Latest News

Friday, June 29, 2018

အာခါ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ငန္း

အာခါ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ငန္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ အမိျမန္မာျပည္ႀကီးတြင္ အာခါလူမ်ဳိးစုသည္လည္း အထင္အရွားပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္႐ိုးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈတို႔ျဖင့္ ရပ္တည္ေနထိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏြယ္ဖြား တိုင္းရင္းသားအာခါတို႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိၾကသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ႐ိုးရာေငြထည္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ကာ အသက္ေမြးၾကသည္။ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈအတြက္ အစဥ္အဆက္ ဆင္းသက္လာေသာ အထည္ရက္လုပ္ျခင္းအတတ္ပညာျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ခ်ဳပ္လုပ္ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ေဒသအေခၚ အားျဖင့္ ဂ်ပ္ခုတ္ရက္လုပ္ျခင္းဟု ေခၚၾကသည္။ ယင္းပညာရပ္ကို ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္အျဖစ္ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္း လုပ္ကိုင္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ႏွစ္ကာလေပါင္းမ်ားစြာကုန္လြန္လာကာ  ယေန႔ေခတ္တြင္ အစစအရာရာတိုးတက္လာၿပီး လက္မႈမွ စက္မႈသို႔ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲလာၾကခ်ိန္၌ ႐ိုးရာဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ငန္း တိမ္ျမဳပ္လုနီးပါးျဖစ္လာရသည္။ အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားက ေပ်ာက္ပ်က္မသြားေစရန္ လက္ဆင့္ကမ္းသင္ယူထားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က မ်က္ကြယ္မျပဳခ်င္ေသာ္လည္း ေခတ္ အေျခအေနေၾကာင့္ ႐ိုးရာလုပ္ငန္းကို ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ၾကရသည္။ ယခင္က က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ အမွတ္ (၄) ရပ္ကြက္ ဒြိဳက္ေနာရြာတြင္ ရြာလုံးကြၽတ္ ဂ်ပ္ခုတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းပင္မျပည့္ေတာ့သည္ အထိ ေလ်ာ့ပါးခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အိမ္တိုင္းလိုလိုတြင္ မိဘဘိုးဘြားမ်ား လက္ထက္က  လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ   ဂ်ပ္ခုတ္ ရက္ကန္းစင္ကို ေတြ႕ျမင္ရေသးသည္။ အာခါ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနၾကသည့္ က်န္သည့္ ေဒသ၊ ရပ္ရြာမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ပင္ ျဖစ္သည္။   လုပ္ကိုင္သူနည္းလာသကဲ့သို႔ ႐ိုးရာထည္ေရာင္းေသာ အေရာင္းဆိုင္ အေရ အတြက္လည္း နည္းပါးေလ်ာ့က်လာေနသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။

႐ိုးရာထည္၏ မရွိမျဖစ္ကုန္ၾကမ္းမွာ ခ်ည္ႏွင့္ ဆိုးေဆးတို႔ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ ဆိုးေဆးကို ေရာင္စုံရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ယခင္ က  ျမန္ပင္ဟုေခၚသည့္   အပင္တစ္မ်ဳိးကို ဆိုးေဆးအျဖစ္  ထုတ္လုပ္သုံးစြဲၾကရသည္။ ဆိုးေဆးအမႈန္႔ႏွင့္ ခ်ည္ထည္မ်ားကို က်ဳိင္းတုံ ၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္သည္။ ျမန္ပင္ကို ၿခံဝင္းအတြင္း    အလြယ္တကူစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ၿပီး ျမန္ရြက္ကို အေျခာက္လွန္း အဆီထုတ္ကာ အထည္ကို     အေရာင္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္ရြက္အဆီႏွင့္ ဆိုးေဆးကိုေရာကာ အသုံး ျပဳၾကျခင္းလည္းရွိသည္။ အထည္ရက္လုပ္ သည့္  ဂ်ပ္ခုတ္စင္မွာ  ျမန္မာရက္ကန္းႏွင့္ ဆင္ေသာ္လည္း အာခါ႐ိုးရာမွာ ေျခေထာက္ ျဖင့္နင္းၿပီး လုပ္ကိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ရက္ကန္းကဲ့သို႔ အေရာင္မ်ား တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ     အျဖဴေရာင္ ခ်ည္ထည္တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ ပိတ္စအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္   လုပ္ကိုင္ရက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ရရွိေသာပိတ္စမ်ားအား အေရာင္တင္ ၿပီးမွ ပန္းမ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ားကို လက္ခ်ဳပ္အပ္ျဖင့္ အေသးစိတ္ထပ္မံခ်ဳပ္လုပ္ရသည္။   ႐ိုးရာ အထည္ျပဳလုပ္ရန္ အစအဆုံးၾကာျမင့္ခ်ိန္မွာ အနည္းဆုံး ရက္ ၃ဝ မွ အမ်ားဆုံး ရက္ ၅ဝ အထိ ၾကာျမင့္သည္ဟု သိရသည္။

