Latest News

Sunday, July 15, 2018

က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႔မွာ ပြင္႕တဲ႕ပန္း

က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႔မွာ ပြင္႕တဲ႕ပန္း


က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ  အေရွ႕ အရပ္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ႐ိုးရာလက္မႈအႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ား အသင့္ အတင့္ ထြန္းကားသည္။ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕တြင္ လက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ရွမ္း႐ိုးရာယြန္းထည္ လုပ္ငန္း၊ ေငြထည္လုပ္ငန္း၊ ပန္းပုႏွင့္ ပရိ ေဘာဂလုပ္ငန္း၊ အခါတိုင္းရင္းသား အဝတ္ အထည္လုပ္ငန္း၊ ၿခံဳေစာင္ထည္ရက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ရွမ္းဖေယာင္းတိုင္လုပ္ငန္း၊ ထီး တံခြန္ကုကၠားလုပ္ငန္း၊ စကၠဴပန္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ိုးရာမုန္႔ပဲသေရစာလုပ္ငန္း  စသည္တို႔ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္မွ တစ္ခု တည္းသာက်န္ရွိေတာ့သည့္      ရွမ္း႐ိုးရာ ယြန္းထည္လုပ္ငန္းကို ေလ့လာေဖာ္ျပေပးလို ပါသည္။

ရွမ္းယြန္းထည္လုပ္ငန္း

ရွမ္းယြန္းထည္လုပ္ငန္းမွာ ႐ိုးရာလက္မႈ အႏုပညာလုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ သည့္ အေမြအႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳး တို႔၏   ႐ိုးရာအေမြျဖစ္ေသာ  သစ္႐ိုးပန္း ေဖာင္းၾကြ  ေရႊအစစ္ခ် ယြန္းထည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ေပးသည္။    အႏုစိတ္ပုံေဖာ္ လုပ္ကိုင္ရၿပီး ေရႊသားအစစ္ကို ပါဝင္အသုံးျပဳ ရေသာေၾကာင့္      ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သည္။ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ အျခားလက္မႈလုပ္ငန္း မ်ားသည္  ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး ေစ်းကြက္ ပုံမွန္ရွိေနေသာ္လည္း ရွမ္းယြန္းထည္လုပ္ငန္း မွာမူ  ျပည္တြင္းဝယ္လိုအား  လြန္စြာနည္းလွ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ကယြန္းထည္လုပ္ငန္း ၁ဝ ခုထက္မကရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္ ဦးမုလိႏၵ ရွမ္းယြန္းထည္လုပ္ငန္းတစ္ခုသာ က်န္ရွိေတာ့ သည္။ ဦးမုလိႏၵ၏ ေျမးေတာ္စပ္သူ ဦးစိုင္းလုံ ဆိုသူက ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနၿပီး အေရာင္းဆိုင္ ႏွင့္  လုပ္ငန္းကို  အမွတ္ (၃ဝ)  စြန္မြန္းရပ္ တာခ်ီလိတ္လမ္းရွိ   ေနထိုင္ရာအိမ္ၿခံဝင္း အတြင္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။ ျပဳလုပ္ထား ေသာ ရွမ္းယြန္းထည္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသ ထားသည္။

