Latest News

Saturday, June 2, 2018

မိုးရာသီႏွင့္ ယင္ေကာင္အႏၱရာယ္

မိုးရာသီႏွင့္ ယင္ေကာင္အႏၱရာယ္

ယင္ေကာင္ဆိုတာ  ယင္ေကာင္ဟာ   ဥဘဝမွေလာက္ဘဝ၊ ေလာက္ဘဝမွပိုးတံုးလံုးဘဝ၊ ပိုးတံုးလံုးဘဝမွယင္ေကာင္ဘဝသို႔ ဘဝ သံုးမ်ဳိးေျပာင္းလဲ၍ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ယင္မတစ္ေကာင္ဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ငါးရက္ကိုတစ္ႀကိမ္က် ဥဥေလ့ရွိကာ  တစ္ႀကိမ္လွ်င္ဥေပါင္း  ၁ဝဝ မွ ၁၅ဝ ခန္႔အထိရွိတတ္ၿပီး အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္တစ္ေနရာတည္းမွာ ဥခ်ေလ့ရွိပါ တယ္။

ယင္မမ်ားဟာ သန္႔ရွင္းေျခာက္ေသြ႕တဲ့ေနရာမွာ ဥခ်ေလ့မရွိဘဲ လူႏွင့္ တိရစၧာန္တို႔၏မစင္မ်ား၊ ပါးစပ္မွ ေထြးထုတ္လိုက္ေသာ ခြၽဲသလိပ္မ်ား၊ တိရစၧာန္ အေသအပုပ္ေကာင္မ်ား၊ သစ္သီးသစ္ရြက္ အပုပ္အသိုးမ်ား၊ အမႈိက္ပံုးမ်ားႏွင့္  မစင္အညစ္အေၾကးရွိရာ    ေနရာမ်ားတြင္သာ ဥမ်ားဥခ်ေလ့ရွိပါတယ္။ ၎ဥမ်ားဟာ  အလြန္ ေသးငယ္ၿပီး လံုးရွည္ရွည္သဏၭာန္ ရွိပါတယ္။ ယင္မတစ္ေကာင္၏အရြယ္အစား ေပၚမူတည္၍ ထိုယင္မ၏ သက္တမ္း ႏွစ္လ တာကာလအတြင္း ဥေပါင္း ၁ဝဝဝ မွ  ၃ဝဝဝေက်ာ္ အထိ ဥခ်ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။

ဥဘဝမွေလာက္ဘဝ ယင္ဥေတြဟာ အညစ္အေၾကးမ်ားရွိရာေနရာမွာ ဥၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ ၁၂ နာရီ အတြင္း ေလာက္ဘဝသို႔ကူးေျပာင္းသြား ၾကတယ္။   ေလာက္တစ္ေကာင္၏အရြယ္အစားဟာ ၁/၄ လက္မခန္႔ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ သဏၭာန္ရွိၿပီး ဦးေခါင္းပိုင္းမွာခြၽန္၍ အၿမီးပိုင္း(ဖင္ပိုင္း)မွာ လံုးဝိုင္းေနပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ မွာ အဆစ္ ၁၂ ပိုင္းရွိပါတယ္။ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔တြားသြားေလ့ရွိၿပီး အခ်ိန္ရွိသ၍ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုသာ အစာအာဟာရ အျဖစ္ မွီဝဲေနၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ တစ္ေန႔ တျခားႀကီးထြား လာၾကၿပီး ရက္သတၱႏွစ္ပတ္၊ သံုးပတ္ၾကာတဲ့ အခါ အစြမ္းကုန္ႀကီးလာၿပီးေနာက္ လံုးဝအစာမစားေတာ့ဘဲ သံုး၊ ေလးရက္ခန္႔ ၿငိမ္သက္ေနၾကပါ ေတာ့တယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ဟာ ပိုးတံုးလံုးဘဝသို႔ေရာက္ရန္ အားယူခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ေလာက္ဘဝမွပိုးတံုးလံုးဘဝ ပိုးတံုးလံုးဆိုတာ ေလာက္ဘဝမွၿငိမ္သက္စြာေနၿပီးေနာက္  ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အျဖဴေရာင္ ရွည္ရွည္ဝိုင္းဝိုင္းေလးမ်ားျဖစ္တယ္။  အစ ပထမတြင္ အေရာင္ျဖဴေနရာမွ ေနာက္ပိုင္းမွာ  အေရာင္ညိဳလာတယ္။  ပိုးတံုးလံုးဘဝမွာ အစာမစားေတာ့ဘဲ အသက္ပဲ႐ွဴတယ္။ပိုးတံုးလံုးရဲ႕အေပၚယံအခြံဟာ အနည္းငယ္ မာလာၿပီး ေနာက္ ယင္းအခြံတြင္းမွာ ယင္ေကာင္၏ ေျခ၊ လက္၊ ဦးေခါင္းအဂၤါရပ္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ပီျပင္လာရန္ ခုနစ္ရက္မွ် အခ်ိန္ယူရတယ္။ ယင္ေကာင္၏ အဂၤါရပ္မ်ားျပည့္စံုသြားတဲ့ အခါမွာေတာ့ ၎ယင္ေကာင္ေပါက္ စဟာ ပိုးတံုးလံုး၏အခြံကိုေဖာက္ထြင္း၍ ျပင္ပသို႔အေတာင္ပံခတ္၍ပ်ံသန္းသြားပါေတာ့တယ္။

