Latest News

Monday, July 30, 2018

အခါႀကီးရက္ႀကီး

အခါႀကီးရက္ႀကီး


မႏၲေလးသည္ ပၪၥမသဂၤါယနာတင္ခဲ့ေသာ မင္းတရား
ႀကီး တည္ထားခဲ့သည့္ၿမိဳ႕မို႕ ဘာသာသာသနာ ထြန္းပ
ေရာင္လွ်ံ ထိန္ခဲ့သည္။ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဘာသာ
သာသနာညႇိဳးႏြမ္းၿပီး မႏၲေလး၏ ႀကီးမားထင္ရွားလွ သည့္   ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္ႀကီးမ်ားမွ   တိုက္ေန သံဃာေတာ္မ်ားပင္  မႏၲေလးကိုစြန္႔ခြာကာ ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္မ်ားဆီ  တိမ္းေရွာင္ၾကရသည္။ ထိုအေျခ
အေနတြင္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားေသာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖႀကီး
မ်ားကဦးေဆာင္၍ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး အသင္းႀကီးမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပန္လည္ခုခံကာကြယ္ကာ မူလအေျခ
မပ်က္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက၏။

မႏၲေလး၏ ျပတိုင္းေစ့

ဤသို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကမႈေၾကာင့္လည္း  ၁၂၆ဝ ျပည့္ႏွစ္
ဝန္းက်င္ မႏၲေလးသည္ ယခင္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္
ေခတ္ကို   မမီေစကာမူ   ဘာသာေရး၊
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကံ့ခိုင္ေတာင့္
တင္းခဲ့သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့
သည္။  မႏၲေလးတြင္ ႀကီးမားခံ့ထည္ေသာ
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တိုက္ႀကီးမ်ား၌ ရဟန္း
ေတာ္မ်ား    ျပန္လည္စိုျပည္လာသည္။
နံနက္အ႐ုဏ္တက္သည္ႏွင့္  မႏၲေလး၏
ျပတိုင္းေစ့တြင္ ဆြမ္းခံထိုင္ ကိုယ္ေတာ္
မ်ားျဖင့္ ဝါဝါထိန္ခဲ့သည္။ အိမ္မ်ားတြင္
ဆြမ္းခံထိုင္ကိုယ္ေတာ္မ်ား၊ ရပ္ကိုယ္ေတာ္
မ်ားအျပင္ ျပထိပ္ဝင္းထိပ္ထြက္ၿပီး အိုးႀကီး၊
အိုးငယ္အသြယ္သြယ္ႏွင့္ ဆြမ္း၊ ဆြမ္းဟင္း
ေလာင္းလွဴၾကသည္။    ရပ္ကြက္အတြင္း
စုစည္း၍လည္း ဘံုဆြမ္းကို တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္
အနည္းဆံုး ေလာင္းလွဴၾက၏။

ဝါတြင္း ဝါပတ္

ဥပုသ္ေန႔ဆိုလွ်င္ မနက္မိုးမလင္းမီကတည္းက နိဗၺာန္ေဆာ္၏ႏိႈးေဆာ္သံ၊ ပရိတ္ရြတ္သံ၊ ေၾကးစည္သံမ်ားစည္ေဝခဲ့သည္။ ဝါတြင္း ဝါပတ္ဥပုသ္ေန႔တိုင္းသည္  မႏၲေလး၏ အထင္ကရအလုပ္ပိတ္ရက္၊ ဆိုင္ပိတ္ရက္
မ်ားျဖစ္၏။ ဥပုသ္ေန႕တြင္ ဆိုင္ပိတ္ အလုပ္နားျခင္းကိစၥမွာ  မႏၲေလး၌ ထုထည္အင္အားႀကီးမားလွသျဖင့္ အျခား
ဘာသာျခားမ်ားသည္ပင္လွ်င္ အျပန္အလွန္ေလးစား
ကာ ဥပုသ္ေန႔ကို အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္နားေနခဲ့ၾက သည္။ ထိုစဥ္က ဘာသာျခားမ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း အယူအဆအစြဲအလမ္း မႀကီးမားၾကဘဲ လူမ်ဳိးႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္လိုက္
နာေစာင့္ထိန္းခဲ့ၾကသည္။ ယခင္  မႏၲေလးေစ်းခ်ဳိေတာ္ အေရွ႕ဘက္တိုက္တန္းႀကီး ဆိုင္နံပါတ္ ၂၈ ယ၊ ၂၉ယ၊ ၃ဝ ရွိ 'ဖြာဇူလာနန္ဂ်ီ' ပန္းကန္ဆိုင္မွ ပန္းကန္သည္ ေဒၚျမသည္ ဘာသာျခားေပမင့္ ဘုန္းႀကီး၊ ရဟန္းႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့အေပၚ သိတတ္႐ိုေသလုိက္ေလ်ာတတ္လွ
သည္မွာ စံနမူနာျပေလာက္သည္ဟုဆို၏။

