Latest News

Thursday, July 26, 2018

တုိင္းျပည္၏ ပုိ႕ကုန္ တန္ဖုိး တုိးျမင့္လ်က္ရွိ။ လုိေငြ ျပမႈ က်ဆင္း


ယခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႕မွ ဂ်ဳလုိင္လ ၁၃ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏူိင္ငံမွ ျပည္ပသုိ႕ပုိ႕ကုန္ တန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာ ၄.၅၂ ဘီလီယံ ရွိျပီး သြင္းကုန္တန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာ ၅.၆၄ ဘီလီယံ ရွိ၍ ကုန္သြယ္ေရး လုိေငြ ျပမႈသည္ ေဒၚလာ ၁.၁၂ ဘီလီယံ ရွိသည္ဟု ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထုိ႕အတြက္ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏသည္ ေဒၚလာ ၁၀.၁၆ ဘီလီယံ ရွိေပသည္။ ထုိအထဲတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏ သည့္ ေဒၚလ ၂.၂၈ ဘီလီယံ ရွိျပီး ဆိပ္ကမ္းမွ အ၀င္အထြက္သည္ ေဒၚလာ ၇.၉ ဘီလီယံ ရွိသည္ဟုလည္း ေဖၚျပထားသည္။ ထုိ႕အတြက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏ၏ စုစုေပါင္း ၈၀% ကုိ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။

ယမန္ႏွစ္ အလားတူ ကာလအပုိင္းအျခားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လ်င္ ပုိ႕ကုန္ တန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာ သန္း ၉၇၀ ခန္႕ ျမင့္တက္လာခဲ့ျပီ သြင္းကုန္တြင္လည္း ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၄၇၀ ခန္႕ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ႏႈိင္းယွဥ္ စာရင္းဇယား မ်ားအရ သိရသည္။ ကုန္သြယ္ေရး လုိေငြျပမႈ တန္ဖုိးသည္ ထုိကာလ က ေဒၚလာ ၁.၆ ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment