Latest News

Friday, June 15, 2018

ရာဇ၀င္ တြင္ခဲ့သည့္ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြ (၇) ခု

ရာဇ၀င္ တြင္ခဲ့သည့္ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြ (၇) ခု


၁၉၅၃ တြင္ ကုိရီယား ကၩန္းဆြယ္ ႏွစ္ပုိင္း ကဲြ
ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ေျမာက္ကုိရီယား ႏွင့္ အေမရိကန္
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆုံခဲ့မႈသည္ ပထမဆုံး
အၾကိမ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ႏွစ္ ၈၀ သမုိင္း
တေလ်ာက္ကုိ ၾကည့္ပါက ရာဇ၀င္တြင္မည့္
 ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ ၆ ၾကိမ္ ရွိျပီဟု သမုိင္း
ပညာရွင္မ်ား က တညီတညြတ္တည္း မွတ္
တမ္း တင္ထားခဲ့ၾကေပသည္။ ထုိေဆြးေႏြးပဲြမ်ား
ထဲတြင္ အခ်ဳိ႕က သံတမန္ေရးအရာအရ အတား
အဆီးမ်ား ေက်ာ္လႊားႏူိင္ခဲ့သလုိ အခ်ဳိ႕က
စစ္ကုိ တားဆီးရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏူိင္ခဲ့ျပန္ေပ။

 ခ်ိန္ဘာလိန္ - ဟစ္တလာ

၁၉၃၈ တြင္ ျဗိတိသ် ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ နက္ရွ္ဗီးလ္ ခ်ိန္
ဘာလိန္သည္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ျမဴးနစ္သုိ႔
ေရာက္ရွိသြားခဲ့ျပီး ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး ျဖစ္
ေပၚမည့္ အေရးကုိ ေရွာင္လႊဲႏူိင္ရန္ ေနာက္ဆုံး
အၾကိမ္ အျဖစ္ ၾကဳိးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ေပသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဂ်ာမန္ ေခါင္းေဆာင္ အေဒါဖ္
ဟစ္တလာသည္ ႏူိင္ငံရွိ ဒီမုိကေရစီ ကုိ မီ
သျဂၤဳလ္ ခဲ့ျပီး ျဖစ္ယုံမက စစ္တပ္ အင္အား
တုိးခ်ဲ့ျခင္း ႏွင့္ ဂ်ဳးမ်ားကုိ ႏွိပ္ကြပ္ လာေနခ်ိန္
လည္း ျဖစ္သည္။

ခ်ိနိဘာလိန္က ဟစ္တလာထံမွ အခုိင္အမာ
ေပးလုိက္ေသာ ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီယားကုိ
မည္သည့္နည္းႏွင့္မ် မက်ဳးေက်ာ္ပါဟူေသာ ကတိ ကုိ ရရွိခဲ့ျပီး အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္
ကုိ ေလယာဥ္ေပၚမွ ေ၀ွ႕ရမ္း ဆင္းျပီး လာခဲ့
ေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္က တႏွစ္
ခန္႔မ် သာ  အသက္ရူ ေခ်ာင္ေစရန္ ဖန္တီးေပး
နူိင္ခဲ့ျပီး ေနာက္တႏွစ္ တြင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္မီး
ၾကီး ေတာက္ေလာက္လာခဲ့ရေပေတာ့သည္။
အာဏာရွင္ ဆုိသူတုိ႔ စိတ္ကူးေပါက္ရာ ခ်ဳပ္ဆုိ
ခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအေပၚ အေကာင္းျမင္၍မရ
အာမခံခ်က္လည္း မရစေကာင္း ဆုိသည္ကုိ
အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္ က သက္ေသခံခဲ့ေပသည္။

ေယာ္လ္တာ ကြန္ဖရင့္

ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး ျပီးဆုံးကာနီး အခ်ိန္တြင္
ကမၻာၾကီးကုိ ဆက္လက္စုိးမုိးရေတာ့မည့္
အင္အားၾကီး သုံးႏူိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾက
ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ ဖရန္ကလင္ ရုစ္ဘဲ၊
အဂၤလန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ခ်ာခ်ီ ႏွင့္ ဆုိဗီယက္ ေခါင္း
ေဆာင္ ဂ်ဳိးစက္ စတာလင္ တုိ႔သည္
ကရုိင္းမီယားရွိ ေယာ္လ္တာ တြင္ ေတြ႔ ဆုံကာ
ကမၻာၾကီး အား မည္သုိ႔ မည္ပုံ စီမံခန္႔ခဲြသြား
ရမည္ အေပၚ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြခဲ့ၾကသည္။

