Latest News

Tuesday, July 24, 2018

မႏၱေလးၿမိဳ႔က ေက်ာက္ဆစ္တန္း

မႏၱေလးၿမိဳ႔က ေက်ာက္ဆစ္တန္း


ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၲေလးသည္ ျမန္မာမႈ အႏုလက္ရာမ်ား ထြန္းကားရာ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ျမန္မာရွင္ဘုရင္၏နန္းစိုက္ခဲ့ရာ   ျဖစ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္    အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ပညာရွင္မ်ား  မင္းေနျပည္ေတာ္ တြင္ လာေရာက္စုေဝး ေရာက္ရွိလာၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပန္းဆယ္မ်ဳိး လက္မႈပညာရပ္မ်ားအားလံုး ထြန္းကား သည့္ ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ယခု အခ်ိန္ ျမန္မာမႈပညာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍     ေလ့လာ လိုလွ်င္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔သြားကာ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  ထိုသို႔ ႐ိုးရာလက္မႈပညာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသို႔ေရာက္ရွိ ခိုက္တြင္ ေက်ာက္သားထုကို   ဘုရားဆင္းတုေတာ္အျဖစ္သို႔ ထြင္းထုလုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိၾကသည့္ ပန္းတေမာ့ပညာရွင္ မ်ား၏ ေက်ာက္ဆစ္တန္းကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ စက်င္ေက်ာက္တံုးကို   ေက်ာက္စက္ျဖင့္ ပြတ္သပ္ အေခ်ာကိုင္ရာမွ ထြက္လာေသာ  အမႈန္မ်ားႏွင့္  ေန႔စဥ္ရင္းႏွီးေနသည့္ ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္းသမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းသဘာဝမ်ားကို  တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ေက်ာက္ဆစ္တန္း

မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး    အေနာက္မုခ္မွ      ေက်ာက္မႈန္မ်ားေထာင္းေထာင္းထေနသည့္ ရပ္ကြက္သည္ ေက်ာက္ဆစ္ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ဆစ္တန္းျဖစ္သည္။ ေရွးျမန္မာဘုရင္လက္ထက္ကတည္းက ေက်ာက္ဆစ္ လုပ္ငန္း တည္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ကြၽန္းလံုးဥေသွ်ာင္ရပ္ဟု အမည္ရသည္။ ေက်ာက္ဆစ္တန္းတြင္ အဓိက ထုဆစ္ျပဳ လုပ္ၾကသည္မွာ ေက်ာက္ဆင္းတု၊ ျမတ္စြာဘုရားဆင္းတု ေတာ္ (ဥာဏ္ေတာ္)အရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပံုသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ သစ္သားကို ပန္းပုပညာျဖင့္ ဆင္းတု ေတာ္၊ ႐ုပ္ပံုမ်ားထုလုပ္သကဲ့သို႔  ေက်ာက္သားကို ပံုသဏၭာန္ပီျပင္လာေစရန္ ျပဳလုပ္ရျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။  ေက်ာက္သားမွာ မာေက်ာေလးလံသည့္ အရာျဖစ္သျဖင့္  သံုးစြဲရသည့္ လက္နက္ကိရိယာ၊ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ရ သည့္   လူအင္အားက သစ္သားပန္းပုလုပ္ငန္းထက္ ပိုမို အသံုးျပဳရသည္။ ယခင္က ေက်ာက္သားကို စို႔၊ ေဆာက္၊ စူး စသည္တို႔ႏွင့္ ထုထြင္းခဲ့ၾကသည္။ ပိုမိုပင္ပန္း လက္ဝင္ကာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ သည္။ မႏၲေလး-မူဆယ္ လမ္းမႀကီးကို အဆင့္ျမင့္ျပဳျပင္ ေဖာက္လုပ္ ၿပီးခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ  ကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစံု ဝင္ထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ေက်ာက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာရပ္မ်ား၊ လက္နက္ ကိရိယာမ်ား ပါဝင္လာခဲ့သည္။ 

