Latest News

Wednesday, June 13, 2018

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို့ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးလွေဆြ ေတာင္းပန္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို့ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးလွေဆြ ေတာင္းပန္

ေနျပည္ေတာ္   ဇြန္   ၁၂

၁၇-၅-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္Bullet News Journal အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၄၄)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅ ပါ ''၂ဝ၁၈    ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ေဟာကိန္း ဘုလက္မွာတမ္း''  ေဆာင္းပါးတြင္   ၂ဝ၁၈     ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္ ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္သန္း ၁၆ဝဝ တြင္  က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၁၆ဝ အပို တင္ထားသလိုျဖစ္ေနသည္ ဟု    မွားယြင္း သုံးသပ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၌ NLDပါတီဝင္တစ္ဦး လ်ာထားရာတြင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္မကိုက္ညီ၍ တပ္မေတာ္မွ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ ဟု လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မရွင္သည္USDP ပါတီႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၃ ခုက လက္မွတ္ေရးထိုး ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းခဲ့သည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္း ပြားမႈခုံ႐ုံး ဖြဲ႕စည္း၍ ၾကားနာစစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ ဟု လည္းေကာင္း မဟုတ္မမွန္  မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတြက္ ၁၂- ၆- ၂ဝ၁၈ ရက္တြင္       ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံး၌    ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးလွေဆြအား  ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ    ေဆာင္းပါးရွင္    ဦးလွေဆြက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ   ေကာ္မရွင္အား  ေဆာင္းပါးပါ    မွားယြင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး ၁၄-၆-၂ဝ၁၈  ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)တြင္ ထုတ္ေဝမည့္ Bullet News Journal စာမ်က္ႏွာ  ၁၅  အေပၚပိုင္း တြင္ ေတာင္းပန္စာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္ႏွင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း         ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ    မဟုတ္မမွန္ မွားယြင္းေဖာ္ျပေရးသားျခင္း        ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း           ဝန္ခံကတိျပဳခဲ့သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ုံးမွ သတင္း ရရွိသည္။

သတင္းစဥ္

No comments:

Post a Comment