Latest News

Monday, June 18, 2018

ပုပၸားေတာင္၊ လီက်င့္ပုံရိပ္ႏွင့္ မန္းေတာင္ေျခ

ပုပၸားေတာင္၊ လီက်င့္ပုံရိပ္ႏွင့္ မန္းေတာင္ေျခ


ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝႏွစ္၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္း ၁ဝရက္ေန႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ပုပၸားေတာင္မႀကီး၏ အေနာက္ေတာင္ယြန္းယြန္း အျခမ္းေပၚက သစ္ေတာ ဧည့္ရိပ္သာ သစ္လုံးအိမ္ေလး တစ္လုံးဆီ ေရာက္ရွိခဲ့ ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆိုတာက သစ္ေတာအရာရွိ အၿငိမ္းစားတစ္ဦးအပါအဝင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး စာေပ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ပါ၏။ ဘယ္သူဘယ္ဝါေတြဆိုတာ အေရးမႀကီးလို႔ ထားလိုက္ပါစို႔ ။ ထိုသစ္လုံးအိမ္ေလးမွာ ႏွစ္ည ႏွစ္လီ အိပ္စက္အနားယူၾကရင္း ပုပၸားေတာင္မႀကီး တစ္ေၾကာ    ရသေလာက္ေျခဆန္႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္မႀကီးထိပ္ တက္သူကတက္၊ ေမာင္ေတာ္ ႏွမေတာ္ ေရထြက္ဆီ သြားသူသြား၊ နတ္ကြန္းေတြဆီ ေလ့လာသူက ေလ့လာ၊ သစ္လုံးအိမ္ေလးေဘး၊ ေတာင္ကမ္းပါးေပၚ ေမးတင္ထားသည့္ သစ္သားဝရန္တာေလးေပၚက သဘာဝ သစ္တုံး၊ သစ္ျမစ္စားပြဲကုလားထိုင္ေတြေပၚ လွဲေလ်ာင္း ရင္း ေတာၾကက္ကင္ႏွင့္ ပယင္းလဲ့လဲ့ဖန္ခြက္ထဲ သဘာဝ စမ္းေရေအးထည့္ စပ္ရင္း စကားစျမည္ ေျပာသူကေျပာ။

မည္သို႔ဆိုေစ၊ ညေနေစာင္းလွ်င္ျဖင့္ ဒီဝရန္တာေလး မွာ ပစ္လႊတ္လိုက္သည့္ ျမားတံအသီးသီးက ဆုံမွတ္တစ္ခု ဆီ ျပန္ေရာက္လာသည့္ သေဘာ။ ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည့္ျမင္ ကြင္း   အေတြ႕အႀကံဳေတြကို   ျပန္လည္မွ်ေဝၾကရင္း စကားဝိုင္းက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႏွင့္ နယ္ေျမခံျပည္သူလူထု အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ကိစၥမ်ားကိုခ်ည္း သူ႔အျမင္ကိုယ့္အျမင္ ဖလွယ္ျဖစ္ၾက သည္။ (အဆိုပါ စကားဝိုင္းတြင္ အၿငိမ္းစား သစ္ေတာ အရာရွိႀကီးက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တစ္ခု  ဖြင့္လွစ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း အသားေပး ေဆြးေႏြးဖူးသည္။)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

