Latest News

Friday, July 27, 2018

ဦး၀င္းတင္နဲ႔ ေနထုိင္ျခင္း(13) ကုုိရာဇာ


● ဦး၀င္းတင္နဲ႔ စစ္သားတရား

က်ေနာ့္အေဖဟာ စစ္သားေဟာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ခုလက္ရွိ က်ေနာ့္ႏွမသားခ်င္းေတြ စစ္သားမယားေတြျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ အထူးေထြေျပာစရာမရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ေရြးခ်ယ္စရာ ရွားသြားတတ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္အေပါင္းသင္းထဲ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းရင္းထဲမွာ လည္း စစ္သားေတြ အေတာ္ေလးမ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ အရင္စစ္အာဏာရွင္ေတြက တပ္မေတာ္ကိုဘယ္လိုအသံုးခ်သြားသလဲဆုိတာ အား လံုးအသိပါ။ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ေ၀ါဟာရအစား စစ္တပ္ဆိုတဲ့စကားရပ္နဲ႔ အစားထိုးလာၾကတယ္။ အဲ့ဒီစစ္တပ္ကလည္း ျပည္သူကိုပစ္သတ္တဲ့ စစ္တပ္ျဖစ္ေအာင္ အမိန္႕ေပးလုပ္ေဆာင္ႀကခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူႀကားမွာ ကမၻာျခားသြားတယ္။ ဒီ့ထက္မကဆိုးလြန္း တာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီ အေရးေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားကို တပ္မေတာ္ကိုျဖိဳခြဲေနသူမ်ား တိုင္းျပည္ရဲ႕ဓမႏၱရယ္မ်ားျဖစ္လာေအာင္ ၀ါဒျဖန္႕ခဲ့ႀက တယ္။ ဒီလိုအျမင္တိုသမားေတြ တပ္မေတာ္မွာေနရာရ ေခါင္းေဆာင္တက္ျဖစ္တာ စစ္တပ္နာ တုိင္းျပည္လည္းျပာဆုိတာမ်ိဳး အျဖစ္ဆုိးနဲ႕တိုး ေစခဲ့တယ္။ဒီေတာ့ ဒီမုိကေရစီအေရးလိုလားသူ ျပည္သူကို ေသနတ္တျပျပ ျခိမ္းေျခာက္ျပီး အေနာက္ေမွ်ာ္၀ါဒစြဲကိုင္သူမ်ား တိုင္းျပည္ကိုေရာင္းစား   ခ်င္သူမ်ားဆိုျပီး ေအာက္တန္းစားစကားေတြထုတ္ေျပာခဲ့ ႀကတယ္။ အေနာက္ေမွ်ာ္သမား တုိင္းျပည္ေရာင္းစားသလားဆိုတဲ့ ဒီက ေန႕သက္ေသပါပဲ။ ဟိုေနရာဟုတ္ ခနဲထေတာက္၊ ဒီေနရာျဖဳတ္ခနဲထေတာက္ေနတဲ့မီးဟာ တရုတ္ေမႊးတာခ်ည္းလို႕ေတာင္ေျပာလို႕ရတယ္။ ဘယ္အေနာက္ေမွ်ာ္ဒီမိုကေရစီသမားမွမေရာင္းစားဘူး။ ဦး၀င္းတင္စကားအငွားေျပာရင္ေတာ့ အာဏာခ်ိဳးကပ္ေနတဲ့ေကာင္ေတြေရာင္းစားသြားတာ လယ္ျပင္မွာဆင္သြားစရာမလုိဘူး။တကယ္တမ္းေတာ့ ဒီလိုအာဏာခ်ိဳးကပ္သူေတြ အစိုးရတက္လုပ္ျပီး ခ်မ္းသာခ်င္တိုင္း ခ်မ္းသာေနႀကေပမယ့္ ေအာက္ေျခစစ္သားေတြ က နင္းျပားက နင္းျပားပဲျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ေတြရဲ႕ထံုးစံအတိုင္း ဘာျဖစ္ေနေန အမိန္႕ေပးေစခိုင္းတဲ့အတိုင္းကုိ လုပ္လုပ္ေနႀက ရတာပါပဲ။ ဒီေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးအက်ိဳးလိုလုိနဲ႔ စစ္တပ္ကိုအသံုးခ် ျပည္သူကိုေစာ္ကားျပခဲ့ႀကတာပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ျပည္ဖ်က္မအျဖစ္ ပံုေဖာ္၀ါဒျဖန္႔သလုိ စစ္တပ္ဟာ တိုင္းျပည္ကိုကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဒီအခ်ဳပ္အမွဴးႀကီးေတြ အရႈပ္အရူးႀကီးေတြက သူတို႕သာလ်င္ဆုိတဲ့ အေတြးေခၚေတြနဲ႔ စစ္တပ္ကိုဇာတ္သြင္းခဲ့တာပါ။စစ္သားတိုင္းလူဆိုးမဟုတ္ေပမယ့္လူဆိုးတိုင္းကေတာ့ စစ္သားမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္သြန္သင္ႀကတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့စကား   ေျပာႀကားရင္ကို နားခါးေအာင္ျဖစ္ေစခဲ့ျပီးေတာ့ ဒီလိုလူသားေတြဟာ စစ္တပ္ကိုျဖိဳခြဲျပီး တိုင္းျပည္ေရာင္းစားမယ္ဆိုတဲ့အေတြးတိမ္ေလး လည္းရွိခဲ့ႀကတယ္။ဓာတ္ပုုံ မူရင္းလင့္ – http://enigmaimages.photoshelter.com/image/I0000LoYBuLynoTU

No comments:

Post a Comment