ျပဳလုပ္ၾကသည့္အထည္မ်ားမွာ  အမ်ား အားျဖင့္ အက်ႌ၊ ေဘာင္းဘီ၊ စကတ္၊ ၿခံဳေစာင္၊ စားပြဲခင္းႏွင့္    လြယ္အိတ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ စီးပြားျဖစ္ျပဳလုပ္ရန္ အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ ဂ်ပ္ခုတ္ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ျပင္ပမွ အလုပ္သမား ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ၾကျခင္းမရွိဘဲ    မိသားစု တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ကိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။   ေတာင္ယာႏွင့္   အျခား လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကရသျဖင့္ အားလပ္ ခ်ိန္မွသာ အပိုဝင္ေငြရရွိရန္ ႐ိုးရာထည္ျပဳလုပ္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။    ျပဳလုပ္ရာ၌   ဒီဇိုင္းကို ထိုင္းႏွင့္  တ႐ုတ္အႀကိဳက္ အမ်ားဆုံးျပဳလုပ္ ၾကသည္။  အေၾကာင္းမွာ  ဂ်ပ္ခုတ္ထည္ကို တ႐ုတ္၊  ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔   ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားမွတစ္ဆင့္    ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး အလည္အပတ္လာေရာက္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားႏွင့္  အိမ္နီးခ်င္းဧည့္သည္မ်ားက လည္း ဝတ္ဆင္ရန္ဝယ္ယူၾကသည္။ အက်ႌတို၊ အက်ႌရွည္၊ စကတ္ႏွင့္ ေဘာင္းဘီရွည္သည္ လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ ၿခံဳေစာင္မွာ လွပေသာ ပန္းကြက္ဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ ခံ့ထည္သည့္အတြက္ လူအမ်ား ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း တန္ဖိုးႀကီးျမင့္ ေသာေၾကာင့္ အေရာင္းမသြက္သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ မိမိတို႔ ျပဳလုပ္ ထားသည့္ ႐ိုးရာထည္မ်ားကို ေဖာက္သည္ ေပးသြင္းသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔     ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အေရာင္းဆိုင္မ်ားအေရာက္ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊    ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရွိသည္။ ထိုသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ အျခား ကိစၥမ်ားအတြက္    ကုန္က်မႈရွိေသာ္လည္း အက်ဳိးအျမတ္မွာ က်ဳိင္းတုံတြင္ ေရာင္းျခင္း ထက္ သာသည္ဟုသိရသည္။ ဂ်ပ္ခုတ္အက်ႌ တစ္ထည္ကို က်ဳိင္းတုံတြင္ က်ပ္ ၅ဝဝဝဝ မွ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝဝ အတြင္းရေသာ္လည္း ျပည္ပ တြင္ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝဝ မွ က်ပ္ ၁၅ဝဝဝဝ အထိ ရတတ္သည္ဟုဆိုသည္။ လႏွင့္ခ်ီ၍ လုပ္ကိုင္ ရသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တြင္ ဂ်ပ္ခုတ္ထည္သည္ လႈိင္လႈိင္ထြက္ေနေသာကုန္ပစၥည္းမဟုတ္ေပ။

ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ရသည့္ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္း၊   တ႐ုတ္တို႔မွ  တင္သြင္းေသာပိတ္စ မ်ားကို    အစားထိုးအသုံးျပဳလာၾကသည္။ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ပင္ပန္းခံရက္လုပ္ရျခင္း မရွိဘဲ   အသင့္ရရွိႏိုင္သည့္   ပိတ္စမ်ားကို ခ်ဳပ္စက္ျဖင့္ ေနခ်င္းၿပီးခ်ဳပ္ကာ ပန္းထိုး၍ ဂ်ပ္ခုတ္ထည္ အစားထိုးေရာင္းခ်ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ႐ိုးရာထည္အစစ္ ဝယ္မဝတ္ႏိုင္သူ မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပသည့္အေနအထား ျဖစ္လာသည္။   အထူအပါး  လိုအပ္သည့္ အရည္အေသြး၊ အေရာင္အရင့္အႏု ႏွစ္သက္ သလို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရွိလာၾကသည္။ ယိုးဒယားစ ေစ်းျမင့္ေနေသးလွ်င္ တ႐ုတ္စကို ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ၾကျပန္သည္။ ယခင္က သိန္းႏွင့္ခ်ီ ေစ်းေပး ဝယ္ရေသာ အထည္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းကို သာမန္ အဝတ္အစားေစ်းႏႈန္းျဖင့္    စိတ္တိုင္းက် ဝတ္ဆင္လာႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။  ဤသို႔ျဖင့္ အာခါ႐ိုးရာရက္ကန္းထည္အစစ္မ်ားသည္ ျပည္ပတင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္  အေရာင္းထိုင္းလာရကာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကသူ နည္းပါးလာသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။  ယခင္က  ဂ်ပ္ခုတ္ထည္ ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ျမန္ဆန္လြယ္ကူ ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာကာ ေစ်းကြက္ရလာ သည့္ ယိုးဒယားထည္ကို ေျပာင္းလဲခ်ဳပ္လုပ္ လာၾကသည္။

အဆုံးသတ္အေနျဖင့္ လက္မႈမွ စက္မႈသို႔ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္  ျမင့္လာျခင္းသည္ လူႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို အက်ဳိးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္း ေစသည္ဆိုေသာ္လည္း ႐ိုးရာလက္မႈပညာရပ္ မ်ား၏ ရပ္တည္ႏိုင္မႈကို အားနည္းေစေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အာခါ႐ိုးရာထည္မ်ား တြင္က်ယ္ ခဲ့ဖူးသည့္     ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)တြင္ ယခင္အခါက ရွမ္း႐ိုးရာ ယြန္းထည္လုပ္ငန္း မ်ား၊ ေငြထည္ပစၥည္းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၊  ရွမ္း ဖေယာင္းတိုင္၊ စကၠဴပန္းလုပ္ငန္း၊ မႈိင္းကိုင္ စကၠဴလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္            အျခားေသာ  ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္လုပ္ငန္းမ်ား အေျခအေနေကာင္းခဲ့သည္။   သို႔ေသာ္ ယေန႔ အေျခအေနတြင္ ႐ိုးရာလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္း ႏွင့္  ရပ္တည္ႏိုင္ရန္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ  အျခား အသက္ေမြးမႈမ်ားျဖင့္ပါ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္လာ ၾကရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္တံ့လာခဲ့ ေသာ        ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ပညာရပ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္တိမ္ျမဳပ္သြားမည္ဆိုပါက အလြန္ ႏွေျမာဖြယ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ေရေျမမွ ဓေလ့ ထုံးတမ္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာပညာ ရပ္မ်ားကို ႏိုင္စြမ္းသမွ် ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္း သင့္လွေၾကာင္း အာခါ႐ိုးရာရက္ကန္းလုပ္ငန္း ကို ပမာျပဳ၍ တင္ျပလိုက္ပါသည္။    ။

လင္းသူ

No comments:

Post a Comment