စီးပြားေရးအကြက္အကြင္းေကာင္း

တကယ္ေတာ့ ပုပၸားသည္ ျမန္မာျပည္အလယ္ေကာင္ရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ     ျပည့္စုံကုံလုံေသာ ရင္းျမစ္ႀကီး ျဖစ္ေခ်၏။ ဆရာမင္းသုဝဏ္ စကားငွားသုံးရ လွ်င္ အေျခာက္ထဲက အစို၊ အပူထဲက အေအး၊ အဝါထဲ က အစိမ္းျဖစ္သည္။ သစ္ေတာရွိသည္၊ ေတာင္ရွိသည္၊ သဘာဝစမ္းေရ စမ္းေပါက္ရွိသည္။ ေက်းငွက္သာရကာ အစ သားေကာင္မ်ားအထိ မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာရွိသည္။ ေတာလမ္းလွ်ဳိေျမာင္ရွိသည္။ ၿပီးေတာ့ မီးေသေတာင္ ျဖစ္တာေၾကာင့္   ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ   ေလ့လာစရာ စာသင္ခန္းလည္း ျဖစ္သည္။ ပုပၸားေတာင္မႀကီးမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအကြက္အကြင္း ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ ႏိုင္လွ်င္ျဖင့္    နယ္ေျမခံျပည္သူလူထု    စီးပြားေရး အေထာက္အကူ ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္႐ုံမက တိုင္းျပည္အတြက္ လည္း  ႏိုင္ငံျခားေငြရရွိမည့္   အေျခခံေကာင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႐ိုးရာယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ားလည္း ေတာင္ကလပ္မွာ ရွိတာမို႔ ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားတာက ေျပာစရာမလို။

ဤသို႔ျဖင့္ ေတာင္မႀကီးေပၚက နာမည္ေက်ာ္ ဟိုတယ္ သို႔ ေရာက္သည္။ ဘယေဆးဥယ်ာဥ္ေတြ၊ ျပတိုက္ေတြ၊ စႏၵကူးေတာေတြဆီ ေရာက္သည္။ (ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရာက္ခဲ့ သည့္ ထိုအခ်ိန္က ပုပၸားေတာင္ ဘယေဆးဥယ်ာဥ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အသစ္ဖြင့္ ဘယေဆးဥယ်ာဥ္သို႔ သစ္ပင္ မ်ား ေပးပို႔ထားရလို႔ လက္က်န္အနည္းအက်ဥ္းပဲ ရွိေတာ့ သည္။) ထို႔ေနာက္ ေတာင္ကမ္းပါးယံေကြ႕ပတ္ ေဖာက္ လုပ္ထားေသာ ျမင္းစီးလမ္းတိုင္း အဆုံးအထိ ကားျဖင့္ ၾကည့္ျဖစ္၏။ မိုင္အခ်ဳိ႕  ရွည္လ်ားေသာ  ျမင္းစီးလမ္း အဆုံးမွာ ရြာေတြ ရွိသည္။ ျမင္းစီးလမ္းက ရြာလယ္မွာ ဦးခိုက္ အဆုံးသတ္သည္။ ရြာထဲမွာ ျမင္းစီးလမ္းအဝင္ မွာ ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုက ဆီးႀကိဳထားသည္။

''ကြန္ကရစ္လမ္းေပၚ ႏြားလွည္း မေမာင္းရ'' တဲ့။

ေဒသခံေတြ အက်ဳိးစီးပြားမျဖစ္ဘဲ

ကြန္ကရစ္လမ္းဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လာခဲ့ၾကေသာ ျမင္းစီးလမ္းျဖစ္သည္။ ဖိုးဝွီးလ္ကားႏွစ္စီးႏွင့္ ေရာက္ လာၾက ကုန္ေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျမင္ေတာ့ ရြာခံေတြက အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္သူမ်ားထင္လို႔ အသီးသီးရင္ဖြင့္ၾက သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ ငွက္ေပ်ာ စိုက္ အသက္ေမြးၾကၿပီး ၿခံထြက္ငွက္ေပ်ာေတြကို ပုပၸား ေတာင္ကလပ္သို႔ ပို႔ကာေရာင္းခ်ၾကရေသာ စီးပြားေရးက အဓိက ျဖစ္ေန၏။ ယခု ''သူတို႔ ငွက္ေပ်ာပို႔ေနက်''၊ ယာထြက္သီးႏွံေတြ  ပို႔ေနက်၊  ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္ ဖလွယ္ရာတြင္    အသုံးျပဳေနက်   လွည္းလမ္းကို ေတာင္မႀကီးေပၚရွိ အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ႀကီးက ဟိုတယ္ တည္းသူမ်ားအတြက္ ျမင္းစီးကြန္ကရစ္လမ္းမႀကီး ေဖာက္လိုက္သတဲ့။ အဆိုပါ လမ္းမႀကီးေပၚ လွည္း မေမာင္းရဟု  ပိတ္ပင္လိုက္လို႔၊  ရြာက  ငွက္ေပ်ာေတြ၊ ယာထြက္သီးႏွံေတြ၊  အျခားဘာသာေရး၊   လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးကိစၥေတြအတြက္ ပုပၸားေတာင္ ကလပ္ႏွင့္ ပုပၸားၿမိဳ႕တြင္းသြားလာဖို႔ အခက္ေတြ႕ကုန္ၾကရသတဲ့။ ပုပၸားေတာင္ကလပ္ႏွင့္ ပုပၸားၿမိဳ႕တြင္းသို႔ သြားလိုလွ်င္ ေတာင္မႀကီးကို ပတ္ၿပီးမွ သြားၾကရသတဲ့။