ဝါတြင္း ဥပုသ္ႏွင့္ အ႐ုဏ္ေတာ္

မႏၱေလးမွာ ယခင္က အ႐ုဏ္ေတာ္အသင္းႀကီးမ်ား ရပ္ကြက္တခ်ဳိ႕တြင္ ရွိခဲ့ဖူးသည္။ အေစာဆံုး အ႐ုဏ္ေတာ္
အသင္းႀကီးကေတာ့ ေျမာက္ျပင္က 'မီးျပအ႐ုဏ္ေတာ္ ႀကီး' ျဖစ္မွာေပါ႔။ 'မီးျပ အ႐ုဏ္ေတာ္' က မဟာမုနိဘုရား
ႀကီး အမရပူရၿမိဳ႕သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ သယ္ယူပင့္ေဆာင္ ေသာအခါ ေရွ႕ေျပး 'မီးျပ' ေပးရေသာ အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္သည္ဟု ဆို၏။ မႏၲေလးမွာ ဥပုသ္ေတာ္ရပ္ အ႐ုဏ္ေတာ္၊ မီးျပအ႐ုဏ္ေတာ္၊ ေရႊလွံအ႐ုဏ္ေတာ္၊ မိတၱ
အ႐ုဏ္ေတာ္၊ ေပါက္ေပါက္တန္း အ႐ုဏ္ေတာ္မ်ား
စသည္ျဖင့္ ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ယခု မိေက်ာင္းတံတားလမ္း ေပၚက မိတၱအ႐ုဏ္ေတာ္ အသင္းႀကီးကေတာ့ ယေန႔ထက္တိုင္ တည္ၿမဲရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

အ႐ုဏ္ေတာ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရွးျမန္မာ ရွင္ဘုရင္မ်ား ထြက္ေတာ္မူသည့္အခါ ပါဝင္မည့္ က်ဳိင္း၊ သိုင္း၊ တံခြန္၊ အလံ၊ ေရႊယပ္၊ ေငြယပ္၊ ကြမ္းေတာင္၊ ပန္းေတာင္စသည့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားအတိုင္း စနစ္တက် အစီအစဥ္အတိုင္း ထည့္သြင္းကာ ေၾကးစည္၊ ထိုးနရီ၊ ေမာင္းစည္ စသည့္တူရိယာပစၥည္းမ်ားလည္း ပါဝင္၏။ ထို႔ျပင္ ဆိုင္းထမ္းႀကီးမ်ားျဖင့္ ေရႊဆြမ္းအုပ္၊ ေငြဆြမ္းအုပ္၊ ျမသပိတ္၊ ေရေတာ္၊ ပန္းေတာ္မ်ားလည္း ပါရွိသည္။

အ႐ုဏ္အဖြဲ႕မ်ားသည္   ဝါတြင္းကာလေရာက္
ေသာအခါ ပထမဆံုးဥပုသ္ေန႔ျဖစ္ေသာ ဝါဆိုလျပည့္
ေန႔ကို မဟာမုနိ၊ ဒုတိယ ဥပုသ္ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ကို ေရႊက်ီးျမင္၊ တတိယဥပုသ္ ဝါဆိုလကြယ္ အိမ္ေတာ္ရာ စသည္ျဖင့္ ဥပုသ္ေန႔တိုင္း အစီအစဥ္ ဆြဲထားသည့္ ဘုရားေစတီမ်ားသို႔ နံနက္ အ႐ုဏ္
မတက္မီ ၃ နာရီခြဲေလာက္မွစ၍ ဆီမီးတထိန္ထိန္၊ ေၾကးစည္သံ တေဝေဝ၊ ထိုးနရီသံ ေမာင္းသံတဒူဒူျဖင့္ တံခြန္ကုကၠား၊ က်ဳိင္း၊ ကသိုင္း၊ ေအာင္လံမ်ား လႊင့္ထူကာအ႐ုဏ္ဆြမ္း ကပ္ၾက၊ ဝတ္တက္ၾကသည္။ နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ ဝတ္တက္ၿပီးေသာအခါ ထြက္လာစဥ္က အစီအစဥ္အတိုင္း အ႐ုဏ္ေတာ္အဖြဲ႕ႀကီး ျပန္လာၾကသည္။

