Latest News

Saturday, June 2, 2018

R2P ကိစၥ ေျပာလာသည့္ ရွန္ဂရီလား ဒုိင္ယာ ေလာ့ ႏွင့္ ဦးေသာင္းထြန္း

R2P ကိစၥ ေျပာလာသည့္ ရွန္ဂရီလား ဒုိင္ယာ
ေလာ့ ႏွင့္ ဦးေသာင္းထြန္း


စကၤာပူ ႏူိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေနက် ျဖစ္သည့္
ေဒသတြင္း လုံျခဳဲေရး ဆုိင္ရာ ကြန္ဖရင့္အား
ရွန္ဂရီလား ဒုိင္ယာေလာ့ ဟူလည္း ေခၚဆုိ
ေလ့ရွိပါတယ္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း
အေျခအေနမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ မွ ခ်မ််တ္
ထားေသာ Responsibility to Protect (R2P)
သုံးရန္ ေဘာင္၀င္ျခင္း ရွိမရွိ ေမးျမန္းလာခဲ့
ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အဆုိပါ အေမးကုိ အမ်ဳိးသား လုံျခဳံေရး အၾကံ
ေပး  ဦးေသာင္းထြန္းက ေျဖၾကား
ရာမွာ ျမန္မာႏူိင္ငံ အေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား အားလုံး ကုိယ္သေဘာျဖင့္ ကုိယ္ ျပန္
လာမည္ဆုိက လက္ခံဖုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေန၍
အဘယ္သုိ႔မ်ား "လူမ်ဳိး ေရး သန္႔စင္မႉ" ျပဳလုပ္
ခဲ့ပါသည္ဟု ေခၚဆုိ၍ ရႏူိင္ေပမည္နည္းဟု
ေျဖၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုကဲ့သုိ႔ အေျခအေနမ်ား အထိ
ေရာက္ခဲ့ရျခင္းမွာလည္း အာဆာ အဖဲြ႕၏ မသမာေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ ၀ါဒ ျဖန္႔ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္
ျပီး ၎တုိ႔၏ အၾကမ္းဖက္၀ါဒသည္သာ ျပသာ
နာရဲ့ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ထုိ႔အျပင္ ျပသာနာ ကုိ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ေျဖ
ရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အာနန္ေကာ္မရွင္
မထုတ္ျပန္မီ နာရီပုိင္း အလုိမွာ လမ္းလဲြေအာင္
စတင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔လည္း ဆုိ
ပါတယ္။

 ျမန္မာ အေနျဖင့္ ရခုိင္တြင္ မူဆလင္မ်ား ဒုကၡ
ေရာက္ခဲ့ရမႈ မ်ားကုိ ျငင္းဆုိေနုျခင္းမဟုတ္ပဲ
၎တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ရခုိင္မ်ား၊ ဟိႏၵဴ လူမ်ဳိးစု
မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူမ်ဳ်ိးစုမ်ားပါ အလားတူခံစားခဲ့ရ ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသြား
ပါတယ္။

အဆုိပါ အာရွ လုံျခဳံေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ
မ်ား အား ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ႏူိင္ငံတကာ မဟာ
ဗ်ဳဟာ ေလ့လာေရး အင္စတီက်ဳ မွ စကၤာပူ ႏူိင္
ငံ ရွန္ဂရီလား ဟုိတယ္တြငိ က်င္းပခဲ့သည္ကုိ
အေၾကာင္းျပဳျပီး ရွန္ဂရီလား ဒုိငိယာေလာ့ ဟု
အမည္တြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း ကြန္ဖရင့္သုိ႔ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသ
အတြင္းရွိ ႏူိင္ငံ ၂၈ ႏူိင္ငံ မွ ကာကြယ္ေရး
၀န္ၾကီးမ်ား၊ လုံျခဳံေရး ႏွင့္ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ
အၾကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေနာက္ထပ္သိရတဲ့ အာရွတုိင္းမ္ တြင္ ေဖၚျပ
ထားေသာ ဘာတန္လစ္တနာရဲ့ သတင္းတပုဒ္
အရ ရန္ကုန္တြင္ ေမလ ၂၉-၃၀ တြင္ တရုတ္
အထက္တန္းအရာရွိမ်ားနဲ့ ျမန္္မာတုိ႔ တံခါးပိတ္
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ထုိ အစည္းအေ၀းမွာ တရုတ္ က ကုလ ေအ
ဂ်င္စီ မ်ားနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈ ကုိ မလုပ္ဖုိ႔
ေျပာခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အေၾကာင္းျပႏူိင္တာကေတာ့ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္း
ျဖင့္ အာဆာ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႔ စိတ္ဓါတ္ေရး
ရာ ျမင့္တက္လာျပီး ရွင္က်န္ ျပည္နယ္ရွိ
Uighur မူဆလင္ ခဲြထြက္ေရးသမားမ်ားနဲ့ ဆက္
စပ္လာမွာကုိ စုိးရိမ္မိတယ္ ဆုိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တေၾကာင္း က ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း
ကုလ ႏွင့္ အတူ အေနာက္ႏူိင္ငံမ်ား ေျခရႈပ္ လာ
ျပီး ၎တုိ႔ မထိမ္းႏူိင္ေတာ့မယ့္ အေျခအေနမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာမွာကုိ စုိးရိမ္ေနပုံရတယ္လုိ႔ ေရး
သားထားပါတယ္။

ျမန္မာဖက္ကေတာ့ ႏူိင္ငံရဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကုိ
ျပန္လည္ဆယ္တင္ႏူိင္ဖုိ႔ က ကုလသမဂၢနဲ့
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏူိင္စရာ တလမ္းပဲ ရွိေတာ့
တယ္လုိ႔ ယူဆ ထားေၾကာင္း ဘာတန္လစ္တနာက ေရးသားထားပါတယ္။

လွစိုး​ေ၀


ကုိးကား။ ။ Reuters / The Straits Times /Asia Times

No comments:

Post a Comment