ယြန္းပညာအေမြ

ဦးမုလိႏၵယြန္းထည္လုပ္ငန္းသည္ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာခန္႔ကတည္းက စတင္ ခဲ့ျခင္းဟု ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ မိသားစု ဝင္မ်ားက   ေျပာျပသည္။   လုပ္ငန္းကို ဦးလုန္းဆန္ႏုန္ အမည္ရသည့္ ပညာရွင္ႀကီး က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ တစ္ဆင့္  သားျဖစ္သူ  ဆရာဦးခန္းထြန္း၊ ဦးခန္းထြန္း၏သား ဦးမုလိႏၵ၊ ဦးမုလိႏၵ၏သား ဦးစိုင္းေမာက္  ထိုမွတစ္ဆင့္   တူျဖစ္သူ ဦးစိုင္းလုံလက္ထက္အထိ ယြန္းပညာအေမြ ကို   လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းေနၾကျခင္း လည္းျဖစ္သည္။  ယခု  လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေန ေသာ ဦးစိုင္းလုံသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဘိုးဘြားအေမြကို ဆက္ခံႏိုင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ သည္။ ဘိုးဘြားပညာအျပင္ အစိုးရအစီအစဥ္ ျဖင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ ယြန္းပညာေကာလိပ္တြင္  ေျခာက္ ႏွစ္ၾကာမွ် ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရသည္။ ယြန္း ေကာလိပ္တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ပုဂံေဒသ မွ ယြန္းထည္လုပ္ငန္းပညာရွင္မ်ားထံမွလည္း ေလ့လာဆည္းပူး  သင္ယူႏိုင္ခဲ့ေသးသည္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ ယိုးဒယားႏွင့္ ဂ်ပန္ယြန္းပညာ ရွင္မ်ားထံမွလည္း ျပည္ပယြန္းအတတ္ပညာ မ်ားကို  ေလ့လာခဲ့ေသးသည္။ ထို႔အျပင္    ပန္းခ်ီႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေရာင္ေရာစပ္ နည္းမ်ား၊  ပန္းခ်ီေရးဆြဲနည္းပညာမ်ားကို လည္း   ထပ္မံေလ့လာသင္ယူခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ မိမိရပ္ရြာေဒသ၌ မိသားစုႏွင့္     အေျခတက်ေနထိုင္ကာ  ယြန္းထည္လုပ္ငန္း ကို   လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယြန္းထည္လုပ္ငန္း သည္ အေရာင္း သြက္ပစၥည္းမဟုတ္သျဖင့္ ျပင္ပလုပ္သား ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ရျခင္းမရွိဘဲ  မိသားစုဝင္ မ်ား  ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ တစ္မိသားစုလုံးအေနျဖင့္လည္း ယြန္းပညာကို တတ္ေျမာက္ၾကသျဖင့္   လုပ္ငန္းခြင္သည္ အခက္အခဲမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရွမ္းယြန္းထည္လုပ္ငန္း

ဘိုးဘြားထံမွအေမြရထားေသာ ရွမ္း႐ိုးရာ ယြန္းပညာႏွင့္    ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ဆည္းပူး ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ေသာ  ပုဂံယြန္းေကာလိပ္မွ ပညာရပ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္တီထြင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ သည္။  ယြန္းထည္လုပ္ရာတြင္  အပူေပးရန္ ေျမတိုက္ကို အသုံးျပဳေသာ္လည္း ဦးစိုင္းလုံ က  ေရတိုက္ကို  သုံးသည္။   ေရတိုက္ျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းကို  ဂ်ပန္ယြန္းပညာရွင္ထံမွ  ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္အသုံးျပဳရာတြင္ အဆင္ေျပမႈရွိသျဖင့္  ဆက္လက္အသုံးျပဳခဲ့ သည္။

ေရတိုက္ဆိုသည္မွာ ယြန္းအၾကမ္းထည္မ်ားကို အလုံပိတ္အခန္းတြင္းထည့္ၿပီး ယင္းအခန္း အတြင္းသို႔ ျပင္ပမွေရဖိအားျဖင့္ အပူေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ မိ႐ိုးဖလာနည္းအရဆိုလွ်င္ ေျမ ေအာက္ခန္းတြင္း ထည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေျမတိုက္ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လိုအပ္ေသာ  အပူခ်ိန္ကိုရရွိကာ ေျမတိုက္ထက္ ပိုမိုသန္႔ရွင္း သပ္ရပ္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။ က်ဳိင္းတုံသည္ ယိုးဒယား၊ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သည့္အတြက္   ယင္းတို႔ႏွင့္နီးစပ္သည့္   ေခတ္ေပၚဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ ေရွးလက္ရာမ်ားကို  တြဲစပ္ဖန္တီးလုပ္ကိုင္ သည္။ အရည္အေသြးဦးစားေပးသည့္အတြက္ ယြန္းအၾကမ္းထည္မ်ားကို အသားေသ၊ ပိုးေသ ရန္  က်ပ္ခိုးစင္တြင္  ငါးႏွစ္မွ ရွစ္ႏွစ္အထိ က်ပ္တင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ က်ပ္ခိုး စင္ေပၚေရာက္မည့္   အၾကမ္းထည္တစ္ခု အဆင့္တြင္ပင္ သံုးလမွ  ငါးလအတြင္းၾကာၿပီး အေခ်ာကိုင္သည့္အဆင့္တြင္ ေျခာက္လနီးပါး အခ်ိန္ၾကာသည္ဟု  သိရသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုန္ၾကမ္းေပါင္း ရာခ်ီၿပီး ျပဳလုပ္ထားရသည္။