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား၊ ရက္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားေတြက ဆြမ္းကပ္ျပန္လာေသာ အ႐ုဏ္ေတာ္ အဖြဲ႕ႀကီး နံနက္
ေစာေစာတြင္ က်က္သေရရွိတာ လွည့္လည္လာသည္ကို
ႀကိဳဆိုေစာင့္ၾကည့္ၾက၏။ အ႐ုဏ္ေတာ္အဖြဲ႕တံဆိပ္ႏွင့္ စာတန္းပါ ကတၱီပါဆိုင္းဘုတ္ႀကီးကို ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္
ဝတ္ လူငယ္ႏွစ္ဦးက ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ¤င္းေနာက္ သာသနာ့ေအာင္လံမ်ား၊ ေရာင္စံုတံခြန္အလံမ်ား၊ ယင္း ေနာက္ အ႐ုစ္ေတာ္အဖြဲ႕ နိဗၺာန္ေဆာ္၊ ¤င္းေနာက္ အသင္းလူႀကီးမ်ားက ေရႊစလြယ္၊ ေငြစလြယ္မ်ားျဖင့္ ျမသပိတ္၊ ေရႊဖလား၊ ေငြဖလားမ်ား ပိုက္လ်က္ ယင္း
ေနာက္ ထမ္းစင္ျဖင့္ ပင့္ေဆာင္လာေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား
ေတာ္၊ ယင္းေနာက္၊ က်ိဳင္းကိုင္၊ သိုင္းကိုင္၊ ေရေတာ္၊ ကြမ္းေတာင္ကိုင္မ်ား၊ ယင္းေနာက္ ေၾကးစည္ထိုးနရီ၊ ေရႊေမာင္း၊ ေငြေမာင္းမ်ား၊ ယင္းေနာက္ ပန္းကိုင္ အ႐ုဏ္
ေတာ္အဖြဲ႕သားမ်ား၊ စနစ္တက် လွည့္လည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပုသ္ပိတ္ေသာ အစဥ္အလာ

ထို႔ေၾကာင့္  မႏၲေလးတြင္ ထိုစဥ္ကတည္းက ဥပုသ္ေန႕
ဆိုလွ်င္ ဆိုင္ပိတ္ရက္၊ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ားအျဖစ္ အစဥ္တစိုက္ေလးစားခဲ့သည္။ အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားပင္လွ်င္ စေန၊ တနဂၤေႏြမပိတ္ၾကဘဲ ဥပုသ္သာပိတ္ေသာ အစဥ္အလာလည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ၁၃ဝဝ ျပည့္ကာလ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးဒီေရ ျပင္းထန္
ေနေသာကာလတြင္  မႏၲေလးေစ်းခ်ဳိေတာ္၌ ပုဒ္မ ၂၇ (၇)
ထုတ္ျပန္လိုက္သျဖင့္ ေစ်းခ်ဳိကို သပိတ္ေမွာက္ကာ
ေစ်းခ်ဳိအေနာက္ဘက္ အိမ္ေတာ္ရာဘုရားဝင္းအတြင္း
ေစ်းထြက္ၾကေသာအခါ ေစ်းခ်ဳိေတာ္ရွိ ဘာသာျခား
မ်ားကပင္ အားတက္သေရာလိုက္ပါေစ်းထြက္ကာ
'အိမ္ေတာ္ရာဘုရားေစ်း' အား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည့္ ဘုန္းႀကီး၊ ရဟန္းမ်ား၏အစီအမံႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့
ၾက၏။

