Latest News

Sunday, July 15, 2018

ကမၻာတြင္တစ္ေယာက္ ထြန္းေတာက္သည့္ေယာက္်ားအာဇာနည္

ကမၻာတြင္တစ္ေယာက္ ထြန္းေတာက္သည့္ေယာက္်ားအာဇာနည္

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ လြန္စြာ ရွားပါးလွသည္။  ေခါင္းေဆာင္တိုင္း၊  သူရဲ ေကာင္းတိုင္းလည္း အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ မျဖစ္ပါ။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ခ်စ္ခင္ေလးစား ၿပီး ျပည္သူတို႔ ႏွလံုးသားထဲမွ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ႏွင့္ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားမွသာ ႏိုင္င့ံေခါင္း ေဆာင္၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ကို လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္အျပည့္ႏွင့္ တိုက္ၿပီး တစ္မ်ဳိး၊ ေဆြးေႏြးၿပီးတစ္ဖုံ အရယူခဲ့သူျဖစ္၍ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ဟုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ဆုံး႐ံႈးခဲ့ရေသာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ ေရးအတြက္    မိမိအသက္ကို    စေတးကာ  ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳၿပီး ျပန္လည္ရယူေပးႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာဟု လည္း ေကာင္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ တို႔၏   ေသြးခြဲမႈေၾကာင့္   ေတြေဝေနေသာ၊ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္းျဖစ္ေနေသာ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားကို    အမ်ဳိး သားေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး ေအာင္လံေတာ္ ေအာက္အေရာက္ ပို႔ေပးႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္၍လည္း   အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခံ ရျခင္း ျဖစ္သည္။
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘဝ
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး၏ဖခင္၊ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီးျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကို သကၠရာဇ္ ၁၂၇၆ ခု တေပါင္း လဆန္း ၁ ရက္ (၁၉၁၅ ခု  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္) စေနေန႔တြင္ မေကြးခ႐ိုင္  နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၌အဖ အမိန္႔ေတာ္ရေရွ႕ေန ဦးဖာ၊  အမိေဒၚစုတုိ႔မွ ဖြား ျမင္သည္။ အသက္ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္တြင္  နတ္ ေမာက္ၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ဦးေသာဘိတ၏ေက်ာင္း တြင္ ပညာသင္၍ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕၊ အမ်ဳိးသားအထက္တန္းေက်ာင္း သုိ႔ ကူးေျပာင္းသင္ၾကားသည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ အရြယ္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ အထက္တန္းပညာကုိ ေအာင္ျမင္ၿပီး ထုိႏွစ္ ဇြန္လ၌ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ သုိ႔ ေရာက္ရွိသည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္ သမဂၢ အမႈေဆာင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သမဂၢမွ ထုတ္ေဝေသာ အုိးေဝစာေစာင္တြင္ စာတည္း အျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၃၆-၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရၿပီး ၁၉၃၇-၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ  ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရျပန္သည္။   ဤသုိ႔ ေက်ာင္းသားေရးရာမ်ားကုိ မဆုတ္မနစ္ ေရွ႕ ေဆာင္ဦးရြက္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီးေနာက္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုက္သည္။
သခင္ဘဝ
ထို႔ေနာက္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဦးႏု ႏွင့္အတူ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႔ တစ္ရက္တည္း ဝင္လိုက္ၾက၏။ ထိုသို႔ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႔ ဝင္လိုက္ျခင္းသည္ ကိုေအာင္ဆန္းအတြက္ စြန္႔ လႊတ္မႈမ်ားစြာ ေပးဆပ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ တက္လက္စ   ဥပေဒတန္းကို   စြန္႔လႊတ္လိုက္ရ သည္။   သူျမတ္ႏိုးေသာ   တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားေလာကမွ   လံုးဝထြက္လိုက္ရသည္။  ထို အခ်ိန္က သခင္ေပါက္စ၊ ေထာင္ေျခာက္လ  ဟူ ၍ နာမည္ႀကီးေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။
သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး    ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ႀကီး  နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ  လြတ္ ေျမာက္ရန္  အျမဲၾကံစည္ေတြးေတာေနသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို အျမဲလိုလို ရွာေဖြေန ေလ့ရွိသည္။  ျမန္မာျပည္ႀကီး  သူ႔ကြၽန္ဘဝက လြတ္ေျမာက္ေရးမွလြဲ၍ အျခားေသာစိတ္ သူ႔မွာ မရွိ။ လြတ္လပ္ေရးရရန္သာ အဓိကျဖစ္ေန၏။ ဆင္းရဲျပတ္လပ္လိုက္သည္မွာလည္း အျမဲလိုလို ပင္။    ထမင္းစားရန္    ေငြေၾကးတစ္ျပားမွမရွိ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က  လာေကြၽးလွ်င္  ထစား တတ္ၿပီး  မေကြၽးလွ်င္  ေရေသာက္  ဗိုက္ေမွာက္ ေန၏။ သို႔ရာတြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မညည္းညဴ ခဲ့ေပ။  တစ္ခါတစ္ရံ  တစ္ေန႔လံုးေန၍ ထမင္း တစ္နပ္မွ မစားရ။ အမွန္တကယ္ အငတ္ငတ္၊ အျပတ္ျပတ္  လုပ္ကိုင္ရ၏။  ထို႔ေၾကာင့္လည္း သခင္မ်ားကို လူထုက ခ်စ္ခင္၊ ေလးစား၊ ျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္
သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာ၏။ ထိုအခ်ိန္က ဟသၤာတ ေဒါင့္ႀကီးရြာ တြင္ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ေဟာေျပာခ်က္ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕၍ ခ႐ိုင္ရဲဝန္ ေဇးဗီးယားက ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ရာ ေရွာင္တိမ္းေနရ၏။ ေရွာင္တိမ္းေနစဥ္ သြားတုတပ္ကာ    တ႐ုတ္သေဘၤာသားဟန္ ေဆာင္၍ တ႐ုတ္အကူအညီရရန္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ထြက္ခြာသြား၏။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏွင့္အဆက္ အသြယ္မရဘဲ ဂ်ပန္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရကာ စစ္ပညာသင္ယူရန္    ျမန္မာလူငယ္မ်ားအား လာေရာက္ေခၚယူၿပီး  ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ႏွင့္အတူ ဂ်ပန္ျပည္၌  စစ္ပညာသင္ယူခဲ့ၾကသည္။ စစ္ ပညာကို ခက္ခက္ခဲခဲ ပင္ပင္ပန္းပန္း ၾကမ္းၾကမ္း တမ္းတမ္း သင္ယူခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာလတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ  ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ရဲေဘာ္ သုံးက်ိပ္ႏွင့္အတူ   ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ကုိ  ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။  ထို႔ေနာက္ ဂ်ပန္တပ္ မ်ားႏွင့္အတူ    ျမန္မာျပည္တြင္း     ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာကာ အဂၤလိပ္တို႔အား ေမာင္းထုတ္ ခဲ့ၾကသည္။
ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး
သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္စစ္တပ္သည္ လြတ္လပ္ေရး ေပးမည္ဟူေသာ  ကတိကို ေဖာက္ဖ်က္႐ံုသာမက ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔အား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပဳသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖက္ဆစ္ တို႔အား   တိုက္ထုတ္ရန္   ဆုံးျဖတ္လိုက္ေတာ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ ေန႔တြင္     ရန္ကုန္ၿမိဳ႕    ေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံ၌    စစ္ထြက္အခမ္းအနား   က်င္းပသည္၊  စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားႀကီးတြင္   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူ   ၿမိဳ႕သား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္တို႔   လာေရာက္အားေပးခဲ့ၾက သည္။ အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏သမိုင္းဝင္စစ္ထြက္မိန္႔ခြန္းမွာ-
ဒဒရဲေဘာ္တို႔ ... အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ရွည္ရွည္ေဝး ေဝးမေျပာခ်င္ဘူး၊  အခု စစ္ေျမျပင္ကို ထြက္ရ မယ္၊  ဆင္းရဲမယ္၊  ငတ္မယ္၊  အခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ရမယ္၊ ဗမာပီပီ ဗမာ့ေသြးကိုျပပါ၊ အထက္ ဗိုလ္မ်ားရဲ႕အမိန္႔ကို နာခံၾကပါ၊ အထက္ဗိုလ္ေတြ ကလည္း   သာတူညီမွ်   ရဲေဘာ္စိတ္ထားပါ၊ ရဲေဘာ္တို႔ကို ကတိေပးထားတဲ့အတိုင္း က်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္  ရဲေဘာ္တို႔နဲ႔အတူ  ခ်ီတက္မယ္၊ ဗမာ့ ရန္သူကို   ေခ်မႈန္းၾက။    အနီးကပ္ဆုံးရန္သူကို ေခ်မႈန္းၾကဒဒဟူ၍ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဒါသထြက္ေသာေန႔
