Latest News

Thursday, June 14, 2018

သီးစုံ ေခ်ာကလက္ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြ

သီးစုံ ေခ်ာကလက္ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြ

ထရန္႕ ႏွင့္ ကင္ ဂ်ဳံအန္း တုိ႕၏ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြက ျပီးဆုံးသြားခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ေဒၚနယ္ ထရန္႕ကေတာ့ အလြန္ကုိ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ျပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည္ဟု ေျပာဆုိသြားခဲ့ေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေဒၚနယ္ထရန္႕ အေၾကာင္းကုိ ေကာင္းစြာ သိနားလည္ထားၾကေသာ  ႏူိင္ငံတကာမွ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားကမူ အဆုိပါ စကားမ်ားသည္ အမွန္တရားမ်ား ႏွင့္ လုိက္ဖက္ ဆီေလ်ာ္ျခင္း မရွိလွဟု ေျပာဆုိခဲ့ၾကေပသည္။ မၾကာေသးမီကမွ ေကာင္းမိေကာင္းရက္ႏွင့္ လက္မွတ္ထုိးလာခဲ့ေသာ G 7 ပူးတဲြေၾကျငာ စာတမ္းကုိ ကေနဒါ ေလေၾကာင္းပုိင္နက္မွ မထြက္ခြာမီ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ပင္ ၎မွ ဆုတ္ျဖဲခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္ကုိ သိထားၾက၍လည္း ျဖစ္သည္။

၎တုိ႕၏ စကားမ်ား ကုိ ေဘးဖယ္ျပီး တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာသည္ကုိ ျပပါဆုိက  ေန႕လည္စာ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ သီးစုံ ေခ်ာကလက္ ကိတ္မုန္႕ၾကီးသာ ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

“ကုိရီယား ကၽြန္းဆြယ္တြင္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္” ဟု ၎တုိ႕ ႏွစ္ဦး က လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ထရန္႕ က ေျမာက္ကုိရီယား လုံျခဳံေရး ကုိ အျပည့္အ၀ အာမခံခ်က္ေပးခဲ့ျပီး ကင္ ကလည္း မယိမ္းမယုိင္ ခုိင္ျမဲေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ညဴလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိက၀တ္ ျပဳခဲ့ေပသည္။ ထုိ႕အျပင္ အဆုိပါ ေၿကျငာခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အစုိးရ အခ်င္းခ်င္း အဆင့္အသီးသီးတြင္ ျမန္ႏူိင္သွမွ် အျမန္ဆုံး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ဟုလည္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

သုိ႕ေသာ္ အဆုိပါ ေၾကျငာခ်က္သည္ ဧျပီလ ၂၇ ရက္ေန႕က ကင္ ဂ်ဳံအန္း ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီယား သမၼတ မြန္ ေဂ်းအင္ တုိ႕ လက္မွတ္ထုိး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကျငာခ်က္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ျပတ္ျပတ္သားသား မရွိ ေ၀့လည္ေၾကာင့္ပါတ္ သာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိႏူိင္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ အဆုိပါ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား အား ေရွ႕ေလ်ာက္မည္သုိ႕ အေကာင္အထည္ ေဖၚသြားမည္ကုိ မူကား တခုတေလမွ်ပင္ ရည္ညႊန္းခဲ့ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႕ေသာ္ အေမရိကန္ ႏူိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး မုိက္ ပြန္ပရုိ သည္ ေရွ႕အပါတ္ထဲတြင္ ေျမာက္ကုိရီယား အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျပီး လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပါတ္ရန္ စတင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟူ၍ေတာ့ ထရန္က ေျပာဆုိခဲ့ေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေၾကျငာခ်က္ တခုတည္းကုိသာ ၾကည့္၍ သုံးသပ္ရမည္ဆုိက သူတုိ႕ထဲမွ တဦးဦးက စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ႏွင့္အမွ် ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား အလြယ္တကူ ပင္ ကခၽြတ္ကေခ်ာ ျဖစ္သြားႏူိင္သည့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကုိရီယား ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မၾကာခဏ ျပဳိလဲသြားရသည္မွာလည္း အတိတ္က သက္ေသခံလ်က္ ရွိေနသည္။ သုိ႕အတြက္ အတုိခ်ဳပ္ ေျပာရလ်င္ ထုိကဲ့သုိ႕ ထပ္မျဖစ္ရန္ အဆုိပါ ေၾကျငာခ်က္တြင္ တစြန္းတစမွ်ပင္ အာမခံခ်က္ မေတြ႕ခဲ့ရေပ။