ယခင္  စို႔ျဖင့္ ထုထြင္းပံုေဖာ္ရသည့္ ေက်ာက္ဆစ္ ပညာရပ္ေနရာတြင္ ေက်ာက္စက္အရြယ္အစားမ်ဳိးစံုက ေနရာယူလာၿပီျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းထည္မ်ားကို အေခ်ာထည္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈ ရွိလာခဲ့ရာမွ စက်င္ေက်ာက္မ်ား ထုဆစ္ရာတြင္လည္း  ထည့္သြင္း  အသံုးျပဳလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လႏွင့္ခ်ီ ထုထြင္းပံုေဖာ္ေနရသည့္   ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားကို ရက္ပိုင္းအတြင္း  အေခ်ာသပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္မႈကို စက္မႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဆင္းတုေတာ္အရြယ္အစားေပၚလိုက္ကာ လူအင္အား အသံုးျပဳၾကၿပီး  ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား တိုးလာခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာက္ဆစ္လုပ္သားမ်ား ဝင္ေငြ တိုးလာသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ကုန္ ပစၥည္းကို တိုးတက္ ထုတ္လုပ္ကာ ေစ်းကြက္ေနရာ ပိုမို ရွာေဖြလာႏိုင္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္မႈ ပိုမိုရွိ လာသကဲ့သို႔ ေက်ာက္ကို စက္ျဖင့္ပြတ္တိုက္ရာမွ  ထြက္ လာေသာအမႈန္မ်ားက အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ မြန္းက်ပ္ေန ေစသည္။   ကြင္းျပင္က်ယ္က်ယ္တြင္   လုပ္ကိုင္ခြင့္ရလွ်င္ အနည္းငယ္သက္သာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းတူ မ်ားကပ္လ်က္ရွိေနသည့္ ရပ္ကြက္အတြင္းျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ အလုပ္ခ်ိန္တိုင္း ေက်ာက္မႈန္မ်ားႏွင့္ ေရာေထြး ေနရေပသည္။

ကုန္ၾကမ္း

ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္းအတြက္   အဓိကကုန္ၾကမ္းကို    မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ စက်င္ေတာင္မွ ထုတ္ယူရရွိႏိုင္သည္။ မႏၲေလးမွ မတၱရာသို႔ ၂၁ မိုင္ အကြာအေဝးတြင္ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ ယင္းမွတစ္ဆင့္ စဥ့္ကူး၊ လက္ပံလွ၊ သပိတ္က်င္း၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားသည့္လမ္းေပၚတြင္ရွိေသာ စက်င္ေက်းရြာသို႔ ထပ္မံ သြားေရာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ စက်င္ရြာတြင္ ေက်ာက္ေတာင္ႀကီး မ်ားရွိၿပီးယင္းေက်ာက္ေတာင္မ်ားမွ အရည္အေသြးေကာင္း ေသာ စက်င္ေက်ာက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစက်င္ေက်ာက္ေတာင္မွ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္ မွ ကိုးကြယ္ေနသည့္ ေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ ေစတီေတာ္ မ်ားတြင္ ေနပူခံေက်ာက္ျပားအျဖစ္  ခင္းထားေသာ ေက်ာက္ျပားမ်ား၊ အလွဴဒါနမ်ားျပဳၾကရာတြင္   ကမၸည္း ေမာ္ကြန္းထိုးၾကသည့္ ေက်ာက္ျပား၊ ေက်ာက္တံုးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရယူေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘုရင္ မင္းတုန္း မင္းႀကီး၏ ေကာင္းမႈေတာ္၊   မႏၲေလးမွ  ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရားႀကီးမွသည္  တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ တည္ထား ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားအထိ စက်င္ ေတာင္မွ ေက်ာက္သားထုကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု  အရပ္သား အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ထုိေက်ာက္ေတာင္ႀကီးကို မုိင္းျဖင့္ခြဲကာ စက်င္ေက်ာက္ အရြယ္အစား  မ်ဳိးစုံထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။  သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ    ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ၿပီး တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်လိုသူ၊ အသုံးျပဳလုိသူမ်ားကို  ေရာင္းခ်ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။   စက်င္ေတာင္ေျခရွိ ေက်ာက္တဲမ်ားက ကုမၸဏီမွဝယ္ယူကာ  မႏၲေလးေက်ာက္ဆစ္သမားမ်ားထံ ပုံၾကမ္းထုဆစ္ ေရာင္းခ်ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္တုံး အရြယ္အစားအေသးမ်ားကိုလည္း ေက်ာက္ဆစ္တန္းမွ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္  ေန႔စဥ္လာေရာက္ ပို႔ေဆာင္   ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။  ေသးငယ္လြန္း သည့္  ေက်ာက္တုံးမ်ားကို ဆင္႐ုပ္၊  ျမင္း႐ုပ္ စသည္ျဖင့္ လက္ေဆာင္အ႐ုပ္ငယ္မ်ား  ထုလုပ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဆင္းတုေတာ္ကို  ထုဆစ္ျပဳလုပ္ေသာ ပညာရွင္မွာ မႏၲေလးေက်ာက္ဆစ္ တန္းမွ  ဦးေတာ္ေတာ္ဆိုသည့္  ပုဂၢိဳလ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးမွာ  ကြယ္လြန္ေလၿပီျဖစ္ၿပီး   ဆရာႀကီး၏ တပည့္သားေျမးမ်ားက   ေက်ာက္ဆစ္ပညာရပ္ကို     ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္

ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ေပၚလာေစရန္    ဥာဏ္ေတာ္ အရြယ္အစားအလိုက္  ပညာရွင္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ အသုံးျပဳရသည္။ စက္ပစၥည္းမည္မွ်ေခတ္မီပါေစ ျမန္မာ့ လက္မႈေက်ာက္ဆစ္ပညာကို  ခ်န္ထားခဲ့၍ မရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕တြင္ မိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာခဲ့ဖူးသည္။ မိုကိုအသုံးျပဳၿပီး ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမုိကို လက္ျဖင့္ ထြင္းထုျပဳလုပ္ရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္  ေခတ္မီမိုျပဳလုပ္သည့္ စက္မ်ားကို အသုံး ျပဳလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မုိျပဳလုပ္သည့္ စက္အတြင္းသို႔ ကုန္ၾကမ္းသံတုံးကို   ထည့္သြင္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ မိုတစ္ခုကို အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာက္တုံး ကို စက္အတြင္းထည့္ကာ ႐ုပ္တုျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းကိုကား  မေတြ႕ရေသးေပ။ ေက်ာက္ဆစ္ပညာ ကို အသုံးျပဳၿပီး ဘုရားဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူျပဳလုပ္ရန္ ပညာရွင္ခုနစ္ဦး အနည္းဆုံးလုိအပ္သည္ဟု သိရသည္။ ဘုရားတစ္ဆူ ပြင့္ရန္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိၾကၿပီး ထုိကဲ့သို႔ ဘုရား တစ္ဆူပြင့္ထြန္းႏုိင္ရန္အတြက္ (၁) စက်င္ ေတာင္ကို ၿဖိဳခြဲ၍ ကုန္ၾကမ္းထုတ္ရျခင္း၊ (၂) စက်င္ ေက်ာက္တုံးကို ပုံၾကမ္းအျဖစ္သို႔ ထုဆစ္ရျခင္း၊ (၃) မ်က္ႏွာေတာ္ ပုံေဖာ္ရျခင္း၊ (၄) ဆံေတာ္ထုိးရျခင္း (ဆံပင္ ပုံစံထြင္းထု ျခင္း)၊ (၅) ခႏၶာေတာ္ကိုပုံေဖာ္ရျခင္း (ေက်ာက္ စက္ျဖင့္ စား၍ ပုံေဖာ္ရျခင္း)၊ (၆) ေက်ာက္ေလးမ်ဳိး၊  ေကာ္ပတ္ ေလးမ်ဳိးျဖင့္     ႐ုပ္လုံးေတာ္တစ္ခုလုံးကို တုိက္ခြၽတ္ ေဆးေၾကာရျခင္း၊ (၇) (ေရႊေရး) ပန္းခ်ီပညာျဖင့္ လုိအပ္ သည့္ေနရာမ်ားကို ေရးဆြဲျခင္းဟူသည့္ အဆင့္မ်ား ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရသည္။  ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္းတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားသာမက  အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဆင္းတုတစ္ဆူတြင္ ဦးေခါင္းေတာ္၊ မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာတုိ႔ကို ထုဆစ္ပုံေဖာ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေက်ာက္ခဲေလးမ်ဳိး၊ ေကာ္ပတ္ေလးမ်ဳိးျဖင့္    အေခ်ာကိုင္သည့္အဆင့္ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက  ျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိသည္။  ဥာဏ္ေတာ္ အလုိက္  ဆင္းတုတစ္ဆူလွ်င္ ႏွစ္ဦးမွ ငါးဦးအထိ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။  ဆင္းတုေတာ္ ဥာဏ္ေတာ္အငယ္မ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္း ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ၾကသည္။  ေနာက္ဆုံးအဆင့္မွ ဝင္ေရာက္ရသည့္ ေရႊေရးျခင္းဆိုသည္မွာ ေက်ာက္ဆင္းတုအေပၚ၌ ပန္းခ်ီ ေရးဆြဲရသည့္ ပညာရပ္ပင္ျဖစ္ၿပီး    ဆင္းတုေတာ္၏  မ်က္ခုံးေတာ္၊ မ်က္လုံးေတာ္၊ ႏႈတ္ခမ္းေတာ္၊ သကၤန္းေတာ္ စသည္မ်ားတြင္ လုိအပ္သည့္အေရာင္မ်ားအား ထည့္သြင္း ေရးဆြဲေပးရသည္။ ေရႊေရးပညာရွင္သည္ ပန္းခ်ီေဆးေရး ပညာကို   စိုက္ထုတ္အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး   လုပ္ငန္းရွင္က ေဆးေရးပစၥည္းမ်ားကို စိုက္ထုတ္ေပးရသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ထို႔အတူ က်န္သည့္ပညာရွင္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ သည့္ လက္နက္ကိရိယာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းအားလုံးကိုလည္း  စိုက္ထုတ္ထားရျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ား အတြက္  ပညာေၾကးရရွိႏုိင္ၾကသည္။

ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္း

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေက်ာက္ကိုထုဆစ္ ပုံေဖာ္ သည့္ ေက်ာက္ဆစ္တန္းဟူ၍ မႏၲေလးတစ္ခုတည္း သာရွိသည္။  မႏၲေလးေက်ာက္ဆစ္တန္း မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္အပါအဝင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို အမွာရွိသည့္ အတြက္ ထုလုပ္ျခင္းရွိသလို ကိုးကြယ္လိုသူမ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ ျပဳလုပ္ထားေပးျခင္းလည္း  ရွိၾကသည္။ ျမန္မာ ျပည္အႏွံ႔မွ ကိုးကြယ္လိုသည့္ ဘာသာဝင္မ်ားက လာေရာက္  ဝယ္ယူၾကျခင္းျဖစ္ၾကသည္။  စက်င္ေက်ာက္ကို အတန္းစား သုံးမ်ဳိးခြဲၿပီး ေစ်းသုံးမ်ဳိး သတ္မွတ္ ျပဳလုပ္ ၾကသည္။  ေက်ာက္အရည္အေသြး  ေကာင္းၿပီး အႏုစိတ္လက္ရာမ်ား ပုံေဖာ္ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ပထမ တန္းစားဟု သတ္မွတ္ ေရာင္းခ်သည္။ ပထမတန္းစား ေက်ာက္သည္ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး အႏုအႏြဲ႕ လက္ရာမ်ားကို  ဖန္တီးျပဳလုပ္ႏုိင္သျဖင့္  ေစ်းေကာင္းရ သည္။ ပထမတန္းစား ေက်ာက္သားျဖင့္ဥာဏ္ေတာ္ ငယ္လြန္းသည္မ်ားကို ထုုလုပ္ေလ့မရွိဘဲ အေသးဆုံး တစ္ေပနီးပါးအရြယ္မွ  ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ဥာဏ္ေတာ္ကို  တုိင္းထြာရာတြင္  ပုံေတာ္ကိုသာ တုိင္းထြာၿပီး ပုံေတာ္ေအာက္မွ ပလႅင္ကိုထည့္သြင္းျခင္း မရွိေပ။  ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ေပအရြယ္တြင္  တစ္လက္မ  က်ပ္  ၆ဝဝဝ ေစ်းရွိသည္။ ဥာဏ္ေတာ္ႀကီး ေက်ာက္သား ေကာင္းဆုိလွ်င္ ပုတ္ျပတ္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ထုလုပ္ေပးေလ့ရွိ သည္။  အလတ္စား ေက်ာက္ဆင္းတုေစ်းမွာ တစ္လက္မ က်ပ္ ၄ဝဝဝ ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး  တတိယတန္းစား ေက်ာက္ဆင္းတု မွာ တစ္လက္မ က်ပ္ ၂၅ဝဝ ေစ်း ျဖစ္သည္။ တတိယတန္း စား ေက်ာက္သားသည္ အၾကမ္းခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာ သည္။ ယင္းကိုလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ပိတ္သားဟုေခၚၾကၿပီး ေစတီေတာ္မ်ားရွိ ၿဂိဳဟ္တုိင္မွ ဆင္းတုေတာ္မ်ား ထုလုပ္ ရာတြင္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကသည္။ ေက်ာက္ဆင္းတု ေတာ္မ်ားကို လူေနအိမ္မ်ားတြင္ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ျခင္းမွာ   နည္းပါးၿပီး အမ်ားသူငါ ကိုးကြယ္ရန္အတြက္ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစတီေတာ္မ်ား၌သာ တည္ထားျခင္းက မ်ားသည္။ အိမ္တြင္ထား၍ မကိုးကြယ္ေကာင္းဟု အခ်ဳိ႕ ကလည္း အယူအဆရွိၾကသည္။ ေက်ာက္ဆစ္တန္းတြင္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ားသာမက လာေရာက္အပ္ႏွံသည့္ ကုိးကြယ္ရန္ နတ္ပုံေတာ္မ်ား၊ ဘုိးေတာ္၊ မယ္ေတာ္ပုံမ်ား စသည္တုိ႔ကိုလည္း  ထုလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ဝန္းက်င္ တစ္ဝုိက္ ဘုရားပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ဆုိင္မ်ားတြင္   ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရၿပီး ေလာကနတ္၊ သမၼတ၊ ေနလ၊ ေရႊလေရာင္ စသည့္ နိဗၺာန္ကုန္ဆုိင္ႀကီး မ်ား၌ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာ အရြယ္စုံ   ပုံသဏၭာန္မ်ဳိးစုံကို    ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါ           သည္။

ေက်ာက္ဆစ္တန္းမွ အျပန္

ေက်ာက္ဆစ္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို သစ္သားတန္းမ်ားျဖင့္ ထုပ္ပုိးၿပီး မွာယူသည့္ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေနသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာျဖစ္ သည္။ ေက်ာက္ဆစ္တန္း၏ လမ္းေဘးဝဲ၊ ယာတြင္ ထုဆစ္ၿပီးသား ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ပုံၾကမ္းကိုင္ထားသည္ မ်ား၊ ဆင္းတုေတာ္ထုဆစ္ေနၾကသည္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ  က႑အလုိက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေက်ာက္ဆစ္ပညာ ရွင္မ်ားကို  ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။   နယ္အမွာရွိသည့္ ဆုိင္မ်ားကလည္း ပို႔ေဆာင္ရမည့္ ပုံေတာ္မ်ားကို စနစ္ တက် ထုပ္ပိုးျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ ေက်ာက္ဆင္းတုမ်ား  ျဖစ္သည့္အတြက္ အေလးခ်ိန္မ်ားေသာေၾကာင့္ အနီး အနားဝန္းက်င္လုပ္ငန္းတူမ်ားက    ဝုိင္းဝန္းကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးေနၾကသည္မွာ   ျမန္မာတို႔၏  တန္ဖိုးရွိ သည့္ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္သည္။  ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတြင္  ျမန္မာမႈ၊ ျမန္မာဟန္၊ ျမန္မာ စ႐ိုက္မ်ားကို  တစ္ေနရာတစ္ဝင္းတည္း    စုစည္းေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို   သားစဥ္ေျမးဆက္  လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ သြားႏုိင္ ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။     ။

လင္းသူ

No comments:

Post a Comment