ဆိုလိုသည္မွာ  မႏၲေလးသည္ ဥပုသ္ေန႕ကို အား
လပ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ဘာသာသာသနာႏွင့္
ဆက္စပ္ပတ္သက္သည့္ ကုသိုလ္ေရးကိစၥမ်ားကို ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာသည္
သံမဏိသား၊ ေက်ာက္သားေက်ာက္စိုင္ႀကီးအလား
ခိုင္ခံ့ဝင့္ထည္ခဲ့သည္။ ကဆုန္လျပည့္၊ သီတင္းကြၽတ္
လျပည့္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္၊ တပို႔တြဲလျပည့္၊
တေပါင္းလျပည့္ကဲ့သို႔ေသာ အခါႀကီး၊ ရက္ႀကီးမ်ား
ဆိုလွ်င္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးရွိ ဆိုင္တံခါး၊ အလုပ္တံခါးအားလံုး ပိတ္ကာ မႏၲေလးေတာင္၊ မဟာမုနိဘုရားႀကီး၊ ရန္ကင္းေတာင္၊ ေရႊက်ီးျမင္၊ သက်သီဟ၊ အိမ္ေတာ္ရာ၊ ရွင္ပင္ပက္လက္ ေရစက္လက္ စေသာဘုရားမ်ား၌ စည္ကားခဲ့သည္။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ ေရႊၾကက္ယက္၊ ေရႊၾကက္က်၊ ေဗာဓိကုန္းတို႔ တိုးမေပါက္၊ စတုဒိသာမ်ား၊ တီးဝိုင္းမ်ား၊ ေညာင္ေရသြန္း  လွည့္လည္ပြဲမ်ားျဖင့္
ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕လွသည္။ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔မွာေရာ လူတိုင္းလက္မွာ   ဝါဆိုပန္းစည္းေလးေတြကိုင္ကာ  မႏၲေလးေတာင္ ျခေသၤ့ႀကီးႏွစ္ေကာင္အတက္တြင္ ျပည့္က်ပ္ေနသည္။ မဟာမုနိဘုရားႀကီးတြင္လည္း
အ႐ုဏ္တက္  မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရအမီ နရည္းဗံု
ေတာင္တီးသံၾကားသည္ႏွင့္ ဂႏၶကုဋီတိုက္တံခါးဝ၌ က်ိတ္က်ိတ္တိုးစည္ကားေန၏။ လူရြယ္လူငယ္
အားလံုးမွာ ေသသပ္ေသာဆံပင္၊ ျမန္မာဆန္ယဥ္ေက်း ေသာ အဝတ္အစားမ်ားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလးစား
ခ်စ္ၾကည္စြာ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္ၾကသည္။

ျပည့္ဝန္းေသာလျပည့္၏ေအးျမျမလေရာင္ေအာက္မွာ

သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔ကား ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး
ဘုရားပြဲျဖင့္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲပါဝင္ေသာ္လည္း စႏၵမုနိဘုရား
စိန္ေတာင္ဝန္းရံသည့္ ရင္ျပင္တြင္ နာနတ္ယို၊ စြံပလြန္
ယို၊ ဆီးျဖဴသီးငါးပိေၾကာ္၊ ေရေႏြးၾကမ္းတို႔ျဖင့္ လံုမပ်ဳိ
မ်ားက ဧည့္ခံ၊ လုလင္ေလးမ်ားက ယဥ္ေက်းစြာ စား
ေသာက္ရင္း လူငယ္ဘာသာဘာဝ ရင္ခုန္ၾကည္ႏူးခဲ့
ၾက၏။ ျပည့္ဝန္းေသာလျပည့္၏ ေအးျမျမလေရာင္ သည္ အမွတ္ရဖြယ္ညခ်မ္းအျဖစ္ သိမ္ေမြ႕စြာ ကန္႔လန္႔ ကာဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔မွာေရာ  မႏၲေလး၏ျပတိုင္းေစ့ ကထိန္ေတြမွာ
လွဴၾကတန္းၾက၊ တီးဝိုင္း၊ အၿငိမ့္မ်ား ကျပ
ၾက၊ ၾကည္ႏူးၾက။ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း
၁၄ ရက္ေန႔ (အဖိတ္ေန႕)တြင္ ေန႔လယ္
စာ ေစာေစာစားေသာက္ၿပီး စစ္ကိုင္းသို႔
ကူးၾကသည္။ စစ္ကိုင္း-မႏၲေလးကား  လမ္းမ
ႀကီးတြင္ ကားေတြအားလံုး အေနာက္
ဘက္ကမ္းဆီ ဦးတည္ၾကသည္။ တံတား
အတက္ ေရႊၾကက္ယက္လမ္းခြဲကတည္း
က မ်ားျပားလွသည့္ ကထိန္ကားေတြ
က အေတာင့္လိုက္ျဖစ္ေနသည္။ တံတား
ေပၚမွာလည္း ကားတန္းႀကီးမဆံုးေသးေပ။
ထိုကားတန္းႀကီးသည္ ေတာင္႐ိုးသရက္
ပင္ဆိပ္ထိ အဆက္မျပတ္ေတာ့၊ အဖိတ္
ေန႔ညခ်မ္း စစ္ကိုင္းေတာင္ေပၚ ကားသံ၊ လူသံ၊ တူရိယာ
သံ၊ အသံခ်ဲ႕စက္အသံတို႔ျဖင့္ စီစီညံလို႔။ အလင္းေပါက္
ေတာင္႐ိုးရွိ ေခ်ာင္တိုင္းကို လွည့္ပတ္သြားလာၾက
သည့္ မိန္းမပ်ဳိေလးတိုင္း မွဲ႕တစ္ေပါက္မစြန္းခဲ့၊ ေစာင့္ေရွာက္ၾက၊ ကူညီၾကသည္။