ပိုးတံုးလံုးဘဝမွယင္ေကာင္ဘဝ ယင္ေကာင္ေတြဟာ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ အတိုင္း ပိုးတံုးလံုး၏အခြံမာကိုေဖာက္ထြက္ လာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြား သည့္အခ်ိန္အထိ မစင္ႏွင့္အညႇီအေဟာက္ အပုပ္အသိုးမ်ားေပၚတြင္ နားလိုက္၊ စားလိုက္၊ အန္ခ်လိုက္ျဖင့္ ဤနည္းအတိုင္း အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာသို႔ လူးလာေခါက္ျပန္ ပ်ံသန္းေလ့ရွိ ၾကပါတယ္။

ယင္ေကာင္မ်ားက ၎တို႔ကိုယ္ေပၚရွိ ႏႈတ္သီး၊ ဦးမွင္၊ ေျခေထာက္တို႔ျဖင့္ မစင္ရွိရာ၊ အပုပ္ အသိုးရွိရာမ်ားတြင္ ရပ္နား လိုက္စဥ္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားဟာ ယင္ေကာင္ႏွင့္ တစ္ပါတည္း တြယ္ကပ္ပါသြားၾကတယ္။ မိုးရာသီႏွင့္ ယင္ေကာင္အႏၲရာယ္  ယင္ေကာင္ေတြဟာ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး လူသားေတြကိုေရာဂါျဖစ္ေအာင္ အၿမဲေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနတဲ့ မိစၧာ သတၱဝါမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ မိုးဦးရာသီမွာ အလြန္ေပါမ်ားစြာ ေတြ႕ရတယ္။ မိုးဥတုတြင္ သရက္၊ နာနတ္၊ ပိႏၷဲ၊ ဒူးရင္း၊ ကနစိုစတဲ့   ရာသီစာသစ္သီးဝလံမ်ားေပါမ်ားၾက သလို သားငါးပုစြန္မ်ားလည္း  ေပါမ်ားခ်ိန္ျဖစ္တယ္။  

အညႇီအေဟာက္ႀကိဳက္ေသာ ယင္ေကာင္မ်ားအဖို႔  မိုးရာသီမွာ  အထူး မ်ားျပားစြာေပါက္ပြားလာၾကတယ္။ ယင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ား ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ ယင္ေကာင္ေတြကို ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႕ ေနက်ျဖစ္ တာေၾကာင့္ အထူးတလည္ေၾကာက္စရာမလို ဟုထင္မွတ္ေနၾကေသာ္လည္း   ေဆးပညာ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ျမင္ တတ္မွသာ မိမိအႏၲရာယ္ ကို သိျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

လူတို႔စားေသာက္မည့္ထမင္းဟင္းလ်ာမ်ား၊ သစ္သီးဝလံမ်ား၊ မုန္႔ပဲသေရစာမ်ားေပၚကို ယင္ေကာင္ေတြ လာေရာက္နားလိုက္တဲ့အခါ ၎တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ ေပၚမွာတြယ္ကပ္ပါလာတဲ့ ပိုးမႊား ေတြဟာလည္း လူတို႔၏အစားအစာေပၚ က်န္ရစ္ေနခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယင္နားထားတဲ့ အစားအစာကို စားမိတဲ့အခါ ကာလဝမ္းေရာဂါ၊ တိုက္ဖိြဳက္ ေခၚ အူေရာင္ငန္းဖ်ား ေရာဂါ၊ အထက္လန္ ေအာက္ေလွ်ာ ေခၚေရငတ္ဝမ္းက်ေရာဂါ၊  ဝမ္းေဖာဝမ္းေရာင္ ေရာဂါ၊ ေသြးဝမ္းသြား ေခၚ ဝမ္းကိုက္ ေရာဂါတို႔ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။

၎ေရာဂါေတြဟာ ကပ္ေရာဂါသဖြယ္  လူသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြကို  ဒုကၡ ေပးတတ္ပါ တယ္။ အဲဒီကူးစက္ေရာဂါေတြ ကင္းေဝးေစႏိုင္သည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္မွာထိုေရာဂါေတြမျဖစ္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ နည္းပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ မူလတရားခံျဖစ္တဲ့ ယင္ေကာင္၏အႏၲရာယ္ကို  ေရွးဦးစြာ ကာကြယ္ ထားၾကရမွာျဖစ္တယ္။ ယင္ေကာင္သုတ္သင္နည္း ယင္ေကာင္အႏၲရာယ္မွ   ကင္းေဝးဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းႏွင့္ မရပါဘူး။ အိမ္ေထာင္စုတိုင္း၏ စုေပါင္းအား ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကဖို႔လိုပါတယ္။

(၁) ယင္ေကာင္ေတြႏွစ္သက္တဲ့   ဥပမာ - သရက္သီးအခြံ၊   နာနတ္သီးခြံတို႔လိုစြန္႔ပစ္ အစားအစာေတြကို  ပလတ္စတစ္ အိတ္ႏွင့္  လံုေအာင္ထုပ္၍ အမိႈက္ပံုးထဲ စနစ္တက် စြန္႔ပါ။ ခ်က္ခ်င္းမစားျဖစ္ေသးပါက ေရခဲ ေသတၱာ ထဲတြင္ သိမ္းပါ သို႔မဟုတ္ ေလဝင္ ေလထြက္ေကာင္းကာ  ယင္မနားႏိုင္သည့္  အုပ္ေဆာင္းျဖင့္  ဖံုးအုပ္ထားပါ။

(၂) သဘာဝေအာ္ဂဲနစ္နည္းျဖင့္ ယင္ေကာင္ေတြကို  ႏွိမ္နင္းလို႔ ရပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာခြံ အနည္းငယ္ကို ရွလကာ ရည္နဲ႔ ေရာပါ။  ေရာၿပီးလွ်င္ ငွက္ေပ်ာသီးနံ႔ ထြက္လာေအာင္ လႈပ္ေပးပါ။ ၿပီးရင္ ေသာက္ေရသန္႔ဘူး အလြတ္ တစ္လံုးထဲကို ယင္ေကာင္ေတြ  ဝင္ႏိုင္ေလာက္တဲ့     အေပါက္ငယ္ေတြ ေဖာက္ထားပါ။ ငွက္ေပ်ာခြံနဲ႔ ရွလကာေဖ်ာ္ရည္ကို ေသာက္ေရသန္႔ဘူး အလြတ္ထဲထည့္ပါ။ ၎ဘူးကို ယင္ေကာင္ေတြ လာတတ္ တဲ့ ေနရာမွာ ထားေပးပါ။ (ထိုနည္းကို အင္းဆက္ေထာင္ ေခ်ာက္အျဖစ္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြမွာလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါ တယ္။)

(၃) အစားအစာအားလံုးကို  ယင္ေကာင္၊ ပိုးဟပ္၊ ပုရြက္ဆိတ္၊ ၾကြက္ စတဲ့ပိုးမႊား တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ေခြး၊ ေၾကာင္ စတဲ့ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ား   လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေအာင္ သိမ္းဆည္းပါ။ ေၾကာင္အိမ္ကို  လံုေအာင္ ပိတ္ထားပါ။

(၄) စားေသာက္ၿပီးတဲ့ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ ေတြကို အေၾကြးမထားဘဲ ခ်က္ခ်င္းေဆးပါ။ သို႔မဟုတ္ပါက ေပက်ံ ေနတဲ့ ၎ပန္းကန္ခြက္ ေယာက္ေတြက ၾကြက္၊ ပုရြက္ဆိတ္၊ ယင္ေကာင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚရာ ေရာက္ပါတယ္။အကယ္၍ အေၾကာင္းတစ္စံု တစ္ရာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္း   မေဆးေၾကာႏိုင္ေသးတဲ့အခါ ေၾကာင္အိမ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ေဆာင္းျဖင့္ လံုၿခံဳေအာင္သိမ္းထားၿပီးေနာက္ အသိုးနံ႔ ေပ်ာက္ေအာင္ ေရေႏြးေလာင္း၍ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ပါ။

(၅) မီးဖိုေခ်ာင္ထြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အမႈိက္သ႐ိုက္ေတြကို ေရေျမာင္းမ်ားတြင္ မစြန္႔ပစ္ဘဲ သတ္မွတ္ထား ေသာ အမိႈက္ပံုးမ်ားသို႔ စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါ။