ေၾသာ္- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႀကီး ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါမွ ေဒသခံေတြ အက်ဳိး စီးပြားမျဖစ္ဘဲ စီးပြားပ်က္ ဒုကၡေရာက္ကုန္ၾကသည့္ ဥပမာ။ သည္လိုအျဖစ္မ်ဳိးက ျမန္မာျပည္မွာ ေနရာအႏွံ႔ ရွိႏိုင္သည္။

လီက်င့္ပုံရိပ္

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လီက်င့္ၿမိဳ႕ သို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႏၲေလးမွ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးအဖြဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိၾကသည္။ လီက်င့္က ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ထိပ္ႏွင့္ တစ္တန္းတည္းေလာက္မို႔ ေမလမွာပဲ အေအး ဓာတ္ရွိေသးသည္။ လီက်င့္က ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ သလို ႏွင္းခေမာက္ေဆာင္း ေရခဲေတာင္မ်ားေၾကာင့္လည္း နာမည္ေက်ာ္သည္။ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပဧည့္သည္ မ်ား စိတ္ဝင္စားၾကသည့္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၏ ဗိသုကာ႐ိုးရာလက္မႈပစၥည္း၊    တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ၊ တိုင္းရင္းသားအဝတ္အထည္ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား ကို ေလ့လာဝယ္ယူႏိုင္႐ုံမက ေရခဲေတာင္သို႔လည္း တက္ေရာက္ႏိုင္၏။ လီက်င့္ၿမိဳ႕ကို ယခုႏွစ္မ်ား အတြင္း (အထူးသျဖင့္ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ က်င္းပၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မ်ားအတြင္း) ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္မ်ားကိုထပ္မံ သေဘာက်ေစသည့္အခ်က္က      ''လီက်င့္ပုံရိပ္'' (Inpression Lijning) ကပြဲ ျဖစ္သည္။

