္ သမဂၢေပါင္း ေၿမာက္မ ်ားစြာႏွင့္ ေက ်ာင္းသား၊ လူငယ္တပ္ဦးေပါင္း ေၿမာက္မ ်ားစြားလဲ ေပၚလာခဲ့ေတာ့သည္။ (မွတ္ခ ်က္- ဤေနရာတြင္ တပ္ဦးလႈပ္ရွားမႈးမ ်ားကိုသာ ေၿပာမည္ၿဖစ္သၿဖင့္ အၿခား သမဂၢမ ်ားအေၾကာင္းမ ်ား ပါမည္မဟုတ္ပါ။) ထိုေဆးရံုးၾကီး သပိတ္စခန္းထဲတြင္ရွိေသာ ေက ်ာင္းသား၊ လူငယ္တပ္ဦးမ ်ားသည္ ရန္ကုန္ေဆးရံုးၾကီးအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သပိတ္စခန္း၏ လံုၿခံဳေရးကိုသာ အေရးေတာ္ပံုကာလၾကီးအတြင္း ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ တပ္ဦးမ ်ားၿဖစ္ေတာ့သည္။

၁၉၈၈ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန ့မွာေတာ့ အေရးေတာ္ပံုအၾကိဳ လႈပ္ရွားေနခဲ့ေသာ ဗကသ၊ ရကသ ၊ မကဒ ေက ်ာင္းသားတပ္ဦး၊ BYLF ေက ်ာင္းသားတပ္ဦးတို ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္က ဗမာတနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက ်ာင္းသားသမဂၢမ ်ားအဖဲြ ့ခ ်ဳပ္(ယာယီ)ဗဟိုကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ သမဂၢၿမက္ခင္းၿပင္ေပၚ ဖဲြ ့စည္းခဲ့ၾကရာ ေက ်ာင္းသားတပ္ဦး ၂ ခု၏ သေဘာထာမွာ တူညီမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ေတြ ့ရသည္။ BYLF မွ ကိုေအာင္ဒင္က ထိုဗကသ၏ ဒုဥကၠဌ(၂)ၿဖစ္လာခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္ လူမ ်ဳ ိးစုတိုင္ရင္သားမ ်ားထံသို ့အကူအညီရယူရန္ေရာက္ရွိေနခဲ့သူ အဖဲြ ့ေခါင္းေဆာင္ ကိုေမာင္ေမာင္ေက ်ာ္က ဗကသ
ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္(အေ၀ေရာက္) အၿဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး၊ မကဒ ေက ်ာင္းသားတပ္ဦးက ထိုဗကသ ဖဲြ ့စည္မႈအေပၚ သေဘာတူညီမႈမရွိၾကသၿဖင့္ ထိုဗကသ၏ အတြင္းေရးမႈဳးအၿဖစ္ ရာထားၿခင္းခံရေသာ ကိုေဌးၾကြယ္မွာ မတက္ေရာက္ခဲ့ၾကေခ ်။ ထိုအဖဲြ ့၀င္အားလံုးက မႏၱာေလးေဆာင္တြင္ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ပဲခူးမွ ၾသဂုတ္လ ၆ရက္ေန ့ကတည္းက မဆလ အစိုးရကို ဆႏၵၿပခဲ့ၾကေသာ ေက ်ာင္းသားတပ္ဦးမ ်ား ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုေက ်ာင္းသားသမဂၢဖဲြ ့စည္မႈကို မေထာက္ခံပဲ (ဦေဆာင္းသူ ကိုလွေမာင္၊ ဒါရိုက္တာမိုက္တီး)၊တို ့က ကိုကၠိဳင္လမ္း ၿခံအမွတ္ (၅၄) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္သို ့ထြက္သြားခဲ့ၾကေတာ့သည္။ ထိုအခ ် ိန္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြထဲက ေက ်ာင္းသားတပ္ဦးတခု ေပၚေပါက္ေနခဲ့ၿပန္သည္။ ထိုေက ်ာင္းသားတပ္ဦးက NIDFၿဖစ္ၿပီ ထိုေက ်ာင္းသားတပ္ဦးကို ဆလိုင္ကိုကိုဦး ၊ ယဥ္ေထြး၊ ေက ်ာ္ေက ်ာ္သက္ေအာင္ တို ့က ဦေဆာင္လႈပ္ရွားကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပုရိ၀ဏ္အတြင္း စခန္းခ ် လႈပ္ရွာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေရးေတာ္ပံု ကာလအတြင္းမွာပဲ BYLF ေက ်ာင္းသားတပ္ဦးႏွင့္ မကဒ ေက ်ာင္းသားတပ္ဦး ႏွစ္ခုတို ့က ၿမန္မာနိုင္ငံ အႏွံ ၿမိဳ ့ၾကီးမ ်ားအထိ ပါ၀င္လႈပ္ရွားနိုင္ၾကရန္ အဖဲြ ့မ ်ား သြားေရာက္ဖဲြ ့စည္းေပးၿခင္း၊ စည္းရံုးေရးဆင္းကာ မိမိတို ့သက္ဆိုင္ရာ ေက ်ာင္းသားတပ္ဦး လႈပ္ရွားမႈေတြကို လုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ ့ခဲ့ရသည္။
(ဆက္ရန္)
ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)
၁၂-၀၇-၁၈

No comments:

Post a Comment