ကင္ ဂ်ဳံအန္း အဖုိ႕ကလည္း အဆုိပါ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ရသည့္အတြက္ အထူးပင္ ရႊင္ျမဴး အားတက္ခဲ့သည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ ေသာ အေနအထားမ်ဳိးကုိ သူ၏ အဖုိး ကစ၍ အေဖျဖစ္သူ အထိ လြန္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ ခဲ့ၾကရသည္။  အာရွရွိ ဆင္းရဲေသာ ႏူိင္ငံေလး မွ ေခါင္းေဆာင္တဦးအား Air Force One ေလယာဥ္ၾကီး ျဖင့္ ကမၻာ အင္အားအၾကီးဆုံး ႏူိင္ငံမွ လြန္စြာ ေမာက္မာသည္ဟု သတင္းၾကီးေနေသာ သမၼတကပင္ တကူးတက လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရသည့္အထိ ကင္ က ဖန္တီးႏိူင္ခဲ့ေပသည္။ ထုိမွ်သာ မကေသး အေမရိကန္ အလံ ႏွင့္ ပင္ အတူယွဥ္တဲြ၍ ေျမာက္ကုိရီယား အလံကုိ ကမၻာျမင္ကြင္းတြင္ အတူ ခ်ိတ္ဆဲြျပသႏူိင္ခဲ့ေပသည္။ ထုိသုိ႕ေသာ အျခင္းအရာ မ်ားကုိ ဂုဏ္ယူ ၀င့္မၾကြားပဲ အဘယ္သူ ေနႏူိင္အံ့ေပမည္နည္း။ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ၾကည့္ေနသူမ်ားကလည္း ထရန္႕ ႏွင့္ ကင္ တုိ႕ႏွစ္ေယာက္ လက္ဆဲြ ႏႈတ္ဆက္ျပီး စၾကၤန္လမ္း အတုိင္း အတူ တြဲေလ်ာက္လာသည္ကုိ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္လာရသည့္အခါ စိ္တ္ကူးယဥ္ သိပၸံ ဇာတ္လမ္းမ်ား ၾကည့္ေနရသည့္အလား ယုံရႏူိးႏူိး ႏွင့္ ဇေ၀ဇ၀ါ ခံစားခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရသည့္ အထိပင္။

ကင္ အဖုိ႕ကေတာ့ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကုိ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျပီဟု ေသခ်ာေပါက္ ခံယူသြားခဲ့မည္မွာလည္း မလဲြဧကန္ပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြ မတုိင္မီ ည က ကင္ ၏ စကၤာပူ ျမဳိ႕တြင္း လွည့္လည္ သြားလာေနပုံမ်ားကုိ ေျမာက္ကုိရီယား သတင္းစာ ျဖစ္ေသာ ရုိေဒါင္း ဆင္မန္း (Rodong Sinmum) က အခ်ပ္ပုိၾကီး ထည့္သြင္း၍ တခမ္းတနား ပုံႏွိပ္ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။ Marina Bay Sand ဟုိတယ္ၾကီး၏ အျပင္ဖက္ ေရွာ့ပင္း ေမာၾကီး အ၀င္၀ တြင္ ေျမာက္ကုိရီယား အာဏာရွင္ေလး အား ျဖတ္ကနဲ ျမင္ရႏူိးျဖင့္ လာေရာက္ စုျပဳံေနၾကေသာ စကၤာပူ ႏူိင္ငံသား မ်ားက တုိးမေပါက္ေအာင္ပင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။