ေရခဲေတာင္၊ မိုးတိမ္၊ ဆီးႏွင္း၊ သစ္ေတာႏွင့္ ေတာင္ တန္းတို႔၏ သဘာဝေနာက္ခံကားတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအကမ်ားကို လူအင္အား၊ ပစၥည္းအင္အား၊ ဂီတစြမ္းအားျဖင့္ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖမႈမွာ အံ့မခန္းျဖစ္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား မ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ နယ္ေျမဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အဆိုပါ ကပြဲအစီအစဥ္က မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။ တကယ္ ေတာ့ မည္သည့္စီမံကိန္းမ်ဳိးျဖစ္ေစ ေဒသခံတို႔၏ အက်ဳိး စီးပြားကို မထိခိုက္ေစရ။ ပိုမိုအက်ဳိးရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္၊   တိုင္းျပည္အတြက္   အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေစေသာ္ လည္း  ေဒသခံမ်ား လူစဥ္မမွီတာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ေစရ။ ေဒသခံမ်ားအတြက္လည္း  အက်ိဳးျဖစ္ေစေရး ဦးစားေပး ၾကရမည္။ Liziang ၿမိဳ႕က လီက်င့္ပုံရိပ္(Inpression Lijaing)ကပြဲမွာ ကျပတင္ဆက္ စီစဥ္သူအားလုံးက  ေဒသခံေတြခ်ည္းတဲ့။ လူ ၅ဝဝေက်ာ္သာမက ျမင္းေကာင္ ေရ ၁ဝဝ ေက်ာ္ပါ  အလုပ္ရကုန္သည္။  ထိုကပြဲကို ျပည္တြင္းျပည္ပက    လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားသျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အစားအေသာက္၊ ႐ိုးရာအဝတ္ အထည္၊ တည္းခိုေနထိုင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လည္း ျဖစ္ထြန္းလာသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အနည္းဆုံး တစ္ေန႔   ေလးပြဲ   ကျပလ်က္ရွိသည့္   လီက်င့္ပုံရိပ္ (Inpression Lijaing)ကပြဲကို  တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ကမၻာ ေက်ာ္  ဒါ႐ိုက္တာ    Zhang Yimo  က  ဦးေဆာင္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ားရဲ႕ဝင္ေငြက ပိုေကာင္းေနပါတယ္

ယူနန္ျပည္တြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္း သား ၁ဝ မ်ဳိးတို႔၏  လူေနမႈစ႐ိုက္ပုံစံ၊   ဓေလ့ထုံးစံ၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ၃၆ဝ ဒီဂရီ ျမင္ကြင္းက်ယ္ လဟာျပင္ တင္ဆက္မႈပုံစံ ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ထူးျခား တိုက္ဆိုင္ေသာ ဂီတေနာက္ခံတြင္ ႐ိုးရာဗုံးႀကီးသံ၊ ဗုံတို သံ၊ ေၾကးေမာင္းသံ၊ လင္းကြင္းသံမ်ားျဖင့္ ေတာင္ကုန္း ဥမင္ ဆက္တင္ႀကီးတြင္ သက္ခ်ည္၊ တက္ခ်ည္၊ ေျပးခ်ည္ လႊားခ်ည္၊ ခုန္ခ်ည္ ေပါက္ခ်ည္၊ အုပ္စုလိုက္ ကျပၾကမႈမွာ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္လွသည္။  သစ္သားတံတားေပၚမွ ျမင္းစီးတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ျမင္းေရးျပကြက္၊ ႐ိုးရာဓေလ့ ထုံစံေဖာ္သည့္ ျပကြက္မ်ားက အံ့မခန္းရွိသည္။

ထူးျခားသည္က အဆိုပါ ကပြဲႀကီးတြင္ ပါဝင္တင္ဆက္ သူမ်ား အားလုံးမွ ေဒသခံ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာက ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သီခ်င္း၊ ဂီတ၊ အဆို၊ အက၊ သ႐ုပ္ျပ၊ ဧည့္ႀကိဳဝန္ထမ္းမွအစ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား မ်ားခ်ည္း ျဖစ္၏။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ကျပလ်က္ရွိၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ သုံးပြဲမွ ေလးပြဲအထိ တင္ဆက္ရသည္ဟု ဆိုသည္။ လီက်င့္ျမဴနီစီပယ္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက 'ဒီ'ကပြဲ စီစဥ္တာက ေဒသခံ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားနဲ႔ အာဏာ ပိုင္မ်ားက စီစဥ္တာပါ။ အခု ''ကပြဲမွာ ပါဝင္ၾကတဲ့ ေဒသခံ မ်ားဆိုရင္ သူတို႔ဝင္ေငြက ကြၽန္မတို႔ လစာထက္ေတာင္ ပိုေကာင္းေနပါတယ္''ဟု အားရဝမ္းသာ ေျပာျပသည္။ လီက်င့္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာ ၾကသူမ်ား၊ Yulong ေရခဲေတာင္သို႔ တက္ေရာက္ၾက သူမ်ားအျပင္ ယခု ''လီက်င့္ပုံရိပ္'' ကပြဲသို႔ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူ ဧည့္သည္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းၾကသည္။ ေက်းလက္ေန လူငယ္မ်ားအတြက္ ''လီက်င့္ပုံရိပ္'' ကပြဲက မ်ဳိးဆက္ ပြားမျပတ္ အလုပ္ရေစခဲ့ၿပီ။