တစ္ဖန္ ဗိုလ္တာရာေရးသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဒါသ ထြက္ေသာေန႔ ေဆာင္းပါးတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ရဲရဲေတာက္မိန္႔ခြန္းတစ္ခုကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရသည္။
ဒဒမင္းတို႔မွတ္ထား၊   ငါတို႔တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သားသမီးဆိုတာ။ ၾကည့္လိုက္ စမ္း။ တို႔ျပည္သူလူထုေတြဟာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ သင့္ၿပီး တစ္ဖက္က  ငပုေတြက  ေတြ႕ကရာဆြဲယူ အႏိုင္က်င့္ခ်င္တိုင္း   အက်င့္ခံေနရတဲ့ဘဝမွာ မင္းတို႔လိုအေကာင္ေတြက ဇိမ္ခံခ်င္ေနတယ္။ ကားသစ္ႀကီးေတြ စီးခ်င္တယ္။ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုထက္    အခြင့္အေရးပိုယူခ်င္ၾက တယ္။ အစားေကာင္းေတြ ဖိစားခ်င္တယ္။ လူထု က ဝတ္စရာ ပုဆိုးအကႌ်မရွိတဲ့ဘဝမွာ မင္းတို႔လို အလိုက္ကန္းဆိုးမသိတဲ့ အေကာင္မိုက္ေတြက စစ္ဝတ္စံုအေကာင္းေတြ ဝတ္ခ်င္ၾကတယ္။ မွတ္ ထား။ ဒီလိုစိတ္မ်ဳိး အျမင္မ်ဳိး အက်င့္မ်ဳိးေတြရွိ သမွ်  ငါေမွ်ာ္မွန္းလာတဲ့   ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္နဲ႔ ေတာ့   ေဝးပါေသးတယ္ကြာ။   ရွက္စရာ  သိပ္ ေကာင္းတယ္။    မင္းတို႔   ျပည္သူလူထုအတြက္ စစ္တိုက္ေနတယ္ဆိုတာ    အလကားပဲ။    လံုးဝ အဓိပၸာယ္မရွိေတာ့ဘူး။ မွတ္ထား။ ငါ့တပ္ထဲမွာ အခြင့္အေရးယူခ်င္တဲ့အေကာင္ တစ္ေယာက္မွ မရွိရဘူး။  မပါေစရဘူးကြ။  လူထုငတ္ရင္ တို႔ အားလံုး ငတ္ရမယ္။ လူထုဆင္းရဲရင္ တို႔ရဲေဘာ္ ေတြအားလံုး  ဆင္းရဲရမယ္။   ငါလည္း   ဆင္းရဲ ရမယ္။  ငါတို႔တစ္ေတြ  တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ တပ္ မေတာ္ႀကီးဟာ  ဒီဝါဒ၊  ဒီလိုအမိန္႔နဲ႔   ခ်ီတက္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ဒဒဟူ၏။
ထို႔ေနာက္  ဗမာ့တပ္မေတာ္ႀကီးႏွင့္တကြ တစ္ျပည္လုံးကုိ ေခါင္းေဆာင္လ်က္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား အတိ အလင္း စစ္ေၾကညာ၍  ေတာ္လွန္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ လူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးကုိ   ဖက္ဆစ္တုိ႔၏  ၾကမ္း ၾကဳတ္ရက္စက္မႈေဘးမွ ကယ္တင္ေပးလုိက္ သည္။
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ား ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးၾကၿပီး ေနာက္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာျပန္ရာ ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာျပည္ကို ကြၽန္သက္ရွည္ ေစမည့္ စကၠဴျဖဴစာတမ္းကို ယူလာၾကျပန္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို ေတာ္လွန္ခဲ႔ေသာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ေခၚ ဖက္ဆစ္တိုက္ ဖ်က္ေရး  ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ကို အမ်ိဳးသားတပ္ေပါင္းစုႀကီးအျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။   ထို႔ေနာက္   လြတ္လပ္ေရး ေအာင္လံႀကီးကို လႊင့္ထူ၍  လြတ္လပ္ေရး တိုက္ ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲၿပီး ယာယီၾကားျဖတ္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔  ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေလသည္။ ၿဗိတိသွ် တို႔ထံ လြတ္လပ္ေရး  အဆက္မျပတ္  ေတာင္းဆိုရာ ၁၉၄၆  ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ လန္ဒန္သို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္တြင္ လန္ဒန္သို႔သြားေရာက္ေလသည္။
ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္         ျပည္သူလူထု အား အသင့္ရွိေစရန္   ဒဒခါးေတာင္းက်ဳိက္မျဖဳတ္ ၾကႏွင့္ဒဒဟုမွာၾကားၿပီးေနာက္   ၿဗိတိသွ် အစုိးရ ၏   ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ   လန္ဒန္ၿမိဳ႕ကုိ   သြား ေရာက္ကာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးဆုိ၍ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရရမည္ဟူေသာ ရဲရဲေတာက္ကတိႀကီးကုိ ျပည္သူလူထုအားေပး ေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပင္လုံတြင္ တစ္ျပည္ ေထာင္လုံးညီၫြတ္ေရးကုိ   ျမဲခုိင္စြာ  အုတ္ျမစ္ခ် ၿပီးေနာက္  တစ္ႏုိင္ငံလုံး   ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ   တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႀကီးကုိ   ေရြးေကာက္ဖြဲ႕စည္း၍   ကၻာက   ခ်ီးက်ဴးရသည့္   ဒီမုိကေရစီအုတ္ျမစ္         အေျခခံရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု    ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္    ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒႀကီးကုိ        ေရးဆြဲခဲ့ ေလသည္။