မည္သုိ႔ ပင္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း
စစ္ၾကီးအျပီးတြင္ ၎တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးမႈ
မရွိခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ႏူိင္ငံငယ္မ်ားအေပၚ ဗုိလ္
က် လႊမ္းမုိးခဲ့ၾကသျဇင့္ ဘီလီယံ ႏွင့္ ခ်ီေသာ
ကမၻာ ျပည္သူမ်ားသည္ ကုိလုိနီ ဘ၀ မွ မလြတ္
ေျမာက္ ခဲ့ၾကရသည့္အျပင္ လြတ္လပ္ေသာ
ႏူိင္ငံ မ်ားသည္ပင္ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံ
၏ ထားရာေန ေစရာသြား ဘ၀ ထပ္မံ က်
ေရာက္သြားခဲ့ရေပေတာ့သည္။

ဗီယင္နာ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြ

စတာလင္ ေနရာ ဆက္ခံခဲ့ ျပီး ရွစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ ဆုိဗီယက္ ယူနွီယံ
 ေခါင္းေဆာင္ နီကီတာ ခရူးရွက္ သည္
အေမရိကန္ သမၼတ ကေနဒီ ႏွင့္ ဗီယင္နာ
တြင္ ၁၉၆၁ ခုနွစ္၌ ေတြ႔ဆုံျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။

သမၼတ ျဖစ္ကာစ ကေနဒီ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးစရာ
အမ်ား အျပား ရွိေနခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္က က်ဳးဘားကုိ က်ဳးေက်ာ္ရန္ မေအာင္
ျမင္ခဲ့ေသာ ၀က္ ပင္လယ္ေအာ္ အေရးအခင္း
ၾကၤီး ျဖစ္ပြားျပီးကာစ လည္း ျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ လာအုိတြင္ အေမရိကန္ ႏွင့္
 ဆုိဗီယက္တုိ႔ ၾကဳိးဆဲြရာ ကေနရေသာ စစ္ပဲြၾကီး
အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္
ေပသည္။

အဆုိပါ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြ အျပီး တည္
ေဆာက္ႏူိင္ခဲ့ေသာ အထိအခုိက္ မခံသည့္
ယုံၾကည္မႈ ၾကဳိး ျမွင္ ကေလးက တႏွစ္သာ ခံခဲ့
ရျပီး ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ရေပေတာ့သည္။

ေနာက္တႏွစ္ ျဖစ္ေသာ ၁၉၆၂ တြင္ ကရူုးရွက္
မွ အေမရိကန္တုိ႔ ၏ ေနာက္ေဖးျခံဟု သတ္
မွတ္ထားေသာ က်ဳးဘားတြင္ ညဴ ကလီယား ဒုံး
က်ည္မ်ား ျဖန္႔ၾကက္ ခ်ထားရန္ ၾကဳိးပမ္းလာခဲ့သ
ျဖင့္ တတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး ျဖစ္လုနီး အေျခအ
ေန ဆုိက္ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။

နစ္ဆင္ - ေမာ္စီတုန္း

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ တရုတ္ႏူိင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္ၾကီး
အဆုံးသတ္သြားခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴ နစ္တပ္မ်ား၏
ရန္မွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာျပီး တုိင္၀မ္
တြင္ ေျခကုတ္ယူလာၾကေသာ အမ်ဳိးသားေရး
၀ါဒီ တပ္မ်ားကုိ အေမရိကန္က အကာအကြယ္
ေပးလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ အတြက္ ေနာက္ပုိင္း အႏွစ္
ႏွစ္ဆယ္ နီးပါးမ် တရုတ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ ဆက္
ဆံေရး ေအးစက္ တင္းမာလာခဲ့ရသည္။

ရီပါတ္ဘလီကင္ ပါတီ မွ သမၼတ ျဖစ္လာသူ
ရစ္ခ်တ္ နစ္ဆင္သည္ ႏူိင္ငံေရး အေျခအေန
ကုိ လက္ေတြက်က် သုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္သည့္
ႏူိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ ကုိ ေရွ႔တန္းတင္လာခဲ့ုသည္။

ထုိ႔အတြက္ တရုတ္ ႏွင့္ ဆုိဗီယက္တုိ႔ သံခင္း
တမန္ခင္း အကဲြအျပဲမ်ား ျဖစ္လာသည္ကုိ
အခြင့္ေကာင္းယူကာ ၁၉၇၂ တြင္ တရုတ္ျပည္
သုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် အလည္အပါတ္ သြား
ေရာက္ခဲ့ေပသည္။