ျမင္စိုင္းေခတ္ ကာခ်င္းေတြႏွင့္

ကြၽန္ေတာ္က ''လီက်င့္ပုံရိပ္'' ကပြဲကို ၾကည့္႐ႈေနရင္း စိတ္ကူးေတြ ယဥ္ေနမိ၏။ မႏၲေလးေတာင္ ေနာက္ခံႏွင့္ မန္းရာျပည့္ကြင္းႀကီးမွာ    ေတာင္တိမ္လိပ္မ်ားႏွင့္ ညိဳ႕ဆိုင္းေနေသာ  မႏၲေလးေတာင္ေပၚက  ေစတီေတြ ေစာင္းတန္းေတြမွာ မီးေရာင္တလက္လက္ လင္းေန သည္။ ေတာင္ေျခရာျပည့္ကြင္းႀကီးထဲက သေရေခတၱရာ ဆက္တင္၊ ပုဂံဆက္တင္၊ ဟံသာဝတီ ဆက္တင္၊ အင္းဝ ဆက္တင္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ႀကီး၌ ေထာင္ခ်ီေသာ ဇာတ္ ေကာင္ေတြက ဂီတျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ၾကမည္။ ျမင္စိုင္းေခတ္ ကာခ်င္းေတြႏွင့္ ျမင္းတပ္၊ ဆင္တပ္ေတြ ခ်ီၾကမည္။

ကပြဲႀကီး၏ လက္ယာဘက္မွာ ၄၈  ရပ္ေသာျပာသာဒ္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕႐ိုးေနာက္ခံ က်ဳံးအတြင္းမွာက ရတနာပုံေခတ္ ေရတပ္ႀကီး ခင္းက်င္းမည္။ နန္းတြင္းထဲမွာ ကုန္းေဘာင္ ေခတ္ေႏွာင္း၊ ရတနာပုံေနျပည္ေတာ္၏ သ႐ုပ္သကန္ျပ ပြဲႀကီးလည္း ရွိမည္။ မႏၲေလးဝန္းက်င္ လယ္မရွိ၊ ယာမရွိ ေတာ့ေသာ လယ္သမား၊ ယာသမား၊ ကိုင္းသမားႏွင့္ သူတို႔သားသမီးေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရ ၾကတာေပါ့။ ယုတ္စြအဆုံး ကပြဲႀကီးမွာ ေထာင္ခ်ီေသာ လွည္းတပ္ႀကီးလည္း ပါမွာမို႔ လယ္မထြန္ရေသာ၊ ယာ မထြန္ရေသာ လွည္းမဆြဲရေသာေၾကာင့္ ေရာင္းစားခံၾကရ မည့္ ႏြားညိဳႏြားျပာ ႏြားရွဥ္းေတြလည္း အလုပ္ရၾကတာ ေပါ့။

ဤသို႔၊ ဤပုံ၊ ဤႏွယ္ စိတ္ကူးယဥ္မိေသာ္ျငား လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ေပါင္း၆ဝနီးပါးကတည္းက လူထုရင္ျပင္အျဖစ္ ထင္ရွားအသုံးဝင္ခဲ့ေသာ မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ မန္း ရာျပည့္ကြင္းဆိုတာက ရတနာပုံ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ ပုဂၢလိကလက္ေရာက္ေနတာ  ႏွစ္သုံးဆယ္ျပည့္လုၿပီ။ နန္းတြင္းဆိုတာကလည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္ကတည္းက လူထုေနရာ မဟုတ္ခဲ့မင့္ဟာပဲ။    ။

ဆူးငွက္

No comments:

Post a Comment