Latest News

Sunday, July 15, 2018

ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသင့္ေၾကာင္း ၿပံဳယမ္းေတာင္းဆုိ

ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသင့္ေၾကာင္း ၿပံဳယမ္းေတာင္းဆုိ


ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံအား ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စြန္႔ပယ္ရန္ ဖိအားမ်ားေပးျခင္းအေပၚ ေျမာက္ကုိရီးယားအစုိးရက အေမရိကန္ႏုိင္ငံအား ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း တင္းမာမႈမ်ားကုိ အၿပီးတုိင္ အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံံပုိင္  ႐ုပ္သံတုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ အြန္လုိင္းအစီအစဥ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအား အထက္ပါအတုိင္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ယင္းတုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈတြင္ ယခုလအေစာပုိင္းက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး မုိက္ပြမ္ပီယုိႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားအာဏာရ အလုပ္သမားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ကင္ေယာင္ခ်ဳိတုိ႔ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိ အေလးေပး ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ကင္ေယာင္ခ်ဳိတုိ႔ ၿပံဳယမ္း၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ အေမရိကန္က ၿပံဳယမ္းအား ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စြန္႔ပယ္ရန္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပံဳယမ္းက ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈလမ္းစေဖာ္ေဆာင္ေပးသည့္တုိင္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအား ၿပံဳယမ္းက ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ေဒသတြင္း တင္းမာမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု အဆုိပါ႐ုပ္သံတုိက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ အစီအစဥ္က ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံယုံၾကည္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမ်ားကုိ ေရွး႐ႈကာ သိသာထင္ရွားၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အဆုိပါ႐ုပ္သံတင္ဆက္  မႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း ယခု႐ုပ္သံတင္ဆက္မႈက ျပသခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

ၿပံဳယမ္းအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္စြန္႔ပယ္ၿပီးသည့္တုိင္ ၿပံဳယမ္းအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ အေမရိကန္က ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားယံုၾကည္မႈျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ပထမဦးစြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယားအစုိးရက ဆုိသည္။                           

Mirror

No comments:

Post a Comment