ဤသို႔ ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးကို လမ္း ျပ ေခါင္းေဆာင္လ်က္ မိမိ၏ အသက္စည္းစိမ္ ကို ျမဴတစ္ျခမ္းမွ်    ပမာမျပဳဘဲ    ျပည္သူလူထု အက်ဳိး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအက်ဳိးကိုသာ ေရွး႐ႈ ၿပီး တစ္မိနစ္၊ တစ္စကၠန္႔ ရပ္နားျခင္းမရွိ၊ အျပင္း အထန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲမွာပင္ ၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔၌ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစ မသမာ သူ လူတစ္စု၏လက္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူလူထုဖခင္ ေက်းဇူးရွင္၊  ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ဖခင္၊  ျမန္မာ့ ေခါင္းေဆာင္၊ အာရွတိုက္ သူရဲေကာင္း၊ ျမန္မာ႔ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး၊ အာဇာနည္အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လုပ္ၾကံခံရၿပီး က်ဆုံးသြားခဲ့ေလသည္။
အာဇာနည္စိတ္ဓာတ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္  ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ အနစ္နာခံျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္း၊ တိုင္း ျပည္အတြက္  အ႐ိုးေၾကေၾက  အေရခန္းခန္း အသက္ကိုပင္ပဓာနမထားဘဲ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ အမွန္တရားအတြက္ လူထုေရွ႕ထြက္ ၍    မားမားမတ္မတ္    ရပ္တည္ေပးျခင္း၊ 
 တာဝန္ခံေပးျခင္း၊ အရာရာကို လမ္းòန္ျပသ ဦးေဆာင္ ႏိုင္ျခင္း၊  ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြား  တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊   အက်င့္စာရိတၱႏွင့္    ျပည့္စံုျခင္း၊   စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္း     စေသာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္သည္။  ဒုကၡေရာက္မည့္   မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊  စည္းစိမ္၊   ခ်မ္းသာမႈမ်ား    ရရွိေစေရး  အတြက္ မိမိအသက္ကို  ပဓာနမထားဘဲ အေသခံကယ္တင္ ေသာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏   အာဇာနည္စိတ္ဓာတ္သည္   ျမင့္ျမတ္လွ ေပ၏။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္  ျမန္မာတြင္သာမက  ကၻာသိ  ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ  ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ စံျပ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ႐ိုးသားသည္။ သတၱိရွိသည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္သည္။
ေငြမမက္၊  အာဏာမမက္၊  တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္ စသည့္  လက္႐ံုးရည္သာမက  ႏွလံုးရည္လည္း ျပည့္စံုသူျဖစ္ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔  ခ်စ္ခင္၊ ျမတ္ႏိုး၊   တန္ဖိုးထားရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို  ေမြးဖြားသန္႔စင္ခဲ့သည္မွာ  ႏွစ္ေပါင္း  ၁ဝ၃ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရယူေပးခဲ့ေသာ    လြတ္လပ္ေရး  အသီးအပြင့္မ်ား၊   ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏  ႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈမ်ား၊   စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံမႈမ်ား၊   မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရင့္သန္ခိုင္မာမႈမ်ား၊  အမ်ဳိး ဂုဏ္၊  ဇာတိဂုဏ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား၊   အမ်ဳိးသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ ေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့မႈမ်ားသည္  လာမည့္ ႏွစ္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍     သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ေနမည္  ျဖစ္ သည္။
ျမန္မာျပည္မွ ေအာင္ဆန္း
''နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ  လြတ္ေျမာက္လုဆဲ  အာရွႏိုင္ငံ မ်ားကို မွန္ကန္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏိုင္သူမွာ ျမန္မာျပည္ မွ  ေအာင္ဆန္းသာ    ျဖစ္သည္ဟု   အိႏၵိယလြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး   ဂ်ဝါဟာလာေန႐ူးက  ယံုၾကည္သည္''ဟု သမီးျဖစ္သူ အင္ဒီရာဂႏၵီက ဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသိုလ္ေနဝင္း)အား ျပန္ေျပာခဲ့သည္ဟု  ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုပ္ႀကံခံ ရေသာအခါ Not Burma,  but Asia has lost a great leader ဟု Forum   မဂၢဇင္းက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။
သမိုင္းပညာရွင္   ေဒါက္တာဂ်ီအိတ္ခ်္လုစ္ က   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကို   ''ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္   က်န္စစ္သားၿပီးလွ်င္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို လက္နက္မပါဘဲ ပထမဆံုးစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္သူ''ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္ေသာ၊ အမ်ားအတြက္    စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံဝံ့ေသာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏     စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ဆုပ္ဆုပ္ ပိုင္ပိုင္၊ ထူးထူးျခားျခား ရရွိခဲ့ျခင္းသာမက လုံးဝလြတ္လပ္ေရး ကိုပါ  ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လူေသေသာ္လည္း နာမည္မေသ
တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္    အသက္ေပးဆပ္ၾကသူမ်ား၊ အမ်ားအက်ဳိး  သယ္ပိုးၾကသူမ်ားသည္    လူပင္ေသေသာ္ လည္း  နာမည္မေသသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။  ထိုသို႔ေသာ သူမ်ား ကို အခ်ိန္ကာလ   မည္မွ်ပင္ၾကာျမင့္ပါေစ    တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုက   ေမ႔ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။      အၿမဲသတိရ  လ်က္   လြမ္းဆြတ္၊    တမ္းတေနၾကမည္သာ    ျဖစ္သည္။      ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲတြင္   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္   ထိပ္ဆုံးမွ  ပါဝင္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္   သာမန္ထက္  လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ ထူးကဲသာလြန္၍  အမ်ားအက်ိဳးအတြက္  သက္စြန္႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သူ၊  မတစ္ေထာင္တစ္ေကာင္ဖြား    ျမန္မာ့ ဇာနည္ဘြား ျဖစ္သည္။   အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏   အရည္အေသြး၊    စိတ္ဓာတ္၊    ႀကိဳးပမ္းမႈ၊     စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈ   သတၱိထူးတို႔ကား    ႏိုင္ငံ့တာဝန္  ယူေနၾကဆဲႏွင့္  ဆက္၍   တာဝန္ယူၾကဦးမည့္   မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္     စံနမူနာျပလ်က္ရွိသည္။   တိုင္းျပည္ႏွင့္   လူမ်ဳိး  အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္အေတြးမွန္၊  အျမင္မွန္၊   လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို လမ္းျပေနဆဲျဖစ္၏။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္႐ံုးရည္၊ ႏွလုံးရည္ တို႔ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူ   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကား   ႏိုင္ငံေရးအျပင္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတို႔တြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္ သူျဖစ္၏။   သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္က   ေျပာၾကားခဲ့ေသာ   မိန္႔ခြန္းမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္    ကာကြယ္ေရး၊    တိုင္းရင္း သားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး၊   ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ေရး  တို႔အတြက္  လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို   အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ ျဖင့္   သုံးသပ္ေျပာၾကားထားသည္မ်ားကို    ေတြ႕ႏိုင္ေပ  သည္။  ထို႔ေၾကာင့္   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ကမၻာတြင္ တစ္ေယာက္ထြန္းေတာက္သည့္    ေယာက္်ားအာဇာနည္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။      ။

ေဒါက္တာေအာင္သန္းဝင္း(အေရွ႕တိုင္းပညာ) 

No comments:

Post a Comment