ရွမ္းယြန္းအတြက္ကုန္ၾကမ္း

အဓိကအသုံးျပဳသည့္   ကုန္ၾကမ္းမွာ တင္းဝါး၊ သစ္ေစး(စစ္စီး)၊ ေရႊဆိုင္း၊ ဟသၤာ ျပဒါးတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဝါးကို နီးစပ္ရာရြာမ်ား တြင္ အလြယ္တကူဝယ္ယူႏိုင္သည္။ သစ္ေစး ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ လြိဳင္လင္၊ က်ဳိင္းေတာင္၊ က်ဳိင္းခမ္းေဒသမ်ားအထိ သြား ေရာက္ဝယ္ယူရသည္။ သစ္ေစး ခ်က္ခ်င္းမရ သျဖင့္   ႀကိဳၿပီးမွာထားရသည္။  ေရႊဆိုင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်က္ပါးရပ္တြင္   ဝယ္ယူရသည္။ မႏၲေလးသို႔မသြားလိုလွ်င္ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ရွိေသာ     သကၤန္းပရိကၡရာဆိုင္မ်ားမွလည္း ေစ်းအနည္းငယ္ပိုေပးၿပီး   ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ ေရႊဆိုင္းဆိုရာတြင္ ေရႊတိဂုံေစတီ၊ ပဥၥဝဂၢီ ငါးပါး၊ ဆြမ္းအုပ္၊ ႏြားစသည္ျဖင့္ တံဆိပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္အနက္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ တံဆိပ္ကိုအသုံးျပဳသည္။ အဓိကကုန္ၾကမ္း ဝယ္ရေသာေဒသမ်ားႏွင့္  အလွမ္းကြာေသာ ေၾကာင့္  ကုန္ၾကမ္းစရိတ္အျပင္  ခရီးစရိတ္ အပိုကုန္က်မႈပါ ရွိသည္။

ျပဳလုပ္သည့္ယြန္းထည္အမ်ိဳးမ်ိဳး

အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ယြန္း ထည္မ်ားမွာ ပန္းအိုး၊ ကြမ္းအစ္၊ ျပည္ေတာင္း၊ လက္ဖက္အုပ္၊ လင္ပန္း၊ ေရတေကာင္း၊ ဆြမ္း အုပ္၊ ပန္းကန္လုံး၊ သြားၾကားထိုးတံဘူး၊ လိပ္စာ ကတ္ဘူး စသည္ျဖင့္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစား ၂ဝ ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ျပည္ေတာင္း၊ ပန္းကန္ လုံးႏွင့္ ေရတေကာင္းတို႔မွာ လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ ယြန္းထည္မ်ားကို ျပည္တြင္းဝယ္လိုအားအေန ျဖင့္ နည္းပါးၿပီး ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား မွ လာေရာက္ဝယ္ယူၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္၊ အဂၤလန္၊ ႐ုရွား၊ ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူတို႔မွ လာေရာက္ေလ့လာဝယ္ယူၾက သည္။ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လွ်င္ ဧည့္လမ္းၫႊန္ မ်ားကို ေရာင္းခ်ရေငြ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အက်ိဳး ေဆာင္ခအေနျဖင့္ ေပးေခ်ေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။ ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ကိုသာ အားထား ေရာင္းခ်ေပးရသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ကဲ့သို႔ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ယြန္းထည္လုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းႏွင့္ အဆင္ေျပမႈမရွိသျဖင့္ ရွမ္း႐ိုးရာ ဓားျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အျခားအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ  တြဲဖက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ သည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ဦးမုလိႏၵမိသားစု မ်ား၏လက္ရာ ရွမ္းယြန္းထည္မ်ားသည္ ကမၻာ အရပ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ရာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းလုံက ဆိုသည္။

က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕မွာပြင့္တဲ့ပန္း

ျမန္မာတို႔တြင္      ဆယ္ပြင့္ပန္းဟူေသာ ကိုယ္ပိုင္လက္မႈအႏုပညာ ႐ိုးရာလုပ္ငန္းမ်ား ရွိရာ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕တြင္လည္း ယြန္းပန္းတစ္ပြင့္ ဖူးပြင့္လ်က္ရွိေနသည္။ ထို႐ိုးရာပန္းတစ္ပြင့္ သည္ အဓြန္႔ရွည္ၾကာမေပ်ာက္မပ်က္ ပြင့္လန္း ႏိုင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳေရးသားလိုက္ပါသည္။ ။

လင္းသူ

No comments:

Post a Comment