ထုိ႔ ခရီးစဥ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳျပီး ေနာက္ပုိင္း
၇ ႏွစ္ အၾကာ တြင္ တရုတ္ အစုိးရအား အေမ
ရိကန္ က တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ သည့္
အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ အစုိးရ က ျပန္ရ
သည္ထက္ ပုိ၍ ေပးခဲ့ရသည္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့ၾက
ေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္မူ မည္သည့္
ဖက္ကမွ အသာမရခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိလာခဲ့
ရေပသည္။

ရီဂင္ - ေဂၚဘာေခ်ာ့့

ေရာ္နယ္ ရီဂင္သည္ သမၼတ ျဖစ္လာခ်ိန္မွ စျပီး
ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု အေပၚ တင္းမာစြာ
ဆက္ဆံလာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၃ တြင္
"မေကာင္းဆုိး၀ါး အင္ပုိင္ယာ" ၾကီးဟူပင္ စတင္
ေခၚဆုိလာခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ ႏွစ္ အၾကာတြင္
ဆုိဗီယက္ ေခါင္းေဆာင္ မီေခးလ္ ေဂါဘာေခ်ာ့
ႏွင့္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ျပီး ၁၉၈၆ တြင္
အုိက္စလန္ ျမဳိ႔ေတာ္ ေရဂ်ာဗစ္ တြင္ လက္နက္
ထိမ္းခ်ဴပ္ေရး အတြက္ စတင္ ေဆြးေႏြးလာခဲ့
သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြကား အေၾကာင္းအရာမ်ား
က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္သည့္အျပင္
 ရည္မွန္းခ်က္
ၾကီးၾကီး ထားကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ရီဂင္ က လူ႔ အခြင့္အေရး ျပသာနာမ်ားကုိ တင္
့ျပ ေျပာဆုိလာခဲ့ျပီး ေဂၚဘာေခ်ာ့မွလည္း အေမ
ရိကန္တုိ႔၏ ဒုံးက်ည္ ကာကြယ္ေရး စနစ္ကုိ
ကန္႔သတ္ေပးရန္ မဆုပ္မနစ္ ေတာင္းဆုိလာခဲ့
သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ ညဴ ကလီယား
လက္နက္မ်ား လုံး၀ ဖ်က္သိမ္းေရး အတြက္
သေဘာတူညီခ်က္ ရလုနီး အေျ့ခအေန
ဆုိက္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း
ေဆြးေႏြးပဲြသည္ အျပီးသတ္တြင္ ပ်က္ျပားသြား
ခဲ့ရေပသည္။

ထုိအခ်ိိ္န္က ယင္းကိစၥ အေပၚ ေ၀ဖန္မူ ႏွစ္မ်ဳိး
ႏွစ္စား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြ ပ်က္ျပား
သြားရျခင္းသည္ ခလုတ္ကန္သင္းတခု ေတြ႕၍
ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ ျဖစ္သြားခဲ့ရျခင္းသာဟု
ေျပာဆုိခဲ့သလုိ ေဂၚဘာေခ်ာ့မွ အေနာက္ဥေရာ
ပ အား အေမရိကန္တုိ႔ ႏွင့္ တသီးတျခားျဖစ္
ေအာင္ ၾကံေဆာင္လာေသာေၾကာင့္ဟု ေ၀ဖန္
ခဲ့ၾကျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပထမသုံးသပ္ခ်က္က
မွန္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ ့့ျဖစ္သည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေနာက္တႏွစ္တြင္ လက္နက္
ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အား ပထမဆုံး
အၾကိမ္ အျဖစ္ ႏွစ္ႏူိင္ငံ လက္မွတ္ေရးထုိးႏူိင္
ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအတြက္ ညဴ ကလီယား လက္
နက္မ်ား အမွန္တကယ္ ေလ်ာ့ခ်လာႏူိင္ခဲ့ၾက
ေပသည္။

ကင္ေဂ်ာင္အီ - ကင္ေဒးဂ်ဳံ

ပုိင္းျခားျခင္း ခံခဲ့ရေသာ ကုိရီယား ႏွစ္ႏူိင္ငံ
မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ကင္ေဂ်ာင္အီ
(ကင္ ဂ်ဳန္းအန္ုး ၏ ဖခင္) ႏွင့္ ထုိစဥ္က ေတာင္
ကုိရီယား သမၼတ ျဖစ္သူ ကင္ေဒးဂ်ဳံ တုိ႔ ႏွစ္ဦး
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဂၩန္လတြင္ ျပဳံယမ္း ျမဳိ႕ အနီး
ေလဆိပ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ေတြ႔ဆုံပဲြသည္ သုံးရက္ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီး
ေလဆိပ္ မွ ျမဳိ႔ထဲသုိ႔ သြားသည့္ မိနစ္ ငါးဆယ္
ၾကာျမင့္သည့္ ခရီးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး
တေယာက္လက္ကုိ တေယာက္ မလႊတ္တမ္း
ဆုတ္ကုိင္လာခဲ့ၾကေပသည္။