ပုညရွင္ရင္ျပင္၊ ဥမင္သံုးဆယ္ရင္ျပင္မ်ားတြင္ ဝိုင္းဖြဲ႕
သီခ်င္းဆိုတီးမႈတ္ကခုန္ၾက၏။ လျပည့္ေန႔ ကထိန္
သကၤန္းကပ္၊ ေရစက္ခ်ၿပီးမွ  မႏၲေလးျပန္ၾကသည္။ ထိုညမႏၲေလးမွာ ျပတိုင္းေစ့မုန္႔လံုးေရေပၚေကြၽးၾကသည္။ ပံ့သကူပစ္ၾကသည္။ တစ္ျပဝင္တစ္ျပထြက္ ေျခ
က်င္အုပ္လိုက္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးမုန္႔လံုးေရေပၚစားၾက၊ ပံ့သကူရွာၾက၊ က်ီးမႏိုးပြဲကို သိမ္ေမြ႕စြာကစားၾကႏွင့္လင္းသည္အထိ။


အခါႀကီးရက္ႀကီး

သည္ဘက္ႏွစ္ပိုင္းေတြမွာ  မႏၲေလး၌ ဥပုသ္ေန႔
ပိတ္ေသာ ဆိုင္ေတြ၊ အလုပ္ေတြ အလြန္နည္းပါးသြား သည္။ ၿမိဳ႕ခံေတြေလာက္သာ သည္အစဥ္အလာကို
မပ်က္မယြင္း  ေစာင့္ထိန္းၾက၏။ ၿမိဳ႕ခံေတြကလည္း
ဆင္ေျခဖံုးမွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြမွာဆိုေတာ့ လူျမင္ကြင္း ၿမိဳ႕
လယ္ေကာင္တြင္ ဥပုသ္ပိတ္ေသာ ဆိုင္မရွိသေလာက္ရွား
သြား၏။ ဝါတြင္း အ႐ုဏ္ေတာ္အသင္းမ်ားလည္း အနည္းငယ္သာက်န္ေတာ့ရာ မနည္း အားခဲ အသက္
ဆက္ေနၾကရ၏။ ဝါတြင္းဥပုသ္ေန႔တြင္ မနက္ေစာေစာ ဓမၼာ႐ံုေျပးကာ သီလယူ၊ ထို႔ေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆီသို႔ ကိုယ္စီ အေရာက္ေျပးၾကရသည္ခ်ည္း။ ဝမ္းတစ္ထြာ
အေရးက နိစၥဓူဝ ထက္ၾကပ္မကြာ ႐ိုက္ပုတ္ေနသည့္
သေဘာ။ သည္ေတာ့လည္း ဝါတြင္းဝါပတ္ မေျပာပါ
ႏွင့္ အခါႀကီး၊ ရက္ႀကီး လျပည့္လိုေန႔မ်ဳိးပင္လွ်င္ ဆိုင္
ဖြင့္ေစ်းေရာင္း သြားလာေရာင္းဝယ္ၾကကာ မသိလိုက္
မသိဘာသာ ျဖတ္သန္းသြားၾကသည္။ တစ္ခုေတာ့ရွိ သည္။ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးဆိုလွ်င္ေတာ့ ဘာမွဝယ္မရ ေတာ့၊ ေရာင္းမရေတာ့၊ အားလံုးရပ္နား၊ တိတ္ဆိတ္၊ လမ္းေပၚရွင္းလင္း။

တကယ္ေတာ့  မႏၲေလး၊  မႏၲေလးႏွင့္ တသသ
လုပ္ လြန္းလွေသာ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ 'အခါႀကီး ရက္ႀကီး'
ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ သည့္ကာလ
အေတာ္ရွည္ၾကာခဲ့ေပၿပီ။

ဆူးငွက္

No comments:

Post a Comment