(၆) ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေရေလာင္းအိမ္သာကိုသာ သံုးပါ။

(၇) အကယ္၍ ေရေလာင္းအိမ္သာမသံုးစြဲ ႏိုင္ပါက ယင္လံုေျမတြင္းအိမ္သာကို သံုးပါ။ (ယင္လံုေျမတြင္း အိမ္သာ ဆိုသည္မွာ ေျမႀကီးအတြင္းသို႔ ခပ္နက္နက္တူးထားေသာ အိမ္သာျဖစ္ၿပီး ေျမႀကီးတြင္းဝႏွင့္ အိမ္သာ ေအာက္ေျခ တို႔ အၾကား ယင္ေကာင္မ်ားမဝင္ ေစရန္ ေျမႀကီးမ်ားဖို႔ျခင္း  သို႔မဟုတ္  ဝါး၊ က်ဴထရံမ်ား    ကာရံထားျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ အိမ္သာအတြင္းရွိ လူထိုင္ေသာယိုေပါက္ကို အဖံုးျဖင့္ျပန္ပိတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ ယင္ေကာင္ေပါက္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။)

(၈) ယင္ဥမ်ား၊  ေလာက္ေကာင္မ်ား၊  ပိုးတံုးလံုးမ်ားေသေစႏိုင္တဲ့ ပိုးသတ္ေဆးသံုးပါ။(ဥပမာ-  ဘယေဆး ဆိုင္ေတြမွာ ရႏိုင္တဲ့ လက္ခ်ားပိုးသတ္ေဆး တစ္ေပါင္ကို  ေရေျခာက္ဂါလန္ေရာ၍ အိမ္သာတြင္းထဲသို႔ လည္းေကာင္း၊ အိမ္ျပင္ဝန္းက်င္ရွိ ေရေျမာင္းမ်ား၊ အမိႈက္ပံုးႏွင့္ အမိႈက္ပံုမ်ားသို႔ လည္းေကာင္း သံုးရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ေဆးပက္ဖ်န္း ေပးပါ။)

(၉) အကယ္၍ ပိုးသတ္ေဆးအလြယ္တကူ မရႏိုင္ပါက ထံုးမႈန္႔ သို႔မဟုတ္ ေရနံေခ်း သို႔မဟုတ္ မီးဖိုမွျပာ သို႔မဟုတ္  ဖြဲဆပ္ျပာ တုိ႔ကို ေျမတြင္းအိမ္သာထဲသို႔ ေန႔စဥ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံုးရက္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖဴးေပးပါ။

(၁ဝ) မိမိေနထိုင္ရာအိမ္တြင္ ခမ္းနားေသာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ား ထားရွိႏိုင္သည့္ဂုဏ္ထက္   ယင္လံုဆန္ခါ၊   ျခင္လံုဆန္ခါ တပ္ဆင္ႏိုင္သည့္ဂုဏ္ကို ပို၍တန္ဖိုးထား တတ္ပါေစ။ တစ္အိမ္လံုးယင္လံုဆန္ခါမတပ္ ႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ထမင္းစားခန္းကိုေတာ့ ဦးစားေပးတပ္ဆင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

(၁၁) ထမင္းစားခန္းႏွင့္   မီးဖိုေခ်ာင္သို ့ ေရာက္လာၾကေသာ   ယင္ေကာင္မ်ားကို နားမိသည္ႏွင့္     ကပ္၍ ေသေစ ႏိုင္ေသာ ေကာ္သုတ္စကၠဴလိပ္ကေလးမ်ားကို  ေနရာအႏွံ ့ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ သို႔မဟုတ္ ဆန္ေကာခ်ပ္ ျဖစ္ေစ၊    ဒန္အိုးအဖံုးတစ္လံုးတြင္ျဖစ္ေစ သၾကားရည္၊ အမဲဆီႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ေရာေႏွာသုတ္၍     ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီေသာေနရာမွာ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။

(၁၂) ပလတ္စတစ္ျဖင့္    ျပဳလုပ္ထားေသာ ယင္ေကာင္႐ိုက္တံကို အိမ္တြင္ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

(၁၃) သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕မွ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္သားျပည္သူတိုင္းကလည္း အသိစိတ္ဓာတ္ျပည့္ဝ စြာ တက္ညီလက္ညီပူးေပါင္းပါဝင္ၾကေစလိုပါတယ္။   ။ ေဆာင္းပါးရွင္-ေပါက္ေပါက္


MWD

No comments:

Post a Comment