Latest News

Monday, June 18, 2018

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာအတြက္ ဂ်ပန္နည္းပညာသံုး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုစင္တာ ဖြင့္္

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာအတြက္  ဂ်ပန္နည္းပညာသံုး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုစင္တာ ဖြင့္္


ရန္ကုန္ ဇြန္ ၁၇

ရထားစီးခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာ့ မီးရထားမွေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးတြင္ အေျချပဳေသာ ဂ်ပန္နည္းပညာသံုးရထားေျပးဆြဲမႈ ဗဟို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္ႏွင့္  ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္း စီမံကိန္းမ်ား၏ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာ ၌ ဂ်ပန္နည္းပညာသံုး(Electronic Interlocking System) အသစ္    တပ္ဆင္အသံုးျပဳျခင္းကို  ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး စႀကႍ(၁)၌ ဇြန္ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက စတင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။

''အရင္တုန္းကေတာ့ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးရဲ႕ ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ႐ံုပိုင္သံုးဦးထားရၿပီး ေတာင္/ေျမာက္ ႐ံုပိုင္နဲ႔ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးတာဝါနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရတယ္ေပါ့၊ အဲဒီမွာ ရထားထြက္ၿပီး ဝင္ၿပီး ဘယ္ႏွမိနစ္မွာ ဘယ္ေရာက္ၿပီလို႔ ေျပာရတဲ့စနစ္က အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္၊ အဲဒီသတင္းမွားေပး ခဲ့မိရင္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ရပါတယ္၊ အခုကေတာ့ အဲလိုမရွိ ေတာ့ဘဲ အားလံုးဟာ Electronic Interlocking System  ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ အခု ဒီေန႔မွဖြင့္လွစ္ၿပီး စတင္အသံုးျပဳတဲ့  စနစ္က အမ်ားႀကီးကိုအားသာသြားပါတယ္။ ယခင္ကစိတ္ပူ ရတယ္ဗ်၊ လံုးဝမွားလို႔မရတဲ့အရာေတြလဲရွိေနတာေပါ့၊ အခု လုပ္ေဆာင္တာဟာ ရန္ကုန္-ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္း ပိုင္းပဲရွိပါေသးတယ္၊ ဆက္လက္ၿပီး ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထား လမ္းမႀကီးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ပတ္ရထား လမ္းပိုင္းကိုလည္းလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ''ဟု ပို ့ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ ေမာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါဖြင့္ပြဲတြင္   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ JICA မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထား သည့္ဧည့္သည္မ်ားတက္ေရာက္ၾကၿပီး     Electronic Interlocking  System  အသစ္တပ္ဆင္ျခင္းအား တရားဝင္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကကာ Control ခန္း၊ Signal Equipment  ခန္းႏွင့္ Training ခန္းတို႔အားလွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ၾကသည္။

Electronic Interlocking System အသစ္တပ္ဆင္ ျခင္းသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာ ထိန္း ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုစနစ္ ဂ်ပန္ - ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အကူအညီျဖင့္JICA မွစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းယူ ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄ဝ အကုန္အက် ခံကာေဆာင္ရြက္သည့္   စီမံကိန္းတစ္ခု    ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ သည္။

ရထားေျပးဆြဲမႈ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္သည့္စနစ္ႏွင့္  ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳ ျခင္း    စီမံကိန္းမ်ား    အပိုင္းသံုးပိုင္းတြင္   Electronic Interlocking System သည္တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည္။ ထို စီမံကိန္းရွိ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးယာဒ္ဝန္းတြင္    Point Mission    ၈၁ ခုတပ္ဆင္ထားၿပီး ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာအထိ Point Mission မ်ား တပ္ဆင္ထားကာ စုစုေပါင္း အခု ၁ဝဝေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုစီမံကိန္းကိုJICA၊ Mitsubishi ႏွင့္ HITACHI ႏွင့္မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီတို႔မွ ျမန္မာ့မီးရထားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၂၇ ရက္တြင္ အသံုးျပဳရန္လႊဲအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ယေန႔တြင္ စတင္အသံုးျပဳျခင္း အခမ္းအနားကိုက်င္းပ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ  WIESTINGHOUSE ကုမၸဏီထုတ္ လမ္းလႊဲႏွင့္ အခ်က္ျပ ေမာင္းတံမ်ားဆြဲ၍ လုပ္ရေသာ လွ်ပ္စစ္ခ်ိတ္ဆက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံုအား ဖြင့္လွစ္အသံုးျပဳခဲ့ရာ ၆၄ ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။  ယခုအခါတြင္   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ Computer Control Electronic Interlocking System ကို အသံုးျပဳ၍ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ဘူတာယာဒ္ ဝန္းအပါအဝင္ပူးတြဲကာ လမ္းလႊဲေပါင္း ၈၁ ခုကို တိုက္႐ိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး စုစုေပါင္း လမ္းလႊဲအခု ၁ဝဝေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က မကၠယ္နီကယ္Interlock System  ကိုစတင္ အသံုးျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းစနစ္တြင္ လူအားျဖင့္ မကၠယ္ နီကယ္ေမာင္းတံမ်ားကို ဆြဲရေၾကာင္းႏွင့္ အခ်က္ျပစနစ္သည္ လွ်ပ္စစ္မီးျဖင့္ အခ်က္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ထိ  ႏွစ္ ေပါင္း ၆၄ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရထားယာဒ္ဝန္းမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ေနမႈႏွင့္ အခ်က္ျပမီးနီေနမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္   ႏွစ္ပိုင္းအတြင္းက   အဆိုပါ   အခ်က္ျပစနစ္ ေမာင္းတံစနစ္ေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ မႈခင္းျဖစ္စဥ္ ေျခာက္မႈခန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းပိုင္းအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ ႏွင့္ ဆင္ေျခဖုံးရထားလမ္းပိုင္း၌ RBE  ရထားတြဲဆိုင္း ၁၂ ဆိုင္း၊ ရထားတြဲဆိုင္းႀကီး ၁၃ ဆိုင္းျဖင့္ စုစုေပါင္းရထားတြဲ ဆိုင္း၂၅ ဆိုင္း ကိုအသံုးျပဳ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ရထားေျပးဆြဲမႈအေခါက္ေရ ၂၂ဝ တြင္ရထားစီး ခရီးသည္ ရွစ္ေသာင္းခန္႔ကုိ ေန႔စဥ္ပို႔ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ မီးရထား(ေအာက္ျမန္မာျပည္)မွသိရသည္။          

ပြင့္သစၥာ

No comments:

Post a Comment