ေျမာက္ကုိရီယား ႏူိင္ငံသား ေျခာက္သိန္းခန္႔
ကလည္း လမ္းေဘး၀ဲယာ တဖက္တခ်က္မွ
လက္ေ၀ွ႕ရမ္း ၾကဳိဆုိခဲ့ၾကျပန္သည္။

သေဘာတူညီခ်က္၏ အေသးစိတ္ အခ်က္
လက္မ်ားကုိမူ လ အနည္းငယ္
အၾကာ ေနာက္ပုိင္း ေတြ႔ဆုံပဲြမ်ားက်မွ ထုတ္ျပန္
ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသုိ႔ ျပန္ေပါင္းထုတ္ႏူိင္မႈကုိ ၾကဳိဆုိခဲ့ၾက
သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိရီယား ျပည္သူမ်ား ကဲြျပား
ေနမႈက ဂ်ာမန္တုိ႔ ထက္ ပုိ၍ နက္ရႈိင္းေနသည္
ကုိ အဆုိပါ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက ျပဆုိေန
သျဖင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းပါက ဘ႑ာေရး
အရ ေရာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားတြင္ပါ လြန္စြာျမင့္
မားလာေပလိမ့္မည္ဟု သတိေပးခဲ့ၾကသည္။
အဆုိပါ သတိေပးခ်က္သည္ ယခုတုိင္လည္း
မွန္ကန္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ ထရန္႔ကမူ သူ၏ ထုံးစံျဖစ္ေသာ
အစဥ္အလာကုိ ရုိက္ခ်ဳိးသည့္ မူမ်ားကုိ ထိပ္သီး
ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ ယူေဆာင္လာခဲ့ေပသည္။

့ျပီးခဲ့သည္ ဆယ္လ ေလာက္ကမွ ေျမာက္ကုိ
ရီယားအား ေဒါသ မီး ပင္လယ္ထဲ နစ္ျမဳပ္ျပစ္
မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ေနခဲ့ေပသည္။
သူ႔အား စိတ္ေဖါက္ျပန္ေနယုံမ်မက သူငယ္ျပန္
ေနသူဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ေသာ အာဏာရွင္တဦး ႏွင့္
သေဘာတူညီခ်က္တခု ရေအာင္ လုပ္ႏူိင္လိမ့္
မည္ဟု ယခုအခါ ထင္ျမင္ယူဆလ်က္ ရွိေနေပ
သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား မစမီ ၾကဳိတင္
ျပဳလုပ္ေနက် ျဖစ္ေသာ ေအာက္ေျခ အဆင့္
ညွိႏူိင္းမႈမ်ားကုိလည္း မေတြ႔ခဲ့ရပဲ ဘာသာ
ျပန္သူ တေယာက္ကုိ အခန္းထဲ ေခၚသြင္းကာ
ထိတ္တုိက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထြက္ေပၚလာေသာ သေဘာတူညီမႉက အထိမ္း
အမွတ္ နာမ၀ိေသသန မ်ား ျဖင့္ ရွည္လ်ားေန
ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား
ကမူ လြန္စြာ တုိေတာင္းလ်က္ ရွိသည္ကုိ
ေတြ႕ရေပသည္။

ကင္ ဂ်ဳံ အန္း အဖုိ႔ကေတာ့ ျပည္တြင္းတြင္
သူသည္ အေမရိကန္ သမၼတ တေယာက္ႏွင့္
တန္ုးတူ ျဖစ္ျပီး ဘာမွ ျခားနားျခင္း မရွိဆုိေသာ
၀ါဒျဖန္႔ ေအာင္ပဲြခံသြားႏူိင္ခဲ့ေပသည္။

၎တုိ႔၏ စကားမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚ
ဖုိ႔ရွိသူမ်ား အဖုိ႔ေတာ့ ခက္ခဲလွေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ
ထမ္းရြက္ၾကရေပေတာ့မည္သာ
ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

လွစိုး​ေ၀

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ ေန႔ The Economist တြင္
ပါရွိေသာ The great expectation ေဆာင္း
ပါး ကုိ ကုိးကား တင္ျပသည္။

No comments:

Post a Comment