၂၀၁၁ တြင္ ဖခင္ ျဖစ္သူ၏ အရုိက္အရာကုိ ဆက္ခံခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ကင္ အဖုိ႕ တတိယေျမာက္ ျပည္ပ ခရီးစဥ္ ျဖစ္ျပီး ပထမ ႏွစ္ၾကိမ္က ယခုႏွစ္ မတ္လ ႏွင့္ ေမလ အတြင္းက တရုတ္ျပည္သုိ႕ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ကင္ ၏ ပုံစံသည္ လုံး၀ အျပစ္ေျပာစရာ မရွိေအာင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ႏွင့္ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ ရွိလွပုံကုိ ကမၻာတ၀ွမ္းက မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။ မ်က္ႏွာက တျပဳံးျပဳံး ႏွင့္ စကၤာပူ၏ မီးေရာင္တလက္လက္ ေတာက္ပေနေသာ ည ရႈ႕ခင္းမ်ား ေနာက္ခံႏွင့္ ဆယ္လ္ဖီ ပင္ ဆဲြလုိက္ေသးသည္။ (စကၤာပူ အစုိးရကလည္း ျမဳိ႔ေတာ္ေန လူမ်ားကုိ မီးမ်ား ဖြင့္ထားၾကရန္ ေျပာထားခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္)၊ ေျမာက္ကုိရီယား သတင္းစာ ေဆာင္းပါးတြင္ စကၤာပူ၏ အေတြ႕အၾကဳံ ဗဟုသုတ မ်ား ကုိ ႏူိင္ငံ ဖြံ႕ျဖဳိးေရး အတြက္ ဥကၠဌၾကီးမွ သယ္ေဆာင္လာေပဦးမည္ဟု လည္း ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္ကုိရီယား သမၼတ မြန္ ေဂ်အင္းက ေမွ်ာ္လင့္ေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနပုံရွိသည့္ စကၤာပူသုိ႕ လာေရာက္ႏူိင္ေရး ျဖစ္မလာခဲ့ရေသာ္လည္း သူ၏ ေနာက္ကြယ္မွ ၾကဳိးပမ္းမႈေၾကာင့္ အခုလုိ သူတုိ႕ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆုံခြင့္ ရခဲ့သည္ကုိ ၾကည္ႏူးေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ သမၼတ ရုံးမွ ကင္ ႏွင့္ ထရန္႕ ႏွစ္ေယာက္သား လက္ခ်င္းဆဲြ ႏႈတ္ဆက္ေနၾကပုံကုိ တီဗီ မွ ၎ ၾကည့္ေနသည့္ ဓါတ္ပုံ ကုိ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သူတင္မက တရုတ္ျပည္ကလည္း အလားတူ ေက်နပ္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ တရုတ္တုိ႕ အဖုိ႕က မိမိတုိ႕ ရရွိထားျပီးေသာ ေဒသတြင္း ၾသဇာ ေညာင္းေနမႈကုိ အတိမ္းအေစာင္း မရွိေစရပဲ စစ္ျဖစ္ႏူိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏူိင္ခဲ့ျပီ မဟုတ္ပါလား။

သုိ႕ေသာ အေမရိကား ၏ ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္မူကား ယခု ထိပ္သီးေတြ႕ဆုံပဲြသည္ အခြင့္အလန္းမ်ား လက္လႊတ္ခဲ့ရသည့္ ပဲြဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကုိရီယား အဖုိ႕ကား ၎တုိ႕ အလြန္အမင္း ေတာင့္တေနေသာ အရာ ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့ရေသာ္လည္း ထရန္႕အဖုိ႕ကား မဆုိသေလာက္သာ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းခဲ့ရေပသည္။ လက္မွတ္ေရးထုိးအျပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေတာင္ကုိရီယား ႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ ရွိေသာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ အားလုံး ရပ္ဆုိင္းျပစ္မည္ဟု ေၾကျငာသြားခဲ့သည္။ ဤသည္ကလည္း ကင္ အဖုိ႕ ေနာက္ထပ္ သူ အလုိခ်င္ဆုံး အရာတခု ရရွိသြားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ထုိအခ်က္က ထရန္႕ သာ မသိေသာ္လည္း အေမရိကန္တုိ႕ ဖက္မွ ေျပာမျပႏူိင္ေလာက္ေအာင္ ၾကီးမားေသာ လုိက္ေလ်ာမႈၾကီး ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ား က တညီတညြတ္တည္း သုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဂူအမ္ ကၽြန္းရွိ အေမရိကန္ စစ္စခန္းမ်ားဆီမွ ဗုံးၾကဲတုိက္ေလယာဥ္ မ်ားစြာကုိ ေတာင္ကုိရီယား ေရာက္ေအာင္ ပ်ံသန္းရသည့္ စရိတ္က အလြန္ပင္ ၾကီးျမင့္လွ၍ ထရန္႕ေျပာသလုိ အေမရိကန္ တုိ႕ အတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာ သြားခဲ့ရသည္မွာ မွန္ေပသည္။ တခ်ိန္ခ်ိန္ တြင္ ကုိရီယား ကၽြန္းဆြယ္ရွိ သူ႕တပ္မ်ားကုိ အိမ္သုိ႕ ျပန္ေခၚမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။ ဤမွ်သာ မကေသး  ေျမာက္ကုိရီယား သုံးေနက် စကားလုံး ကုိပင္ ငွားရမ္းသုံးစဲြျပီး  စစ္ေရး ေလ့က်င္မႈမ်ားသည္ တမင္တကာ ရန္စသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္၍ ယခုလုိ သံတမန္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား စတင္လာေတာ့မည့္ အခ်ိန္မ်ဳိး တြင္ မျဖစ္သင့္ေတာ့ ဟု ဆုိသည္။

အတုိခ်ဳပ္ဆုိရက ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပါတ္မ်ား အထိ ကင္ ဂ်ဳံအန္းေပၚ ကုိင္တြယ္ထားႏူိင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္၏  ၾသဇာ အရွိန္အ၀ါကား ယခုအခါ ေလ်ာ့ပါး က်ဆင္းသြားခဲ့ရျပီ ျဖစ္သည္။

လွစို​း​ေ၀


ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႕ထုတ္ The Economist တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ Zero Summit Gain ကုိ ကုိးကား တင္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post